Politické hnutí / ruch polityczny COEXISTENTIA

Střelniční (Ul. Strzelnicza) 209/289

737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

 

Zaproszenie – Meghívó – Pozvánka

 

na zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej (PSN)

Ruchu Politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA (COEX),

które odbędzie się

w środę 14.3.2018 r. o godz. 15.00 w Czeskim Cieszynie,

ul. Strzelnicza 28/209 – salka posiedzeń

Zarządu Głównego PZKO „Bajka“

 

/ na schůzi výboru Polské národní sekce (PNS)

Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (COEX),

která se koná ve středu 14.3.2018 v 15.00 h

v Českém Těšíně, Střelniční 28/209 – zasedací místnost

Hlavního výboru PZKO „Bajka“

 

Program:

1)     zagajenie, wybór protokolanta i weryfikatora protokołu, zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,

2)     uchwalenie programu obrad, / schválení programu jednání,

3)     informacja z działalności PSN COEX, / informace o činnosti PNS COEX,

4)     realizacja planu pracy PSN COEX – wybory komunalne, / plněnění plánu práce PNS COEX – komunální volby,

5)     dyskusja plenarna, / plenární diskuze,

6)     przyjęcie uchwały i zakończenie obrad. / přijetí usnesení a ukončení jednání.

Przewidywane zakończenie obrad o godz. 17.00

Očekáváné ukončení jednání v 17.00 h

 

Stanisław Gawlik,

przewodniczący PSN COEX / předseda PNS COEX

 

 

 

 

POZVÁNKA – ZAPROSZENIE – MEGHÍVÓ

 

na schůzi Výkonné rady politického hnutí

 COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTELÉS-SPIVŽITJA (COEX),

 

které se bude konat ve středu 14.3.2018 od 15:00 h

zasedací místnosti Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně, Střelniční 209/28, 4. patro 

 

Program jednání:

 

1. Prezentace (od 15:00 h),

2. schválení programu jednání,

2. volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,

3. zpráva o činnosti COEX od 13.12.2017,

4. přestávka na kávu,

5. plenární diskuse,

6. přijetí usnesení,

7. ukončení jednání (předpokládá se v 17:00 h).

 

Josef Przywara, předseda COEX

Ing. Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady COEX