Zpráva předsedy politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITJA (dále COEX) přednesená na Kongrese COEX dne 16.5.2015 v Jablunkově

 

   Vážení delegáti, vážení hosté, dovolte mi zahájit XIV. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITJA. Tisztelt Küldöttek, tisztelt Vendégek! Engedjék meg, hogy megnyissam a COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA – EGYÜTTÉLÉS – SPIVŽITJA Politikai Mozgalom XIV. Kongresszusát. Szívélyesen üdvözlöm a Kongresszus Küldötteit és Vendégeit, külön köszöntöm magyar Brátainkat. (maďarsky: srdečně zdravím delegáty a hosty Kongresu, zejména zdravím naše maďarské přátelé). Pozdrawiam delegatów i gości Kongresu, przede wszystkim serdecznie pozdrawiam radnych, którzy byli wybrani w poszczególnych miastach i gminach z list naszego ruchu politycznego (polsky: Zdravím delegáty a hosty Kongresu, zejména srdečně zdravím členy zastupitelstev zvolené z kandidátních listin našeho politického hnutí v jednotlivých městech a obcích). Funkci předsedy COEX v souladu se zákonem a stanovami COEX jsem převzal 11.5.2014, po smrti dosavadního předsedy COEX, doc. Ing. Sándora Pállfyho, CSc. Zemřelý byl předsedou našeho Hnutí po tři volební období, osobně se domnívám, že vykonal hodně potřebné práce, což si vyžadovalo mnoho Jeho úsilí, veškeré úkoly vykonával poctivě, přestože mu v tom v posledním období bránily zdravotní problémy. Děkuji mu ještě jednou. Prosím minutou ticha uctít jeho památku.

 

   V hodnoceném období se konalo 5 schůzí Republikové rady: 27.4.2013 po Kongrese ve Vendryni, 25.6.2013 v Ostravě, 28.9.2013 v Praze, 1.3.2014 v Ostravě a 27.9.2014 v Praze. Zabývali jsme se problematikou nových zákonů, případně jejich novelizací, například zákonem o občanství, který umožňuje přijetí maďarského občanství bez ztráty dosavadního českého občanství, zákonem o obcích a zákonem o právech národnostních menšin. Velmi intenzivní činnost vyvíjela Maďarská národní sekce COEX. Byly pořádány setkání v souvislosti s Dnem maďarsko-polského přátelství, který připadá na 23. březen. Poprvé jsme ho slavili před rokem, a věřím, že se stane tradicí, tak, jako je jím již staletí samotné přátelství našich dvou bratrských národů. Aktivně působí Pamětní výbor Jánose Esterházyho, byl vypracováni plán práce a harmonogram akcí. Připravován je mezinárodní seminář na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“, nad kterým záštitu převezme velvyslanec Maďarska pan Tibor Pető, obdobně nás o tom ujistila paní velvyslankyně Polské republiky. V Praze na Motolském hřbitově vždy v březnu pokládáme věnce u hrobu Jánose Esterházyho, a v uctění památky tohoto martyra maďarského a polského národa účastníme se vždy v červnu vzpomínkových akcí v Olomouci a v Mírově, organizovaných Svazem Maďarů žijících v českých zemích.

 

   Ve dnech 10. a 11. 2014 se konaly komunální volby, ve kterých jsme obhajovali 42 mandáty z 2010 roku. Kandidátní listiny jsme přihlásili v 18 městech a obcích. V rámci COEX působil ústřední volební štáb. Výsledky voleb jsme zhodnotili na jednáních Výkonné rady COEX. Celkem jsme získali 41 mandátů, z toho 30 mandátů na kandidátních listinách Hnutí a 11 mandátů na kandidátních listinách sdružení Hnutí s nezávislými kandidáty. Mandáty jsme získali ve Vendryni – 7, Milíkově – 5, Hrádku – 3, Bukovci – 3, Chotěbuzi – 2, Dolní Lomné – 2, Nýdku – 2, Košařiskách – 2, Albrechticích – 1, Návsí – 1, Třanovicích – 1, Dolní Lutyni – 1, a na kandidátních listinách sdružení Hnutí s nezávislými kandidáty: v Ropici – 6, Třinci – 2, Těrlicku – 1, Petrovicích u Karviné – 1  a Jablunkově – 1. Naši členové zastupitelstev působí ve svých obcích v zájmu polské národnostní menšiny, a to jako zvolení členové obecních a městských rad, členové výborů pro národnostní menšiny, komisí či jako řadoví členové zastupitelstev. Ve Vendryni, Milíkově a Ropici naši kandidáti byli zvolení starosty obce.

 

   V hodnoceném volebním období se konaly také předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – ve dnech 25. – 26.10.2013, ve kterých zvítězila ČSSD, která spolu s politickým hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL následně vytvořila vládní koalici. Konaly se také volby do Evropského parlamentu – ve dnech 23. – 24.5.2014, ve kterých mandát získal mezi jinými námi podporovaný kandidát ČSSD, prof. Jan Keller, se kterým jsme se setkali 8.4.2014 v rámci předvolební kampaně.

 

   Politické hnutí COEXISTENTIA svoji činnost za poslední volební období realizovalo v souladu s usnesením XIII. Kongresu ze dne 27.4.2013 ve Vendryni a schválených programových priorit, prioritní byla problematika ochrany národnostních menšin v České republice a prosazování v politice zásad evropské integrace. Zaslali jsme dopis ministru pro legislativní radu vlády, lidská práva a rovné příležitosti České republiky Jiřímu Dienstbierovi, ve kterém jsme upozorňovali na opakující se excesy týkající se ničení dvojjazyčných informačních tabulí a šíření textů o xenofobním obsahu na internetových stránkách i ve veřejnoprávních mediích. Nastínili jsme také námi zpracovanou strategii ochrany práv národnostních menšin. Pan ministr nám zdvořilostně odpověděl. Dopisem jsme oslovili také ministra dopravy České republiky, Antonína Prachaře, ve kterém jsme kritizovali omezování osobní železniční dopravy mezi Českou republikou a Polskou republikou.

 

   Činnost Maďarské národní sekce COEX, jak mne informoval předseda sekce, dr. László Attila Kocsis, je velmi různorodá. Vzpomenu například recepci ke státnímu svátku Maďarska dne 22.10.2013 za účastí poslanců a senátorů Parlamentu, členů vlády České republiky a diplomatického sboru, dále 12. setkání národnostních menšin, konference s názvem „Národní menšiny – historie, současnost, budoucnost“, kterou uspořádaly Magistrát hlavního města Prahy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Dům národnostních menšin v Praze dne 10.12.2013,  seminář „Menšiny v Evropě – Evropa menšin“, který se konal 24.2.2014 v organizování Úřadu vlády – Sekce pro lidská práva a Právnické fakulty Univerzity Karlovy za účasti pana ministra Jiřího Dienstbiera, atd. V zájmu posílení maďarské národní identity v rámci klubové činnosti organizujeme jazykovědné a vlastivědné besedy, projednáváme různé aktuální otázky národnostní politiky, připomínáme si významné události a osobnosti z naší národní minulosti, jako například říjnové povstání v roku 1956, výročí Artura Görgeyho položením kytky u jeho pamětní tabule, a podobně.

 

   Aktivity Ukrajinsko-rusínské sekce COEX se soustřeďují na kulturní oblast v rámci akcí pořádaných Sdružením Ukrajinců a příznivců Ukrajiny. Sdružení vydává časopis v ukrajinském jazyce, v Praze působí sbor svatého Vladimíra, jehož sbormistrem je paní Olga Mandová, se kterou jsme v telefonickém kontaktu.

 

   Dále chtěl bych Vás informovat také o některých našich aktivitách souvisejících s činností Polské národní sekce COEX: 1) Dne 14.9.2013 jsme se jako spolupořadatele účastnili znovuodhalení pomníku Wincenta Witose, předválečného předsedy polské vlády v Hrádku, akce se účastnil místopředseda polské vlády, předseda Polské lidové strany, Janusz Piechociński, 2) dne 6.7.2013 se konala vzpomínková slavnost v Návsí na počest 70. výročí tragické smrti generála Wladyslawa Sikorského, 3) dne 14.11.2013 jsme se na Velvyslanectví Polské republiky v Praze účastnili oslav 95. výročí polské nezávislosti, 4) dne 26.10.2013 jsme se účastnili vzpomínkových oslav 70. výročí krvavých událostí nacistického teroru v Mostech u Jablunkova, 5) dne 26.1.2014 jsme se jako spolupořadatelé účastnili ve Stonavě oslav 95. výročí tragických událostí československo-polského hraničního konfliktu na Těšínském Slezsku, 6) dne 14.2.2014 jsme se účastnili vzpomínkové slavnosti v Návsí u příležitostí 70. výročí zavraždění pěti mužů německým gestapem, 7) dne 27.4.2014 jsme se účastnili vzpomínkové slavnosti ve Skřečoni u pomníku 104 obětí německého pracovního tábora práce, tzv. Polenlagru z období druhé světové války, 8) dne 18.7.2014 jsme se účastnili vzpomínkové slavnosti v Horní Suché u příležitosti 70. výročí veřejné popravy, kdy Němci popravili v centru obce pět Poláků, 9) dne 1.9.2014 jsme v Českém Těšíně, pod pomníkem na Kontešinci, uctili 75. výročí vypuknutí druhé světové války, vzpomínkovou slavnost pořádala polská občanská sdružení, 10) dne 21.9.2014 jsme se účastnili slavnosti 100. výročí odchodu Slezských legií na frontu první světové války, 11) dne 22.11.2014 jsme byli spolupořadatelem semináře u příležitosti 100. výročí založení Zemského svazu dobrovolných hasičských sborů na Těšínském Slezsku, který se konal v Českém Těšíně, 12) dne 30.12.2014 se konala v Návsí rekonstrukce Štědrovečerní večeře Polských legií u příležitosti jejího 100 výročí konání, 13) dne 24.1.2015 se konala ve Stonavě vzpomínková slavnost na počest 20 polských zajatců, kteří byli v 1919 roce zavražděni českým vojskem za polsko-československého konfliktu o Těšínské Slezsko.

 

   Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktivním členům našeho Hnutí, zejména členům Výkonné rady a Republikové rady COEX. Poděkování zasluhují Ing. Tadeusz Toman za úsilí při redakci našeho občasníku „WTZ“ a Wladyslaw Drong za realizaci naších internetových stránek. Zvlášť bych chtěl poděkovat dr. László Attilovi Kocsisovi za jeho neúnavnou práci pro naše Hnutí.

 

   Podrobné zprávy, týkajíci se širokého spektra působení našeho Hnutí, přednesou předsedové jednotlivých národních sekcí. Děkuji za pozornost!

 

Josef Przywara, předseda COEX

V Jablunkově, 16.5.2015