COEXISTENTIA

Střelniční 209/28 (ul. Strzelnicza 209/28)

737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

 

Zaproszenie – Meghívó – Pozvánka

 

na Konwent Polskiej Sekcji Narodowej (PSN)

ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA (COEX)

na Konvent Polské národní sekce (PNS)

politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (COEX),

 

który odbędzie się w czwartek 4.5.2017 r. o godz. 15.30

w Czeskim Cieszynie, ul. Strzelnicza 209/28 (siedziba Zarządu Głównego PZKO)

který se koná ve čtvrtek 4.5.2017 v 15:30 h

v Českém Těšíně, Střelniční 209/28 (sídlo Hlavního výboru PZKO)

 

Program:

1)   zagajenie, uchwalenie programu obrad, / zahájení, schválení programu jednání,

2)   wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowej, wyborczej i wnioskodawczej, / volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové, volební a návrhové komise,

3)   sprawozdanie z działalności PSN COEX, / zpráva o činnosti PNS COEX,

4)   wybory przewodniczącego i zarządu PSN COEX, / volba předsedy a výboru PNS COEX,

5)   zaakceptowanie planu pracy na okres 06/2017-11/2018, / schválení plánu práce na období 06/2017-11/2018,

6)   dyskusja plenarna, / plenární diskuze,

7)   przyjęcie uchwały. / přijetí usnesení.

 

 

 

 

Stanisław Gawlik, zobowiązany pełnić funkcję przewodniczącego PSN COEX / zmocněn vykonávat funkci předsedy PNS COEX

737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn), Střelniční 209/28 (ul. Strzelnicza 209/28)

 

adres: Stanisław Gawlik, 739 92 Návsí (Nawsie), Kaštanová 866

e-mail: stasekg@gmail.com

telefon (komórka): 608 429 545

telefon (komórka) COEX: 723 670 293