POZVÁNKA – ZAPROSZENIE – MEGHÍVÓ

 

na jednání správní rady a dozorčí rady Koexistencia o.p.s.,

na obrady zarządu i rady nadzorczej Koexistencia opp.,

 

která se bude konat ve středu 28.6.2017 od 15.30 h

v konferenční místnosti Kongresu Poláků v ČR v Českém Těšíně (1. patro), Komenského 4

które odbędą się w środę 28.6.2017 r. od godz. 15:30

w sali konferencyjnej Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie

(1. piętro), ul. Komenskiego 4 

 

Program:

zhodnocení činnosti Koexistencia o.p.s., / ocena działalności Koexistencia opp.,

plan pracy – działalność wydawnicza, / plán práce – vydavatelská činnost,

działalność prelekcyjna i naukowa / přednášková a vědecká činnost

 

Pozvání / zaproszeni:

ředitel Koexistencia o.p.s. / dyrektor Koexistencia opp. (Tadeusz Toman),

členové správní rady Koexistencia o.p.s. / członkowie zarządu Koexistencia opp. (Zoltán Domonkos – předseda / przewodniczący, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Karol Madzia, Tadeusz Kornuta, Paweł Wania),

členové dozorčí rady Koexistencia o.p.s. / członkowie rady nadzorczej Koexistencia opp. (Bogusław Kaleta – předseda / przewodniczący, Józef Pietrus, Arpád Kosár),

 

Zoltán Domonkos,

předseda správní rady Koexistencia o.p.s. / przewodniczący zarządu Koexistencia opp.