Pozvánka – Zaproszenie – Meghívó

 

na schůzi Výkonné rady politického hnutí

 COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTELÉS-SPIVŽITJA (COEX),

 

která se bude konat ve středu 27.9.2017 od 14.30 hodin

zasedací místnosti Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně, 737 01, Střelniční 209/28, 4. patro 

 

Program jednání:

 

1. Prezentace (od 14:00 hod.)

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Informace o činnosti COEX od 6.7.2017

4. Příprava Republikové rady COEX v Praze

5. Předvolební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny

6. Volba prezidenta republiky v 2018 roce – diskuse

7. Komunální volby v 2018 roce – diskuse

9. Plenární diskuse

9. Přijetí usnesení a ukončení jednání (předpokládá se v 16:00 hod.)

 

Josef Przywara, předseda COEX

Zoltán Domonkos, první místopředseda COEX

Ing Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady COEX