Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s.

Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp.

737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

ul. Střelniční / Strzelnicza 209/28

 

Pozvánka na jednání

správní rady a dozorčí rady Koexistencia o.p.s.,

Zaproszenie na obrady

zarządu i rady nadzorczej Koexistencia opp.,

 

které se koná v úterý 8.12.2020 v 15:30 h

v Domě PZKO Chotěbuz

które odbędzie się we wtorek 8.12.2020 r. o godz. 15.30

w Domu PZKO w Kocobędzu

 

Program:

1)    zagajenie obrad / zahájení jednání – Tadeusz Toman, ředitel / dyrektor,

2)    zpráva o činnosti / sprawozdanie z działalności – Zoltán Domonkos, předseda správní rady / przewodniczący zarządu,

3)    volba správní rady / wybory zarządu,

4)    volba dozorčí rady / wybory rady nadzorczej,

5)    plán práce na následující období / plan pracy na następny okres,

6)    diskuze a usnesení – členové správní rady a dozorčí rady / dyskusja i uchwała – członkowie zarządu i rady nadzorczej,

7)    zakończenie obrad (godz.16.30) / ukončení jednání (16.30 h).

 

Ing. Tadeusz Toman, ředitel / dyrektor

Zoltán Domonkos, předseda správní rady / przewodniczący zarządu