COEXISTENTIA – ruch polityczny / politické hnutí

ul. Střelniční (Strzelnicza) 209-28

737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

 

Zaproszenie – Meghívó – Pozvánka

 

na zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej (dalej PSN)

ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA (dalej COEX)

/ na schůzi výboru Polské národní sekce (dále PNS) politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (dále COEX),

 

które odbędzie się w środę 31.10.2018 r. o godz.15:00 w Czeskim Cieszynie, Strzelnicza 209/28 – salka posiedzeń Zarządu Głównego PZKO. / která se koná ve středu 31.10.2018 v 15:00 h. v Českém Těšíně, ul. Střelniční 209/28 – zasedací místnost Hlavního výboru PZKO.

 

Program:

1)       Zagajenie, uchwalenie programu obrad, / Zahájení, schválení programu jednání,

2)       Wybory protokolanta i weryfikatora protokołu, / volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,

3)       kontrola uchwał, korespondencja, sprawy organizacyjne / plnění usnesení, pošta, organizační záležitostí,

4)       informacja przewodniczącego PSN COEX z działalności, / informace předsedy PNS COEX o činnosti,

5)       wystąpienia zaproszonych gości – nowo wybranych członków rad miast i gmin, / vystoupení pozvaných hostů – nově zvolených členů zastupitelstev měst a obcí,

6)       dyskusja plenarna, / plenární diskuse,

7)       przyjęcie uchwały. / přijetí usnesení.

 

Przewidywane zakończenie obrad o godz. 17:00

Ukončení jednání předběžně v 17:00 h.

 

Dr inż Stanisław Gawlik, przewodniczący PSN COEX / předseda PNS COEX

stasekg@gmail.com