Go to content

 

Main menu:

Polska Szkoła Podstawowa w Hawierzowie-Błędowicach

Polská základní škola Havířov-Bludovice

 

Zapisy do klasy 1. PSP w Hawierzowie-Błędowicach

 

Zapisy odbyły się w poniedziałek 1.2.2016 r. i we wtorek 2.2.2016 r. W tym roku na zapisy do polskiej podstawówki – jak pisze „Głos Ludu” z 16.1.2016 r. – wybiera się tylko czworo dzieci. Tyle sześciolatków liczy miejscowe polskie przedszkole. Dyrektor szkoły Roman Kaderka, uważa, że to stanowczo za mało. Dlatego przy współpracy z rodzicami postanowił uruchomić kampanię, która ma przyciągnąć do szkoły nowych uczniów. Szkoła prowadzi edukację w dwóch językach, co powoduje, że dzieci znakomicie opanują języki polski i czeski, poznają literaturę i kulturę obydwu krajów, a także uczy języka angielskiego oraz według zainteresowania uczniów również innych języków obcych. Szkoła jest wyposażona w nowe warsztaty, klaso pracownię komputerową, salę gimnastyczną i boisko szkolne, ma również szeroką ofertę kółek zainteresowań. Szkoła zaprasza na Dzień Otwarty w czwartek 21.1.2016 r. „Postawiliśmy również na reklamę – mówi dyrektor – od 18.1.2016 r. do 24.1.2016 r. w 45 autobusach komunikacji miejskiej i międzymiastowej oraz na przystankach pojawią się afisze, promujące naszą szkołę. Organizujemy tak szeroką kampanię po raz pierwszy, aby sprawdzić, czy nasze działania przyniosą jakiś skutek” – dodaje Kaderka. Kampania skierowana jest przede wszystkim do dwujęzycznych i czeskich rodziców oraz Polaków, którzy sprowadzili się tu za pracą. Ruch polityczny WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA popiera takie inicjatywy. Jak podaje www.zwrot.cz („Zapisy w polskich szkołach trwają”) do klasy 1. zapisało się 5 dzieci. „Głos Ludu” z 6.2.2016 r. („Zapisani 2016...”) zamieścił zdjęcie Gabrieli Filipek-Pyszko, która przyprowadziła do zapisów córkę Nikolę. „Mieszkamy w Błędowicach, gdyż stąd pochodzę, a mój mąż pochodzi z Piosecznej niedaleko Jabłonkowa. Zdecydowaliśmy się na szkołę w Błędowicach, ponieważ sama tu chodziłam, podobnie jak moja mama. Nikola ma młodszego brata, który także tutaj zapewne trafi. Nie tylko jest nam najbliżej do tej placówki, ale również panuje tu miła, rodzinna atmosfera i kontynuujemy rodzinną tradycję naszej rodziny”.

 

Gabriela Filipek-Pyszko z córką Nikolą

 

Zaproszenie do błędowickiej szkoły

 

Zapraszamy do błędowickiej szkoły” - pisze w „Głosie Ludu” z 19.1.2016 r. Danuta Kula. „Kiedy rozpoczynałam swoją karierę pedagogiczną, uczyłam nie tylko swoich przedmiotów, czeskiego i historii, ale również prac warsztatowych. Przyznam się, że polubiłam tego rodzaju zajęcia z dziećmi. Przy okazji nauczyłam się czegoś niezmiernie praktycznego i przydatnego w życiu. Toteż cieszę się bardzo, że w błędowickiej podstawówce po kilku latach przerwy swe miejsce wśród zajęć edukacyjnych znajdują ponownie zajęcia warsztatowe. A wszystko dzięki temu, że szkoła zgłosiła chęć udziału w projekcie Unii Europejskiej, ogłoszonym za pośrednictwem Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Czeskiej jako tzw. „Odezwa 57” („Výzva 57”). Dyrekcja podjęła decyzję, iż z takiej okazji trzeba skorzystać. Udało się, projekt zgłoszony przez naszą szkołę został zaakceptowany… Na początku listopada w nowej klaso pracowni odbyła się pierwsza lekcja. Wzięli w niej udział wszyscy chłopcy klas 6-9. Zajęcia przygotowała pani nauczycielka Krystyna Palášek. Chłopcy mieli własnoręcznie wykonać grę planszową „Człowieku,nie irytuj się”. Rozpoczynając pracę uważali, że wszystko pójdzie im łatwo. Jednak ileż było trzeba cierpliwości, ileż było nieudanych prób, zanim powstała kolorowa plansza do gry. Projekt wymagał, by w trakcie wykonywania prac chłopcy robili dokumentację fotograficzną i przygotowali własne portfolio. Zajęcia były dość czasochłonne, wszyscy uczniowie jednak sprostali zadaniu i mogli się cieszyć ze wspólnej zabawy.”. Autorka artykułu skorzystała z okazji i zaprasza do podjęcia edukacji w błędowickiej szkole. Zaprosiła też do obejrzenia strony internetowej www.polszk-hav.cz, zaś wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Dniu Otwartych Drzwi, który odbędzie się 22.1.2016 r. W piątek 22.1.2016 r. na www.glosludu.cz zamieszczono artykuł „Walczą o pierwszaków” n. t. Dnia Otwartego i zapisów do 1. klasy. Błędowicką szkołę odwiedziły zaledwie cztery osoby. Nauka odbywała się w normalnym trybie z tą różnicą, że wszyscy byli przygotowani na ewentualną publiczność. Również po południu nauczyciele trwali na posterunku gotowi udzielić wszystkim chętnym odpowiedzi na pytania dotyczące szkoły i prowadzonych przez nią działań. Razem z nimi dyżurował także dziewiątoklasista Dawid Pisula, który miał za zadanie oprowadzać po szkole potencjalnych przyszłych uczniów i ich rodziców. Niestety niepotrzebnie. Jedynymi popołudniowymi gośćmi, którzy przybyli obejrzeć szkołę, byli dziennikarze.

 

Nauczycielka Krystyna Polášek pokazuje klasopracownię komputerową – zdjęcie Beaty Schönwald zamieścił „Głosu Ludu” z 23.1.2015

 

Jak przekonać rodziców

 

Głos Ludu” z 21.1.2016 r. („Prawa dziecka, czy prawo rodzica?”) zamieścił rozmowę z Franciszkiem Jasiokiem z Hawierzowa. Jedno z pytań dotyczyło tematu, jak przekonać rodziców, którzy sprowadzili się na teren Zaolzia z Polski, by zapisali swe dzieci do szkoły z polskim językiem nauczania. „Dowiedziałem się o konkretnym przypadku chłopca i dziewczynki, którzy zostali zapisani do jednej z czeskich szkół w Hawierzowie, choć w ogóle nie znali języka czeskiego. Próbowałem interweniować w tej sprawie w Wydziale Szkolnictwa i w Wydziale Socjalnym – Ochrony Prawnej Dzieci w Urzędzie Miasta. Uważam, że te dzieci cierpią i że należy bronić ich praw. Wysłałem także pytanie do rzecznika praw obywatelskich, czy ważniejsze są w takiej sytuacji prawa dziecka, czy też prawa rodziców. Czekam na odpowiedź”. Jego zdaniem rodzice – obywatele Polski, którzy chcą zapisać dziecko do czeskiej szkoły mają mieć dostęp do informacji i co za tym idzie do swobodnego wyboru Urzędnicy powinni być zobowiązani udzielić informacji o tym, że w mieście istnieje również polska szkoła. Ruch polityczny WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA popiera taką inicjatywę, która ma oparcie w traktatach europejskich, które ratyfikowała Republika Czeska.

 

Najważniejsza jest rola dyrektora

 

Tematem tym zajęła się w „Głosie Ludu” z 9.4.2016 r. redaktor Beata Schönwald. Hawierzów, po Trzyńcu, Karwinie i Czeskim Cieszynie, jest największym skupiskiem Polaków w Republice Czeskiej. W Spisie Powszechnym, który odbył się w 2011 roku, polską narodowość zadeklarowały tu 2043 osoby. Podczas Sejmiku Gminnego dyskutowano m. in. o roli dyrektora szkoły w polskich środowiskach lokalnych. Pełnomocnik gminny dla Hawierzowa, Franciszek Jasiok stwierdził, że należy podjąć takie działania, żeby dzieci pochodzące z rodzin, które przeprowadziły się do Hawierzowa z Polski, automatycznie były skierowane do polskiej szkoły w Błędowicach. Dyrektor, Roman Kaderka, oponował jednak, że chociaż stara się docierać do tych rodzin i przekonywać rodziców o możliwości dwujęzycznego kształcenia dzieci, to ostateczna decyzja zawsze należy do rodziców.

 

W sejmikowej dyskusji zabrał głos dyrektor PSP w Hawierzowie-Błędowicach, Roman Kaderka – zdjęcie „Głos Ludu”, 9.4.2016 r.

 

„Stawiani moja” w ogrodzie szkolnym

 

Nową imprezę wymyślili rodzice zrzeszeni w Kole Macierzy Szkolnej, a nauczyciele włączyli się w jej przygotowanie. W Błędowicach nie widać już tej tradycji. To był pierwszy powód, dlaczego wymyśliliśmy tą imprezę. Drugim była chęć pokazania rodzicom, także z okolicznych wiosek, że mamy tu fajną szkołę, która może pochwalić się osiągnięciami, są fajni nauczyciele, działają kółka zainteresowań – powiedział Stanisław Kołorz, ojciec bliźniaków uczęszczająch do klasy 2. – Ta impreza, to świetny pomysł – cieszył się dyrektor szkoły, Roman Kaderka, nie ukrywając, że szczególnie zadowolony jest z przyjazdu rodzin z Cierlicka, których dzieci mogłyby w przyszłości zasilić klasy drugiego stopnia. Impreza połączona była z Dniem Otwartym Szkoły. Informacje przeczytaliśmy w „Głosie Ludu” z 3.5.2016 r.

 

Zdjęcie Danuty Chlup zamieścił  „Głos Ludu” z 3.5.2016 r.

Uczniowie piszą do„Głosu Ludu”

 

Uczniowie PSP poinformowali za pośrednictwem „Głosu Ludu” z 19.5.2016 r. o udziale w zajęciach na boisku ruchu drogowego w Hawierzowie, co dokumentuje zdjęcie zamieszczone w gazecie. Natomiast w „Głosie Ludu” z 9.6.2016 r. uczniowie klas 1-5 informują o wycieczce do Datyń Dolnych. Zdjęcie prezentuje dzieci w gospodarstwie rodziców Adama i Andrzeja, państwa Kołorzów. W zagrodzie mieli okazję przyjrzeć się najróżniejszym zwierzętom domowym, niektóre z nich mogli nawet karmić.

 

 

Zdjęcia prezentują uczniów na boisku ruchu drogowego w Hawierzowie i w gospodarstwie państwa Kołorzów w Datyniach Dolnych

Hawierzów: Na celowniku polska szkoła

 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej rośnie już trzeci rok z rzędu. Dokumentują to statystyki Polskiego Centrum  Pedagogicznego w Czeskim Cieszynie. Tymczasem komuniści i socjaldemokraci, którzy obejmują w poniedziałek 27.6.2016 r. rządy w Hawierzowie, postanowili rozwiązać problem Polskiej Szkoły Podstawowej w Hawierzowie-Błędowicach. Jest to dla nich priorytet, bo będą o nim rozmawiać już podczas obrad rady miasta tego samego dnia, czyli 27.6.2016 r. „W programie obrad jest wniosek na kolejny wyjątek dla polskiej szkoły, która ma długookresowo mało uczniów” – czytamy w „Deníku” z 25.6.2016 r. („Město povedou noví lidé”, Libor Bečák). Natomiast problematyka czeskojęzycznych szkół, których jest w Hawierzowie jedenaście, radnych prawdopodobnie nie interesuje.”

 

 

Artykuł „Město povedou noví lidé”  („Karvinský deník”, 25.6.2016 r.)

Zaproszenie na spotkanie absolwentów

 

Miejscowe Koło PZKO w Hawierzowie-Błędowicach oraz Koło Macierzy Szkolnej przy Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie-Błędowicach zapraszają absolwentów błędowickiej podstawówki do wzięcia udziału w obchodach 105-lecia polskiej szkoły podstawowej. Spotkanie absolwentów odbędzie się 5.11.2016 r. w Domu PZKO. W programie jest zwiedzanie szkoły, uroczysta akademia w Domu PZKO, w której wystąpią uczniowie PSP w Hawierzowie-Błędowicach. Artykuł z historii szkolnictwa w Błędowicach zamieścił miesięcznik „Zwrot” nr 8/2016 r. Budynek obecnej szkoły istnieje od ponad stu lat – oddano go do użytku 3.10.1911 roku. Jednak historia polskiego szkolnictwa sięga 1654 roku, kiedy na terenie dzisiejszego cmentarza katolickiego uczono w drewnianym budynku Jednoklasowej Katolickiej Szkoły Ludowej. W roku 1781 roku, po wydaniu patentu tolerancyjnego, zbudowano w Błędowicach Dolnych również szkołę ewangelicką, w której uczono wyłącznie po polsku. Nauczanie w języku polskim trwa w Błędowicach, za wyjątkiem okresu drugiej wojny światowej, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Jedyna polska placówka na terenie dzisiejszego Hawierzowa dysponuje odnowionym budynkiem, placem zabaw i boiskiem do piłki nożnej.

 

Budynek PSP w Hawierzowie-Błędowicach  („Zwrot”, 8/2016 r.)

 


Back to content | Back to main menu