Go to content

 

Main menu:
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

o činnosti a hospodaření za rok 2012

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

1)      Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 12.5.2012 v Albrechticích, Dům PZKO

2)      Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 26.9.2012 v Ostravě, ul. 28. října 15, klubovna Svazu Maďarů žijících v českých zemích

3)      Vzpomínková akce k 55. výročí narození Jánose Esterházyho dne 8.3.2012 v Praze-Motole, spolupořadatel: občanské sdružení Svaz Maďarů žijících v českých zemích

4)      Seminář „Výsledky polského předsednictví v Evropské unií“ dne 21.4.2012 v Petrovicích u Karviné, spolupořadatel: občanské sdružení Polský svaz kulturně-osvětový, Místní skupina Petrovice

5)      Vydání novin členů COEX „WTZ“: 7 ks čísel, náklad cca 50 ks xero – 50 (7.2.2012), 51 (9.5.2012), 52 (5.6.2012), 53 (26.6.2012), 54 (30.8.2012), 55 (1.11.2012), 56 (13.12.2012)

6)      Tisk propagačních materiálů k předvolební kampani kandidátní listiny SPOZ-Zemanovci ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2012

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno Finančnímu úřadu v Českém Těšíně dne 11.3.2013.

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

1)      Výdaje: 3 810 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 5 829 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 9 639 Kč

2)      Příjmy: celkem 45 497 Kč

3)      Výsledek hospodaření:  + 35 858 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů – 924 Kč (právnický subjekt – prodej publikace), 39 630 Kč (právnický subjekt – příspěvek na vydání publikace), 4 939 Kč (dobrovolné příspěvky)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku

1)      V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 nedošlo ke změnám

2)      Ve složení řídících orgánů nedošlo ke změnám – ředitel o.p.s.: Ing. Tadeusz Toman, správní rada: Zoltán Domonkos (předseda), Dr. Ing. Stanislav Gawlik (člen), Ing. Tadeusz Kornuta (člen), Karel Madzia (člen), Vladislav Niedoba (člen), Pavel Wania (člen), dozorčí rada: Ing. Bohuslav Kaleta, CSc. (předseda), Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc. (člen), Ing. Josef Pietrus (člen)

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanovenyBack to content | Back to main menu