Zaproszenia

Zaproszenie na zebranie Rady Wykonawczej COEX, które odbędzie się we wtorek 13.12.2022 r. o godz. 15.0

w salce na parterze w budynku Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie, ul. Strzelnicza 209/28

Pozvánka na schůzi Výkonné rady COEX, která se koná v úterý 13. 12. 2022 

v klubovně v přízemí budovy Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně, ul. Střelniční 209/28.

Tadeusz Toman, sekretarz RW COEX / tajemník VR COEX

Organizacja pożytku publicznego Koexistencia opp. zaprasza we wtorek 13.12.2022 r. o godz. 15.30 

do salki na parterze w budynku Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie, ul.  Strzelnicza 209/28 

na prelekcję dr Tadeusza Siwka na temat wyników spisu ludności w powiązaniu z prawami mniejszości narodowych.

Tadeusz Toman, dyrektor Koexistencia opp.