Politické hnutí / Ruch Polityczny COEXISTENTIA

Střelniční (Ul. Strzelnicza) 28/209

737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

 

Zaproszenie – Meghívó – Pozvánka

 

na zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej (PSN)

Ruchu Politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA (COEX),

/ na schůzi výboru Polské národní sekce (PNS)

Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (COEX),

 

które odbędzie się

w czwartek 8.9.2016 r. o godz. 15.00 w Czeskim Cieszynie,

ul. Strzelnicza 28/209 – DZIUPLA

/ která se koná ve čtvrtek 8.9.2016 v 15.00 h v Českém Těšíně,

ul. Střelniční 28/209 – DZIUPLA

 

Program:

1)     zagajenie, wybór protokolanta i weryfikatora protokołu, uchwalenie programu obrad, / zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání,

2)     informacja z działalności PSN COEX, / informace o činnosti PNS COEX,

3)     problematyka wyborów do Senatu Parlamentu RC – I tura i wyborów do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego (7.-8.10.2016 r.), / problematika voleb do Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo a voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (7.-8.10.2016),

4)     przygotowanie do zebrania Rady Republikowej COEX (24.9.2016 r.), / příprava na schůzi Republikové rady COEX (24.9.2016),

5)     Konwent PSN COEX i sprawy personalne, / Konvent PNS COEX a personální záležitosti,

6)     dyskusja plenarna, / plenární diskuze,

7)     przyjęcie uchwały i zakończenie obrad. / přijetí usnesení a ukončení jednání.

Przewidywane zakończenie obrad o godz. 16.45

Očekáváné ukončení jednání v 16.45 h

 

 

 

 

Tadeusz Toman, pełniący obowiązki przewodniczącego PSN COEX / zmocněn zastupovat předsedu PNS COEX

 

kontakt listowny: Tadeusz Toman, 739 61 Trzyniec-Końska (Třinec-Konská 49)

kontakt meilowy: tad.toman@gmail.com

kontakt telefoniczny (komórka / mobil): 723 670 293