WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018
KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018

APEL DO WYBORCÓW – POLAKÓW

 

Tegoroczne wybory komunalne zadecydują o tym, kto będzie rządził w naszych miastach i gminach w następnych czterech latach. Każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę wyborczą, na której będą umieszczone wszystkie kandydujące partie wyborcze. Potem może wybierać albo jedną partię wyborczą, albo poszczególnych kandydatów do liczby członków rady miasta lub gminy. Może również kombinować oba sposoby. Dla ruchu politycznego COEXISTENTIA jest ważne przeforsować do rad kandydatów narodowości polskiej lub kandydatów działających w interesie polskiej mniejszości narodowej. Dlatego prosimy naszych wyborców, aby w gminach, w których były zgłoszone listy wyborcze z kandydatami narodowości polskiej lub listy wyborcze zgłoszone w interesie polskiej mniejszości narodowej, głosowali na proponowaną niżej listę wyborczą i wykorzystali w ten sposób cały swój potencjał wyborczy. Tylko w ten sposób wyborcy mogą zapewnić swoim kandydatom mandaty w radach gmin.

Na listy wyborcze ruchu politycznego COEXISTENTIA prosimy głosowaćw następujących gminach:

Olbrachcice,

Kocobędz,

Wędrynia,

Nydek,

Koszarzyska,

Gródek,

Milików,

Nawsie,

Łomna Dolna,

Bukowiec.

Na listy wyborcze Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych prosimy głosować w następujących miastach i gminach:

Lutynia DolnaSoužití-Wspólnota,

Piotrowice koło KarwinySoužití-Wspónota,

Cierlicko--Sdružení COEXISTENTIA a NK  

RopicaPro rozvoj Ropice,

JabłonkówSoužití-Wspólnota,

PiosekPiosek-Písek,

Mosty koło JabłonkowaMOSTY PLUS.

W Trzyńcu prosimy głosować na listę wyborczą Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, Partii Politycznej TOP 09 i Kandydatów Niezależnych – PRO Třinec.

W Boguminie prosimy głosować na koalicję KDU-ČSL, COEXISTENTII, TOP 09 i ruchu politycznego Starostové a nezávislí – BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE.

W Karwinie prosimy głosować na listę wyborczą koalicji KDU-ČSL, TOP 09 i ODS, którą wspiera COEXISTENTIA – Karviskakoalice.cz.

W Hawierzowie prosimy głosować na listę wyborczą koalicji KDU-ČSL i ruchu politycznego Starostové a nezávislí, którą wspiera COEXISTENTIA – Společně pro Havířov.

W Czeskim Cieszynie prosimy głosować na listę wyborczą KDU-ČSL.

 

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA,

W Czeskim Cieszynie, 25.9.2018 r.

 

VÝZVA PRO VOLIČE – POLÁKY

 

Letošní komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v našich městech a obcích v následujících 4 letech. Každý volič obdrží jen jednu volební kartu, na které budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Může pak volit buď kandidáty jedné volební stranu nebo jednotlivé kandidáty – do počtu členů zastupitelstva města nebo obce. Může rovněž kombinovat oba způsoby. Pro politické hnutí COEXISTENTIA je důležité prosadit do zastupitelstev kandidáty polské národnosti a také kandidáty působící v zájmu polské národnostní menšiny. Proto prosíme naše voliče, aby v obcích, kde byly podány volební listiny s kandidáty polské národnosti nebo kandidátní listiny, které byly podány v zájmu polské národnostní menšiny, volili níže navrhovanou volební stranu a využili takto celý svůj volební potenciál. Pouze tak mohou voliči zajistit mandáty v zastupitelstvech obcí svým kandidátům.

Kandidáty politického hnutí COEXISTENTIA prosíme volit v následujících obcích:

Albrechtice,

Chotěbuz,

Vendryně,

Nýdek,

Košařiska,

Hrádek,

Milíkov,

Návsí,

Dolní Lomná,

Bukovec.

Kandidáty Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů prosíme volit v následujících městech a obcích:

Dolní LutyněSoužití-Wspólnota,

Petrovice u KarvinéSoužití-Wspónota,

Těrlicko--Sdružení COEXISTENTIA a NK

RopicePro rozvoj Ropice,

JablunkovSoužití-Wspólnota,

PísekPiosek-Písek,

Mosty u JablunkovaMOSTY PLUS.

V Třinci prosíme volit kandidátku Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA, politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů – PRO Třinec.

V Bohumíně prosíme volit koalici KDU-ČSL, COEXISTENTIE, TOP 09 a politického hnutí Starostové a nezávislí – BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE.
V Karviné prosíme volit kandidátku koalice KDU-ČSL, TOP 09 a ODS, kterou podporuje COEXISTENTIA – Karviskakoalice.cz.
V Havířově prosíme volit kandidátku koalice KDU-ČSL a politického hnutí Starostové a nezávislí, kterou podporuje COEXISTENTIA – Společně pro Havířov.
V Českém Těšíně prosíme volit kandidátku KDU-ČSL.

 

Josef Przywara,

předseda politického hnutí COEXISTENTIA,

Český Těšín, 25.9.2018

 


patrz analiza i wyniki 2014

posłuchaj wywiadu z Łukaszem Nytra i Renatą Lauko


Przedwyborcze programy Czeskiego Radia w Ostrawie 

Předvolební pořady Českého rozhlasu Ostrava

 

Czeskie Radio w Ostrawie nadało w dniach 19.9-1.10.2018 r. (godz. 18.00) specjalne programy przedwyborcze, w których zaprezentowali się liderzy list kandydackich do rady wszystkich miast powiatowych i statutowych Województwa Morawskośląskiego. Stopniowo wyemitowano audycje z Bruntalu, Frydku-Mistku, Hawierzowa, Karwiny, Nowego Jiczyna, Opawy , Ostrawy i Trzyńca. W programie z 24.9.2018 r. liderzy do Rady Miasta Statutowego w Karwinie wszystkich ośmiu partii wyborczych odpowiedziało na trzy pytania redakcji. Andrzej Szyja, lider ugrupowania Karvinskakoalice.cz na pytanie, co jest największym problemem Karwiny?, odpowiedział: – Jest to odpływ ludności miasta rzędu setek aż tysiąca rocznie. Karwina ma dziś 55 tys. mieszkańców. Dlatego chcemy budować bogactwo karwińskie, aby zatrzymać ten proces. Na pytanie, jaki koncept proponują partie wyborcze wobec przestępczości ulicznej?, odpowiedział: – Chcemy podnieść wyczuwalne bezpieczeństwo obywateli i wzmocnić system kamer, którego celem nie będzie śledzenie obywateli, ale podniesienie ich bezpieczeństwa. Wreszcie redakcja zapytała liderów, co sądzą o badaniach, według których Karwina jest najgorszym miejscem do życia w Czechach, gdzie zajęła 74. miejsce.  Andrzej Szyja się z tym nie zgadza, niemniej jednak problemy mają wszystkie miasta w Czechach. Karvinskakoalice.cz opracowała ponadczasowy program „Wizja 2030”. Przedwyborcze programy Czeskiego Radia można posłuchać z rejestru na www.ostrava.rozhlas.cz.

 

Český rozhlas Ostrava odvysílal ve dnech 19.9.-1.10.2018 (18:00 h) speciální předvolební pořady, ve kterých se představili lídři kandidátek do zastupitelstva všech okresních a statutárních měst Moravskoslezského kraje. Postupně byly odvysílány pořady z Bruntálu, Frýdku-Místku, Havířova, Karviné, Nového Jičína, Opavy, Ostravy a Třince. V pořadu dne 24.9.2018 lídři do Zastupitelstva statutárního města Karviné lídři všech osmi volebních stran odpovědělo na tři otázky redakce. Andrzej Szyja, lídr volební strany Karvinskakoalice.cz na otázku, co je největším problémem Karviné?, řekl: – Je to odliv obyvatel města v řádu stovek až tisíce ročně. Dnes má Karviná 55 tis. obyvatel. Proto chceme budovat karvinské bohatství tak, abychom zastavili tento proces. Na otázku, jaký koncept nabízejí volební strany na pouliční kriminalitu?, odpověděl: – Chceme zvýšit pocitovou bezpečnost občanů a posílit kamerový systém, jehož cílem nebude sledování občanů, ale zvýšení jejich bezpečnosti. Nakonec se redakce ptala lídrů, co říkají na průzkum, podle kterého je Karviná nejhorším místem k životu v Česku, kdy obsadila 74. místo. Andrzej Szyja s tím za prvé nesouhlasí, nicméně problémy mají všechna města v Česku. Karviskakoalice.cz vypracoval nadčasovou „Vizi 2030”. Předvolební programy Českého rozhlasu si můžeme poslechnout ze záznamu na www.ostrava.rozhlas.cz.

Okrągły Stół w Boguminie 

Kulatý stůl v Bohumíně

 

Wszystkich ośmiu liderów kandydujących w wyborach komunalnych partii, ruchów i koalicji dyskutowało w programie na żywo Informacyjnego Kanału Telewizyjnego. Okrągły Stół odbył się we wtorek 25.9.2018 r. Koalicję BOHUMINSKA 4KOALICE reprezentował lider ugrupowania, Jan Malchar. Szczegóły są na www.mesto-bohumin.cz lub www.bohuminske.oko.cz.

 

Všech osm lídrů v komunálních volbách kandidujících stran, hnutí a koalic debatovalo v přímém přenosu Televizního informačního kanálu. Kulatý stůl se konal v úterý 25.9.2018. BOHUMÍNSKOU 4KOALICI zastupoval lídr, Jan Malchar. Podrobnosti jsou na www.mesto-bohumin.cz nebo www.bohuminske.oko.cz.

Bogusław Niemiec odpowiada na pytania czytelników 

Bohuslav Niemiec odpovídá na dotazy čtenářů

 

Na pytania czytelników „Deníku” odpowiadał ON LINE we wtorek 25.9.2018 r. od godz. 15.00 inż. Bogusław Niemiec, lider listy wyborczej Společně pro Havířov (KDU-ČSL + STAN), którą popiera ruch polityczny COEXISTENTIA i jednocześnie członek zarządu Miasta. Na pierwsze pytanie, dlaczego startujecie (KDU-ČSL – red.) samodzielnie, dlaczego teraz koalicja z ruchem Starostové a nezávislí (STAN)?, odpowiedział: Dlaczego startujemy samodzielnie? Ponieważ wydaje nam się, że razem będziemy silniejsi i będziemy mogli przeforsować więcej spraw z naszego programu. W ubiegłym roku brałem udział w rokowaniach koalicyjnych do wyborów parlamentarnych, ostatecznie bez powodzenia, i mogłem poznać ludzi z ruchu STAN. Po ludzku i programowo współpraca nam odpowiada i wydaje nam się, że to połączenie ma sens. Na pytanie, jak to jest być aktualnie członkiem zarządu Miasta a jednocześnie nauczycielem, jak temu można czasowo podołać i co na to rodzina?, powiedział: Ciekawe pytanie. Dziękuję za niego. Je to tak trochę praca na dwie zmiany, kiedy do południa jestem nauczycielem szkoły średniej, a po południu poświęcam się pracy w zarządzie Miasta. Mam dobrą żonę i tolerancyjną rodzinę, dlatego można temu podołać. Ale jest to czasochłonne. Z drugiej strony muszę przyznać, że mnie to interesuje. W ratuszu rozwiązuję problemy Miasta a ze studentami ich zupełnie inne codzienne zmartwienia – jest to tak trochę inny świat. Wyrywa mnie to ze stereotypu. Całą rozmowę można przeczytać na www.karvinsklydenik.cz.

 

Ing. Bohuslav Niemiec, lídr kandidátky Společně pro Havířov (KDU-ČSL + STAN), kterou podporuje politické hnutí COEXISTENTIA a současně radní Města, odpovídal v úterý 25.9.2018 od 15:00 h ON LINE na dotazy čtenářů „Deníku”. Na první dotaz, proč nejdete (KDU-ČSL – red.) samostatně, proč teď koalice se STANem?, odpověděl: Proč nejdeme samostatně? Protože si myslíme, že společně budeme silnější a dokážeme prosadit víc věcí z našeho programu. V minulém roce jsem se účastnil vyjednávání, nakonec neúspěšné koalice do parlamentních voleb a tam jsem mohl poznat lidi z hnutí STAN. Lidsky a programově jsme si sedli a myslíme si, že toto spojení má smysl. Na dotaz, jaké je to být v současnosti neuvolněným radním města a zároveň učitelem, jak se to dá časově stihnout co na to vše rodina?, řekl: Zajímává otázka. Děkuji za ni. Je to tak trochu dvousměnný provoz, kdy dopoledne jsem středoškolským učitelem a v odpoledních hodinách se věnuji práci radního. Mám hodnou ženu a tolerantní rodinu a proto se to dá stíhat. Ale je to časově náročné. Musím však přiznat, že mě to baví. Na radnici řeším problémy Města a se studenty jejich úplně jiné každodenní starosti – je to zase trochu odlišný svět. Vytrhává mě to ze stereotypu. Celý rozhovor můžete přečíst na www.karviskydenik.cz.

 

Debata przewyborcza w trzynieckiej bibliotece

Předvolební debata v třinecké knihovně

 

W poniedziałek 24.9.2018 r. odbyła w Bibliotece w Trzyńcu pierwsza debata przedwyborcza, którą prowadziła Eva Klusowa, pomagał jej Jan Delong. Najczęściej pojawiały się pytania dotyczące transportu a głównie możliwości parkowania w mieście, mieszkań, bezpieczeństwa. Kandydaci starali się również znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zapewnić, aby młodzi ludzie zostawali w mieście. Liderzy odpowiadali na pytania prowadzących, pytania przekazywano do księgarni również meilem, odpowiadali również na pytania video. Była również możliwość zadać pytanie innym kandydatom. Wreszcie każdy miał minutę, aby przekazać coś wyborcom. Partię wyborczą PRO Třinec (Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, Partii Politycznej TOP 09 i Kandydatów Niezależnych) reprezentował inż. Mariusz Zawadzki. Zapis video z debaty jest na www.gorolweb.cz.

 

V pondělí 24.9.2018 v Knihovně Třinec proběhla první předvolební debata, kterou vedla Eva Klusová, pomáhal ji Jan Delong. Nejčastěji se objevovaly otázky týkající se dopravy a hlavně parkování ve městě, bytů, bezpečnosti. Kandidáti se snažili také najít odpověď na otázku, jakým způsobem udržet ve městě mladé lidi. Lídři odpovídali na otázky moderátorů, dotazy které přišly do knihovny mailem, také na videootázky. Měli také možnost položit otázku ostatním kandidátům. Nakonec každý měl minutu na to, aby vzkázal něco voličům. Volební stranu PRO Třinec (Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA, politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů) zastupoval Ing. Mariusz Zawadzki. Videozáznam z debaty je na www.gorolweb.cz.

 
  W Czeskim Cieszynie popieramy KDU-ČSL 

V Českém Těšíně podporujeme KDU-ČSL

 

W środę 19.9.2018 r. spotkali się w Urzędzie Miejskim działacze ruchu politycznego COEXISTENTIA, Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej i Władysław Niedoba, pełnomocnik Ruchu dla Czeskiego Cieszyna, z burmistrzem Miasta Czeskiego Cieszyna, Vítem Slováčkiem (KDU-ČSL). Tematem rozmowy były październikowe wybory komunalne. COEXISTENTIA przyjęła uchwałę o poparciu listy kandydackiej KDU-ČSL w Czeskim Cieszynie. Omówiono możliwe scenariusze powyborcze, przy czym COEXISTENTIA chce zachować status quo w Mieście. Również w Karwinie, Hawierzowie i Boguminie COEXISTENTIA współpracuje w ramach koalicji przedwyborczych z KDU-ČSL. Lista KDU-ČSL przedstawia się następująco: 1. inż. Vít Slováček (57), burmistrz, 2. inż. Kateřina Pindejowa (52), dyrektor filii banku, 3. mgr Jan Czudek (63), dyrektor organizacji niezyskowej Modrý kříž v CR, 4. MUDr Ladislav Langner (49), lekarz, 5. inż. Markéta Vyvlečkowa (33), menedżer projektów, 6. mgr Boleslav Slováček (86), emerytowany nauczyciel, 7. Bc. Jana Kaletowa (50), przedsiębiorca, 8. František Bouzek (73), emeryt, 9. MUDr Stanisław Sikora (67), lekarz, 10. Piotr Lose (54), doradca finansowy i ubezpieczeniowy, 11. inż. Helena Drobisz (54), ekonomista, 12. Bc. Lenka Putzlacherowa (45), kierowniczka projektu Škola rodičovských kompetencí, 12. Jan Czudek (33), przedsiębiorca, 14. Marian Pindej (46), strażnik miejski, 15. inż. René Knopp (45), technik, 16. inż. Veronika Ovčaříowa (36), menedżer projektów, 17. Pavla Šlapotowa (43), referent, 18. Gabriela Chnúrikowa (37) referent, 19. Ewa Fronczkowa (66), przedsiębiorca, 20. Zdeňka Kiszowa (64), pielęgniarka, 21. inż. Alfred Adámek (44), technik, 22. Alena Onderkowa (56), pracownik służb socjalnych, 23. Eduard Billich (60), mechanik-nastawiacz, 24. Blažena Konečna (66), emerytka, 25. Martin Sikora (46), ratownik, 26. Bolesław Faja (60), przedsiębiorca, 27. inż. Łucja Bury (41), referent.

 

Ve středu 19.9.2018 se setkali a Městském úřadě funkcionáři politického hnutí COEXISTENTIA, Tadeusz Toman tajemník Výkonné rady a Vladislav Niedoba zmocněnec  Hnutí pro Český Těšín, se starostou Města Český Těšín Vítem Slováčkem (KDU-ČSL). Tématem rozhovoru byly říjnové komunální volby. COEXISTENTIA přijala usnesení o podpoře kandidátky KDU-ČSL v Českém Těšíně. Byly projednány scénaře povolebních koalicí, přičemž COEXISTENTIA má zájem zachovat status quo ve Městě. Také v Karviné, Havířově a Bohumíně COEXISTENTIA spolupracuje v rámci předvolebních koalicí s KDU-ČSL. Kandidátka KDU-ČSL je následující: 1. Ing. Vít Slováček (57) starosta, 2. Ing. Kateřina Pindejová (52) ředitelka pobočky banky, 3. Mgr. Jan Czudek (63) ředitel neziskové organizace Modrý kříž v ČR, 4. MUDr. Ladislav Langner (49) lékař, 5. Ing. Markéta Vyvlečková (33) projektová manažerka, 6. Mgr. Boleslav Slováček (86) učitel v důchodu, 7. Bc. Jana Kaletová (50) podnikatelka, 8. František Bouzek (73) důchodce, 9. MUDr. Stanislav Sikora (67) lékař, 10. Petr Lose (54) finanční a pojišťovací poradce, 11. Ing. Helena Drobisz (54) ekonom, 12. Bc. Lenka Putzlacherová (45) vedoucí projektu Škola rodičovských kompetencí, 13. Jan Czudek (33) podnikatel, 14. Marian Pindej (46) městský strážník, 15. Ing. René Knopp (45) technik, 16. Veronika Ovčaříová (36) projektová manažerka, 17. Pavla Šlapotová (43) referentka, 18. Gabriela Chnúriková (37) referentka, 19. Eva Fronczková (66) podnikatelka, 20. Zdeňka Kiszová (64) zdravotní sestra, 21. Ing. Alfréd Adámek (44) technik, 22. Alena Onderková (56) pracovník sociálních služeb, 23. Eduard Billich (60) mechanik-seřizovač, 24. Blažena Konečná (66) důchodce, 25. Martin Sikora (46) záchranář, 26. Boleslav Faja (60) podnikatel, 27. Ing. Lucie Bury (41) referentka.


Olimpiada gmin partnerskich w Wędryni 

Olympiáda partnerských obcí ve Vendryni

 

WĘDRYNIA – Impreza odbyła się w sobotę 8.9.2018 r. w Parku Wędryńskim. Organizatorzy przygotowali rozrywkowe i pomysłowe dyscypliny przeważnie niesportowego charakteru. Walczyło 10 drużyn z Czech, Polski i Słowacji. Po zapaleniu ognia olimpijskiego wójtowie, reprezentujący swoje gminy, przeżyli szok. Organizatorzy przygotowali dla nich samodzielną dyscyplinę o nazwie Niespodzianka dla wójtów. Wójtowie musieli udowodnić, że dali by sobie radę z pracą w piecu wapiennym. Nikogo nie zaskoczyło, że zwyciężył gospodarz, Bogusław Raszka (COEX). Potem już drużyny walczyły w biegu na „biegun północny”, budowały „wielki chiński mur” lub szukały skarbu w „piramidzie”. Zwyciężyli sportowcy z Wędryni, drugie miejsce zajęła drużyna z Bystrzycy, a trzecie z polskich Kozakowic.

 

VENDRYNĚ – Akce se konala v sobotu 8.9.2018 ve Vendryňském parku. Pořadatelé připravili zábavné a nápadité disciplíny vesměs nesportovního charakteru. Soutěžilo 10 týmů z Česka, Polska a Slovenska. Po vzplanutí olympijského ohně přišel šok pro starosty, kteří zastupovali své obce. Pořadatelé pro ně připravili samostatnou disciplínu s názvem Překvapení pro starosty. Starostové museli dokázat, že by zvládli práci ve vápenné peci. Nikoho nepřekvapilo, že zvítězil domácí Bohuslav Raszka (COEX). Potom už týmy bojovaly v běhu na „severní pól”, stavěly „velkou čínskou zeď” nebo hledaly poklad v „pyramidě”. Zvítězili borci z Vendryně, druhý skončil tým z Bystřice a třetí místo vybojovali soutěžící z polských Kozakowic.

W Gródku bronimy 3 mandaty 

 V Hrádku obhajujeme 3 mandáty

 

W Gródku w wyborach do Rady Gminy startować będą 4 partie wyborcze: COEXISTENTIA, ČSSD i dwa stowarzyszenia kandydatów niezależnych – SNK Hrádek i Hrádek náš domov. COEXISTENTIA wylosowała numer 4. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. MVDr Roman Polok (45), weterynarz, 2. Paweł Pilch (58), dyżurny ruchu, 3. inż. Danuta Cieślar (61), ekonomista, 4. inż. Stanisław Wolny (61), technik, 5. MUDr Marian Starzyk (37), dentysta, 6. Robert Drong (45), mechanik, 7. mgr Kazimierz Cieslar (64), dyrektor szkoły, 8. Marian Czyž (41), pracownik na stanowisku kierowniczym, 9. Aleksander Piechaczek (41), makler z nieruchomościami, 10. Stanisław Kantor (49), kierowca, 11. Anna Sztefkowa (58), wartownik, 12. Irena Worek (51), pośrednik ubezpieczeniowy, 13. inż. Jan Raszka (66), emeryt, 14. Irena Medek (52), prywatny przedsiębiorca, 15. Anna Szkandera (57), pielęgniarka.

 

V Hrádku ve volbách do Zastupitelstva obce budou kandidovat 4 volební strany: COEXISTENTIA, ČSSD a dvě sdružení nezávislých kandidátů  – SNK Hrádek i Hrádek náš domov. COEXISTENTIA vylosovala číslo 4. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. MVDr. Roman Polok (45), veterinář, 2. Pavel Pilch (58), výpravčí, 3. Ing. Dana Cieślarová (61), ekonom, 4. Ing. Stanislav Wolny (61), technik, 5. MUDr. Marian Starzyk (37), zubní lékař, 6. Robert Drong (45), mechanik, 7. Mgr. Kazimír Cieslar (64), ředitel školy, 8. Marian Czyž (41), vedoucí pracovník, 9. Alexander Piechaczek (41), realitní makléř, 10. Stanislav Kantor (49), řidič, 11. Anna Sztefková (58), strážná, 12. Irena Worková (51), pojišťovací zprostředkovatel, 13. Ing. Jan Raszka (66), důchodce, 14. Irena Medková (52), OSVČ, 15. Anna Szkanderová (57), zdravotní sestra.

 

W Kocobędzu wójt nie kandyduje 

V Chotěbuzi starosta nekandiduje

 

W Kocobędzu w tegorocznych wyborach komunalnych nie kandyduje aktualny wójt Martin Pinkas (KDU-ČSL). Pomimo to startuje 5 partii wyborczych, o jedną więcej niż przed czterema laty: COEXISTENTIA, ČSSD, KDU-ČSL, ODS i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Chotěbuz. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. inż. Bronisław Mrozek (51), technik, 2. Roman Bulawa (49), technik dołowy, 3. inż. Józef Kisza (64), emeryt, 4. inż. Józef Ligocki (57), administrator sieci komputerowej, 5. Robert Siwek (45), przedstawiciel handlowy, 6. inż. Bogdan Farnik (48), konstruktor, 7. Ryszard Słowiaczek (40), przedsiębiorca, 8. Leon Ostruszka (69), emeryt, 9. mgr Irena Mrózek (37), urlop macierzyński, 10. Adam Branny (29), technik, 11. Zbigniew Wania (53), operator HT, 12. Bogdan Wierzgoń (49), kierownik-asystent radiologiczny, 13. Helena Tomanek (67), emerytka, 14. Janina Kajfosz (72), emerytka, 15. Władysław Niedoba (68), emeryt.

 

V Chotěbuzi v letošních komunálních volbách nekandiduje současný starosta, Martin Pinkas (KDU-ČSL). Přesto bude kandidovat 5 volebních stran, to je o jednu více než před čtyřmi roky: COEXISTENTIA, ČSSD, KDU-ČSL ODS a sdružení nezávislých kandidátů Chotěbuz. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Ing. Bronislav Mrozek (51), technik, 2. Roman Bulawa (49), důlní technik, 3. Ing. Josef Kisza (64), důchodce, 4. Ing. Josef Ligocki (57), správce počítačové sítě, 5. Robert Siwek (45), obchodní zástupce, 6. Ing. Bogdan Farnik (48), konstruktér, 7. Ryszard Słowiaczek (40), podnikatel, 8. Leo Ostruszka (69), důchodce, 9. Mgr. Irena Mrózek (37), mateřská dovolená, 10. Adam Branny (29), technik, 11. Zbigniew Wania (53), operátor TŽ, 12. Bogdan Wierzgoń (49), vedoucí radiologický asistent, 13. Helena Tomanková (67), důchodkyně, 14. Janina Kajfoszová (72), důchodkyně, 15. Vladislav Niedoba (68), důchodce.

 

W Czeskim Cieszynie mniej partii wyborczych 

V Českém Těšíně méně volebních stran

 

W Czeskim Cieszynie w tegorocznych wyborach komunalnych kandyduje 9 partii wyborczych, to jest znacznie mniej niż przed czterema laty. Nie kandyduje również ruch polityczny COEXISTENTIA. O głosy wyborców będzie ubiegać się: ANO 2011, Česká pirátská strana, ČSSD, KDU-ČSL, KSCM, Nestraníci, NEZÁVISLÍ, ODS i SPD-Tomio Okamura.

 

V Českém Těšíně v letošních komunálních volbách kandiduje 9 volebních stran, to je značně méně než před čtyřmi roky. Nekandiduje také politické hnutí COEXISTENTIA. O hlasy voličů se budou ucházet: ANO 2011, Česká pirátská strana, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nestraníci, NEZÁVISLÍ, ODS a SPD-Tomio Okamura.

 

 W Jabłonkowie chcemy więcej 

 V Jablunkově chceme více

 

W Jabłonkowie w wyborach do Rady Miejskiej startować będzie 8 partii wyborczych: Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM, NEZÁVISLÍ a Strana soukromníků oraz stowarzyszenie kandydatów niezależnych SNK Jablunkov. Soužití-Wspólnota, która w wyborach broni jednego mandatu, wylosowała numer 3. Lista Soužití-Wspólnoty przedstawia się następująco: 1. mgr Renata Kulkowa (42), psycholog, 2. Marek Niedoba (41), przedsiębiorca, 3. mgr Beata Tomanek (44), nauczycielka, 4. MUDr Jerzy Szkatuła (42), lekarz, 5. Renata Świerczek (49), referentka, 6. mgr Leszek Richter (46), menadżer projektów, 7. mgr Beata Michalik (36), nauczycielka, 8. inż. Marcin Filipczyk (49), inżynier leśnictwa, 9. mgr Michał Niedoba (26), prawnik, 10. mgr Adam Klus (26), nauczyciel, 11. Krystyna Mruzek (66), nauczycielka muzyki, 12. inż. Karol Jakubik (40), policjant, 13. Władysława Byrtus (71), emerytka, 14. Władysław Drong (64), emeryt, 15. Janina Mucha (51), pielęgniarka, 16. inż. Jakub Vacovský (27), ekonomista, 17. inż. Barbara Martynek (38), pracownik administracyjny, 18. inż. Bronisław Haratyk (66), emeryt, 19. inż. Alicja Kędzior (55), ekonomista, 20. MUDr Marian Sznapka (26), lekarz, 21. inż. Kazimierz Jachnicki (59), prywatny przedsiębiorca.

 

V Jablunkově ve volbách do Zastupitelstva města bude kandidovat 8 volebních stran: Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Soužití-Wspólnota, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM, NEZÁVISLÍ a Strana soukromníků a také sdružení nezávislých kandidátů SNK Jablunkov. Soužití-Wspólnota, která ve volbách obhajuje jeden mandát, vylosovala číslo 3. Kandidátní listina Soužití-Wspólnota je následující: 1. Mgr. Renata Kulková (42), klinický psycholog, 2. Marek Niedoba (41), podnikatel, 3. Mgr. Beata Tomanek (44), učitelka, 4. MUDr. Jerzy Szkatula (42), lékař, 5. Renata Świerczek (49), referent, 6. Mgr. Leszek Richter (46), projektový manažer, 7. Mgr. Beata Michalik (36), učitelka, 8. Ing. Martin Filipczyk (49), lesní inženýr, 9. Mgr. Michal Niedoba (26), právník, 10. Mgr. Adam Klus (26), učitel, 11. Kristina Mruzková (66), učitelka ZUŚ, 12. Ing. Karel Jakubik (40), příslušník policie ČR, 13. Vladislava Byrtusová (71), důchodkyně, 14. Vladislav Drong (64), důchodce, 15. Jana Muchová (51), zdravotní sestra, 16. Ing. Jakub Vacovský (27), ekonom, 17. Ing. Barbara Martynková (38), administrativní pracovnice, 18. Ing. Bronislav Haratyk (66), důchodce, 19. Ing. Alice Kędziorová (55), ekonom, 20. MUDr. Marian Sznapka (26), lékař, 21. Ing. Kazimír Jachnicki (59), OSVČ.

Spotkanie kandydatów w Piotrowicach koło Karwiny 

 Setkání kandidátů v Petrovicích u Karviné

 

We wtorek 11.9.2018 r. spotkali się w świetlicy Miejscowego Koła PZKO w Marklowicach Dolnych kandydaci Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych – Soužití-Wspólnota w wyborach do Rady Gminy w Piotrowicach koło Karwiny. Omawiano kampanię wyborczą i treść ulotki agitacyjnej. Uzgodniono, że w audycji regionalnej telewizji internetowej partię reprezentować będą Renata Lauko i Łukasz Nytra.

 

V úterý 11.9.2018 se v klubovně MS PZKO Dolní Marklovice setkali kandidáti Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů Soužití-Wspólnota ve volbách do Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné. Byla projednána volební kampaň a obsah agitačního letáku. Bylo dohodnuto, že v pořadu regionální internetové televize stranu budou zastupovat Renáta Lauková a Łukasz Nytra.

 

Jarosław Mira – lider partii wyborczej Soužití-Wspólnota 

Jaroslav Mira – lídr volební strany Soužití-Wspólnota

W Milikowie liczymy na członków PZKO 

 V Milíkově počítáme se členy PZKO

 

W Milikowie liderem listy COEXISTETII jest wójt gminy, Ewa Kawulok. COEXISTENTIA liczy na członków dwu miejscowych kół PZKO działających na terenie gminy, MK PZKO w Milikowie-Centrum i MK PZKO w Milikowie-Pasieki. Bronimy 5 mandatów. Lista przedstawia się następująco: 1. Ewa Kawulok (58), wójt, 2. Kazimierz Sikora (60), elektryk, 3. Władysław Niesłanik (51), ślusarz, 4. inż. Mirosław Sikora (38), rolnik, 5. Anna Cieślar (57), nauczycielka, 6. Roman Turoń (50), hutnik, 7. Michał Staszowski (23), student, 8. Urszula Sikora (59), księgowa, 9. Ewa Wojnar (41), elektryk, 10. mgr Łucja Peter Tomkowa (38), referent, 11. Stanisław Klimek (66), emeryt, 12. Roman Stonawski (31), elektrotechnik, 13. mgr Renata Staszowska (35), nauczycielka. Udział w wyborach zgłosiły trzy partie wyborcze: COEXISTENTIA, KDU-ČSL i ČSSD oraz jeden kandydat niezależny. Lista kandydacka COEXISTENTII wylosowała numer 1.

 

V Milíkově lídrem kandidátky COEXISTENTIE je Eva Kawuloková, starostka obce. COEXISTENTIA počítá se členy dvou místních skupin působících v obci, MS PZKO Milíkov-Centrum a MS PZKO Milíkov-Paseky. Obhajujeme 5 mandátů, Kandidátní listina je následující: 1. Eva Kawuloková (58), starostka, 2. Kazimír Sikora (60), elektrikář, 3. Vladislav Nieslanik (51), zámečník, 4. Ing. Miroslav Sikora (38), zemědělec, 5. Anna Cieślarová (57), učitelka, 6. Roman Turoň (50), hutník, 7. Michal Staszowski (23), student, 8. Urszula Sikorová (59), účetní, 9. Eva Wojnarová (41), elektrikář, 10. Mgr. Lucie Peter Tomková (38), referent, 11. Stanislav Klimek (66), důchodce, 12. Roman Stonawski (31), elektrotechnik, 13. Mgr. Renata Staszowska (35), učitelka. Voleb se účastní tři volební strany: COEXISTENTIA, KDU-ČSL a ČSSD a také jeden nezávislý kandidát. Kandidátní listina COEXISTENTIE vylosovala číslo 1.

 

 

Ewa Kawulok – wójt gminy, lider listy COEXISTENTII 

Eva Kawuloková – starostka obce, lídr kandidátky COEXISTENTIE (www.zwrot.cz)

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Piosku polską listę zgłoszono 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Písku polská kandidátka byla podána

 

Przed czterema laty w Piosku nie zgłoszono listy polskiej. Co więcej, na karcie do głosowania nie było żadnego Polaka. Tym razem jest inaczej. Zgłosiliśmy listę stowarzyszenia ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych o nazwie Piosek-Písek z Polakami na liście. Lista przedstawia się następująco: 1. inż. Władysław Jakubik (66), emeryt, 2. Stanisław Kluz (60), zarządca majątku, 3. Rudolf Szmek (64), emeryt, 4. Radovan Šubrt (42), realizator elektro, 5. Magdalena Roženkowa (35), referent, 6. Jolana Marethowa (37), administrator rekonstrukcji, 7. Jan Michalik (22), student, 8. Alojzy Woclawek (59), dźwigowy, 9. Jerzy Puczok (41), tokarz. Udział w wyborach zgłosiły 4 partie wyborcze: Piosek-Písek, Za Písek společně, KDU-ČSL, ČSSD.

 

Před čtyřmi roky v Písku nebyla podána polská kandidátka. Navíc, na volebním lístku nebyl žáden Polák. Tentokrát je to jinak. Podali jsme kandidátku sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Piosek-Písek s Poláky na kandidátce. Kandidátní listina je následující: 1. Ing. Vladislav Jakubik (66), důchodce, 2. Stanislav Kluz (60), správce majetku, 3. Rudolf Szmek (64), důchodce, 4. Radovan Šubrt (42), realizátor elektro, 5. Magdalena Roženková (35), referent, 6. Jolana Marethová (37), administrátor rekonstrukcí, 7. Jan Michalik (22), student, 8. Alois Woclawek (59), jeřábník, 9. Jiří Puczok (41), soustružník. Voleb se účastní 4 volební strany: Piosek-Písek, Za Písek společně, KDU-ČSL, ČSSD. 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Bukowcu tylko 11 członków rady 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Bukovci pouze 11 členů zastupitelstva

 

W Bukowcu radni zmniejszyli liczbę członków Rady Gminy z 15 na 11 i to pomimo sprzeciwu COEXISTENTII, byliśmy przegłosowani. W wyborach startować będzie 5 partii wyborczych: COEXISTENTIA, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Pro Bukovec. COEXISTENTIA wylosowała numer 4. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Janusz Motyka (38), drobny przemysłowiec, 2. inż. Robert Kulig (46), inżynier transportu, 3. inż. Bronisław Skupień (39), menadżer projektów, 4. Ryszard Zogata (42), kierowca-mechanik, 5. Wanda Łabaj (52), tercjanka, 6. inż. Marian Zoń (40), menadżer jakości, 7. Sonia Sikora (36), drobny przemysłowiec, 8. Jakub Byrtus (39), sygnalista, 9. Monika Šmiga (27), pielęgniarka, 10. Tadeusz Lipowski (34), szklarz, 11. inż. Józef Čmiel (26), projektant.

 

V Bukovci členové zastupitelstva zmenšili, přes odpor COEXISTENTIE, počet členů Zastupitelstva obce z 15 na 11. Byli jsme přehlasování. Ve volbách bude kandidovat 5 volebních stran: COEXISTENTIA, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ a sdružení nezávislých kandidátů Pro Bukovec. COEXISTENTIA vylosovala číslo 4. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Janusz Motyka (38), živnostník, 2. Ing. Robert Kulig (46), dopravní inženýr, 3. Ing. Bronisław Skupień (39), projektový manažer, 4. Ryszard Zogata (42), řidič-opravář, 5. Vanda Labajová (52), školnice, 6. Ing. Marian Zoň (40), manažer kvality, 7. Soňa Sikorová (36), živnostník, 8. Jakub Byrtus (39), signalista, 9. Monika Šmigová (27), zdravotní sestra, 10. Tadeáš Lipowski (34), sklenář, 11. Ing. Josef Čmiel (26), projektant.

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Nawsiu prezes MK PZKO liderem listy 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Návsí předseda MS PZKO lídrem kandidátky

 

W Nawsiu liderem listy jest prezes Miejscowego Koła PZKO. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Władysław Heczko (62), emeryt, 2. Jarosław Madzia (40), przedstawiciel handlowy, 3. mgr Romana Molinek (39), nauczycielka, 4. mgr Roman Baselides (38), dziennikarz, 5. inż. Halina Lisztwan (29), referentka, 6. Beata Tacina (48), asystentka adwokata, 7. inż. Marian Martynek (42), doradca podatkowy, 8. Marek Lipus (44), technik, 9. Denisa Kantor (41), personalistka, 10. Jan Heczko (55), robotnik, 11. Irena Jarošowa (38), asystentka pedagoga, 12. Lech Marek Łupiński (58), technik, 13. Jan Chraścina (56), mistrz metalurgiczny, 14. Adam Pyszko (42), właściciel gorzelni, 15. Jan Czudek (48), elektromechanik. Udział w wyborach zgłosiło aż 9 partii wyborczych: COEXISTENTIA, ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ, SKN – Nezávislí pro Návsí, ODS, Stowarzyszenie Niezależnych, SPD-Tomio Okamura. Lista kandydacka COEXISTENTII wylosowała numer 6.

 

V Návsí lídrem kandidátky je předseda Místní skupiny PZKO. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Vladislav Heczko (62), důchodce, 2. Jaroslav Madzia (40), obchodní zástupce, 3. Mgr. Romana Molinková (39), učitelka, 4. Mgr. Roman Baselides (38), novinář, 5. Ing. Halina Lisztwan (29), referentka, 6. Beata Tacinová (48), asistentka advokáta, 7. Ing. Marian Martynek (42), daňový poradce, 8. Marek Lipus (44), technik, 9. Denisa Kantorová (41), personalistka, 10. Jan Heczko (55), dělník, 11. Irena Jarošová (38), asistentka pedagoga, 12. Lech Marek Łupiński (58), technik, 13. Jan Chraścina (56), hutní mistr, 14. Adam Pyszko (42), majitel palírny, 15. Jan Czudek (48), elektromechanik. Voleb se účastní dokonce 9 volebních stran: COEXISTENTIA, ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ, SNK – Nezávislí pro Návsí, ODS, Sdružení nezávislých, SPD-Tomio Okamura. Kandidátní listina COEXISTENTIE vylosovala číslo 6.

 

 

Władysław Heczko jest prezesem MK PZKO w Nawsiu /

Vladislav Heczko je předsedou Místní skupiny PZKO Návsí

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Łomnej Dolnej trzy partie wyborcze 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Dolní Lomné tři volební strany

 

Przed czterema laty w Łomnej Dolnej zgłoszono tylko dwie partie wyborcze, teraz są trzy. Listy kandydackie zgłosiły COEXISTENTIA i dwa stowarzyszenia kandydatów niezależnych – SNK Dolní Lomná i SNK za obec Dolní Lomná. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Iwan Kluz (51), walcownik, 2. Pavel Ptáček (48), przedsiębiorca, 3. inż. Stanisław Marszałek (53), programator, 4. JUDr Józef Zubek (57), adwokat, 5. Bc. Bogdan Pytlik (46), właściciel pensjonatu, 6. Bc. Adam Kolasa (29), radca finansowy, 7. inż. Tomasz Jopek (44), naukowiec, 8. mgr Bogdan Mruzek (44), menadżer, 9. Jan Kawulok (54), elektryk. COEXISTENTIA wylosował numer 2.

 

Před čtyřmi roky v Dolní Lomné byly podány pouze dvě kandidátní listiny, teď jsou tři. Kandidátní listiny podaly COEXISTENTIA a dvě sdružení nezávislých kandidátů – SNK Dolní Lomná a SNK za obec Dolní Lomná. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Iwan Kluz (51), valcíř, 2. Pavel Ptáček (48), podnikatel, 3. Ing. Stanislav Marszalek (53), programátor, 4. JUDr. Josef Zubek (57), advokát, 5. Bc. Bogdan Pytlik (46), majitel pensionu, 6. Bc. Adam Kolasa (29), finanční poradce, 7. Ing. Tomáš Jopek (44), výzkumník, 8. Mgr. Bogdan Mruzek (44), manažer, 9. Jan Kawulok (54), elektrikář. COEXISTENTIA vylosovala číslo 2.


WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Cierlicku kandydujemy z niezależnymi 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Těrlicku kandidujeme s nezávislými

 

W Cierlicku COEXISTENTIA tradycyjnie kandyduje z niezależnymi. Lista stowarzyszenia ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych przedstawia się następująco: 1. mgr Barbara Smugala (55), dyrektor szkoły, 2. Tadeusz Parzyk (67), emeryt, 3. MUDr Barbara Widenkowa (51), pediatra, 4. mgr Irena Włosok (35), nauczycielka, 5. Helena Glac (38), referent inkasa, 6. Roman Farnik (49), referent handlowy, 7. Karol Juroszek (64), manipulant rozdzielni, Barbara Śmiga (38), fizjoterapeutka, 9. Zbigniew Folwarczny (42), technik ds. serwisu, 10. Jan Przywara (26), referent handlowy, 11. Pawlina Holajnowa (49), przedsiębiorca, 12. Halina Onderek (54), tercjanka, 13. Andrzej Štirba (46), referent handlowy, 14. Anna Franek (64), emerytka, 15. Irena Onderek (77), emerytka.. Do 15osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiło 7 partii wyborczych: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice, ODS, stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych, SPD-Tomio Okamura.

 

V Těrlicku COEXISTENTIA tradičně kandiduje spolu s nezávislými. Kandidátní listina sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů je následující: 1. Mgr. Barbara Smugala (55), ředitelka školy, 2. Tadeáš Parzyk (67), důchodce, 3. MUDr. Barbara Widenková (51), pediatr, 4. Mgr. Irena Wlosoková (35), učitelka, 5. Helena Glacová (38), referentka inkasa, 6. Roman Farnik (49), obchodní referent, 7. Karel Juroszek (64), manipulant rozvodny, Barbara Smigová (38), fyzioterapeutka, 9. Zbigniew Folwarczny (42), servisní technik, 10. Jan Przywara (26), obchodní referent, 11. Pavlína Holajnová (49), podnikatelka, 12. Halina Onderková (54), školnice, 13. Andrzej Štirba (46), obchodní referent, 14. Anna Franková (64), důchodce, 15. Irena Onderková (77), důchodce. Do 15členného zastupitelstva obce kandidátní listiny podalo 7 volebních stran: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice, ODS, sdružení COEX a nezávislých kandidátů, SPD-Tomio Okamura.

 

 

Barbara Smugała – lider wyborczy COEXISTENTII i kandydatów niezależnych 

Barbara Smugala – volební lídr COEXISTENTIE a nezávislých kandidátů

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Lutyni Dolnej chcemy jeden mandat 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Dolní Lutyni chceme jeden mandát

 

Udział w wyborach zgłosiło 8 partii wyborczych. Podczas losowania 20.8.2018 r. ugrupowaniom startującym w wyborach były przydzielone następujące numery: ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 2, Soužití-Wspólnota – 3, ANO 2011 – 4, Starostové a nezávislí – 5, KSČM – 6, KDU-ČSL – 7, SPD-Tomio Okamura – 8.  Lista stowarzyszenia COEXISTENTII i kandydatów niezależnych Soužití-Wspólnota przedstawia się następująco: 1. mgr Jan Czapek (39), prawnik, 2. inż. Czesław Sztwiertnia (34), menadżer, 3. Mirosław Ćmiel (37), konstruktor, 4. inż. Józef Toboła (66), przedsiębiorca, 5. Anna Šertlerowa (56), pracownik recepcji w hotelu, 6. inż. Czesław Gałuszka (56), menadżer handlowy, 7. mgr Radomir Sztwiertnia (35), pracownik akademicki, 8. Irena Uszkowa (59), drobny przemysłowiec, 9. inż. Józef Zuczek (55), urzędnik bankowy, 10. Ewa Adamčíkowa (37), energoterapeutka, 11. Dawid Bijok (34), specjalista od ustalania norm, 12. mgr Bohdan Czapek (42), menadżer projektów, 13. Irena Janiczkowa (54), pracownik niepedagogiczny, 14. Ewa Hažlinska (27), kelnerka, 15. Marek Dudzik (44), prywatny przedsiębiorca.

 

Voleb se účastní 8 volebních stran. Losováním 20.8.2018 byly stranám přiděleny následující volební čísla: ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 2, Soužití-Wspólnota – 3, ANO 2011 – 4, Starostové a nezávislí – 5, KSČM – 6, KDU-ČSL – 7, SPD-Tomio Okamura – 8.  Kandidátka sdružení COEXISTENTIE a nezávislých kandidátů Soužití-Wspólnota je následující: 1. Mgr. Jan Czapek (39), právník, 2. Ing. Česlav Sztwiertnia (34), manažer, 3. Miroslav Ćmiel (37), konstruktér, 4. Ing. Josef Tobola (66), podnikatel, 5. Anna Šertlerová (56), hotelová recepční, 6. Ing. Česlav Gałuszka (56), obchodní manažer, 7. Mgr. Radomir Sztwiertnia (35), akademický pracovník, 8. Irena Uszková (59), živnostnice, 9. Ing. Josef Zuczek (55), bankovní úředník, 10. Eva Adamčíková (37), energoterapeutka, 11. David Bijok (34), normovač, 12. Mgr. Bohdan Czapek (42), projektový manažer, Irena Janiczková (54), nepedagogická pracovnice, 14. Eva Hažlinská (27), číšnice, 15. Marek Dudzik (44), OSVĆ.

 

 

Jan Czapek – członek Zarządu Gminy, lider wyborczy Soužití-Wspólnoty

Jan Czapek – člen Rady obce, volební lídr Soužití-Wspólnota

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Ropicy doświadczenie 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Ropici zkušenost

 

W Ropicy na liście stowarzyszenia ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych o nazwie Pro rozvoj Ropice startują doświadczeni samorządowcy. Lista przedstawia się następująco: 1. mgr Urszula Waniowa (54), wójt, pedagog, 2. inż. Jerzy Pindór (57), technik, 3. inż. Hynek Milata (62), projektant, inżynier autoryzowany, 4. inż. Radek Veselý (46), operator, 5. Ludmila Haltofowa (55), magazynier, 6. mgr Janusz Sabela (44), adwokat, 7. Samuel Hlawiczka (30), technik ds. serwisu, 8. Paweł Wania (57), technik, 9. mgr Irena Byrtusowa (58), dyrektor szkoły, 10. inż. Agnieszka Piechaczek (37), referent logistyki, 11. Bc. Nikola Sikorowa (22), studentka, 12. Irena Gutkowa (53), księgowa, 13. Tadeusz Kotas (61), elektromonter, 14. Helena Kuczerowa (64), emerytka, 15. Marian Zawadzki (34), prywatny rolnik. Udział w wyborach zgłosiło 6 partii wyborczych: Pro rozvoj Ropice, ČSSD, KDU-ČSL, SKN – „Na samotě u lesa”, SNK – Budoucnost pro Ropici, SNK – Pro občany za lesem. Lista kandydacka Pro rozvoj Ropice wylosowała numer 4.

 

V Ropici na kandidátce sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Pro rozvoj Ropice jsou zkušení zastupitelé. Kandidátní listina je následující: 1. Mgr. Uršula Waniová (54), starostka, pedagog, 2. Ing. Jiří Pindór (57), technik, 3. Ing. Hynek Milata (62), autorizovaný inženýr, 4. Ing. Radek Veselý (46), operátor, 5. Ludmila Haltofová (55), skladnice, 6. Mgr. Janusz Sabela (44), advokát, 7. Samuel Hlawiczka (30), servisní technik, 8. Pavel Wania (57), technik, 9. Mgr. Irena Byrtusová (58), ředitelka školy, 10. Ing. Agnieszka Piechaczková (37), referent logistiky, 11. Bc. Nikola Sikorová (22), studentka, 12. Irena Gutková (53), účetní, 13. Tadeáš Kotas (61), elektromontér, 14. Helena Kuczerová (64), důchodkyně, 15. Marian Zawadzki (34), soukromý zemědělec. Voleb se účastní 6 volebních stran. Pro rozvoj Ropice, ČSSD, KDU-ČSL, SKN – „Na samotě u lesa”, SNK – Budoucnost pro Ropici, SNK – Pro občany za lesem. Kandidátní listina Pro rozvoj Ropice vylosovala číslo 4.

 

 

 

Urszula Waniowa – pedagog, wójt gminy, lider wyborczy ugrupowania ro rozvoj Ropice

/ Uršula Waniová – pedagog, starostka, volební lídr seskupení Pro rozvoj Ropice

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Mostach koło Jabłonkowa popieramy stowarzyszenie MOSTY PLUS /

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Mostech u Jablunkova podporujeme sdružení MOSTY PLUS

 

W tegorocznych wyborach komunalnych COEXISTENTIA nawiązała współpracę z stowarzyszeniem kandydatów niezależnych MOSTY PLUS, które kandydowało do rady gminy w 2014 roku. Teraz do wyborów zgłosiliśmy razem stowarzyszenie COEXISTENTII z kandydatami niezależnymi. Liderem wyborczym jest długoletni prezes Miejscowego Koła PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba. Lista ugrupowania MOSTY PLUS (COEX + KN) przedstawia się następująco: 1. inż. Andrzej Niedoba (60), pełnomocnik spółki, 2. Alojzy Martynek (58), przedstawiciel handlowy, 3. Rudolf Jochymek (49), mistrz HT, 4. inż. Barbara Zwyrtek (31), specjalista IT na urlopie macierzyńskim, 5. inż. Tadeusz Kufa (63), emeryt, 6. Mirosława Wacławek (44), kosmetyczka, 7. Tadeusz Kohut (31), robotnik, 8. Łukasz Suszka (42), kierownik sklepu, 9. Jana Kufowa (43), fryzjerka, 10. Tadeusz Byrtus (54), kierownik budowy, 11. Roman Martynek (31), technik ds. jakości, 12. mgr Maria Lacheta (59), zastępca dyrektora ds. kształcenia praktycznego, 13. Jan Sikora (62), emeryt, 14. Marian Kohut (42), robotnik, 15. inż. Jadwiga Onderek (55), bibliotekarka. Do 15osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiło 6 partii wyborczych: MOSTY PLUS (stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych), NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Společně pro Mosty.

 

V letošních komunálních volbách COEXISTENTIA začala spolupracovat se sdružením nezávislých kandidátů MOSTY PLUS, které kandidovalo do zastupitelstva v roce 2014. Teď jsme do voleb společně přihlásili sdružení COEXISTENTIA s nezávislými kandidáty. Volebním lídrem je dlouholetý předseda Místní skupiny PZKO Mosty u Jablunkova, Ondřej Niedoba. Kandidátní listina MOSTY PLUS (COEX + NK) je následující 1. Ing. Ondřej Niedoba (60), jednatel společnosti, 2. Alois Martynek (58), obchodní zástupce, 3. Rudolf Jochymek (49), mistr TŽ a.s., 4. Ing. Barbora Zwyrtek (31), IT specialista na mateřské dovolené, 5. Ing. Tadeáš Kufa (63), důchodce, 6. Miroslava Wacławková (44), kosmetička, 7. Tadeáš Kohut (31), dělník, 8. Lukáš Suszka (42), vedoucí prodejny, 9. Jana Kufová (43), kadeřnice, 10. Tadeusz Byrtus (54), stavbyvedoucí, 11. Roman Martynek (31), technik kvality, 12. Mgr. Marie Lachetová (59), zástupce ředitele pro praktické vyučování, 13. Jan Sikora (62), důchodce, 14. Marian Kohut (42), dělník, 15. Ing. Hedvika Onderková (55), knihovnice. Do 15členného  zastupitelstva obce kandidátní listiny podalo 6 volebních stran: MOSTY PLUS (sdružení COEX a nezávislých kandidátů), NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM a sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Mosty..

 

 

Andrzej Niedoba – lider wyborczy ugrupowania MOSTY PLUS /

Ondřej Niedoba – volební lídr seskupení MOSTY PLUS („ZWROT”, 7/2015)

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: Wędrynia jest naszą wizytówką /

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: Vendryně je naší vizitkou

 

W wyborach w 2014 roku do rady gminy z listy COEXISTENTII weszło 7 kandydatów, dwóch z nich – Bogusław Raszka, który wybrany był wójtem i Bronisław Zawada – działa w 5osobowym zarządzie gminy. W tegorocznych wyborach nasze ugrupowanie ponownie liczy na dobry wynik.  Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Bogusław Raszka (59), wójt, 2. inż. Jan Kraina (40), menadżer IT, 3. David Peprník (44), kierowca pogotowia, 4. Janusz Ondraszek (52), technik, 5. inż. Marek Lakota (51), ekonomista, 6. mgr Roman Zemene (50), nauczyciel, 7. inż. Roman Walkarz (45), technolog, 8. inż. Jan Szpyrc (54), technik, 9. MUDr Renata Konstankiewicz (47), lekarka, 10. MUDr Jan Kubálek (48), lekarz, 11. inż. Bogdan Iwanuszek (43), kierownik budów, 12. Ewa Bartulcowa (47), pielęgniarka, 13. inż. Stanisław Biłko (36), inżynier budownictwa, 14. Katarzyna Ripperowa (30), grafik, 15. Iwo Goryl (42), przedstawiciel handlowy, 16. inż. Bronisław Zawada (69), emeryt, 17. inż. Karin Farna (49), przedsiębiorczyni. Do 17osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiły 4 partie wyborcze (w nawiasie wylosowany numer wyborczy): ČSSD (1), Sdružení nezávislých kandidátů Vendryně – stowarzyszenie kandydatów niezależnych (2), KDU-ČSL (3), COEX (4).

 

Ve volbách v roce 2014 do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 7 kandidátů z listiny COEXISTENTIE, dva z nich – Bohuslav Raszka, který byl zvolen starostou a Bronislav Zawada – působí v 5členné radě obce. V letošních volbách naše seskupení opět počítá s dobrým výsledkem. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Bohuslav Raszka (59), starosta, 2. Ing. Jan Kraina (40), IT manažer, 3. David Peprník (44), řidič-záchranář, 4. Janusz Ondraszek (52), technik, 5. Ing. Marek Lakota (51), ekonom, 6. Mgr. Roman Zemene (50), učitel, 7. Ing. Roman Walkarz (45), technolog, 8. Ing. Jan Szpyrc (54), technik, 9. MUDr. Renata Konstankiewiczová (47), lékařka, 10. MUDr. Jan Kubálek (48), lékař, 11. Ing. Bogdan Iwanuszek (43), ředitel staveb, 12. Eva Bartulcová (47), zdravotní sestra, 13. Ing. Stanisław Biłko (36), stavební inženýr, 14. Kateřina Ripperová (30), grafik, 15. Ivo Goryl (42), obchodní zástupce, 16. Ing. Bronislav Zawada (69), důchodce, 17. Ing. Karin Farna (49), podnikatelka . Do 17členného zastupitelstva obce kandidátní listiny podaly 4 volební strany (v závorce vylosované volební číslo): ČSSD (1), Sdružení nezávislých kandidátů Vendryně – sdružení nezávislých kandidátů (2), KDU-ČSL (3), COEXISTENTIA (4).

 

 

Bogusław Raszka – lider wyborczy COEXISTENTII

/ Bohuslav Raszka – volební lídr COEXISTENTIE

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Trzyńczu profesjonalnie, rozsądnie i otwarcie / 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Třinci profesionálně, rozumně a otevřeně

 

W Trzyńcu stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA, partii politycznej TOP 09 i kandydatów niezależnych kandyduje pod nazwą PRO TŘINEC. PRO oznacza skrót: profesjonalnie, rozsądnie, otwarcie. Liderem wyborczym jest kandydat niezależny, Jan Kaleta, prezes Miejscowego Koła PZKO w Gutach, organizator guckich „Dożynek Śląskich“ i wielu innych inicjatyw PZKO-wskich. Lista kandydacka ugrupowania politycznego PRO TRINEC przedstawia się następująco: 1. Jan Kaleta (62) – KN (kandydat niezależny), emeryt, 2. inż. Mariusz Zawadzki (41) – COEX, referent handlu, 3. Bogdan Dal (33) – TOP 09, operator w produkcji, 4. mgr Łucja Gil (39) – COEX, nauczycielka w szkole podstawowej, 5. Dawid Szkandera (40) – COEX, technolog, 6. mgr Gabriel Kopeć (29) – KN, menadżer personalny, 7. Fryderyk Kornuta (46) – KN, przedsiębiorca, 8. inż. Ryszard Legierski (43) – KN, dyrektor spółki, 9. Jan Wania (54) – COEX, hutnik, 10. mgr Anna Bystrzycka, Ph.D. (68) – KN, pastor, 11. Bc. Roman Vondráček (31) – KN, strażak zawodowy, 12. Józef Przywara (66) – COEX, przewodniczący ruchu, 13. inż. Michał Polok (34) – TOP 09, dyrektor eksportu, 14. inż. Michał Supik (34) – TOP 09, referent transportu, 15. inż. Tadeusz Toman (59) – COEX, elektrotechnik, 16. Andrzej Kraina (49) – KN, koordynator projektów, 17. Bc. Marek Suchý (27) – KN, referent handlu, 18. inż. Zbigniew Bocek (56) – COEX, audytor jakości, 19. mgr Grażyna Suchá (51) – KN, nauczycielka w szkole średniej, 20. Adam Przywara (37) – KN, kierowca autobusu, 21. inż. Jan Supik (29) – TOP 09, technolog IT, 22. Czesław Heczko (55) – KN, dźwigowy, 23. inż. Władysław Haltof (34) – KN, technik, 24. Jaroslava Zwrtkowa (61) – KN, przedsiębiorca, 25. Bc. Marek Kraus (43) – KN, technik przyjęć, 26. Bronisław Kasztura (51) – KN, przedsiębiorca, 27. mgr Marian Steffek (44) – COEX, historyk, 28. Rudolf Munka (45) – KN, ślusarz, 29. Jan Branny (78) – COEX, emeryt, 30. inż. Tadeusz Kornuta (81) – COEX, emeryt, 31. inż. Marek Tacina (41) – KN, menadżer projektów, 32. inż. Stanisław Zientek (78) – KN, emeryt, 33. Henryk Szlaur (57) – KN, przedsiębiorca. Do 33osobowej rady miasta listy kandydackie zgłosiło 9 partii wyborczych, którym przez losowanie przydzielono na karcie do głosowania następujące numery: Osobnosti pro Třinec (stowarzyszenie partii politycznej Starostové a nezávislí i kandydatów niezależnych) – 1, SPD-Tomio Okamura – 2, ODS – 3, ČSSD – 4, KSČM – 5, ANO 2011 – 6, KDU-ČSL – 7, PRO TŘINEC (stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA, partii politycznej TOP 09 i kandydatów niezależnych) – 8, NEZÁVISLÍ – 9.

 

V Třinci sdružení politického hnutí COEXISTENTIA, politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů kandiduje s názvem PRO TŘINEC. PRO znamená zkratku: profesionálně, rozumně, otevřeně. Volebním lídrem je nezávislý kandidát, Jan Kaleta, předseda Místní skupiny PZKO v Gutech, pořadatel guckých „Dożynek Śląskich“ a mnoha jiných PZKO-vských iniciativ. Kandidátní listina politického seskupení PRO TŘINEC je následující: 1. Jan Kaleta (62) – NK (nezávislý kandidát), důchodce, 2. Ing. Mariusz Zawadzki (41) – COEX, referent nákupu, 3. Bogdan Dal (33) – TOP 09, operátor ve výrobě, 4. Mgr. Łucja Gil (39) – COEX, učitelka ZŠ, 5. Dawid Szkandera (40) – COEX, technolog, 6. Mgr. Gabriel Kopeć (29) – NK, personální manažer, 7. Fryderyk Kornuta (46) – NK, podnikatel, 8. Ing. Ryszard Legierski (43) – NK, ředitel společnosti, 9. Jan Wania (54) – COEX, hutník, 10. Mgr. Anna Bystrzycká, Ph.D. (68) – NK, pastor, 11. Bc. Roman Vondráček (31) – NK, profesionální hasič, 12. Josef Przywara (66) – COEX, předseda hnutí, 13. Ing. Michal Polok (34) – TOP 09, ředitel exportu, 14. Ing. Michal Supik (34) – TOP 09, referent přepravy, 15. Ing. Tadeusz Toman (59) – COEX, elektrotechnik, 16. Andrzej Kraina (49) – NK, koordinátor projektů, 17. Bc. Marek Suchý (27) – NK, referent obchodu, 18. Ing. Zbyhněv Bocek (56) – COEX, auditor kvality, 19. Mgr. Grażyna Suchá (51) – NK, učitelka SŠ, 20. Adam Przywara (37) – NK, řidič autobusu, 21. Ing. Jan Supik (29) – TOP 09, technolog IT, 22. Česlav Heczko (55) – NK, jeřábník, 23. Ing. Vladislav Haltof (34) – NK, technik, 24. Jaroslava Zwrtková (61) – NK, podnikatelka, 25. Bc. Marek Kraus (43) – NK, přijímací technik, 26. Bronislav Kasztura (51) – NK, podnikatel, 27. Mgr. Marian Steffek (44) – COEX, historik, 28. Rudolf Munka (45) – NK, zámečník, 29. Jan Branny (78) – COEX, důchodce, 30. Ing. Tadeusz Kornuta (81) – COEX, důchodce 31. Ing. Marek Tacina (41) – NK, projektový manažer, 32. Ing. Stanislav Zientek (78) – NK, důchodce, 33. Henryk Szlaur (57) – NK, podnikatel. Do 33členného městského zastupitelstva kandidátní listiny podalo 9 volebních stran, kterým byly přiděleny losováním následující čísla na hlasovacím lístku: Osobnosti pro Třinec (sdružení politické strany Starostové a nezávislí a nezávislých kandidátů) – 1, SPD-Tomio Okamura – 2, ODS – 3, ČSSD – 4, KSČM – 5, ANO 2011 – 6, KDU-ČSL – 7, PRO TŘINEC (sdružení politického hnutí COEXISTENTIA, politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů) – 8, NEZÁVISLÍ – 9.

 

 

Bilboord lidera ugrupowania politycznego PRO TŘINEC, Jana Kalety

/ Bilboord volebního lídra politického seskupení PRO TŘINEC, Jana Katety

 

„Dożynki Śląskie” w Gutach, pomimo deszczu, udane

 

W niedzielę 26.8.2018 r. odbyły się w Glutach „Dożynki Śląskie”. Imprezę zagaił tradycyjny pochód dożynkowy. – Chociaż pól już mało w Gutach obsiewa, to jednak jest kilka gospodarstw, gdzie falują łany zboża. I to tym ludziom trzeba było podziękować za ich trud. Ale to nie tylko trud rolniczy. Również wielki wkład pracy członków Miejscowego Koła PZKO w Gutach. „Dożynki Śląskie” są bowiem naszą największą i rzec można sztandarową imprezą. Jest to podziękowanie dla wszystkich ludzi, którzy tu pracują przez cały rok  – powiedział redaktorowi „Głosu” prezes MK PZKO w Gutach, Jan Kaleta.  Gospodarzami dożynek byli w tym roku państwo Jan Kopeć i Ewa Śniegoniowa. W programie wystąpiły zespoły folklorystyczne „Oldrzychowice” i „Błędowice” oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Mazańcowic. Gwiazdą programu był węgierski zespół taneczny „Forgatós Táncegyüttes” (w tłumaczeniu „obrotowy zespół taneczny”) z położonego niedaleko rumuńskiej granicy miasta Makó. Węgierski zespół występuje od dziesięciu lat i składa się z kilku sekcji wiekowych. Zapytany o różnice w folklorze, jego szef, László Doktor, odpowiedział, że u nich w Karpatach występują tancerze solo, a przede wszystkim mężczyźni, podczas gdy tutaj u nas tańczy się przeważnie w parach. Zauważyliśmy również silny akcent na improwizację. Każde wykonanie tańca jest jedyne i niepowtarzalne. Nauka tańców ludowych jest w tamtym regionie obowiązkowa w szkole już od pierwszej klasy.

 

 

Goście honorowi „Dożynek Śląskich” – od lewej: senator RC, Jerzy Cieńciała,

konsul generalny RP w Ostrawie, Janusz Bilski i burmistrz miasta Trzyńca, Věra Palkovská

oraz prezes MK PZKO w Gutach, Jan Kaleta (www.zwrot.cz)

 

 

Węgierski zespół taneczny „Forgatós Táncegyüttes” z miasta Makó (www.zwrot.cz)

 WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Olbrachcicach COEXISTENTIA liczy na głosy Polaków / 

 KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Albrechticích COEXISTENTIA počítá s hlasy Poláků

 

W tegorocznych wyborach komunalnych COEXISTENTIA proponuje w Olbrachcicach zmianę. Liderem listy wybrano Marka Klozę, który dotychczas działał w stowarzyszeniu kandydatów niezależnych PROAL. To niewątpliwie wzmocnienie personalne listy. Aktualny radny, Stanisław Kowalski, znajduje się na drugim miejscu listy. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. inż. Marek Kloza (52), dyrektor handlowy, 2. MUDr Stanisław Kowalski (55), dentysta, 3. Helena Bubik (66), emerytka, 4. inż. Gustaw Guńka (57), technik, 5. Bronisław Burek (53), celnik, 6. inż. Aleksander Ježowicz (52), technik, 7. Zbigniew Palowski (56), technik, 8. inż. Marian Kozubek (33), technolog, 9. Bc. Marek Santarius (49), fotoreporter, 10. inż. Stanisław Kupka (35), informatyk, 11. Maria Paříkowa (48), kucharz-kelner, 12. mgr Tomasz Czap (45), przedstawiciel handlowy, 13. Karolina Nožičkowa (22), studentka, 14. Tomasz Kruczek (24), przedsiębiorca, 15. Olga Dudowa (63), emerytka. Udział wyborach komunalnych zgłosiło następujących 8 partii wyborczych: 1 – ANO 2011, 2 – COEX, 3 – ČSSD, 4 – KSČM, 5 – KDU-ČSL, 6 – ODS, 7 – PROAL (stowarzyszenie kandydatów niezależnych), 8 – Rozumní.

 

V letošních komunálních volbách COEXISTENTIA navrhuje v Albrechticích změnu. Volební lídrem byl zvolen Marek Kloza, který dosud působil ve sdružení nezávislých kandidátů PROAL. To je nesporně personální posílení kandidátky. Současný člen zastupitelstva obce, Stanislav Kowalski, je umístěn na druhém místě kandidátky.  Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Ing. Marek Kloza (52), obchodní ředitel, 2. MUDr. Stanislav Kowalski (55), stomatolog, 3. Helena Bubiková (66), důchodkyně, 4. Ing. Gustav Guńka (57), technik, 5. Bronislav Burek (53), celník, 6. Ing. Alexander Ježowicz (52), technik, 7. Zbyhněv Palowski (56), technik, 8. Ing. Marian Kozubek (33), technolog, 9. Bc. Marek Santarius (49), fotoreportér, 10. Ing. Stanisław Kupka (35), informatik, 11. Marie Paříková (48), kuchař-číšník, 12. Mgr. Tomáš Czap (45), obchodní zástupce, 13. Karolina Nožičková (22), studentka, 14. Tomáš Kruczek (24), podnikatel, 15. Olga Dudová (63), důchodkyně. Účast v komunálních volbách přihlásilo následujících 8 volebních stran: 1 – ANO 2011, 2 – COEX, 3 – ČSSD, 4 – KSČM, 5 – KDU-ČSL, 6 – ODS, 7 – PROAL (sdružení nezávislých kandidátů), 8 – Rozumní.

 

 

Marek Kloza podczas konferencji prasowej 22.8.2018 r. (www.glosludu.cz)

Marek Kloza na tiskové konferenci 22.8.2018 (www.glosludu.cz)

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Hawierzowie wyborcy głosują jak do parlamentu / 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Havířově voliči hlasují jako do parlamentu

 

W Hawierzowie listy kandydackie do wyborów Rady Miasta Statutarnego Hawierzowa zgłosiło rekordowych 13 ugrupowań politycznych. Są to: 1 – ANO 2011, 2 – Česká pirátská strana, 3 – ČSSD, 4 – Havířovský družstevník, 5 – Hnutí pro Havířov, 6 – KSČM, 7 – Nezávislí a Zelení-osobnosti pro Havířov (koalicja partii politycznych), 8 – ODS, 9 – Patrioti Havířov (ruch polityczny Patrioti ČR), 10 – SMĚR PRO HAVÍŘOV (koalicja partii politycznych REALISTÉ i SPOZ), 11 – Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, 12 – SPD-Tomio Okamura, 13 – TOP 09. Liderem listy Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, którą popiera ruch polityczny COEXISTENTIA i na której jest najwięcej kandydatów narodowości polskiej jest Bogusław Niemiec (KDU-ČSL). Wybory samorządowe w wielkich miastach  przypominają wybory parlamentarne, a ludzie w dużym stopniu kierują się tym, co na co dzień widzą na przykład w telewizji. Z tego powodu ANO w Hawierzowie ma dobre 20 procent. Nasza lista jest jednak bardzo dobra i liczę, że 8-9 procent jest w naszym zasięgu. Mam też nadzieję, że po wyborach będziemy mieli wpływ na decyzje miasta, bo ważnym tematem jest przyszłość naszej małej, polskiej podstawówki. W trakcie kampanii chcemy być widoczni. Zamierzamy iść między ludzi i rozmawiać o ich codziennych sprawach. Myślę, że właśnie tego wyborcy oczekują, ponieważ chcą, by ktoś interesował się ich problemami – powiedział podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie. Lista kandydacka Společně pro Havířov – koalicja KDU-ČSL i Starostové a nezávislí z poparciem COEX przedstawia się następująco: 1. inż. Bogusław Niemiec (36) – KDU-ČSL, nauczyciel w szkole średniej, radny Miasta Hawierzowa, 2. Marek Světnička, DiS (48) – KDU-ČSL, doradca ubezpieczeniowy i marketingowy, 3. Inż. Eva Šillerowa (36) – KDU-ČSL, dyrektor ekonomiczny, 4. mgr Michaela Janíkowa (52) – STAN, nauczycielka w szkole podstawowej, 5. mgr Dagmar Kotajna (39) – KDU-ČSL, menedżer handlowy, 6. Ing. Jan Szturc (39) – STAN, konstruktor, 7. PaedDr Václav Hujer (64) – KDU-ČSL, dyrektor SP, 8. inż. Jakub Čech (35) – KDU-ČSL, projektant, 9. MUDr Martina Boháčowa (42) – STAN, lekarka, foniatryczka, 10. mgr Veronika Enenkelowa (25) – KDU-ČSL, nauczycielka, reprezentantka RC w flor balu, 11. inż. Dominik Jurčo (29) – KDU-ČSL, administrator IT, 12. Bc. Šárka LIškowa (48) – STAN, strażnik miejski, 13. Michaela Řihákowa (18) – STAN, studentka, 14. inż. Ivo Weiss (38) – KDU-ČSL, programator, starosta KS Orel Hawierzów, 15. Kristýna Šplíchalowa (20) – KDU-ČSL, studentka, 16. Jiří Válka (53) – KDU-ČSL, energetyk, 17. inż. Anežka Matouškowa (49) – KDU-ČSL, projektant-statyk, 18. Marek Moldřík (43) – KDU-ČSL, technik, 19. Antonín Bonczek (59) – KDU-ČSL, kierownik ośrodka sieci kanalizacyjnych w Hawierzowie, 20. Jiřina Kotulowa (44) – KDU-ČSL, kierowniczka filii, starościna jednostki ochotniczej straży pożarnej w Hawierzowie-Mieście, 21. inż. Jakub Kędzior (34) – STAN, autor projektów audiowizualnych, 22. inż. Władysław Josiek (34) – KDU-ČSL, inżynier maszynowy, przewodniczący komisji obywatelskiej w Błędowicach, 23. mgr inż. Jindřich Honěk (50) – KDU-ČSL, dyrektor Don Bosco w Hawierzowie, 24. Markéta Šplíchalowa (40) – KDU-ČSL, fryzjerka, 25. mgr Tomáš Labudek (35) – STAN, nauczyciel w szkole średniej, 26. inż. Petr Vyvříček (69) – KDU-ČSL, projektant, 27. Bc. Dominik Pustowka (26) – KDU-ČSL, nauczyciel w szkole średniej, kierownik ośrodka harcerskiego w Hawierzowie, 28. Jana Reichenbachowa (44) – KDU-ČSL, sekretarka, 29. Marie Solanowa (46) – KDU-ČSL, producentka, 30. mgr Monika Pláškowa (43) – STAN, dyrektor SP z polskim językiem nauczania, 31. inż. Tomáš Kudělka (34) – KDU-ČSL, inżynier ds. procesów produkcyjnych, 32. Bc. Božena Dobešowa, DiS (59) – KDU-ČSL, emerytka, wcześniej pracownik socjalny, harcerka, 33. MUDr Petra Sychrowa (35) – STAN, lekarka, 34. Pavel Oravčík (45) – KDU-ČSL, inżynier budownictwa, 35. Václav Reichenbach (46) – KDU-ČSL, dyspozytor stacji przeładunkowej, strażak ochotniczej straży pożarnej, 36. Vilém Čepička (29) – KDU-ČSL, strażnik miejski, 37. Alena Adamowa (72) – KDU-ČSL, florystka, 38. Michaela Kořenkowa (58) – KDU-ČSL, pielęgniarka, 39. mgr Dagmar Siudowa (58) – STAN, pedagog specjalny, 40. Tomáš Václavek (43) – KDU-ČSL, sprzedawca książek, 41. Martin Čech (35) – STAN, strażnik miejski, 42. inż. Vojtěch Šiller (36) – KDU-ČSL, IT menedżer, 43. Roman Kubiczek (52) – KDU-ČSL, elektromechanik dołowy.

 

V Havířově kandidátní listiny ve volbách do Zastupitelstva statutárního města Havířova podalo rekordních 13 politických seskupení. Jsou to: 1 – ANO 2011, 2 – Česká pirátská strana, 3 – ČSSD, 4 – Havířovský družstevník, 5 – Hnutí pro Havířov, 6 – KSČM, 7 – Nezávislí a Zelení-osobnosti pro Havířov (koalice politických stran), 8 – ODS, 9 – Patrioti Havířov (politické hnutí Patrioti ČR), 10 – SMĚR PRO HAVÍŘOV (koalice politických stran REALISTÉ a SPOZ), 11 – Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, 12 – SPD-Tomio Okamura, 13 – TOP 09. Lídrem kandidátky Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, kterou podporuje politické hnutí COEXISTENTIA a na které je nejvíce kandidátů polské národnosti je Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL). Samosprávné volby ve velkých městech připomínají parlamentní volby, a lidé se řídí především tím, co denně vidí například v televizi. Proto ANO v Havířově má jistých 20 procent. Avšak naše kandidátka je velmi kvalitní a předpokládám, že 8-9 procent je v našem dosahu. Mám také naději, že po volbách budeme mít vliv na rozhodnutí města, protože důležitým tématem bude budoucnost naší malé, polské základní školy. V průběhu kampaně chceme být viditelní. Hodláme jít mezi lidi a mluvit o jejich běžných denních záležitostech. Domnívám se, že právě to očekávají voliči, protože chtějí, aby se někdo zabýval jejich problémy – řekl na tiskové konferenci, která se konala 22.8.2018 v Českém Těšíně. Kandidátní listina Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a Starostové a nezávislí s podporou COEX je následující: 1. Ing. Bohuslav Niemiec (36) – KDU-ČSL, středoškolský učitel, radní města Havířova, 2. Marek Světnička, DiS (48) – KDU-ČSL, pojišťovací a marketingový poradce, 3. Ing. Eva Šillerová (36) – KDU-ČSL, ekonomická ředitelka, 4. Mgr. Michaela Janíková (52) – STAN, učitelka ZŠ, 5. Mgr. Gagmar Kotajná (39) – KDU-ČSL, obchodní manažerka, 6. Ing. Jan Szturc (39) – STAN, konstruktér, 7. PaedDr. Václav Hujer (64) – KDU-ČSL, ředitel ZŠ, 8. Ing. Jakub Čech (35) – KDU-ČSL, projektant-statik, 9. MUDr. Martina Boháčová (42) – STAN, lékařka, foniatrička, 10. Mgr. Veronika Enenkelová (25) – KDU-ČSL, učitelka, reprezentantka ČR ve florbalu, 11. Ing. Dominik Jurčo (29) – KDU-ČSL, administrátor IT, 12. Bc. Šárka LIšková (48) – STAN, městská policistka, 13. Michaela Řiháková (18) – STAN, studentka, 14. Ing. Ivo Weiss (38) – KDU-ČSL, programátor, starosta TJ Orel Havířov, 15. Kristýna Šplíchalová (20) – KDU-ČSL, studentka, 16. Jiří Válka (53) – KDU-ČSL, energetik, 17. Ing. Anežka Matoušková (49) – KDU-ČSL, projektant-statik, 18. Marek Moldřík (43) – KDU-ČSL, technik, 19. Antonín Bonczek (59) – KDU-ČSL, vedoucí střediska kanalizačních sítí Havířov, 20. Jiřina Kotulová (44) – KDU-ČSL, vedoucí pobočky, starostová sboru SHD Havířov-Město, 21. Ing. Jakub Kędzior (34) – STAN, tvůrce audiovizuálních projektů, 22. Ing. Vladislav Josiek (34) – KDU-ČSL, strojní inženýr, předseda občanské komise Bludovice, 23. Mgr. Ing. Jindřich Honěk (50) – KDU-ČSL, ředitel Don Bosco Havířov, 24. Markéta Šplíchalová (40) – KDU-ČSL, kadeřnice, 25. Mgr. Tomáš Labudek (35) – STAN, středoškolský učitel, 26. Ing. Petr Vyvříček (69) – KDU-ČSL, projektant, 27. Bc. Dominik Pustowka (26) – KDU-ČSL, středoškolský učitel, vedoucí skautského střediska Havířov, 28. Jana Reichenbachová (44) – KDU-ČSL, sekretářka, 29. Marie Solanová (46) – KDU-ČSL, produkční, 30. Mgr. Monika Plášková (43) – STAN, ředitelka ZŠ s polským jazykem vyučovacím, 31. Ing. Tomáš Kudělka (34) – KDU-ČSL, procesní inženýr, 32. Bc. Božena Dobešová, DiS (59) – KDU-ČSL, důchodkyně, dříve sociální pracovnice, skautka, 33. MUDr. Petra Sychrová (35) – STAN, lékařka, 34. Pavel Oravčík (45) – KDU-ČSL, stavební inženýr, 35. Václav Reichenbach (46) – KDU-ČSL, dispečer kontejnerového překladiště, dobrovolný hasič, 36. Vilém Čepička (29) – KDU-ČSL, městský policista, 37. Alena Adamová (72) – KDU-ČSL, floristka, 38. Michaela Kořenková (58) – KDU-ČSL, zdravotní sestra, 39. Mgr. Dagmar Siudová (58) – STAN, speciální pedagožka, 40. Tomáš Václavek (43) – KDU-ČSL, prodejce knih, 41. Martin Čech (35) – STAN, městský policista, 42. Ing. Vojtěch Šiller (36) – KDU-ČSL, manager IT, 43. Roman Kubiczek (52) – KDU-ČSL, důlní elektromechanik.

 

 

Bogusław Niemiec, lider ugrupowania politycznego Karvinskakoalice.cz / Bohuslav Niemiec, volební lídr politického seskupení Karvinskakoalice.cz

   

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Boguminie partie połączyły siły /
KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Bohumíně strany spojily síly

 

W Boguminie zarejestrowaliśmy listę o nazwie BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE. Samodzielnie nie mielibyśmy szans pokonać 5procentowego progu wyborczego, dlatego 4 partie polityczne – KDU-ČSL, COEXISTENTIA, TOP 09 i Starostové a nezávislí połączyły siły i zgłosiły listę koalicyjną. Znajdują się na niej trzej kandydaci narodowości polskiej: Bogusław Czapek, Barbara Wachtarczyk i Janina Michalska. Lista przedstawia się następująco: 1. mgr Jan Malchar (46) – KDU-ČSL, prawnik, 2. mgr Karin Běhálkowa (51) – KDU-ČSL, urzędniczka Urzędu Wojewódzkiego WMŚ, 3. Zdeňka Kniezkowa Brňákowa, DiS (48) – KDU-ČSL, dyrektor Caritas w Boguminie, 4. MUDr Jana Junkerowa (48) – KDU-ČSL, lekarz Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie, 5. Růžena Krnáčowa (58) – TOP 09, fizjoterapeutka, 6. inż. Tomáš Cedivoda (51) – KDU-ČSL, nauczyciel, 7. inż. Bogusław Czapek (63) – COEX, energetyk, 8. Jana Groszowa (55) – KDU-ČSL, dyspozytor transportu międzynarodowego, 9. František Pavlík (56) – STAN, przewodniczący OP Związku Zawodowego Kolejarzy, 10. inż. Tomáš Urbanec (46) – KDU-ČSL, drobny przemysłowiec, 11. Petr Kaleta (52) – STAN, handlowiec, 12. Bc. Karla Novotna Bernátowa (48) – KDU-ČSL, konduktor Kolei Czeskich, 13. inż. Magdaléna Karhánkowa (46) – STAN, ekonomistka, 14. inż. Jaromír Změlík (51) – KDU-ČSL, technik-kierownik SBD, 15. inż. Petr Chlebek (66) – KDU-ČSL, lekarz roślin leczniczych, 16. Barbara Wachtarczyk (51) – COEX, referent handlowy, 17. inż. Emil Rakus (60) – KDU-ČSL, pracownik na stanowisku kierowniczym ubezpieczalni zdrowotnej ČPZP, 18. inż. Aleš Wrubel (53) – TOP 09, elektrotechnik wydziału ds. utrzymania ruchu, 19. inż. Radomír Pácl (40) – KDU-ČSL, ekonomista wydziału ds. utrzymania ruchu, 20. Bc. Radomila Cieslarowa (48) – TOP 09, kierownik-wychowawczyni w świetlicy szkolnej, 21. mgr Janina Michalska (65) – COEX, nauczycielka, 22. Stanislava Klosowa (48) – KDU-ČSL, kasjerka Kolei Czeskich, 23. inż. Karin Gyüreowa (51) – STAN, drobny przemysłowiec. W Boguminie o głosy wyborców ubiegać się będzie łącznie 8 partii wyborczych. 20.8.2018 r. odbyło się losowanie. Partiom wyborczym przydzielono następujące numery: Česká pirátská strana – 1, KSČM – 2, BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE – 3, ČSSD – 4, Dobrá volba 2016 – 5, ODS – 6, NEZÁVISLÍ – 7, ANO 2011– 8.

 

V Bohumíně jsme podali kandidátku s názvem BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE. Samostatně bychom neměli šanci překonat 5procentní volební práh, proto 4 politické strany – KDU-ČSL, COEXISTENTIA, TOP 09 a Starostové a nezávislí spojily síly a přihlásily koaliční kandidátní listinu. Jsou na ní tři kandidáti polské národnosti: Bohuslav Czapek, Barbara Wachtarczyková a Jana Michalská. Kandidátka je následující: 1. Mgr. Jan Malchar (46) – KDU-ČSL, právník, 2. Mgr. Karin Běhálková (51) – KDU-ČSL, úřednice KÚ MSK, 3. Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS (48) – KDU-ČSL, ředitelka Charity Bohumín, 4. MUDr. Jana Junkerová (48) – KDU-ČSL, lékařka FN Ostrava, 5. Růžena Krnáčová (58) – TOP 09, fyzioterapeutka, 6. Ing. Tomáš Cedivoda (51) – KDU-ČSL, učitel, 7. Ing. Bohuslav Czapek (63) – COEX, energetik, 8. Jana Groszová (55) – KDU-ČSL, dispečerka mezinárodní přepravy, 9. František Pavlík (56) – STAN, předseda ZO Odborového svazu železničářů, 10. Ing. Tomáš Urbanec (46) – KDU-ČSL, živnostník, 11. Petr Kaleta (52) – STAN, obchodník, 12. Bc. Karla Novotná Bernátová (48) – KDU-ČSL, průvodčí ČD, 13. Ing. Magdaléna Karhánková (46) – STAN, ekonomka, 14. Ing. Jaromír Změlík (51) – KDU-ČSL, vedoucí technik SBD, 15. Ing. Petr Chlebek (66) – KDU-ČSL, rostlinolékař, 16. Barbara Wachtarczyková (51) – COEX, obchodní referentka, 17. Ing. Emil Rakus (60) – KDU-ČSL, vedoucí pracovník ČPZP, 18. Ing. Aleš Wrubel (53) – TOP 09, elektrotechnik údržby, 19. Ing. Radomír Pácl (40) – KDU-ČSL, ekonom údržby, 20. Bc. Radomila Cieslarová (48) – TOP 09, vedoucí vychovatelka školní družiny, 21. Mgr. Jana Michalská (65) – COEX, pedagožka, 22. Stanislava Klosová (48) – KDU-ČSL, pokladní ČD, 23. Ing. Karin Gyüreová (51) – STAN, živnostník. V Bohumíně se o hlasy voličů bude ucházet celkem 8 volebních stran. 20.8.2018 se konalo losování. Volebním stranám byly přiděleny následující čísla: Česká pirátská strana – 1, KSČM – 2, BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE – 3, ČSSD – 4, Dobrá volba 2016 – 5, ODS – 6, NEZÁVISLÍ – 7, ANO 2011– 8.

 

 

Jan Malchar przemawia na konferencji prasowej 22.8.2018 r. / Jan Malchar s projevem na tiskové konferenci 22.8.2018 (www.glosludu.cz)

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: Losowanie w Jabłonkowie i Trzyńcu /

 KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: Losování v Jablunkově a Třinci
 

 

W Jabłonkowie – 21.8.2018 r. i w Trzyńcu – 27.8.2018 r. odbyło się losowanie numerów, które będą przydzielone partiom wyborczym w tegorocznych wyborach komunalnych. Tylko w Jabłonkowie, Milikowie i Łomnej Dolnej wylosowaliśmy niski numer gwarantujący zamieszczenie listy na stronie pierwszej karty do głosowania. Wylosowane numery:

Bukowiec (5 partii wyborczych) – COEXISTENTIA: numer 4,

Gródek (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4,

Jabłonków (8 partii wyborczych) – Soužití-Wspólnota: numer 3,

Milików (3 partie wyborcze i kandydat niezależny) – COEXISTENTIA: numer 1,

Nawsie (9 partii wyborczych) – COEXISTENTIA: numer 6,

Łomna Dolna (3 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 2,

Koszarzyska (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4,

Nydek (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 3,

Ropica (6 partii wyborczych) – Pro rozvoj Ropice: numer 4,

Trzyniec (9 partii wyborczych) – PRO Třinec: numer 8,

Wędrynia (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4.

 

V Jablunkově – 21.8.2018 a v Třinci – 27.8.2018 se konalo losování čísel, které budou přiděleny volebním stranám v letošních komunálních volbách. Pouze v Jablunkově, Milíkově a Dolní Lomné jsme vylosovali nízké číslo, které garantuje umístění kandidátky na první straně volebního lístku. Vylosovaná čísla:

Bukovec (5 volebních stran) – COEXISTENTIA: číslo 4,

Hrádek (4 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 4,

Jablunkov (8 volebních stran) – Soužití-Wspólnota: číslo 3,

Milíkov (3 volební strany a nezávislý kandidát) – COEXISTENTIA: číslo 1,

Návsí (9 volebních stran) – COEXISTENTIA: číslo 6,

Dolní Lomná (3 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 2,

Košařiska (4 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 4,

Nýdek (4 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 3,

Ropice (6 volební strany) – Pro rozvoj Ropice: číslo 4,

Třinec (9 volebních stran) – PRO Třinec: číslo 8,

Vendryně (4 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 4.

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Piotrowicach koło Karwiny rozpoczęto kampanię wyborczą / 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Petrovicích u Karviné byla zahájena volební kampaň

 

Piotrowice koło Karwiny są pierwszą gminą w naszym regionie, w której rozpoczęto kampanię przed wyborami do rady gminy. Gazetka gminna „Petrovický zpravodaj“ umożliwiła w numerze, który ukazał się 17.8.2018 r., poszczególnym partiom wyborczym zamieścić gratisowo ulotkę przedwyborczą. Z możliwości tej skorzystało 5 ugrupowań, w tym Soužití-Wspólnota. Do rady gminy listy kandydackie zarejestrowało 6 ugrupowań: 1 – TOP 09, 2 – Starostové a nezávislí, 3 – ČSSD, 4 – Soužití-Wspólnota (COEX i kandydaci niezależni), 5 – ANO 2011, 6 – KDU-ČSL. Lista kandydacka stowarzyszenia ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych przedstawia się następująco: 1. Bc. Jaroslav Mira (46), informatyk, 2. mgr Helena Michalska (42), aptekarka, 3. Czesław Guziur (62), drobny przedsiębiorca, 4. mgr Renata Lauko (47), fizjoterapeutka, 5. inż. Jerzy Waclawik (59), technik, 6. mgr Ewa Burda (34), prawnik, 7. Bogdan Kondziolka (43), prywatny przedsiębiorca, 8. inż. Łukasz Nytra, Ph.D. (32), zoolog, 9. inż. Urszula Klikar (42), handlowiec, 10. mgr Maria Feichtinger (57), nauczyciel szkoły średniej, 11. Beata Gabzdyl (46), przedsiębiorca w rolnictwie, 12. inż. Tomáš Meisner (56), projektant, 13. mgr Zuzana Kondziołka (40), koordynator projektów, 14. Wanda Michalska (60), pielęgniarka, 15. Piotr Žywczok (57), kierowca, 16. mgr Helena Waclawik (53), pracownik socjalny, 17. mgr Adam Michalski (42), menadżer handlowy, 18. inż. Marcela Mirowa (47), ekonomista, 19. Barbara Karolczyk (60), sprzątaczka, 20. Wanda Fusek (92), emerytka, 21. Zbigniew Węglarzy (72), emeryt.

 

Petrovice u Karviné jsou první obci v našem regionu, ve které byla zahájena kampaň před volbami do zastupitelstva obce. Obecní noviny „Petrovický zpravodaj“ umožnily jednotlivým volebním stranám v čísle, které vyšlo 17.8.2018, zveřejnit bezplatně předvolební leták. Tuto možnost využilo 5 seskupení, včetně Soužití-Wspólnota. Do zastupitelstva obce podalo kandidátní listiny 6 volebních stran: 1 – TOP 09, 2 – Starostové a nezávislí, 3 – ČSSD, 4 – Soužití-Wspólnota (COEX a nezávislí kandidáti), 5 – ANO 2011, 6 – KDU-ČSL. Kandidátní listina sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů je následující: 1. Bc. Jaroslav Mira (46), informatik, 2. Mgr. Helena Michalská (42), lékárnice, 3. Česlav Guziur (62), živnostník, 4. Mgr. Renáta Lauková (47), fyzioterapeutka, 5. Ing. Jiří Waclawik (59), technik, 6. Mgr. Eva Burdová (34), právník, 7. Bogdan Kondziolka (43), OSVČ, 8. Ing. Łukasz Nytra, Ph.D. (32), zoolog, 9. Ing. Urszula Klikarová (42), nákupčí, 10. Mgr. Marie Feichtingerová (57), středoškolská učitelka, 11. Beata Gabzdylová (46), podnikatel v zemědělství, 12. Ing. Tomáš Meisner (56), projektant, 13. Mgr. Zuzana Kondziolková (40), koordinátor projektů, 14. Vanda Michalská (60), zdravotní sestra, 15. Petr Žywczok (57), řidič, 16. Mgr. Helena Waclawiková (53), sociální pracovnice, 17. Mgr. Adam Michalski (42), obchodní manažer, 18. Ing. Marcela Mirová (47), ekonom, 19. Barbara Karolczyk (60), uklízečka, 20. Vanda Fusková (92), důchodkyně, 21. Zbyhněv Węglarzy (72), důchodce.

 

 

Ulotka przedwyborcza w gazetce gminnej

/ Předvolební leták v obecních no

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Nydku bronimy 2 mandatów /

KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Nýdku obhajujeme 2 mandáty

 

W Nydku w obecnej kadencji radnymi z listy COEXISTENTII są Stanisław Szturc i Michał Milerski. Obaj ponownie kandydują również w tegorocznych wyborach na pierwszych dwu miejscach. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Stanisław Szturc (62), przedsiębiorca, 2. inż. Michał Milerski, Ph.D. (50), owczarz, 3. inż. Danuta Konderla (37), menadżer, 4. Bogdan Martynek (34), magazynier, 5. inż. Henryk Szymeczek (39), specjalista kliniczny, 6. mgr Maria Kajfosz (37), nauczycielka, 7. inż. Paweł Rusnok (50), przedsiębiorca, 8. inż. Monika Pilch (47), referent, 9. inż. Iwan Sliż (32), pracownik ds. Inwestycji, 10. inż. Janusz Martynek (46), dyspozytor, 11. inż. Danuta Milerska (39), ekonomista, 12. inż. Bogdan Lubowiecki (40), przedsiębiorca, 13. mgr Barbara Byrtus (48), aptekarka, 14. mgr Robert Konderla (41), kierownik ośrodka, 15. inż. Olga Kaszper (37), księgowa. Do 15osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiły 4 ugrupowania: 1 – COEXISTENTIA, 2 – KSČM, 3 – SNK (stowarzyszenie kandydatów niezależnych), 4 – Společně pro Nýdek (stowarzyszenie kandydatów niezależnych).

 

V Nýdku v tomto volebním období z kandidátní listiny COEXISTENTIE členy zastupitelstva jsou Stanislav Szturc a Michal Milerski. Oba pánové kandidují rovněž v letošních volbách na prvních dvou místech. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Stanislav Szturc (62), podnikatel, 2. Ing. Michal Milerski, Ph.D. (50), ovčák, 3. Ing. Dana Konderlová (37), manažer, 4. Bogdan Martynek (34), skladník, 5. Ing. Henryk Szymeczek (39), klinický specialista, 6. Mgr. Maria Kajfosz (37), učitelka, 7. Ing. Pavel Rusnok (50), podnikatel, 8. Ing. Monika Pilchová (47), referent, 9. Ing. Ivan Sliž (32), pracovník investic, 10. Ing. Janusz Martynek (46), dispečer, 11. Ing. Danuta Milerska (39), ekonom, 12. Ing. Bogdan Lubowiecki (40), podnikatel, 13. Mgr. Barbara Byrtus (48), lékarnice, 14. Mgr. Robert Konderla (41), vedoucí střediska, 15. Ing. Olga Kaszper (37), účetní. Do 15členného zastupitelstva obce kandidátní listiny podaly 4 seskupení: 1 – COEXISTENTIA, 2 – KSČM, 3 – SNK (sdružení nezávislých kandidátů), 4 – Společně pro Nýdek (sdružení nezávislých kandidátů)

 

 

Stanisław Szturc podczas konferencji prasowej 22.8.2018 r. (www.glosludu.cz)

/ Stanislav Szturc na tiskové konferenci 22.8.2018 (www.glosludu.cz)

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: W Karwinie jest szansa na 10 % 

/ KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: V Karviné je šance na 10 %

 

W Karwinie listy kandydackie do wyborów Rady Miasta Statutarnego Karwiny zgłosiło 7 ugrupowań politycznych. Są to: 1 – ANO 2011, 2 – ČSSD, 3 – Karviňáci s Adámkem, 4 – Karviskakoalice.cz, 5 – Piráti a starostové (koalicja České pirátské strany i Starostové a nezávislí), 6 – Spolu s Karvinou (Rozumní + kandydaci niezależni), 7 – SPD-Tomio Okamura. Lista kandydacka Karvinskakoalice.cz – KDU-ČSL, ODS, TOP 09, COEXISTENTIA s podporou Soukromníků przedstawia się następująco: 1. mgr Andrzej Szyja (39) – KDU-ČSL, dyrektor SP i przedszkola Družba, 2. Martin Juraszek (44) – ODS, pełnomocnik spółki, 3. mgr Petr Juras (51) – ODS, dyrektor SP i przedszkola Dělnická, 4. mgr Wiesław Farana (55) – KDU-ČSL, dyrektor Średniej Szkoły Zdrowotnej w Karwinie, 5. inż. Martin Ferfecki (37) – TOP 09, dyrektor Śląskiego Centrum Kształcenia, 6. mgr Roman Harmus (50) – ODS, dyrektor SP i przedszkola Majakowski, 7. MUDr Mariam Szyja (37) – KDU-ČSL, dentystka, 8. inż. Lada Pluhařová (54) – ODS, ekonomistka Diakonii Śląskiej, 9. Jan Zolich (69) – TOP 09, emeryt, 10. inż. Stanislav Dudzik (51) – ODS, pełnomocnik spółki, 11. inż. Ondřej Brdíčko (51) – KDU-ČSL, pełnomocnik spółki, 12. mgr Miloš Kučera (54) – ODS, dyrektor Gimnazjum w Karwinie, 13. inż. Gerard Krupa (58) – ODS, kierownik wydziału, 14. MUDr Helena Rabska (61) – KDU-ČSL, dentystka, 15. inż. Hynek Orság (51) – ODS, dyrektor ds. handlu, 16. inż. Nicole Škluláňowa (24) – TOP 09, studentka, 17. JUDr Luděk Vebera (59) – KDU-ČSL, adwokat, 18. PharmDr Robert Bartas, Ph.D., MBA (49) – ODS, kierownik apteki przyszpitalnej, 19. Tomáš Hajda (34) – KDU-ČSL, referent zarządzania majątkiem, 20. Henryk Kubienka (76) – ODS, emeryt, 21. mgr Jaroslav Růžička (35) – KDU-ČSL, farmaceuta, 22. Štefan Kmošek (53) – ODS, drobny przemysłowiec, 23. MUDr Wanda Junga (62) – TOP 09, internistka, 24. mgr Jaromír Spáčil (71) – ODS, emerytowany dyrektor szkoły, 25. inż Zuzana Blatoňová (28) – KDU-ČSL, asystent fachowy, 26. mgr Dagmar Svobodová, Ph. D. (58) – ODS, nauczyciel akademicki, 27. Alena Tarackezyowa (34) – KDU-ČSL, prywatny przedsiębiorca – AGAPE, 28. Rostislav Lukeš (57) – ODS, tercjan, 29. MUDr Roman Kroczek (30) – KDU-ČSL, lekarz, 30. Veronika Švancarowa (21) – TOP 09, studentka wyższej uczelni, 31. inż. Emanuel Tlolka (75) – ODS, ekonomista, 32. Jiří Gašparik (53) – ODS, drobny przemysłowiec, 33. Eva Hellerowa (63) – KDU-ČSL, emerytka, 34. Oldřich Kodeš (92) – ODS, emeryt, 35. Jan Vrtal (90) – KDU-ČSL, emeryt, 36. mgr Petr Šupol (38) – ODS, nauczyciel, 37. Alena Kramárowa (54) – KDU-ČSL, prywatny przedsiębiorca – AGAPE, 38. Otakar Vošmik (45) – ODS, prywatny przedsiębiorca, 39. Pavla Matušinska (60) – KDU-ČSL, kierownik ośrodka HOSANA, 40. Dana Gezowa (56) – ODS, pracownik służb socjalnych, Diakonia Śląska, 41. Bohumil Tejnický (32) – ODS, przedsiębiorca. Najwięcej polskich kandydatów znalazło się właśnie na liście Karvinskakoalice.cz. Lider wyborczy tego ugrupowania, Andrzej Szyja, zabrał głos podczas konferencji prasowej 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie (pełne przemówienie na www.glosludu.cz). – Polscy działacze kandydujący w wyborach są widoczni w terenie. W Karwinie Polacy nie są już procentowo liczni, żyje ich tam jednak jeszcze pokaźna liczba i śmiem twierdzić, że Karwina to nadal wielkie gniazdo polskości – mówi Szyja.

 

V Karviné kandidátní listiny ve volbách do Zastupitelstva statutárního města Karviné podalo 7 politických seskupení. Jsou to: 1 – ANO 2011, 2 – ČSSD, 3 – Karviňáci s Adámkem, 4 – Karviskakoalice.cz, 5 – Piráti a starostové (koalice České pirátské strany a Starostové a nezávislí), 6 – Spolu s Karvinou (Rozumní + nezávislí kandidáti), 8 – SPD-Tomio Okamura. Kandidátní listina Karvinskakoalice.cz – KDU-ČSL, ODS, TOP 09, COEXISTENTIA s podporou Soukromníků je následující: 1. Mgr. Andrzej Szyja (39) – KDU-ČSL, ředitel ZŠ a MŠ Družby, 2. Martin Juraszek (44) – ODS, jednatel společnosti, 3. Mgr. Petr Juras (51) – ODS, ředitel ZŠ a MŠ Dělnická, 4. Mgr. Wiesław Farana (55) – KDU-ČSL, ředitel Střední zdravotnické školy Karviná, 5. Ing. Martin Ferfecki (37) – TOP 09, ředitel Slezského vzdělávacího centra, 6. Mgr. Roman Harmus (50) – ODS, ředitel ZŠ a MŠ Majakovského, 7. MUDr. Mariam Szyja (37) – KDU-ČSL, zubní lékařka, 8. Ing. Lada Pluhařová (54) – ODS, ekonomka Slezské diakonie, 9. Jan Zolich (69) – TOP 09, důchodce, 10. Ing. Stanislav Dudzik (51) – ODS, jednatel společnosti, 11. Ing. Ondřej Brdíčko (51) – KDU-ČSL, vedoucí odboru SŽDC, s. o., 12. Mgr. Miloš Kučera (54) – ODS, ředitel Gymnázia Karviná, 13. Ing. Gerard Krupa (58) – ODS, vedoucí odboru, 14. MUDr. Helena Rabská (61) – KDU-ČSL, zubní lékařka, 15. Ing. Hynek Orság (51) – ODS, obchodní ředitel, 16. Ing. Nicole Škluláňová (24) – TOP 09, studentka, 17. JUDr. Luděk Vebera (59) – KDU-ČSL, advokát, 18. PharmDr. Robert Bartas, Ph.D., MBA (49) – ODS, vedoucí nemocniční lékárny, 19. Tomáš Hajda (34) – KDU-ČSL, referent správy majetku, 20. Jindřich Kubienka (76) – ODS, důchodce, 21. Mgr. Jaroslav Růžička (35) – KDU-ČSL, farmaceut, 22. Štefan Kmošek (53) – ODS, živnostník, 23. MUDr. Vanda Jungová (62) – TOP 09, interní lékařka, 24. Mgr. Jaromír Spáčil (71) – ODS, ředitel školy v. v., 25. Ing. Zuzana Blatoňová (28) – KDU-ČSL, odborný asistent, 26. Mgr. Dagmar Svobodová, Ph. D. (58) – ODS, vysokoškolská pedagožka, 27. Alena Tarackezyová (34) – KDU-ČSL, OSVČ – AGAPE, 28. Rostislav Lukeš (57) – ODS, školník, 29. MUDr. Roman Kroczek (30) – KDU-ČSL, lékař, 30. Veronika Švancarová (21) – TOP 09, studentka VŠ, 31. Ing. Emanuel Tlolka (75) – ODS, ekonom, 32. Jiří Gašparik (53) – ODS, živnostník, 33. Eva Hellerová (63) – KDU-ČSL, důchodkyně, 34. Oldřich Kodeš (92) – ODS, důchodce, 35. Jan Vrtal (90) – KDU-ČSL, důchodce, 36. Mgr. Petr Šupol (38) – ODS, učitel, 37. Alena Kramárová (54) – KDU-ČSL, OSVČ – AGAPE, 38. Otakar Vošmik (45) – ODS, OSVČ, 39. Pavla Matušinská (60) – KDU-ČSL, vedoucí střediska HOSANA, 40. Dana Gezová (56) – ODS, pracovník v sociálních službách, Slezská diakonie, 41. Bohumil Tejnický (32) – ODS, podnikatel. Nejvíce polských kandidátů je právě na kandidátce Karvinskakoalice.cz. Volební lídr tohoto seskupení, Andrzej Szyja, se přihlásil o slovo na tiskové konferenci 22.8.2018 v Českém Těšíně (celý projev na www.glosludu.cz). – Polští funkcionáři kandidující ve volbách jsou viditelní v oblastní práci. V Karviné nejsou už Poláci procentuálně početní, avšak žije jich tam celkem hodně a dovoluji si tvrdit, že Karviná je stále velkým hnízdem polskosti.

 

 

Andrzej Szyja, lider ugrupowania Karvinskakoalice.cz / Andrzej Szyja, volební lídr seskupení Karvinskakoalice.cz

 

 

Andrzej Szyja na konferencji prasowej 22.8.2018 r. / Andrzej Szyja na tiskové konferenci 22.8.2018

 


WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018: Obradował zarząd obwodowy KDU-ČSL 

/ KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018: Jednal oblastní výbor KDU-ČSL

 

W Trzyńcu obradował 20.8.2018 r. zarząd obwodowy KDU-ČSL. Tematem obrad było przygotowanie do wyborów komunalnych – informuje www.kdu-csl.cz. Ruch polityczny współpracuje z KDU-ČSL w Karwinie, Boguminie i Hawierzowie. W Karwinie KDU-ČSL zgłosiło koalicyjną listę kandydacką Karvinskakoalice.cz razem z ODS, TOP 09, którą wspierają COEXISTENTIA i Soukromíci. W Boguminie zarejestrowaliśmy koalicję o nazwie BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE, którą tworzą KDU-ČSL, COEXISTENTIA, TOP 09 i Starostové a nezávislí. W Hawierzowie COEXISTENTIA wspiera koalicję KDU-ČSL i Starostové a nezávislí o nazwie Společně pro Havířov.

 

Oblastní výbor KDU-ČSL jednal v Třinci 20.8.2018. Jednání se týkalo přípravy komunálních voleb – čteme na www.kdu-csl.cz. Politické hnutí COEXISTENTIA spolupracuje s KDU-ČSL v Karviné, Bohumíně a Havířově. V Karviné KDU-ČSL podalo koaliční kandidátní listinu Karvinskakoalice.cz spolu s ODS, TOP 09, kterou podporují COEXISTENTIA a Soukromníci. V Bohumíně jsme zaregistrovali BOHUMÍNSKOU 4KOALICI, kterou tvoří KDU-ČSL, COEXISTENTIA, TOP 09 a Starostové a nezávislí. V Havířově COEXISTENTIA podporuje koalici KDU-ČSL a Starostové a nezávislí s názvem Společně pro Havířov.

 

Konferencja prasowa z udziałem liderów list kandydackich wspieranych

przez ruch polityczny COEXISTENTIA w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r.,

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX) zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową z udziałem liderów list kandydackich, wspieranych przez COEX, w wyborach komunalnych 2018 r. Konferencja prasowa odbyła się w środę 22.8.2018 r. o godz. 15.00 w Czeskim Cieszynie, ul. Strzelnicza 209/28 – w siedzibie Zarządu Głównego PZKO. Przybyli dziennikarze: Witold Kożdoń z „Głosu“ – gazety Polaków w Republice Czeskiej, Izabela Kraus-Żur ze „Zwrotu“ – miesięcznika PZKO i Szymon  Brandys z Polskiego Radia Katowice.

    Sztab wyborczy COEX reprezentowali: Józef Przywara, przewodniczący COEX, Stanisław Gawlik, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX, Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej COEX i Władysław Drong, kierownik sztabu wyborczego COEX do wyborów komunalnych.

  Konferencję prasową zagaił i dziennikarzy przywitał Józef Przywara. Informację o udziale COEX w wyborach przedstawił Tadeusz Toman. Kandydujemy w 21 gminach, z tego w 10 gminach samodzielnie, w 7 gminach razem z kandydatami niezależnymi i w 4 gminach w koalicji z KDU-ČSL lub TOP 09. Zgłosiliśmy łącznie 383 kandydatów, z tego 132 na listach COEX, 111 na listach stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi i 140 kandydatów na listach koalicyjnych. Z tego COEX zgłosiła 178 kandydatów. Bronimy łącznie 49 mandatów, z tego 40 mandatów COEX i 9 mandatów partii koalicyjnych.

    Następnie przedstawili się liderzy list wyborczych obecni na konferencji. Jako pierwszy zabrał głos Bogusław Raszka, wójt gminy, lider listy COEX w Wędryni. COEX ma tu najsilniejszą reprezentację, w 17-osobowej radzie jest 7 członków naszej listy, w 5-osobowym zarządzie są 2 członkowie. Następnym, który zabrał głos, był Andrzej Szyja (KDU-ČSL), lider listy o nazwie Karvinskakoalice.cz, którą tworzą KDU-ČSL, TOP 09 i ODS, a wspiera COEX. – Na naszej liście znalazło się najwięcej polskich kandydatów, są to działacze widoczni w terenie. W Karwinie Polacy nie są już procentowo liczni, żyje ich tam jeszcze pokaźna liczba i śmiem twierdzić, że Karwina, to nadal wielkie gniazdo polskości. Uważam też, że głosy Polaków mogą bardzo pomóc, ponieważ według oficjalnych danych spośród 44 tysięcy uprawnionych do głosowania w wyborach komunalnych bierze udział w Karwinie średnio ponad 13 tysięcy mieszkańców. By uzyskać 10 procent, potrzeba więc 1400 głosów. Myślę, że taki wynik jest w naszym zasięgu – powiedział. Ewa Kawulok, wójt gminy Milikowa, lider listy COEX, która obowiązki przejęła w trakcie kadencji po zmarłym poprzedniku, mówiła o pracy radnych w swojej gminie. Listę wyborczą o nazwie BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE przedstawił Jan Malchar (KDU-ČSL), lider koalicyjnej listy KDU-ČSL, COEX, TOP 09 i STAN w Boguminie. – Samodzielnie nie mielibyśmy szansy pokonać 5procentowego progu wyborczego, dlatego połączyliśmy siły – powiedział. Na listę zgłosiła COEX 3 kandydatów: Bogusława Czapka, Barbarę Wachtarczyk i Janinę Michalską. Z kolei Jan Kaleta, lider koalicyjnej listy stowarzyszenia COEX, TOP 09 i kandydatów niezależnych  w Trzyńcu, którą nazwaliśmy PRO TŘINEC, mówił o przygotowaniu do kampanii przedwyborczej w mieście. Ropicę reprezentował na konferencji Jerzy Pindór, wicewójt Ropicy, który kandyduje z 2. miejsca na liście stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi o nazwie Pro rozvoj Ropice. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL), lider listy KDU-ČSL i STAN w Hawierzowie, którą wspiera COEX, powiedział, że wybory samorządowe w wielkich miastach  przypominają wybory parlamentarne, a ludzie w dużym stopniu kierują się tym, co na co dzień widzą na przykład w telewizji. Z tego powodu ANO w Hawierzowie ma dobre 20 procent. – Nasza lista jest jednak bardzo dobra i liczę, że 8-9 procent jest w naszym zasięgu. Mam też nadzieję, że po wyborach będziemy mieli wpływ na decyzje miasta, bo ważnym tematem jest przyszłość naszej małej, polskiej podstawówki – mówił. W trakcie kampanii chcemy być widoczni. Zamierzamy iść między ludzi i rozmawiać o ich codziennych sprawach. Myślę, że właśnie tego wyborcy oczekują, ponieważ chcą, by ktoś interesował się ich problemami – dodał. Władysław Heczko, lider listy COEX w Nawsiu, poinformował, że kandydaci na radnych zamierzają postawić na bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. – Dwanaście lat temu przed wyborami odwiedzaliśmy ludzi w ich domach, przekonywaliśmy, tłumaczyliśmy i odniosło to efekt, tamta kampania była najlepsza, a my odnieśliśmy wielki sukces – wspominał. – Dziś przygotowanie listy kandydackiej wymaga już większego wysiłku – dodał. Potwierdził to Jarosław Mira, lider listy stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi w Piotrowicach koło Karwiny. Pomimo to, chcemy obronić nasz wynik wyborczy sprzed czterech lat. Następnie zabrali głos Bronisław Mrózek, lider listy COEX w Kocobędzu, Stanisław Szturc, lider listy COEX w Nydku i Renata Kulkowa, lider listy stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi w Jabłonkowie. Ostatnim, który zabrał głos, był Marek Kloza, lider listy COEX w Olbrachcicach. – Po raz pierwszy zaangażowałem się w kampanię COEX w wyborach komunalnych, przedtem działałem w ruchu politycznego PROAL, które odnosiło zawsze dobre wyniki w Olbrachcicach.

    Na zakończenie konferencji prasowej Stanisław Gawlik zaapelował, by pamiętać o członkach PZKO. – Bardzo ważne jest, by wykorzystać struktury PZKO. By ludzie poszli do wyborów i wiedzieli, na kogo mają głosować. Artykuły z konferencji prasowej zamieścił „Głos“ z 24.8.2018 r. („Liczą na polskie głosy“)i www.glosludu.cz.

TT

 

Tisková konference za účasti lídrů kandidátních listin podporovaných

politickým hnutím COEXISTENTIA v komunálních volbách 5. a 6.10.2018 r.,

 

Politické hnutí COEXISTENTIA (COEX) pozvalo novináře na tiskovou konferenci za účasti lídrů kandidátních listin podporovaných COEX v komunálních volbách 2018. Tisková konference se konala ve středu 22.8.2018 v 15:00 h v Českém Těšíně, Střelniční 209/28 – v sídle Hlavního výboru PZKO. Přišli novináři: Witold Kożdoń z „Głosu“ – novin Poláků v České republice, Izabela Kraus-Żur ze „Zwrotu“ – měsíčníku PZKO a Szymon  Brandys z Polského rozhlasu Katovice.

    Volební štáb COEX zastupovali: Josef Przywara, předseda COEX, Stanislav Gawlik, předseda Polské národní sekce COEX, Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady COEX a Władysław Drong, vedoucí volebního štábu COEX do komunálních voleb.

  Konferenci zahájil a novináře přivítal Josef Przywara. Informaci o účastí COEX ve volbách sdělil Tadeusz Toman. Kandidujeme ve 21 obcích, z toho v 10 obcích samostatně, v 7 obcích spolu s nezávislými kandidáty a v 4 obcích v koalici s KDU-ČSL nebo TOP 09. Přihlásili jsme celkem 383 kandidátů, z toho 132 na listinách COEX, 111 na listinách sdružení COEX s nezávislými kandidáty a 140 kandidátů na koaličních listinách. Z toho COEX přihlásila 178 kandidátů. Obhajujeme celkem 49 mandátů, z toho 40 mandátů COEX a 9 mandátů koaličních stran.

    Následně se představili lídři volebních listin přítomní na konferenci. Jako první se přehlásil o slovo Bohuslav Raszka, starosta obce, lídr listiny COEX ve Vendryni. COEX má zde nejsilnější zastoupení, v 17-členném zastupitelstvu je 7 členů naší kandidátky, v 5-členné radě jsou 2 členové. Dalším, který se přihlásil o slovo, byl Andrzej Szyja (KDU-ČSL), lídr listiny s názvem Karvinskakoalice.cz, kterou tvoří KDU-ČSL, TOP 09 a ODS, a podporuje COEX. – Na naší kandidátce je nejvíce polských kandidátů, jsou to funkcionáři, kteří jsou aktivní v oblasti. V Karviné Poláci už procentuálně nejsou tak početní, avšak bydlí jich zde ještě celkem značný počet i dovoluji si tvrdit, že Karviná je i nadále velkým hnízdem polskosti. Domnívám se, že hlasy Poláků mohou velmi pomoci, protože podle oficiálních údajů ze 44 tisíc voličů oprávněných volit v komunálních volbách, voleb se v Karviné účastní průměrně přes 13 tisíc občanů. Proto abychom získali 10 procent, potřebujeme 1400 hlasů. Myslím, že takový výsledek je v našem dosahu – řekl. Eva Kawuloková, starostka obce Milíkov, lídr listiny COEX, která své povinnosti převzala v průběhu volebního období po zemřelém předchůdci, mluvila o práci zastupitelů ve své obci. Volební listinu s názvem BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE představil Jan Malchar (KDU-ČSL), lídr koaliční listiny KDU-ČSL, COEX, TOP 09 a STAN v Bohumíně. – Samostatně bychom neměli šanci překonat 5procentní volební prah, proto jsme spojili síly – řekl. Na listinu přihlásila COEX 3 kandidáty: Bohuslava Czapka, Barbaru Wachtarczykovou a Janu Michalskou. Dále Jan Kaleta, lídr koaliční listiny sdružení COEX, TOP 09 a nezávislých kandidátů v Třinci, kterou jsme pojmenovali PRO TŘINEC, mluvil o přípravě volební kampaně ve městě. Ropici zastupoval na konferenci Jiří Pindór, místostarosta Ropice, který kandiduje z 2. místa na listině sdružení COEX s nezávislými kandidáty s názvem Pro rozvoj Ropice. Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), lídr listiny KDU-ČSL a STAN v Havířově, kterou podporuje COEX, řekl, že samosprávné volby ve velkých městech připomínají parlamentní volby, a lidé se řídí především tím, co denně vidí například v televizi. Proto ANO v Havířově má jistých 20 procent. – Avšak naše kandidátka je velmi kvalitní a předpokládám, že 8-9 procent je v našem dosahu. Mám také naději, že po volbách budeme mít vliv na rozhodnutí města, protože důležitým tématem bude budoucnost naší malé, polské základní školy – řekl. V průběhu kampaně chceme být viditelní. Hodláme jít mezi lidi a mluvit o jejich běžných denních záležitostech. Domnívám se, že právě to očekávají voliči, protože chtějí, aby se někdo zabýval jejich problémy – doplnil. Vladislav Heczko, lidr listiny COEX v Návsí, sdělil, že kandidáti na členy zastupitelstva se hodlají bezprostředně setkávat s občany. – Před dvanácti lety jsme před volbami navštěvovali lidí v jejich domech, přesvědčovali jsme, vysvětlovali, a to mělo výsledek, protože tato kampaň byla nejlepší, a my jsme byli úspěšní – vzpomínal. – Dnes příprava kandidátní listiny vyžaduje větší úsilí – doplnil. Potvrdil to Jaroslav Mira, lídr kandidátky sdružení COEX s nezávislými kandidáty v Petrovicích u Karviné. Přesto, chceme obhájit náš předchozí volební výsledek. Následně se přihlásili o slovo Bronislav Mrózek, lídr listiny COEX v Chotěbuzi, Stanislav Szturc, lídr listiny COEX v Nýdku a Renata Kulková, lídr sdružení COEX s nezávislými kandidáty v Jablunkově. Posledním, který se přihlásil o slovo, byl Marek Kloza, lídr listiny COEX v Albrechticích. – Poprvé jsem se zapojil do kampaně COEX v komunálních volbách, předtím jsem působil v politickém hnutí PROAL, které mělo vždy dobré výsledky v Albrechticích.

    Na závěr tiskové konference Stanislav Gawlik vyzval, abychom pamatovali na členy PZKO. – Velmi důležité je, abychom využili struktury PZKO. Aby lidé se zúčastnili voleb a aby věděli, koho mají volit. Články z tiskové konference zveřejnil „Głos“ z 24.8.2018 („Liczą na polskie głosy“) a www.glosludu.cz.

TT

Konferencja prasowa ruchu politycznego COEXISTENTIA

z 8.8.2018 r. o udziale COEXISTENTII w wyborach

do rad miast i gmin

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA zgłosił samodzielne listy kandydackie w wyborach do rad gmin w dniu 5. i 6.10.2018 r.

Kompletne listy kandydatów zgłosiliśmy w następujących gminach:

Olbrachcice – 15 kandydatów, liderem jest Marek Kloza, aktualny radny Stanisław Kowalski startuje z 2. miejsca,

Kocobędz – 15 kandydatów, liderem jest aktualny radny Bronisław Mrózek, aktualny radny Roman Bulawa startuje z 2. miejsca,

Wędrynia – 17 kandydatów, liderem jest aktualny wójt Bogusław Raszka, startują również aktualni radni Dawid Peprník, Janusz Ondraszek, Marek Lakota, Roman Zemene, Roman Walkarz, Bronisław Zawada,

Nydek – 15 kandydatów, liderem jest aktualny radny Stanisław Szturc, aktualny radny Michał Milerski startuje z 2.miejsca,

Gródek – 15 kandydatów, liderem jest aktualny radny Roman Polok, aktualni radni Paweł Pilch i Danuta Cieślar startują z 2. i 3. miejsca,

Milików – 13 kandydatów, liderem jest aktualna wójt Ewa Kawulok, startują również aktualni radni Kazimierz Sikora, Władysław Nieslanik, Mirosław Sikora, Lucia Peter Tomkowa,

Nawsie – 15 kandydatów, liderem jest Władysław Heczko, aktualny radny Stanisław Lisztwan nie startuje,

Łomna Dolna – 9 kandydatów, liderem jest aktualny radny Iwan Kluz, startuje również aktualny radny Józef Zubek,

Bukowiec – 11 kandydatów, liderem jest aktualny radny Janusz Motyka, startuje również z 2. miejsca aktualny radny Robert Kulig, aktualny radny Roman Czepczor nie startuje.

Niekompletną 7osobową listę zgłosiliśmy w Koszarzyskach, kompletna jest 9osobowa, liderem listy jest aktualny radny Janusz Klimek, aktualna radna Alina Kożdoń nie startuje.

Ruch polityczny COEXISTENTIA zgłosił listy kandydackie stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi i listy kandydackie koalicyjne w wyborach do rad gmin w dniu 5. i 6.10.2018 r.

Listy stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi zgłosiliśmy w następujących gminach:

Lutynia Dolna – lista o nazwie Soužití-Wspólnota, 15 kandydatów, liderem jest aktualny radny Jan Czapek,

Piotrowice koło Karwiny – lista o nazwie Soužití-Wspólnota, 21 kandydatów, liderem jest Jarosław Mira, aktualna radna Helena Michalska startuje z 2. miejsca,

Cierlicko – lista o nazwie COEXISTENTIA a nezávislí kandidáti, 15 kandydatów, liderem jest aktualna radna Barbara Smugała,

Ropica – lista o nazwie Pro rozvoj Ropice, 15 kandydatów, liderem jest aktualna wójt Urszula Wania, startują również aktualni radni Jerzy Pindór, Hynek Milata, Radek Veselý, Ludmila Haltofowa,

Jabłonków – lista o nazwie Soužití-Wspólnota, 21 kandydatów, liderem jest Renata Kulkowa, kandyduje również aktualny radny Leszek Richter,

Piosek – lista o nazwie Piosek-Písek, 9 kandydatów, liderem jest Władysław Jakubik,

Mosty koło Jabłonkowa – lista o nazwie MOSTY PLUS, 15 kandydatów, liderem jest Andrzej Niedoba.

Listy koalicyjne zgłosiliśmy w następujących gminach:

Bogumin – koalicja COEX z KDU-ČSL, STAN i TOP 09, lista o nazwie BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE, razem 23 kandydatów, liderem jest Jan Malchar z KDU-ČSL, kandydaci wnioskowani przez COEX to Bogusław Czapek (7. miejsce), Barbara Wachtarczyk (16. miejsce), Janina Michalska (21. miejsce),

Trzyniec – stowarzyszenie COEX i TOP 09 z kandydatami niezależnymi, lista o nazwie PRO TŔINEC (profesjonalnie, racjonalnie, odpowiedzialnie), razem 33 kandydatów, liderem jest Jan Kaleta, kandydat niezależny, kandydaci wnioskowani przez COEX to Mariusz Zawadzki (2. miejsce), Łucja Gil (4.miejsce), Dawid Szkandera (5. miejsce), Jan Wania (9. miejsce), Józef Przywara (12. miejsce), Tadeusz Toman (15. miejsce), Zbigniew Bocek (19. miejsce), Marian Steffek (27. miejsce), Jan Branny (29. miejsce), Tadeusz Kornuta (30. miejsce), kandyduje również aktualna radna Anna Bystrzycka, kandydat niezależny,

W Karwinie – wspieramy listę koalicji KDU-ČSL, TOP 09 i ODS o nazwie Karvinskakoalice.cz, razem 41 kandydatów, liderem jest Andrzej Szyja z KDU-ČSL,

W Hawierzowie – wspieramy listę koalicji KDU-ČSL i STAN o nazwie Společně pro Havířov, razem 43 kandydatów, liderem jest Bogusław Niemiec z KDU-ČSL,

W Czeskim Cieszynie – wspieramy listę Česká pirátská strana, razem 27 kandydatów.

Program kampanii wyborczej do wyborów komunalnych dostosowany jest do terminów określonych ustawą nr. 491/2001 Dz. U., o wyborach do rad gmin i zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu aktualnych przepisów. Wybory do rad gmin ogłosił prezydent republiki najpóźniej 90 dni przed dniem wyborów. Ogłoszenie jest zamieszczone w dzienniku ustaw. Do 31.7.2018 r., to jest najpóźniej 66 dni przed dniem wyborów do godz. 16.00, zgłosiliśmy listy kandydackie do danego urzędu rejestracyjnego, urząd rejestracyjny potwierdził zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej. Do 6.8.2018 r. urząd rejestracyjny przeprowadził kontrolę zgłoszonych list kandydackich. Jeżeli lista kandydacka nie ma potrzebnych danych lub zawiera dane nieprawdziwe, do 8.8.2018 r urząd rejestracyjny wezwał pisemnie partię wyborczą za pośrednictwem pełnomocnika, aby wady poprawił w terminie do 13.8.2018 r. Urząd rejestracyjny wystawi do 18.8.2018 r. decyzję o rejestracji. Po tym terminie urząd rejestracyjny zaprosi pełnomocnika na losowanie numerów wyborczych. Do 5.9.2018 r., czyli najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów, każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej. Nasze partie wyborcze w gminach powinny zgłosić osoby do komisji wyborczych, jednak aby zapewnić kontrolę przebiegu wyborów i procesu liczenia głosów, jednak funkcja ta jest odpłatna. Do 20.9.2018 r. wójt ogłosi termin i miejsce wyborów w gminie. Zwróciliśmy również uwagę kandydatom w gminach, aby wykorzystali możliwość bezpłatnej kampanii wyborczej w gminnych mediach. Kampania wyborcza naszych list będzie zależała od osobistego zaangażowania kandydatów, czyli będzie działalnością społeczną. Wszędzie tam, gdzie kandydujemy w koalicji z KDU-ČSL lub TOP 09, liczymy na wsparcie finasowe tych partii, które uzyskują środki finansowe z budżetu państwa.

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA, Stanisław Gawlik, Tadeusz Toman, Władysław Drong, Władysław Niedoba, członkowie sztabu wyborczego ruchu polityczego COEXISTENTIA

 

Tisková konference politického hnutí COEXISTENTIA z 8.8.2018 o účastí COEXISTENTIE ve volbách

do zastupitelstev měst a obcí

 

Politické hnutí COEXISTENTIA podalo samostatné kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6.10.2018.

Úplné kandidátní listiny jsme podali v následujících obcích:

Albrechtice – 15 kandidátů, lídrem je Marek Kloza, současný člen zastupitelstva Stanislav Kowalski kandiduje z 2. místa,

Chotěbuz – 15 kandidátů, lídrem je současný člen zastupitelstva Bronislav Mrózek, současný člen zastupitelstva Roman Bulawa kandiduje z 2. místa,

Vendryně – 17 kandidátů, lídrem je současný starosta Bohuslav Raszka, kandidují také současní členové zastupitelstva David Peprník, Janusz Ondraszek, Marek Lakota, Roman Zemene, Roman Walkarz, Bronislav Zawada,

Nýdek – 15 kandidátů, lídrem je současný člen zastupitelstva Stanislav Szturc, kandiduje také současný člen zastupitelstva Michal Milerski,

Hrádek – 15 kandidátů, lídrem je současný člen zastupitelstva Roman Polok, kandidují také současní členové zastupitelstva Pavel Pilch a Dana Cieślarová z 2. a 3. místa,

Milíkov – 13 kandidátů, lídrem je současná starostka Eva Kawoloková, kandidují také současní členové zastupitelstva Kazimír Sikora, Vladislav Nieslanik, Miroslav Sikora, Lucie Peter Tomková,

Návsí – 15 kandidátů, lídrem je Vladislav Heczko, současný člen zastupitelstva Stanislav Lisztwan nekandiduje,

Dolní Lomná – 9 kandidátů, lídrem je současný člen zastupitelstva Iwan Kluz, kandiduje také současný člen zastupitelstva Josef Zubek,

Bukovec – 11 kandidátů, lídrem je současný člen zastupitelstva Janusz Motyka, kandiduje také současný člen zastupitelstva Robert Kulig, současný člen zastupitelstva Roman Czepczor nekandiduje.

Neúplnou 7člennou kandidátní listinu jsme podali v Košařiskách, úplná je 9členná, lídrem je současný člen zastupitelstva Janusz Klimek, současná členka zastupitelstva Alina Koždoňová nekandiduje.

Politické hnutí COEXISTENTIA podalo kandidátní listiny sdružení z nezávislými kandidáty a koaliční kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6.10.2018.

Kandidátní listiny sdružení s nezávislými kandidáty jsme podali v následujících obcích:

Dolni Lutyně – kandidátní listina s názvem Soužití-Wspólnota, 15 kandidátů, lídrem je Jan Czapek, současný člen zastupitelstva,

Petrovice u Karviné – kandidátní listina s názvem Soužití-Wspónota, 21 kandidátů, lídrem Jaroslav Mira, současný člen zastupitelstva Helena Michalská kandiduje z 2. místa,

Těrlicko – kandidátní listina s názvem COEXISTENTIA a nezávislí kandidáti, 15 kandidátů, lídrem je současný člen zastupitelstva Barbara Smugała,

Ropice – kandidátní listina s názvem Pro rozvoj Ropice, 15 kandidátů, lídrem je spučasná starostka, Uršula Wanioná, kandidují také současní člemnové zastuúitelstva Jiří Pindór, Hynek Milata, Radek Veselý, Ludmila Haltofová,

Jablunkov – kandidátní listina s názvem Soužití-Wspólnota, 21 kandidátů, lídrem je Renata Kulková, kandiduje také současný člen zastupitelstva Leszek Richter,

Písek – kandidátní listina s názvem Piosek-Písek, 9 kandidátů, lídrem je Vladislav Jakubik,

Mosty u Jablunkova – kandidátní listina s názvem MOSTY PLUS, 15 kandidátů, lídrem je Ondřej Niedoba,

Koaliční kandidátní listiny jsme podali v následujících obcích:

Bohumín – koalice COEX s KDU-ČSL, STAN a TOP 09, kandidátní listina s názvem BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE, celkem 23 kandidátů, lídrem je Jan Malchar z KDU-ČSL, kandidáti navrhování COEX jsou Bohuslav Czapek (7. místo), Barbara Wachtarczyková (16. místo), Jana Michalská (21. místo),

Třinec – sdružení COEX a TOP 09 s nezávislými kandidáty, kandidátní listina s názvem PRO TŔINEC (profesionálně, racionálně, odpovědně), celkem 33 kandidátů, lídrem je Jan Kaleta, nezávislý kandidát, kandidáti navrhování COEX jsou Maiusz Zawadzki (2. místo), Łucja Gil (4. místo), Dawid Szkandera (5. místo), Jan Wania (9. místo), Josef Przywara (12. místo), Tadeusz Toman (15. místo), Zbyhněv Bocek (18. místo), Marian Steffek (27. místo), Jan Branny (29. místo), Tadeusz Kornuta (30. místo), kandiduje také současný člen zastupitelstva Anna Bystrzycká,

V Karviné – podporujeme kandidátní listinu koalice KDU-ČSL, TOP 09 a ODS a názvem Karvinskakoalice.cz, celkem 41 kandidátů, lídrem je Andrzej Szyja z KDU-ČSL,

V Havířově – podporujeme kandidátní listinu koalice KDU-ČSL a STAN s názvem Společně pro Havířov, celkem 43 kandidátů, lídrem je Bohuslav Niemiec z KDU-ČSL,

V Českém Těšíně – podporujeme kandidátní listinu České pirátské strany, celkem 27 kandidátů.

Program volební kampaně pro komunální volby je přizpůsoben termínům určeným zákonem č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb je zveřejňeno ve sbírce zákonů. Do 31.7.2018, to je nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb, jsme přihlásili kandidátní listiny příslušnému registračnímu úřadu, registrační úřad potvrdil podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany. Do 6.8.2018 registrační úřad přezkoumal předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, do 8.8.2018 výzval registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu, aby závady odstranil nejpozději do 13.8.2018. Registrační úřad vyhotoví do 18.8.2018 rozhodnutí o registraci. Po tomto termínu registrační úřad pozve zmocněnce na losování volebních čísel. Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, může delegovat do 5.9.2018, to je nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové komise v každém volebním okrsku. Naše volební strany v obcích by měly využít této možnosti a přihlásit osoby do volebních komisí, jednak aby zajistit kontrolu průběhu voleb a sčítání volebních hlasů, jednak tato funkce je placená. Do 20.9.2018 starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb v obci. Kandidáty v obcích jsme upozornili, aby využili možnost bezplatné volební prezentace v obecních médiích. Volební kampaň našich listit bude záviset od osobní angažovanosti kandidátů, čili bude to společenská činnost. Všude tam, kde kandidujeme v koalici s KDU-ČSL a TOP 09, počítáme s finanční podporou těchto stran, které dostávají finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Josef Przywara, předseda politického hnutí COEXISTENTIA, Stanislav Gawlik, Tadeusz Toman, Władysław Drong, Vladislav Niedoba, členové volebního štábu politického hnutí COEXISTENTIA