Go to content

 

Main menu:
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

o činnosti a hospodaření za rok 2014

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

1)      Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 15.5.2014 v Českém Těšíně

2)      Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 2.10.2014 v Českém Těšíně

3)      Vzpomínková slavnost 26.1.2014 u hrobu zavražděných polských zajatců ve Stonavě u příležitosti 95. výročí vpádu československých vojsk na Těšínské Slezsko v lednu 1919 roku – spolupořadatel

4)      Vzpomínková slavnost 14.2.2014 v Návsí u příležitosti 70. výročí popravy pěti mužů dokonané Němci za druhé světové války – spolupořadatel

5)      Vzpomínková slavnost 16.8.2014 u příležitosti 95. výročí vypuknutí prvního slezského povstání, Petrovice u Karviné – spolupořadatel

6)      Seminář 22.11.2014 u příležitosti 100. výročí založení Zemského svazu dobrovolných hasičských sborů na Těšínském Slezsku, Český Těšín – spolupořadatel

7)      Rekonstrukce Štědrovečerní večeře Polských legií dne 30.12.2014 u příležitosti její 100. výročí konání, Návsí, 30.12.2014 – spolupořadatel

8)      Tisk letáků a brožur ke komunálním volbám 2014 pro politické hnutí COEXISTENTIA

9)      Vydání novin členů COEX „WTZ“: 5 ks čísel, náklad cca 50 ks XERO – 63 (28.2.2014), 64 (20.5.2014), 65 (22.7 2014), 66 (22.10.2014), 67 (4.12.2014)

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Českém Těšíně dne 16.2.2015.

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

1)      Výdaje: 10 149 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 7 277 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 17 426 Kč

2)      Příjmy: celkem 2 504 Kč

3)      Výsledek hospodaření: – 14 922 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů

2 500 Kč (dobrovolné příspěvky), 4 Kč (právnický subjekt – úrok v bance)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku

1)      V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 nedošlo ke změnám

2)      Ve složení řídících orgánů nedošlo ke změnám

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanovenyBack to content | Back to main menu