Go to content

 

Main menu:
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

o činnosti a hospodaření za rok 2015

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

1)     Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 4.6.2015 v Českém Těšíně,

2)     zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 15.7.2015 v Bystřici,

3)     zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 18.8.2015 – 1. část v Praze a 20.8.2015 – 2. část v Českém Těšíně,

4)     uspořádání mezinárodní vědeckého konference „Vzdát čest Jánosi Esterházymu“, která se konala dne 27.6.2015 v Praze,

5)  uspořádání konference „Dvojjazyčnost-samozřejmost, ale co takto trojjazyčnost“, která se konala 12.11.2015 v Českém Těšíně,

6)     tisk programových materiálů na Kongres politického hnutí COEXISTENTIA, který se konal 16.5.2015 v Jablunkově,

7) vydání vázané publikace „Sčítání lidu 2011“ (v jazyce polském) na komerčním základě, texty zveřejněny na www.coexistentia.cz,

8)     vydání 4 ks čísel novin členů COEX „WTZ“: 68 (30.1.2015), 69 (17.4.2015), 70 (18.9 2015), 71 (6.12.2015), náklad cca 50 ks.

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Českém Těšíně dne 29.2.2015.

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

1)      Výdaje: 3 497 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 121 645 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 125 142 Kč

2)      Příjmy: celkem 158 975 Kč

3)      Výsledek hospodaření: + 33 833 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů

125 142 Kč (dobrovolné příspěvky), 3 Kč (právnický subjekt – úrok v bance)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku

1)      V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 usnesením soudu byl proveden výmaz člena dozorčí rady Doc. Ing. Alexandra Pálffy, CSc. ke dni 10.5.2014 (den úmrtí) a současně zápis člena dozorčí rady Arpáda Kosára ke dni 2.7.2015.

2)      Složení řídících orgánů Koexistencia o.p.s. je k dnešnímu dni následující – ředitel: Ing. Tadeusz Toman, správní rada: Zoltán Domonkos (předseda), Dr. Ing. Stanislav Gawlik (člen), Ing. Tadeusz Kornuta (člen), Karel Madzia (člen), Vladislav Niedoba (člen), Pavel Wania (člen), dozorčí rada: Ing. Bohuslav Kaleta, CSc. (předseda), Ing. Arpád Kosár (člen), Ing. Josef Pietrus (člen)

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanovenyBack to content | Back to main menu