List do redaktora naczelnego „Głosu Ludu“

Panie redaktorze, dyskusja jaka toczy się na łamach „Głosu Ludu“ nie powinna przebiegać za pośrednictwem prasy, ale na zebraniach reprezentacji polskiej mniejszości narodowej.          cały artykuł

Lojalność wobec wydawcy czy cenzura?

 

W dniu 17.3-2015 r. piszę do Tomasza Wolffa: Szanowny Panie  Redaktorze Naczelny. Czy tydzień to mało by Pan zgodził się opublikować moje posłowie? Bo jeśli uważa Pan,  że z powodów, powiedzmy oględnie, lojalności wobec wydawcy uważa prawo prasowe za mniej ważne, to zawiodłem się na Pana niezależności i profesjonalizmie, którą to Pan tak się zasłaniasz. Proszę o wiadomość czy zamierza Pan wydrukować mój przyczynek a jeśli nie to proszę o powody tej decyzji.

Z ukłonami         cały artykuł

 

Ad rem do Zaolziańskiej prowokacji „zielonych ludzików“ Jarosława jot- Drużyckiego

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3800905,jotdruzycki-zaolzianska-prowokacja-zielonych-ludzikow,id,t.html,

Temat Zaolzia nie pojawił się „nieoczekiwanie“ w polskiej prasie, ale wynikło to ze starań ludzi, którym nie są obojętne tendencje nakręcania spirali nienawiści  i ksenofobii, wywoływane przez świadomych swych antypolskich działań na Zaolziu specjalistów od dezinformacji.              cały artykuł

 

25 lat minęło..., FAKTY I MITY

Trzy razy przeczytałem artykuł „FAKTY I MITY“ zamieszczone w Głosie Ludu (GL) dnia 7 marca 2015 r. i jakoś nie mogę się zorientować o czym to właściwie jest? O historii powstania Związku Kulturalno-Oświatowego w RC (PZKO)? Nie, nie znalazłem ani jednego zdania na ten temat. Chciałbym go pokazać swoim dzieciom, żeby mogły dowiedzieć się o tym, kiedy i dlaczego powstało PZKO i kto był jego założycielem, jak to wyglądało przed jego założeniem, i żeby mogły te wypowiedzi skonfrontować z opowiadaniami swojej prababci. Będąc w odwiedzinach u niej, a nierzadko, kiedy ich prababcia przebywała u nas, prosiły ją, żeby opowiedziała im, jak to kiedyś było, kiedy ona jeszcze była dzieckiem. Żeby czytelnik mógł to wszystko lepiej zrozumieć, to muszę powiedzieć, że urodziła się w Polsce, w wiosce Cisiec, 13 stycznia 1905 roku, a zmarła 22.11.2010 roku, przeżywszy niespełna 106 lat.    .              cały artykuł