Go to content

 

Main menu:Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. o činnosti a hospodaření za rok 2018

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

1) Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 16.5.2018 v Českém Těšíně – zápis ze společného jednání správní rady a dozorčí rady Koexistencie o.p.s.,

2) zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 29.11.2018 v Českém Těšíně – zápis ze společného jednání správní rady a dozorčí rady Koexistencie o.p.s.,

3) spolupořádání cyklistického výletu „Po stopách 1. Slezského povstání“, akce se konala dne 19.8.2018 v Petrovicích u Karviné, a také v Godově a Zebrzydowicích,

4) organizační výpomoc při pořádání tiskové konference lídrů kandidátních listin politického hnutí COEXISTENTIA v komunálních volbách 2018, akce se konala dne 22.8.2018 v Českém Těšíně,

5) vydání 8 ks čísel novin členů COEX „WTZ“: 89 (30.1.2018), 90 (23.3.2018), 91 (27.7.2018), 92 (17.8.2018), 93 (17.9.2018), 94 (3.10.2018), 95 (26.10.2018), 96 (18.12.2018), náklad cca 40 ks.

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Českém Těšíně dne 4.2.2018

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

1) Výdaje: 2 269 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 1 138 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 3 407 Kč

2) Příjmy: celkem 6 720 Kč

3) Výsledek hospodaření: + 3 313 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů

6 720 Kč (dobrovolné příspěvky)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku

V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74, usnesením soudu, byla provedena dne 30.1.2018 změna: Karel Madzia se vymazává jako člen správní rady, Vladislav Drong se zapisuje jako člen správní rady. Složení řídících orgánů Koexistencia o.p.s. je k dnešnímu dni následující – ředitel: Ing. Tadeusz Toman, správní rada: Zoltán Domonkos (předseda), Vladislav Drong (člen), Dr. Ing. Stanislav Gawlik (člen), Ing. Tadeusz Kornuta (člen), Vladislav Niedoba (člen), Pavel Wania (člen), dozorčí rada: Ing. Bohuslav Kaleta, CSc. (předseda), Ing. Arpád Kosár (člen), Ing. Josef Pietrus (člen)

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanoveny

 

 


Back to content | Back to main menu