COEXISTENTIA – ruch polityczny / politické hnutí

ul. Střelniční (Strzelnicza) 209-28

737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

 

Zaproszenie – Meghívó – Pozvánka

 

na zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej (dalej PSN)

ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA (dalej COEX)

/ na schůzi výboru Polské národní sekce (dále PNS)

politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (dále COEX),

 

które odbędzie się w piątek 15.2.2019 r. o godz.16:00

w Czeskim Cieszynie, Strzelnicza 209/28, klub DZIUPLA.

/ která se koná v pátek 15.2.2019 v 16:00 h

v Českém Těšíně, ul. Střelniční 209/28, klubovna DZIUPLA.

 

Program:

1)     Zagajenie, uchwalenie programu obrad, / Zahájení, schválení programu jednání,

2)     Wybory protokolanta i weryfikatora protokołu, / volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,

3)     kontrola uchwał, korespondencja, sprawy organizacyjne / plnění usnesení, pošta, organizační záležitostí,

4)     informacja przewodniczącego PSN COEX z działalności, / informace předsedy PNS COEX o činnosti,

5)     dyskusja plenarna, / plenární diskuse,

6)     przyjęcie uchwały. / přijetí usnesení.

 

Przewidywane zakończenie obrad o godz. 17:30

Ukončení jednání předběžně v 17:30 h.

 

Dr inż Stanisław Gawlik,

przewodniczący PSN COEX / předseda PNS COEX

stasekg@gmail.com