Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s.

Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp.

737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

ul. Střelniční / Strzelnicza 209/28

 

Pozvánka na jednání správní rady a dozorčí rady Koexistencia o.p.s.,

Zaproszenie na obrady zarządu i rady nadzorczej Koexistencia opp.,

 

které se koná ve čtvrtek 29.11.2018 v 15:30 h v Českém Těšíně, ul. Střelniční 209/28 (Hlavní výbor PZKO)

które odbędą się w czwartek 29.11.2018 r. o godz. 15.30

w Czeskim Cieszynie, Strzelnicza 209/28 (Zarząd Główny PZKO)

 

Program:

1)    zagajenie obrad / zahájení jednání – Tadeusz Toman, ředitel / dyrektor,

2)    zpráva o činnosti / sprawozdanie z działalności – Zoltán Domonkos, předseda správní rady / przewodniczący zarządu,

3)    diskuze / dyskusja – členové správní rady a dozorčí rady / członkowie zarządu i rady nadzorczej,

4)    usnesení – plán práce na následující období / uchwała – plan pracy na następny okres) – Zoltán Domonkos,

5)    zakończenie obrad (godz.17.00) / ukončení jednání (17.00 h). 

 

Ing. Tadeusz Toman, ředitel / dyrektor

Zoltán Domonkos, předseda správní rady / przewodniczący zarządu