POZVÁNKA-ZAPROSZENIE-MEGHÍVÓ

 

na zasedání Výkonné rady politického hnutí

 COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITJA (dále COEX), které se bude konat ve čtvrtek 6.7.2017

od 15:00 h klubovně DZIUPLA v Českém Těšíně, Střelniční 209/28 

 

na zgromadzenie Rady Wykonawczej  ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITJA (dalej COEX),

które odbędzie się w czwartek 6.7.2017 r. od godz. 15:00

klubie DZIUPLA w Czeskim Cieszynie,

ul. Strzelnicza 209/28 

 

Program jednání / Program obrad:

1. Zahájení, / Zagajenie,

2. schválení programu jednání, / zaakceptowanie programu obrad,

3. volba zapisovatele, / wybory protokolanta,

4. volba ověřovatele zápisu, / wybory weryfikatora protokołu,

5. informace o činnosti COEX / informacja o działalności COEX,

6. organizační záležitosti – pošta, / sprawy organizacyjne – poczta,

7. plenární diskuse, / dyskusja plenarna,

8. přijetí usnesení, / przyjęcie uchwały,

9. ukončení jednání. / zakończenie obrad.

Ukončení jednání se předpokládá v 16:30 h. / Zakończenie obrad jest planowane na godz. 16:30.

 

Józef Przywara, předseda / przewodniczący COEX,

Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej / tajemník Výkonné rady COEX