Lista kandydacka KDU-ČSL na wybory Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego – 2-3.10.2020 r.  

Kandidátní listina KDU-ČSL pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

prosimy oddać preferencyjne głosy na wyznaczone osoby

 

1.

Mgr. Et Mgr. Lukáš Curylo

Ostrava (Ostrawa)

wicemarszałek / náměstek hejtmana

2.

Bc. Jiří Navrátil, MBA

Mořkov (Morzków)

wicemarszałek / náměstek hejtmana

3.

Ing. Vít Slováček

Český Těšín (Czeski Cieszyn)

zastępca burmistrza / místostarosta města

4.

Marcel Sikora

Frýdek Místek (Frydek Mistek)

zastępca prezydenta miasta statutarnego / náměstek primátora statutárního města.

5.

Ing. Michal Jedlička

Opava (Opawa)

zastępca prezydenta miasta statutarnego / náměstek primátora statutárního města

6.

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Ostrava (Ostrawa)

zastępca prezydenta miasta statutarnego / náměstek primátora statutárního města

7.

Mgr. Monika Brzesková

Kravaře (Krawarze)

burmistrz / starostka města

   X     

8.

inż. Bogusław Niemiec

Havířov (Hawierzów)

zastępca prezydenta miasta statutarnego / náměstek primátora statutárního města

9.

Ing. Jiří Carbol

Dobrá (Dobra)

wójt / starosta obce

10.

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Příbor (Przybór)

ekonomistka / ekonomka

11.

Ing. Karel Siuda

Krnov (Karniów)

projektant / projektant

12.

Stanislav Šimíček

Kopřivnice (Pokrzywnica)

zastępca burmistrza / místostarosta města

13

Ing. Eva Šilerová

Havířov (Hawierzów)

dyrektor ekonomiczna / ekonomická ředitelka

14.

Mgr. Petra Řezáčová

Hlučín (Hulczyn)

zastępca burmistrza / místostaroska města

15.

Martin Kleinwachter

Frýdek Místek (Frydek Mistek)

współwłaściciel drukarni / spoluvlastník tiskárny

16.

Bc. Věra Pražáková

Ostrava (Ostrawa)

pracownica na stanowisku kierowniczym / vedoucí pracovnice

17.

Mgr. Marcel Jedelský

Slezské Rudoltice (Rudolcice Śląskie)

ojciec duchowny / duchovní

18.

Ing. Václav Pomikálek, MBA

Studénka (Studzianka)

dyrektor kuźni / ředitel kovárny

19.

Ing. Jiří Hamrozi

Jablunkov (Jabłonków)

burmistrz / starosta města

20.

Mgr. Pavlína Stankeyová

Ostravice (Ostrawica)

burmistrz / starostka města

21.

Ing. Petr Kudela

Ostrava (Ostrawa)

reprezentant telewizji NOE / zástupce televize NOE

22.

Mgr. Marcela Staňková, DiS, MBA

Rýmařov (Rymarzów)

dyrektor ośrodka / ředitelka střediska

23.

Ing. Petr Baránek

Ludgeřovice (Ludgierzowice)

zwolniony członek zarządu gminy / uvolněný člen rady obce

24.

Ing. Dominik Jurčo

Havířov (Hawierzów)

pracownik IT / IT pracovník

25.

Mgr. Zuzana Filipková, PhD.

Chotěbuz (Kocobędz)

dyrektor Diakonii Śląskiej / ředitelka Slezské diakonie

26.

Jaroslav Perútka

Nový Jičín (Nowy Jiczyn)‚

pełnomocnik stowarzyszenia / jednatel společnosti

27.

Ing. Miroslav Paul

Ostrava (Ostrawa)

dyrektor / ředitel

28.

Bc. Andrea Matýsková

Bohuslavice (Bogusławice)

zastępca wójta / místostarostka obce

29.

Bc. Tomáš Surovka

Krnov (Karwniów)

dyrektor terenowy / oblastní ředitel

30.

MUDr. Sylva Gistingerová

Pržno (Prżno)

lekarka / lékařka

31.

Mgr. Elene Vahalíková

Odry (Odry)

menedżerka / manažerka

32.

Mgr. Vladislav Szkandera

Orlová (Orłowa)

pastor ewangelicki / evangelický farář

33.

Mgr. Martin Šrubař

Vítkov (Witków)

zastępca burmistrza / místostarosta města

34.

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.

Ostrava (Ostrawa)

dyrektor teatru / ředitel divadla

35.

Ing. Jaromír Krejčok

Sedliště (Sedliszcze)

wójt / starosta obce

36.

MVDr. Pavla Lowenthelová

Krnov (Karwniów)

rolnik prywatny / soukromý zemědělec

37.

Mgr. Zita Kučová

Frenštát pod Radhoštěm (Frensztat pod Radgoszczem)

nauczycielka / učitelka

X

38.

mgr Andrzej Szyja

Karviná (Karwina)

dyrektor szkoły podstawowej / ředitel základní školy

39.

MUDr. Ivan Drábek

Opava (Opawa)

lekarz / lékař

40.

Mgr. Pavel Stuchlý

Ostrava (Ostrawa)

nauczyciel / učitel

41.

Bc. Věra Golová

Čeladná (Czeladna)

zastępca wójta / místostarostka obce

42.

Mgr. Jiří Adamec

Nový Jičín (Nowy Jiczyn)

zastępca dyrektora SP / zástupce ředilele ZŠ

43.

Ing. Jana Jílková

Bruntál (Bruntal)

doradca podatkowy / daňová poradkyně

44.

Ing. Markéta Vyvlečková

Český Těšín (Czeski Cieszyn)

projektantka / projektantka

45.

Ing. Eduard Dvorský

Ostrava (Ostrawa)

zastępca burmistrza dzielnicy miasta / místostarosta městského obvodu

46.

Tomáš Hájovský

Hlučín (Hulczyn)

ogrodnik / zahradník

47.

MUDr. Jaroslav Januška, PhD.

Ostrava (Ostrawa)

kardiolog / kardiolog

48.

Stanislav Štefek, DiS

Příbor (Przybór)

kierownik wydziału restauracji zabytków / vedoucí odboru obnovy památek

49.

Jana Chlebková

Vendryně (Wędrynia)

bibliotekarka / knihovnice

50.

Mgr. Štěpánka Křehlíková, DiS

Krnov (Karwniów)

pracownica socjalna / sociální pracovnice

51.

Ing. Jaroslav Berger

Horní Lhota (Ligotka Górna)

wójt /starosta obce

52.

Ing. Jiří Spratek

Šenov (Szonów)

menedżer / manažer

53.

Markéta Nováčková, DiS

Ostrava (Ostrawa)

przedsiębiorca / podnikatel

54.

Mgr. Kateřina Cubrová

Třinec (Trzyniec)

asystent szkolny / školní asistentka

55.

MUDr. Hana Burianová

Bílovec (Bilowiec)

kardiolog / kardioložka

56.

Ing. Tomáš Bařák

Stonava (Stonawa)

zastępca dyrektora / zástupce ředitele

57.

Jiří Kuna

Václavov u Bruntálu (Wacławów przy Bruntalu)

właściciel samochodowego warsztatu naprawczego / majitel autoopravny

58.

Jarmila Lišková

Paskov (Pasków)

przedsiębiorca / podnikatel

59.

Robert Osmančík

Kozmice (Koźmice)

przedsiębiorca / podnikatel

60.

Ing. Petr Jiříček

Klimkovice (Klimkowice)

specjalista IT / IT specialista

61.

Ing. Michal Král

Vřesina (Wrzesina)

menedżer / manažer

X

62.

Bogusław Raszka

Vendryně (Wędrynia)

zastępca wójta / místostarosta obce

63.

Ing. Ladislav Kubín

Slavkov (Sławków)

zastępca wójta / místostarosta obce

64.

Ing. Vladimír Tlach

Ostrava (Ostrawa)

majster wozów / vozmistr

65.

Petr Odlevák

Frýdlant nad Ostravicí (Frydlant nad Ostrawicą)

kierownik sklepu / vedoucí prodejny

R1

Ing. Jan Stejskal

Krnov (Karniów)

ekonomista / ekonom

R2

Oldřich Šindler

Odry (Odry)

agronom / agronom

R3

Bc. Martin Hořínek

Hradec nad Moravicí

alpinista / horolezec

R4

Mgr. Ondřej Lamcha

Ostrava (Ostrawa)

menedżer / manažer

R5

Mgr. Veronika Enenklová

Havířov (Hawierzów)

nauczycielka / učitelka