Go to content

 

Main menu:

Polska Szkoła Podstawowa im. Jana Kubisza w Gnojniku

Polská základní škola Jana Kubisze Hnojník

 

Zapisy uczniów do klasy pierwszej

 

Zapisy odbyły się w poniedziałek 25.1.2016 r., do klasy 1. zapisało się 19 dzieci. Głos Ludu” z 30.1.2016 r. („Zapisani 2016…”) zamieszcza zdjęcia dzieci zapisanych przez rodziców do szkoły w Gnojniku redaktora gazety Norberta Dąbkowskiego. Noemi Bednarz przybyła do zapisów z córką Miriam. – Mieszkamy w Ropicy. Jest tam mała szkoła, ale zdecydowaliśmy się wysłać Miriam do klasy 1. w Gnojniku, żeby nie była w klasie łączonej. W dodatku ma tu już starsze rodzeństwo w klasie 3. nasze dwojaczki, a mój mąż również tu pobierał edukację. Joanna i Marek Branni przyprowadzili do zapisów córkę Nadię. – Będziemy co prawda dojeżdżali z Frydka-Mistka, gdzie mieszkamy, ale Nadia w tym roku chodzi do gnojnickiego przedszkola. Zna więc to środowisko, a szkoła w Gnojniku jest najbliższą placówką od Frydka. Erika i Piotr Sznapkowie z córką Laurą mieszkają w Gnojniku. – Wybór szkoły był dla nas oczywisty. Mamy tu najbliżej, a poza tym istotny dla nas jest fakt, że nie ma tu klas łączonych. W „Głosie Ludu” z 11.2.2016 r. („Zapisani 2016...”) na zdjęciu widzimy Dagmarę Larysz z synem Jakubem i córką Agatą. Syn zapisany był do 1. klasy. – Aktualnie mieszkamy w Czeskim Cieszynie, ale wkrótce będziemy się przeprowadzać do Trzycieża. Na polską podstawówkę w Gnojniku zdecydowaliśmy się, ponieważ słyszeliśmy na jej temat same dobre rzeczy.

 

 

Noemi Bednarz z córką Miriam

Joanna i Marek Branni z córką Nadią

 

 

Piotr Sznapkowie z córką Laurą

Dagmar Larysz z synem Jakubem i córką Agatą

 


 

Lekcja w klasie pierwszej

 

Głos Ludu” z 2.2.2016 r. w rubryce „GŁOSIK” zamieścił artykuł „Szkoła na półmetku. Wkrótce... wakacje” (ep) informacje z polskiej szkoły w Gnojniku. Redaktor odwiedziła klasę 1., gdzie na pierwszej poniedziałkowej lekcji dzieci uczyły się literek. Jak powiedziała wychowawczyni klasy, Janina Zagóra, dzieci potrafią już czytać krótkie zdania i proste czytanki, świetnie im idzie także matematyka: potrafią dodawać i odejmować do siedmiu.

 

 Głos Ludu” zamieścił zdjęcie Elżbiety Przyczko, na którym widzimy lekcję w 1. klasie

 

Wybudowano nowe przedszkole

 

Głos Ludu” z 13.2.2016 r. zamieścił artykuł redaktor Danuty Chlup „Nowoczesna oświata” o nowym budynku świetlicy szkolnej w Gnojniku. Na przestrzeni dwóch lat zrealizowano w Gnojniku aż trzy duże inwestycje szkolne. W 2014 roku wybudowane zostało nowe przedszkole, w ubiegłym 2015 roku rownocześnie remontowano budynek szkoły podstawowej i remontowano świetlicę. – Otrzymaliśmy dotację w dwóch transzach w wysokości niespełna 2 milionów złotych z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do wspomnianej kwoty z Polski władze gminy, które są właścicielami obiektów szkolnych, dołożyły do każdej transzy po 340 tysięcy koron, również szkoła sięgnęła do swoich rezerw finansowych. Biorąc pod uwagę wielkość środków, zrobiliśmy narawdę bardzo dużo, m.in. dzięki osobistemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, którzy pomagali przy remoncie – przypomina dyrektor placówki, Tadeusz Grycz. Nowa świetlica szkolna była bardzo potrzebna gnojnickiej podstawówce, bo liczba uczniów rośnie. Do dwuoddziałowej świetlicy uczęszcza w sumie 58 dzieci. Gnojnicka polska szkoła jest szkołą zbiorczą, spora część dzieci mieszka w sąsiednich wioskach, dlatego w świetlicy czekają na rodziców. – Bardzo lubią spędzać tu czas, nawet teraz, gdy mamy skromne warunki – mówi kierowniczka świetlicy, Jolanta Lasota. Dzieci nie mogą się już doczekać, do nowych pomieszczeń mają przenieść się 1. marca bieżącego 2016 roku. Stanisław Holesz regularnie odbiera ze świetlicy dwóch młodszych synów. Nie ma wątpliwości, że nowa świetlica jest szkole bardzo potrzebna. – Nowoczesne przedszkole, nowoczesny plac zabaw – to wszystko widzą rodzice, którzy zastanawiają się, gdzie zapisać swoje dzieci Myślę, że również w ten sposób polskie placówki mogą konkurować z czeskimi. W dzisiejszych czasach rodzice wybierają szkołę, czy przedszkole nie tylko na podstawie narodowości.

 

 Zdjęcie nowej świetlicy szkolnej i… starego przedszkola, z którego została przebudowana, zamieścił „Głos Ludu”

 

W przedszkolu obchodzono Dzień Rodziny

 

W środę 19.5.2016 r w przedszkolu im. Jana Kubisza uroczyście obchodzono Dzień Rodziny – pisze „Głos Ludu” z 19.5.2016 r. Dzieci wraz ze swoimi paniami nauczycielkami przywitały rodziców hymnem naszego regionu „Płyniesz Olzo”, którego autorem jest patron szkoły, Jan Kubisz. Program przeplatały ludowe rymowanki z piosenkami czy zabawami ludowymi. Dzieci posługiwały się gwarą i śpiewając piosenki, przeniosły rodziców do czasów ich dzieciństwa. Słowa podziękowania przekazano przede wszystkim nauczycielce Halinie Smoloń, za to, że przekazuje dzieciom tradycje ludowe.

 

 
„Głos Ludu” zamieścił zdjęcie z Dnia Rodziny

 

Uczniowie-korespondenci piszą do „Głosu Ludu”

 

Swoje spostrzeżenia z okazji Dnia Ziemi przekazali uczestnicy z klasy 5. – Wybraliśmy się w najbliższe okolice z workami, w których lądowały papierki i inne śmieci. Szóstoklasiści w naszym ogrodzie zasadzili drzewko – pisze Jolanta Rucka. – Na początek wystawiliśmy przedstawienie o chorej Ziemi – dodaje Jakub Roman, a Agata Molin podkreśla, że głównym zadaniem tego święta jest zmiana sposobu postrzegania przyrody. Uczniowie klasy 4. piszą o 10-dniowym pobycie w zielonej szkole w Žiaru na Słowacji. W czasie pobytu zwiedzili Niedźwiedzią Sztolnię oraz Staniszowską Jaskinię, uczniom podobały się wycieczki turystyczne do Chaty pod Barańcem i Žiarskiej Chaty oraz ciekawe prelekcje przygotowane przez ratowników górskich. Uczniowie dziękują Hucie Trzynieckiej za wsparcie finansowe – czytamy w „Głosie Ludu” z 26.5.2016 r.

 

 Uczniowie z Gnojnika w słowackich Tatrach („Głos Ludu”, 26.5.2016 r.)

 

Niedemokratyczne obrady sesji Rady Gminy w Gnojniku

 

Jak dowiedzieliśmy się z „Głosu Ludu“ nr 76 („Dyrektor nie mógł się bronić“, Danuta Chlup) krzyki, brak tolerancji, systematyczne niedopuszczanie do głosu osób, których bezpośrednio dotyczą zasadnicze punkty programu omawiane przez radnych – tak wyglądała poniedziałkowa sesja (27.6.2016 r. – red.) Rady Gminy w Gnojniku. Obrady zdominowały wyniki finansowe Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza w Gnojniku. Dyrektor szkoły, Tadeusz Grycz, nie został dopuszczony do głosu podczas debaty.

   PSP i Przedszkole im. Jana Kubisza zakończyły ub. rok ze stratą księgową w wysokości 900 tys. koron. Taki wynik spowodowany był zakrojoną na szeroką skalę działalnością inwestycyjną – remontem szkoły, budową nowej świetlicy. Radni, na wniosek wójta Miroslava Molina, przewagą sześciu głosów wobec dwóch głosów sprzeciwu oraz dwóch wstrzymujących się, przegłosowała niezatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PSP i Przedszkola im. Jana Kubisza za ub. rok. Przeciwko takiej decyzji głosowała była wójt Dagmar Malíkowa oraz Tomáš Peterek, przewodniczący Komitetu Finansowego, który powiedział, że audytor nie zasugerował w swojej opinii, by nie zatwierdzać sprawozdania. Wójt Molin zarzucał dyrekcji PSP i Przedszkola im. Jana Kubisza, że nie przedstawiła szczegółowych danych, które uzasadniałyby tak głęboką stratę, że w dostarczonych materiałach są sprzeczności, że nie przedstawiono kompletnej listy wierzycieli. Dyrektor Grycz wytrwale domagał się głosu, by jeszcze przed podjęciem decyzji przez radnych móc przytoczyć argumenty na swoją obronę – m.in. to, że 20.6.2016 r. dostarczył listę wierzycieli. Jednak ani on, ani przedstawiciel rodziców, Štěpán Marosz, nie zastali przez wójta dopuszczeni do głosu. – Dyskusja będzie na koniec, po omówieniu wszystkich punktów programu – uciął krótko wójt Molin. Fakty są takie, że to dzięki aktywnej postawie dyrektora Grycza, który postarał się o dotację z Polski oraz dzięki szczodrości państwa polskiego gmina Gnojnik zyskała, z minimalnym wkładem własnym, dwa nowe budynki szkolne, dotacja z Polski została prawidłowo rozliczona. Tę informację starała się przekazać Radzie Gminy Šárka Rozbořilowa, pracownica Urzędu Gminy odpowiedzialna za budżet, jednak również jej wójt Molin nie udzielił głosu. O korzyściach płynących dla gminy z pozyskania majątku wartości wielu mln koron nie padło słowo na sesji, wiele uwagi poświęcono natomiast pożyczce w wysokości 300 tys. koron, udzielonej z budżetu gminy na wyposażenie nowego przedszkola. Tych pieniędzy ze względu na duże wydatki związane z remontem szkoły nie udało się dyrekcji do tej pory oddać. Wójt Molin nie chciał rozmawiać o tym, by pożyczka ta została zmieniona na bezzwrotną pomoc finansową. Radni następnie uchwalili podjęcie kilku działań wobec PSP i Przedszkola im. Jana Kubisza. Został m.in. wstrzymany udział placówki w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego, w których wymagany jest wkład własny gminy. Rada Gminy odmówiła też, argumentując pojemnością stołówki szkolnej, głosować o wniosku dyrektora Grycza o podniesienie maksymalnej liczby dzieci w szkole z 120 na 150. Według inspekcji sanitarnej taka zmiana byłaby możliwa. Rada Gminy odmówiła też ustosunkować się do skargi dyrekcji na postępowanie wójta, który umieścił na stronie internetowej Gnojnika list, w którym publicznie oskarża dyrektora o narażenie gminy na straty. Ignác Krawiec, były radny i były zastępca wójta podsumował obrady następująco: – Nie chcę oceniać, która strona ma rację w tym sporze. Ale to, w jaki sposób wójt prowadzi tę sesję, przypomina praktyki totalitarne.

   Uroczystość otwarcia i poświęcenia świetlicy odbyła się w sobotę 18.6.2016 r. w ramach festynu szkolnego, o czym informuje „Głos Ludu“ nr 82 („Warto było budować“, Beata Schönwald). Świetlica szkolna mieści się obecnie w kompletnie wyremontowanym dawnym budynku polskiego przedszkola. – Prace zarówno w przedszkolu, jak i świetlicy udało nam się sfinansować z projektu pn. „Dotacja inwestycyjna na infrastrukturę szkolną i przedszkolną na Zaolziu na lata 2014-2015“, na który otrzymaliśmy pieniądze z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ – powiedział dyrektor PSP i Przedszkola im. Jana Kubisza w Gnojniku, Tadeusz Grycz. Prace budowlane i remontowe trwały przez dwa lata i dotyczyły wszystkich trzech obiektów – przedszkola, świetlicy i szkoły. Dyrektor Grycz na sobotnim festynie ocenił siedem lat, które minęły od pomysłu do końca jego realizacji, jako trudne, a czasami nawet przykre. Jak zapewnił jednak, gdyby miał cofnąć czas, postąpiłby tak samo. Uroczystość przecięcia wstęgi przy wejściu do świetlicy szkolnej odbyła się z udziałem konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Janusza Bilskiego. Jego zdaniem inwestycje w nowe pomieszczenia szkolne zawsze zasługują na wsparcie. – Oprócz merytorycznej kadry, będącej w stanie przekazać swoją wiedzę dalszym pokoleniom Polaków na Zaolziu, ważne są również warunki, w jakich dzieci się uczą – powiedział.

 

 

 

Zdjęcie z uroczystości otwarcia świetlicy szkolnej zamieścił „Głos Ludu“ z 21.6.2016 r. – na zdjęciu widzimy m.in. dyrektora PSP i Przedszkola im. Jana Kubisza w Gnojniku, Tadeusza Grycza, konsula generalnego RP w Ostrawie, Janusza Bilskiego, członków Rady Kongresu Polaków, Józefa Szymeczka i Małgorzatę Rakowską, przewodniczącego Macierzy Szkolnej, Andrzeja Russa

 

Przedszkolaki z Gnojnika balowały

 

Sezon karnawałowy zakończyły 28.2.2017 r. przedszkolaki z Gnojnika. Wspólnie z rodzicami wzięły udział w baliku maskowym. Starszaki po raz ostatni, bo już za miesiąc czekają ich zapisy do klasy pierwszej.

Zdjęcie z Baliku Maskowego (www.zwrot.cz)

 Back to content | Back to main menu