STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO KOEXISTENCIA O.P.S.

W CZESKIM CIESZYNIE

 

ORAZ

 

ZBÓR KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO WYZNANIA

AUGSBURSKIEGO w NAWSIU

 

ZAPRASZA

 

NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ POD PATRONATEM

PaedDr. LENKY HUSAROVÉ, WÓJTA GMINY NAWSIA

 

 

WPŁYW REFORMACJI NA OBECNY STAN CHRZEŚCIJAŃSTWA,

 

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ NA FARZE W NAWSIU W SOBOTĘ

25 MARCA 2017 R. O GODZ. 10.00

 

 

PROGRAM:

 

1. Prowadzenie konferencji i przywitanie gości Dr Inż. Stanisław Gawlik,

2. Przedstawienie tematu konferencji Mgr Jan Fojcik, pastor Zboru w Nawsiu,

3. Wykład węgierskiego duchownego pastora, Eles Gyorgyego,

4. Wykład czeskiego duchownego,

5. Wykład ks. prof. dr hab. Józefa Budniaka,

6. Wystąpienia gości,

7. Dyskusja,

8. Podsumowanie ks. bp. Mgr. Jan Wacławek.

 

 

 

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w konferencji przyjmowane są

do 22 marca 2017 r. na adres e-mailowy,

Stowarzyszenia Pożytku Publicznego o.p.s.,

stasekg@gmail.com lub telefon +420 608 429 545

 

 

 

 

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST KOEXISTENCIA O.P.S.,

737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, STŘELNIČNÍ 209/28

 

A

 

FARNÍ SBOR SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ NÁVSÍ,

739 92 NÁVSÍ, DLOUHÁ 48

 

ZVE

 

NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI POD ZÁŠTITOU

STAROSTKY OBCE NÁVSÍ PaedDr. LENKY HUSAROVÉ

 

 

VLIV REFORMACE NA SOUDOBÉ KŘESŤANSTVÍ,

 

KTERÁ SE BUDE KONAT V SOBOTU 25. BŘEZNA 2017 V 10:00 h

NA FARNÍM ÚŘADĚ V NÁVSÍ

 

 

PROGRAM:

 

1. Vedení konference a uvítání hostů – Dr. Ing. Stanisław Gawlik,

2. Prezentace témat konference – Mgr. Jan Fojcik, pastor Farního zboru SCEAV Návsí,

3. Přednáška maďarského duchovního Eles Gyorgy,

4. Přednáška českého duchovního,

5. Přednáška ks. Prof. dr. hab. Józefa Budniaka,

6. Vystoupení hostů,

7. Diskuse,

8. Shrnutí biskup SCEAV Mgr. Jan Wacławek.

 

 

 

 

Přihlášky k účastí na konferenci jsou přijímány

do 22. března 2017 na e-mailové adrese stasekg@gmail.com

nebo na telefonu +420 608 429 545