Wyniki list kandydackich ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) lub popieranych przez COEX w wyborach 5. i 6.10.2018 r.

 

Ruch Polityczny COEXISTENTIA obronił w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. wynik sprzed czterech lat i uzyskał łącznie 41 mandatów. W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu uzyskaliśmy samodzielnie razem 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku uzyskaliśmy na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 12 mandatów. Dodatkowo mamy 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL (4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie).

 

Gmina

*

Lista kandydacka

**

***

****

Mandaty

Bogumin

1425

BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE

6864

298

4,82 %

0

Lutynia Dolna

392

Soužití-Wspólnota

1300

86

5,06 %

1

Piotrowice koło Karwiny

392

Soužití-Wspólnota

1280

60

3,43 %

0

Karwina

1318

Karviskakoalice.cz

44 126

1076

8,41 %

3

Olbrachcice

72

COEXISTENTIA

2204

146

9,71 %

1

Hawierzów

340

Společně pro Havířov

57 250

1331

7,83 %

4

Cierlicko

392

Sdružení COEX, NK

2185

145

8,84 %

1

Kocobędz

72

COEXISTENTIA

1040

69

13,43 %

2

Czeski Cieszyn

1

KDU-ČSL

34 657

1283

18,16 %

5

Ropica

392

Pro rozvoj Ropice

3568

237

34,10 %

5

Trzyniec

1413

PRO Třinec

11 858

359

3,96 %

0

Wędrynia

72

COEXISTENTIA

9 383

551

36,40 %

7

Nydek

72

COEXISTENTIA

1726

115

13,73 %

2

Koszarzyska

72

COEXISTENTIA

337

48

24,00 %

2

Gródek

72

COEXISTENTIA

2720

181

23,50 %

4

Milików

72

COEXISTENTIA

2977

229

45,07 %

6

Nawsie

72

COEXISTENTIA

2275

151

11,61 %

2

Jabłonków

392

Soužití-Wspólnota

2906

138

7,66 %

1

Łomna Dolna

72

COEXISTENTIA

606

67

19,91 %

1

Bukowiec

72

COEXISTENTIA

1342

122

21,53 %

2

Piosek

392

Piosek-Písek

748

83

11,62 %

1

Mosty koło Jabłonkowa

392

MOSTY PLUS

4057

270

21,39 %

3

*          numer ewidencyjny partii wyborczej

**         liczba głosów na listę kandydacką – razem

***       liczba wyborców głosujących na listę kandydacką

****      wynik w procentach

 

Radni wybrani z list kandydackich COEX lub popieranych przez COEX

 

Gmina

*

Imię i nazwisko

Bogumin

0

 

Lutynia Dolna

 1

Sdružení COEX, NK – mgr Jan Czapek

Piotrowice koło Karwiny

 0

 

Karwina

3

Karviskakoalice.cz – mgr Andrzej Szyja, mgr Wiesław Farana, mgr Petr Juras

Olbrachcice

1

COEX – MUDr Stanisław Kowalski

Hawierzów

4

Společně pro Havířov – inż. Bogusław Niemiec, inż. Eva Šillerowa, inż. Jan Szturc, Marek Světnička DIS

Cierlicko

1

Sdružení COEX, NK – mgr Barbara Dawid

Kocobędz

2

COEX – inż. Bronisław Mrózek, Roman Bulawa

Czeski Cieszyn

5

KDU-ČSL – inż. Vít Slováček, inż. Kateřina Pindejowa, mgr Jan Czudek, MUDr Ladislav Langner, Piotr Lose

Ropica

5

Sdružení COEX, NK – mgr Uršula Waniowa, Samuel Hlawiczka, mgr Janusz Sabela, inż. Jiří Pindór, Ludmila Haltofowa

Trzyniec

0

 

Wędrynia

7

COEX – Bogusław Raszka, David Peprník, inż. Jan Kraina, Janusz Ondraszek, mgr Marek Lakota, mgr Roman Zemene, inż. Roman Walkarz

Nydek

2

COEX – Stanisław Szturc, inż. Michał Milerski

Koszarzyska

2

COEX – Janusz Klimek, Natalia Kantor

Gródek

4

COEX – MVDr Roman Polok, inż. Danuta Cieślar, Paweł Pilch, inż. Stanisław Wolny

Milików

6

COEX – Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, inż. Mirosław Sikora, Władysław Niesłanik, Anna Cieślar, Roman Turoń

Nawsie

2

COEX – Jarosław Madzia, mgr Romana Molinek

Jabłonków

1

Sdružení COEX, NK – mgr Renata Kulkowa

Łomna Dolna

1

COEX – JUDr Józef Zubek

Bukowiec

2

COEX – Janusz Motyka, inż. Robert Kulig

Piosek

1

Sdružení COEX, NK – inż. Władysław Jakubik

Mosty koło Jabłonkowa

3

Sdružení COEX, NK – inż. Andrzej Niedoba, Alojzy Martynek, inż. Jadwiga Onderek

*          liczba mandatów

 

Wójtowie, zastępcy wójtów i przewodniczący komitetów, którzy wybrani byli z list kandydackich COEXISTENTII

 

Wójtowie:

Mosty koło Jabłonkowa: Ing. Andrzej Niedoba (COEX+NK – MOSTY PLUS),

Ropica: Mgr. Uršula Waniowa (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Milików: Ewa Kawulok (COEX),

Koszarzyska: Janusz Klimek (COEX),

zastępca prezydenta miasta:

Hawierzów: Ing. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL + STAN – Společně pro Havířov),

zastępca wójta:

Wędrynia: Bogusław Raszka (COEX),

Ropica: Samuel Hławiczka (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Lutynia Dolna: Mgr. Jan Czapek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

członkowie zarządów gmin:

Olbrachcice: MUDr Stanisław Kowalski (COEX),

Wędrynia: Janusz Ondraszek (COEX),

Wędrynia: David Peprník (COEX),

Nawsie: Jarosław Madzia (COEX),

Nydek: Stanisław Szturc (COEX),

Gródek: Ing. Danuta Cieślar (COEX),

Gródek: Paweł Pilch (COEX),

Kocobędz: Ing. Bronisław Mrózek (COEX),

przewodniczący komitetów ds. mniejszości narodowych:

Wędrynia: Mgr. Roman Zemene (COEX),

Cierlicko: Mgr. Barbara Smugala (COEX+NK),

Mosty koło Jabłonkowa: Ing. Jadwiga Onderek (COEX+NK – MOSTY PLUS),

Nydek: Ing. Michał Milerski (COEX),

Bukowiec: Ing. Robert Kulig (COEX),

Milików: Anna Cieślar (COEX),

Piosek: Ing. Władysław Jakubik (COEX+NK – Piosek-Písek),

Kocobędz: Roman Bulawa (COEX),

Łomna Dolna: Iwan Kluz (COEX),

Koszarzyska: Natalia Kantor (COEX),

przewodniczący komitetów ds. finansów:

Wędrynia: Mgr. Marek Lakota (COEX),

Mosty koło Jabłonkowa: Alojzy Martynek (COEX+NK – MOSTY PLUS),

Gródek: inż. Danuta Cieślar (COEX),

przewodniczący komitetów ds. kontroli:

Gródek: MVDr Roman Polok (COEX).

 

Wójt Koszarzysk, Janusz Klimek

 

Gmina Koszarzyska jest małą podgórską wioską, rozciągającą się między potężnymi zalesionymi zboczami Beskid. Pierwsza wzmianka historyczna o gminie jest z 1643 roku, aktualnie gmina liczy 380 mieszkańców. Gminami partnerskimi są Rajcza w Polsce i Dunajov na Słowacji. O informację o wydarzenia w Koszarzyskach poprosiliśmy wójta gminy, Janusza Klimka (COEX). – W ciągu ostatnich minionych trzech lat Rada Gminy w Koszarzyskach uchwalała umowy, ogłoszenia, wymianę i sprzedaże działek i inne czynności administracyjne.  Zakończyliśmy realizację projektu „Wiercona studnia i rekonstrukcja obecnego zbiornika wodnego w dzielnicy Soboluki. W Dołku zrealizowaliśmy projekt zadaszenia części areału i zbudowanie nowej podłogi. Wiele czasu i energii zabrało nam również przygotowanie projektu odprowadzania ścieków do kanalizacji w centrum gminy. W tym roku prawdopodobnie uda nam się ten duży projekt zacząć realizować. W latach poprzednich zakupiliśmy również budynek sklepu Jedność, który chcemy przebudować na nowy urząd gminny. Właśnie w tych dniach przebiega rekonstrukcja kaplicy na miejscowym cmentarzu. Jeśli chodzi o szkolnictwo, to w Koszarzyskach szkoła jest łączona, polsko-czeska i jest dużo rodziców, którzy bardzo sobie chwalą to, że jest to szkoła mieszana. Władzom gminy szczególnie zależy, żeby szkoła ta nadal tutaj była i rozwijała się. Z tego też powodu środki finansowe i inwestycje kierowane do szkoły są znaczne. W tym roku musimy naprawić dach na budynku szkolnym. Mamy również przygotowany projekt na budowę placu zabaw dla szkoły i przedszkola, który powinien umilić uczniom czas spędzony w szkole. Planów jak rozwijać wioskę, żeby obywatelom żyło się u nas lepiej i dogodniej, mamy mnóstwo. Niestety budżet Koszarzysk jest ograniczony i wszystkie projekty, które chcemy realizować, musimy dofinansowywać z pieniędzy państwowych lub europejskich, co nie zawsze się nam udaje.

    Koszarzyska żyją również kulturą. I chociaż w zeszłym roku ze względu na pandemię nie mogły odbyć się wielkie tradycyjne imprezy kulturalne to w tym roku zapraszam wszystkich na Jarmark i Miyszani owiec w Koszarzyskach, który odbędzie się 21 maja 2022 r.

 

Wójt Ropicy, mgr Urszula Wania

 

Środowisko wiejskie, widoki na góry, spokojne miejsca, a jednocześnie dobra komunikacja. Na dodatek blisko do Trzyńca i w drugą stronę do Czeskiego Cieszyna. Gmina Ropica jest typową podmiejską lokalizacją, gdzie się dobrze mieszka. Chociaż komuś mogłoby się wydawać, że w gminie jest mało działek budowlanych, pomimo to młodych mieszkańców stopniowo przybywa, dlatego gmina planuje poszerzyć pojemność przedszkola. – Mieszkańców Ropicy trapi brak kanalizacji. Gmina problem ten rozwiązuje długofalowo – mówi wójt Ropicy, Urszula Wania (Stowarzyszenie COEX+KN – Pro rozvoj Ropice).

    – Jesteśmy gminą, która liczy 1680 obywateli, o powierzchni 1000 ha, 40 km dróg i 10 km chodników. Największą przynętą dla turystów jest areał golfowy, który ma 18 jamek, ale budowanych jest kolejnych dziewięć jamek. Właścicielem areału jest spółka Byskydská golfová, z gminą nie ma ona nic wspólnego, ale tereny, na których się znajduje, należały kiedyś do Zamku. Zamek nie jest dostępny dla zwiedzających, aktualnie jest na sprzedaż. Kolejnym zabytkiem kultury jest Kościół Zwiastowania Panny Marii i cały mur ogrodzeniowy koło cmentarza, gdzie w jego rogach są dwa grobowce – rodu Celestynów ze Skrbeńska i belgijskiego rodu St. Genois, którym kiedyś gmina i zamek należały. Przez naszą gminę prowadzi kilka ścieżek rowerowych. Ciekawostką jest, że posiadamy trzy przystanki kolejowe, przez gminę prowadzą dwie linie kolejowe. Kiedy już poruszyliśmy temat transportu, to ten samochodowy jest nocną zmorą mieszkańców. Już długie lata gminę trapi gęsty transport. Przez gminę prowadzą dwie uczęszczane drogi 1. kategorii, które robią nieprzyjemnym życie mieszkańców koło tych dróg.

    Ropica leży w polu widzenia dwu miast – Trzyńca i Czeskiego Cieszyna, i dzięki temu jest tu wielkie zapotrzebowanie o działki budowlane. Aktualnie gmina pracuje na zmianie planu zagospodarowania, ewidencjonujemy 47 żądań prywatnych właścicieli o przekazanie na działki budowlane. Szkopuł owszem w tym, że Ropica jest historycznie gminą rolniczą, co widać również w znaku gminy, i temu odpowiada jakość tutejszej gleby, która jest bardzo dobra, posiada 1. i 2. jakość. Dlatego według Ustawy o Ochronie Gleby problemem jest przekazanie takich parcel z gleby rolniczej na działki budowlane. Wydział Środowiska Naturalnego po prostu na taką zmianę nie zezwoli. Istnieją wyjątki, na przykład, kiedy chodzi o lukę między stojącymi domami. Są one bardzo indywidualne, ale w praktyce prawie niemożliwe. Już w 2014 roku, kiedy uchwalaliśmy kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, Środowisko Naturalne nam zlikwidowało dwie trzecie działek budowlanych, na których przeszło pięć lat nic nie budowano. Kolejnym ograniczeniem większej rozbudowy są drogi na terenie gminy. Są wąskie, dlatego ewentualnej rozbudowie powstałby problem z komunikacją.

    W której części gminy aktualnie buduje się najwięcej? – W lokalizacji naprzeciwko byłej cegielni, to jest na terenie wzdłuż aktualnej drogi I/11, gdzie już dawniej były działki budowlane i ówczesny właściciel sprzedał je spółce deweloperskiej. Zbudowano tam osiem domów. Kilka domków są również budowane w lokalizacji Ziemnik, Harenda i Za Lasem, ale poza tym w gminie z powyższych wymienionych powodów dużo się nie buduje.

   Jest Pani zdaniem coś, czego ludziom w gminie brakuje? – Kanalizacja jest u nas wielkim problemem! Nie mamy jej nawet w centrum gminy, tylko na Balinach. Jesteśmy gminą z tzw.  rozproszoną śląską zabudową, to znaczy, że domy mamy rozsiane na wielkim terenie i koszty budowy kanalizacji będą bardzo wielkie. W przeszłości z powodu wysokich kosztów na przyłączonego obywatela nie było możliwe uzyskać ani dotacji  – dodała wójt.

 

Zastępca wójta Lutyni Dolnej, mgr Jan Czapek

 

W 2020 roku przebiegały w Lutyni Dolnej naprawy nawierzchni niektórych dróg. – Dużo dróg gminnych nie jest dziś majątkowo uregulowanych, dlatego gmina musi przed ich naprawą rozwiązywać sprawy własnościowe. Dlatego naprawione były ulice Łąkowa, Rychwałdzka i Na Wzgórzu – powiedział zastępca wójta gminy, Jan Czapek (COEX). Gmina planuje naprawić również inne odcinki dróg. Aktualnie przebiega rekonstrukcja kanalizacji w centrum gminy, przygotowywana jest budowa kanalizacji w Nieradzie w kierunku przystanku kolejowego oraz na Zbytkach w kierunku Rychwałdu. Z kanalizacją ma związek oczyszczalnia ścieków, która stoi koło głównej drogi, biegnącej przez gminę. Trwałość tego urządzenia jest na krawędzi wytrzymałości eksploatacyjnej, dlatego przygotowujemy jego rekonstrukcję. W Wierzniowicach chcemy w areale sportowym wybudować boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.

    Gmina systematycznie i długofalowo wspiera szkolnictwo w Lutyni Dolnej, i to tak czeskie, jak również polskie, kiedy można powiedzieć, że perspektywę szkół udało się pomimo różnych problemów okresu współczesnego uporządkować i jest przesłanka, że w przyszłości uda się zachować obie szkoły podstawowe.

    Gmina wspiera działalność kulturalno-oświatową stowarzyszeń obywatelskich. Najaktywniejsze są miejscowe koła PZKO. Miejscowe Koło PZKO w Lutyni Dolnej zorganizowało m.in. Koncert Moniuszkowski z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora. Wystąpił na nim zespół taneczny „Suszanie”. Miejscowe Koło PZKO w Wierzniowicach zorganizowało Odpustowy Targ Staroci. Pomysłodawcą akcji jest Józef Kubatko, gospodarz Domu PZKO. Podczas wystawy zgromadzono eksponaty na sprzedaż. Przyszli również kolekcjonerzy, aby pochwalić się swoimi zbiorami. Można było kupić, sprzedać, wymienić.

 

Wójt Mostów koło Jabłonkowa, inż. Andrzej Niedoba

 

Miejscowość zajmuje około 34 km2 przestrzeni, z czego ponad połowę tworzą tereny leśne. Mosty liczą aktualnie około 3800 mieszkańców. Jesteśmy typową górską wsią tworzoną kiedyś zabudową dworową, stąd porozrzucane pozornie skupiska zabudowań i numeracja domów „nie po kolei“, czyli nr 1 na jednym końcu, a nr 2 na drugim. Dopóki nie wymyślono nawigacji samochodowej, trudno było kogoś odnaleźć, skoro numeracja nie pasuje i w dodatku co drugi to Kufa, Niedoba czy Szotkowski. Cóż, taki nasz urok. Wieś różni się znacznie od innych okolicznych miejscowości przede wszystkim tym, że leżymy na przełęczy. Takie położenie znacznie ogranicza możliwości urbanistyczne Mostów, niestety na naszą niekorzyść, albowiem: po obu stronach wsi leżą lasy, a że przełęcz ukierunkowana jest w stronę północ-południe, to logicznie w tym samym kierunku na całej dziesięciokilometrowej długości znajdują się ciągi komunikacyjne – obwodnica, główna droga prowadząca przez centrum wsi oraz kolej koszycko –  bogumińska. Oprócz tego równolegle do tych ciągów prowadzone są linie energetyczne bardzo wysokiego napięcia. Na dodatek jeszcze jedna istotna sprawa – wieś leży po obu stronach Przełęczy Jabłonkowskiej (550 m n.p.m.), która jest zarazem przedziałem wodnym, „północne” wody spływają do Morza Bałtyckiego, „południowe” do Morza Czarnego. Pod przełęczą prowadzą tunele kolejowe. Graniczymy ze Słowacją, co oznacza, że mamy dwa przejścia graniczne – powiedział wójt Mostów koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba (Stowarzyszenie COEX+KN – MOSTY PLUS).

    – Tyle z historii, jednak artykuł powinien odnosić się do naszej działalności w okresie od ostatnich wyborów – dodaje. – Łatwo nie było, ale nikt nie obiecywał, że będzie. Zawsze znajdą się niezadowoleni, jednak uważam, iż pomimo różnicy zdań, udało nam się działać zgodnie z wszystkimi ugrupowaniami politycznymi. Dokonania? Poniżej postaram się opisać te najważniejsze.

    Modernizacja szkoły. Przebudowa, dobudowa i modernizacja tzw. polskiego pawilonu i dobudowa kolejnych klas trwała ponad rok i kosztowała około 60 mil. koron. W chwili obecnej przygotowywany jest przetarg na pozostałą część z szacunkową kwotą 40 mil. koron.

    Gospodarka wodno-ściekowa. Gmina dysponuje oczyszczalniami ścieków z mocami przerobowymi około 600 m3 dziennie. Niestety nie wszyscy z powodu ukształtowania terenu mogą się podłączać do sieci kanalizacyjnej. Dla tych gospodarstw czy domów jednorodzinnych utworzony jest program dotacyjny, w ramach którego każdy może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. koron z przeznaczeniem na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Budujemy kolejne odcinki kanalizacji. Rok temu oddaliśmy do użytku linię w części gminy Borowi, aktualnie jest w budowie odcinek Za cmentarzem, a niebawem rozpocznie się budowa odcinka Na tunelu. Łącznie powstanie około 3 km nowej kanalizacji. Warto dodać, że przyłącza poszczególnych domów opłacane są z budżetu gminy. Ciekawostką jest fakt, że w niektórych odcinkach prace prowadzone są w litej skale i rowy głębione są za pomocą ciężkich młotów pneumatycznych albo pił tarczowych. W tym roku zmodernizowaliśmy systemy sterowania oczyszczalniami z przekazem online do naszej dyspozytorni, gdzie pracownicy gminy na bieżąco śledzą stan jak oczyszczalni, tak ujęć i zbiorników wodnych. Woda to osobny i ważny temat w naszej gminie. Wody po prostu brak. Ukształtowanie wsi jest dla nas ogólnie „niekorzystne”. Część potoków wprawdzie ma źródła u nas, jednak wody odprowadzane są na Słowację i nie można takich wód pobierać. Natomiast wody s masywu Skałki i Połomu po płytach tektonicznych odprowadzone są do doliny Łomnej. By zabezpieczyć rozwój wsi oraz bezpieczeństwo ludności zrealizowaliśmy w tym roku cztery odwierty głębinowe i wyniki, jak na razie, wskazują, że nam się udało. Oprócz tego realizujemy kolejnych kilka kilometrów nowej sieci wody pitnej. Przeprowadziliśmy również modernizację zbiornika wodnego Bagno wraz z systemem monitoringu i sterowania.

    Drogi i chodniki dla pieszych. Gmina utrzymuje około 60 km gminnych dróg. Równolegle przejmujemy kolejne drogi prywatne w zamian za utrzymywanie tychże w dobrym stanie technicznym, a zimą zapewniamy ich odśnieżanie. Ponieważ przez centrum wsi prowadzi droga międzynarodowa, ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych. W tej kadencji zostanie zrealizowanych kolejnych około 3 km nowych chodników wzdłuż tej drogi. Równocześnie pokładana jest kanalizacja odwadniająca oraz lampy oświetleniowe wyposażone już w światłowody, co umożliwia instalację monitoringu lub inteligentnego sposobu regulacji natężenia światła. Wzdłuż chodników powstało lub do końca kadencji powstanie 7 nowych przystanków autobusowych z wiatą w stylu góralskim. Wiaty wyposażone są w monitory pokazujące interaktywnie rozkład jazdy oraz informacje dotyczące działań w naszej gminie. Pod dworcem kolejowym powstał parking samochodowy.

    Sport i kultura. Działanie kulturalne gminy oraz biblioteka gminna kierowane są przez nasze Góralskie Centrum Informacji. Centrum odpowiedzialne jest również za działalność fortyfikacji Szańce. Fortyfikacja została wybudowana w roku 1621 i, o ile wierzyć historykom, są tylko dwie tak dobrze zachowane fortyfikacje tego typu w Europie. Całość zajmuje około 5 hektarów i jest wyzwaniem jak finansowym, tak historycznym dla gminy. Bądź co bądź chodziło o obronę granic Śląska. Gmina inwestuje w cały system fortyfikacyjny niemałe fundusze. Razem z nowych centrum informacyjnym możemy mówić o sumie 30 milionów wydanych z budżetu gminy w tej kadencji. Oprócz kosztów inwestycyjnych zrealizowaliśmy w tym zakresie wystawy tematyczne oraz wydaliśmy publikację w języku czeskim i polskim dotyczącą obrony granic Śląska i roli naszej fortyfikacji w tejże. Na wsparcie miejscowych organizacji sportowych i kulturalnych gmina przeznacza rocznie około 1,5 miliona koron. Wspieramy miejscowy klub sportowy TJ Sokol, kościół, MK PZKO oraz inne organizacje. Ta tendencja utrzymuje się przez ostatnich 16 lat. W tym roku MK PZKO otrzymało wsparcie na utrzymanie Domu PZKO w wysokości 230 tys. koron.  W zamian za to wszystkie imprezy organizowane przez gminne organizacje (szkoły, przedszkola, centrum kultury…) mają wynajęcie gratis. W zeszłym roku przejęliśmy budynek byłego polskiego klubu sportowego Beskid na Mostach Dolnych. Została przygotowana dokumentacja projektowa i aktualnie przebiega remont i modernizacja budynku. Dla tej części Mostów powstanie sala wielofunkcyjna z zapleczem. Koszt inwestycji to około 20 milionów koron.

    Oprócz tego przebiegają prace dotyczące napraw mostków, ławek, uszkodzonych nawierzchni jezdni, regulacji potoków, docieplanie elewacji budynków gminnych (przedszkola, mieszkania…), rozbiórki niebezpiecznych budynków, utrzymanie zieleni miejskiej i wiele innych spraw.

    Na koniec jeszcze jedna pozycja, której zrealizować nie może żadna inna gmina, poza Mostami. Chodzi o tablicę przypominają atak na dworzec i tunele, związany z rozpoczęciem drugiej wojny światowej. Po uzgodnieniach z Instytutem Pamięci Narodowej i po uzyskaniu zgody Kolei Czeskich dojdzie w tym roku do odsłonięcia tablicy przypominającej to wydarzenie. Za pomoc w załatwieniu sprawy dziękuję Pani Konsul Generalnej RP w Ostrawie Izabeli Chwastowicz-Wołłejko – dodaje wójt. Tekst na tablicy brzmi następująco: W TYM MIEJSCU W NOCY Z 25 NA 26 SIERPNIA 1939 ROKU ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO Z 4. PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH ORAZ FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ STOCZYLI BÓJ Z NIEMIECKIM NAZISTOWSKIM ODDZIAŁEM DYWERSYJNYM W OBRONIE TUNELU I STACJI KOLEJOWEJ NA PRZEŁĘCZY JABŁONKOWSKIEJ. MIEJSCE TO BYŁO JEDNYM Z PIERWSZYCH CELÓW NIEMIECKIEGO ATAKU NA POLSKĘ, PLANOWANEGO NA DZIEŃ 26.08.1939 ROKU, ODWOŁANEGO I PRZESUNIĘTEGO O CZTERY DNI PÓŹNIEJ. NAD RANEM 1 WRZEŚNIA 1939 ROKU POLSCY SAPERZY WYSADZILI TUNEL KOLEJOWY W POWIETRZE, UNIEMOŻLIWIAJĄC JEGO WYKORZYSTANIE PRZEZ WOJSKA NIEMIECKIE PODCZAS AGRESJI NA POLSKĘ.

 

Wójt Milikowa, Ewa Kawulok

 

Milików położony jest na wysokości 420 m n.p.m. u podnóża góry Kozubowej. Powierzchnia miejscowości to 915 ha. Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu gminy pochodzi z 1577 roku. Nieodłączną częścią Milikowa jest góra Kozubowa i murowana kaplica Świętej Anny. Największą atrakcją jest wieża kaplicy, a dokładniej malowniczy widok roztaczający się z niej na okolicę. Aktualnie gmina liczy 1357 obywateli.

    W zeszłym roku dokończono budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w części Milików Dziedzina. W drugiej części Milikowa, na Pile, kanalizacja wybudowana była już w 2013 roku. Możemy powiedzieć, że zostało tylko kilkadziesiąt domów mieszkalnych, których nie można podłączyć do kanalizacji gminnej, ponieważ są za  daleko i rozproszone w terenie. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej na pewno pomoże w utrzymywaniu lepszego środowiska. Udało się naprawić powierzchnie dużej części miejscowych komunikacji, które przy budowie kanalizacji zostały uszkodzone i zniszczone. W gminie obecnie staramy się wypracować wytyczne dla zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Działek budowlanych w gminie jest wiele, ale od 2013 roku nazbierało się 54 próśb właścicieli działek o zmianę zagospodarowania przestrzennego na działki budowlane. Obawiam się, że nie zadowolimy wszystkich. Duża część gminy jest bowiem w CHKO (chráněná krajinná oblast, obszar chronionego krajobrazu) – powiedziała wójt gminy, Ewa Kawulok (COEX).

    W budynku szkolnym znajduje się polska i czeska szkoła podstawowa oraz przedszkola. W czeskim przedszkolu przeprowadzono remont w 2020 roku, a w tym roku będzie remont w przedszkolu polskim. Chodzi głównie o wymianę instalacji elektrycznej, która jest w stanie awaryjnym oraz oświetlenia. Uczniowie 1-2 klasy szkoły podstawowej z czeskim językiem nauczania uczą się w budynku gminy. Klasy są za małe i nie ma osobnego pomieszczenia dla świetlicy. Z tego powodu przygotowany jest projekt na nowy budynek szkolny. Wydatki na niego to około 30 milionów CZK, więc czekamy na odpowiedni program dotacyjny, który umożliwiłby jego dofinansowanie z pieniędzy państwowych lub Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, aby uczniowie w szkole mieli dogodne warunki i właściwą przestrzeń do nauki. W nadchodzących latach chcemy wybudować areał sportowy w centrum gminy i ośrodek, w którym będzie można urządzać różne imprezy kulturalne, na przykład festyny.

    Gmina wspiera działalność kulturalno-oświatową stowarzyszeń obywatelskich. Ma również dobrze rozwijającą się współpracę z gminą Milówka. Współpraca ma charakter zmierzający do zachowania dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza. W bieżącym roku, po przerwie, którą spowodowała pandemia cowidowa, dzieci szkolne i kilka pań z naszego MK PZKO wzięło udział w warsztatach tradycyjnego rękodzieła ludowego – bibułkarstwa, malarstwa na szkle i rzeźbiarstwa.

 

Zastępca wójta Wędryni, Bogusław Raszka

 

Gmina Wędrynia należy do najstarszych osad w regionie, pierwsza wzmianka o gminie pochodzi z 1305 roku. Obecnie liczy 4380 mieszkańców.

    Aktualnie realizowane są niektóre inwestycje związane ze szkolnictwem – powiedział Bogusław Raszka (COEX), zastępca wójta. – Praktycznie zakończona jest budowa warsztatów szkolnych koło budynku polskiej szkoły. Będą one do dyspozycji nie tylko uczniom, ale również szerszej publiczności. Realizowane jest również wzmocnienie podłączenia energii elektrycznej do stołówki szkolnej, ponieważ zużycie energii w związku ze zwiększającą się liczbą przygotowywanych obiadów ciągle wzrasta. Kolejnym zadaniem jest poszerzenie pomieszczeń polskiego oddziału przedszkola na Zaolziu. Kontynuowany jest remont budynku Czytelni. Pierwsza część remontu dobiega końca, druga jest już w końcowej fazie przygotowań. Osobiście chciałbym w sprawie Czytelni podziękować wszystkim zainteresowanym za dotychczasowy trud i ofiarność – dodaje zastępca wójta, jednocześnie prezes Miejscowego Koła PZKO.

    W lokalach Czytelni działają poszczególne kluby i zespoły Koła. Najaktywniejszy jest zespół teatralny im. Jerzego Cieńciały, który w ubiegłym roku wystawił dwie jednoaktówki Aleksandra Fredry „Świeczka zgasła” i „Nikt mnie nie zna”. Działa również zespół gimnastyczny. Również polska szkoła podstawowa ma wsparcie samorządu. Jej uczniowie brali udział w dniu projektowym pod nazwą „Dzień Ziemi”. Tegoroczna edycja poświęcona była ochronie wody i recyklingu, czyli przetwarzaniu śmieci w surowce wtórne lub nowe przedmioty. Celem projektu było uświadomienie uczniom, że powinniśmy oszczędzać i szanować wodę.

 

Zastępca prezydenta Hawierzowa, inż. Bogusław Niemiec

 

Hawierzów, najmłodsze miasto na Śląsku, posiada unikatową urbanistykę i architekturę. Jego dzielnicę, wybudowaną w latach 50. w stylu realizmu socjalistycznego, ogłoszono w 1992 roku strefą chronioną o nazwie Sorelo. Rozpościera się między lasem parkowym Stromówka i meandrami Łucyny. Teren Sorelo jest bardzo cennym i nadczasowym rozwiązaniem urbanistycznym – szerokie bulwary i obok nich zamknięte podwórza, wybudowane z podkreśleniem na symetrię, z bogatą dekoracją i liczną zielenią.

    – Regularnie organizowane są w hawierzowskim ratuszu i nie tylko spotkania z działaczami Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA – powiedział  Bogusław Niemiec (Stowarzyszenie KDU-ČSL+KN – Společně pro Havířov). Rozmawiano na temat szkolnictwa polskiego w Hawierzowie, planowanej budowy obwodnicy miasta, problematyce zamkniętej granicy między województwem śląskim i Republiką Czeską. Dyskutowano również na temat współpracy między COEX i KDU-ČSL w wyborach parlamentarnych i wojewódzkich w województwie morawsko-śląskim.

    Jedną z największych dotychczasowych inwestycji była rekonstrukcja placu przed dworcem kolejowym w Hawierzowie. Zrealizowano tu nowoczesne centrum przesiadkowe komunikacji publicznej – pociągów i autobusów, powstały też nowe parkingi – poinformował zastępca prezydenta miasta. Aktualnie przygotowywaną inwestycją jest rekonstrukcja Trasy Narodowej (Národní třída) w centrum miasta. Zamiast dwóch pasów jezdni w każdym kierunku pozostanie tylko jeden. Chcemy, aby kierowcy przejeżdżający przez miasto, zamiast przejazd po tej trasie wykorzystywali Trasę Długa (Dlouhá třída) i ulicę 17. listopada. Według studium, które miasto zleciło przygotować niezależnej instytucji, może przez tak przeprowadzone uporządkowanie transportu powstać około 80 miejsc do parkowania. Pojemność Trasy Narodowej, jak wynika ze studium, jest dostateczna. Parkowanie jest największym problemem Hawierzowa. Pomimo, że powstają nowe parkingi, ciągle to za mało – dodaje Niemiec.

 

Polacy w radach miast i gmin (2018 – 2022 r.)

Rady miast i gmin, w których COEX kandydowała

 

Bogumin – nie stwierdzono,

Lutynia Dolna – mgr Jan Czapek (COEX),

Piotrowice koło Karwiny – Kazimierz Faja (ČSSD),

Karwina – mgr Andrzej Szyja (karvinskakoalice.cz), mgr Wiesław Farana (karvinskakoalice.cz), mgr Andrzej Bizoń (ČSSD), Karol Wiewiórka (KSČM),

Olbrachcice – MUDr Stanisław Kowalski (COEX), inż. Henryk Feber (PROAL), inż. arch. Piotr Kalina (PROAL), RNDr Adam Bojko (PROAL), Bc. Marcela Tyrlíkowa DiS, MBA (ROZUMNÍ), inż. Piotr Zahraj (KDU-ČSL),

Hawierzów – inż. Bogusław Niemiec (Společně pro Havířov), inż. Jan Szturc (Společně pro Havířov), Bc. Daniel Pawlas (KSČM), inż. Edward Heczko (KSČM),

Cierlicko – mgr Barbara Smugala (COEX+NK), inż. Wawrzyniec Fójcik (NEZ + Těrlická koalice),

Kocobędz – inż. Bronisław Mrózek (COEX), Roman Bulawa (COEX), inż. Stanisław Klimek (KDU-ČSL),

Ropica – Samuel Hlawiczka (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), mgr Janusz Sabela (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), inż. Jerzy Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Trzyniec – MUDr Janina Kantorowa (STAN+NK – Osobnosti pro Třinec), inż. Wiesław Wania (KDU-ČSL), Bc. Marta Bezecna (KDU-ČSL), inż. Jan Ferenc (NEZÁVISLÍ),

Wędrynia – Bogusław Raszka (COEX), Janusz Ondraszek (COEX), inż. Jan Kraina (COEX), mgr Roman Zemene (COEX), inż. Marek Lakota (COEX), inż. Roman Walkarz (COEX), Zbigniew Kubiczek (ČSSD),

Nydek – inż. Michał Milerski (COEX), Stanisław Szturc (COEX),

Koszarzyska – Janusz Klimek (COEX), Natalia Kantor (COEX), Daniel Mazur (KDU-ČSL),

Milików – Ewa Kawulok (COEX), Kazimierz Sikora (COEX), inż. Mirosław Sikora (COEX), Władysław Niesłanik (COEX), Anna Cieślar (COEX), Roman Turoń (COEX), Józef Wojtas (ČSSD),

Gródek – MVDr Roman Polok (COEX), Paweł Pilch (COEX), inż. Danuta Cieślar (COEX), inż. Stanisław Wolny (COEX), Piotr Dudys (Hrádek-Náš domov), Roman Žabka (Hrádek-Náš domov), mgr Jakub Kawulok (ČSSD),

Nawsie – Jarosław Madzia (COEX), mgr Romana Molinek (COEX), Marian Waszut (KDU-ČSL), mgr Jan Fojcik (KDU-ČSL),

Jabłonków – mgr. Renata Kulkowa (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), Jerzy Goryl (NEZÁVISLÍ a Strana soukromníků), Jan Gomola (SNK Jablunkov 2014),

Łomna Dolna – JUDr Józef Zubek (COEX), Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná), Alojzy Kawulok (SNK obce Dolní Lomná),

Piosek – inż. Władysław Jabubik (COEX+NK – Piosek-Písek),

Bukowiec – Janusz Motyka (COEX), inż. Robert Kulig (COEX), Józef Jochymek (NEZÁVISLÍ).

Mosty koło Jabłonkowa – inż. Andrzej Niedoba (COEX+NK – MOSTY PLUS), Alojzy Martynek (COEX+NK – MOSTY PLUS), inż. Jadwiga Onderek (COEX+NK – MOSTY PLUS), Tadeusz Byrtus (KDU-ČSL),

 

Rady miast i gmin, w których COEX nie kandydowała

 

Rychwałd – nie stwierdzono,

Pietwałd – nie stwierdzono,

Dąbrowa – inż. Marek Hanzel, MBA (NEZÁVISLÍ),

Orłowa – doc. MUDr Bogusław Chwajol, CSc. (SPOZ ZEMANOVCI),

Dziećmorowice – nie stwierdzono,

Stonawa – inż. Andrzej Feber (ANO 2011), MUDr Helena Bednářowa (ANO 2011), inż Jolanta Jelenowa (ANO 2011),

Sucha Górna – inż. Marian Pilch (SNK Horní Suchá), inż. Marian Weiser (SNK Horní Suchá), inż. Piotr Chlebik (SNK Horní Suchá), inż. Karol Siwek (ČSSD), Eugeniusz Faja (KSČM),

Błędowice Górne – nie stwierdzono,

Czeski Cieszyn – mgr Jan Czudek (KDU-ČSL), Piotr Lose (KDU-ČSL), mgr Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci), mgr Tomasz Pustówka (Nestraníci), inż. Kazimierz Gaura (Nestraníci), mgr Stanisław Folwarczny (ODS), inż. Ireneusz Pieniążek (Česká pirátská strana),

Wielopole – nie stwierdzono,

Trzanowice – Ryszard Jochymek (KDU-ČSL), Michał Krawiec (KDU-ČSL),

Gnojnik – nie stwierdzono,

Trzycież – nie stwierdzono,

Śmiłowice – inż. Henryk Mackowski („Smilovice – nezávislí”),

Ligotka Kameralna – inż. Halina Zientek (SNK),

Rzeka – nie stwierdzono,

Toszonowice Górne – mgr Tadeusz Grycz (Sdružení nezávislých),

Toszonowice Dolne – nie stwierdzono,

Domasłowice Dolne – nie stwierdzono,

Domasłowice Górne – nie stwierdzono,

Bystrzyca – mgr Roman Wróbel (SNK Jasně, čitelně, srozumitelně), Wiesław Szpak (SNK Jasně, čitelně, srozumitelně), inż. Mariusz Wałach (SNK Jasně, čitelně, srozumitelně), mgr Marcel Ćmiel (Pro klidnou a prosperující Bystřici), inż. Radek Olszar Ph.D., MBA (Pro klidnou a prosperující Bystřici),

Boconowice – Maria Jurzykowska („Pro obec Bocanovice”),

Łomna Górna – Tomasz Gruszka (KDU-ČSL),

Pioseczna – inż. Władysław Sikora (SNK „Písečná-místo pro život”), Bc. Dawid Ćmiel (SNK „Písečná-místo pro život”), mgr Bogdan Cienciala (SNK Za rozvoj Písečné),

Herczawa – nie stwierdzono.

 

Terminarz wyborów komunalnych 23.9.-24.9.2022 r.

według ustawy nr. 491/2001 Dz. U., o wyborach do przedstawicielstw gmin i zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu aktualnych przepisów

 

25.6.2022 r.Wybory do przedstawicielstw gmin ogłasza prezydent republiki najpóźniej 90 dni przed dniem wyborów. Ogłoszenie jest zamieszczone w dzienniku ustaw. Za dzień ogłoszenia wyborów jest uważany dzień, w którym był dystrybuowany dziennik, w którym decyzja o ogłoszeniu wyborów była zamieszczona (§3, ust. 1).

30.6.2022 r. – Przedstawicielstwo gminy może najpóźniej 85 dni przed dniem wyborów utworzyć więcej obwodów wyborczych (§27, ust. 1).

19.7.2022 r. – Listy kandydackie muszą być zgłoszone najpóźniej 66 dni przed dniem wyborów do godz. 16.00 do urzędu rejestracyjnego, urząd rejestracyjny potwierdzi zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej (§21, ust. 3).

25.7.2022 r. – Urząd rejestracyjny przeprowadzi kontrolę zgłoszonej listy kandydackiej do 60 dni przed dniem wyborów (§23, ust. 1).

27.7.2022 r. – Jeżeli lista kandydacka nie ma potrzebnych danych lub zawiera dane nieprawdziwe urząd rejestracyjny wezwie pisemnie partię wyborczą za pośrednictwem pełnomocnika najpóźniej 58 dni przed dniem wyborów, aby wady poprawił w terminie do 53 przed dniem wyborów (§23, ust. 1).

1.8.2022 r. – Partia wyborcza jest zobowiązana wady poprawić (§23, ust. 1).

6.8.2022 r. – Urząd rejestracyjny wystawi 48 dni przed dniem wyborów decyzję o rejestracji (§23, ust. 3).

24.8.2022 r. – Każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej (§17, ust. 2).

8.9.2022 r. – Wójt ogłosi najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów termin i miejsce wyborów w gminie (§29, ust. 1).

 

Program kampanii wyborczej do wyborów komunalnych dostosowany jest do terminów określonych ustawą nr. 491/2001 Dz. U., o wyborach do rad gmin i zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu aktualnych przepisów. Wybory do rad gmin ogłosił prezydent republiki najpóźniej 90 dni przed dniem wyborów. Ogłoszenie jest zamieszczone w dzienniku ustaw.

UWAGA  !!!

Do 19.7.2022 r., to jest najpóźniej 66 dni przed dniem wyborów do godz. 16.00, powinniśmy zgłosić listy kandydackie do danego urzędu rejestracyjnego, urząd rejestracyjny potwierdzi zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej.

Do 24.8.2022 r., czyli najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów, każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej. Nasze partie wyborcze w gminach powinny zgłosić osoby do komisji wyborczych, jednak aby zapewnić kontrolę przebiegu wyborów i procesu liczenia głosów, jednak funkcja ta jest odpłatna. Do 8.9.2022 r. wójt ogłosi termin i miejsce wyborów w gminie. Zwróciliśmy również uwagę kandydatom w gminach, aby wykorzystali możliwość bezpłatnej kampanii wyborczej w gminnych mediach. Kampania wyborcza naszych list będzie zależała od osobistego zaangażowania kandydatów, czyli będzie działalnością społeczną. Wszędzie tam, gdzie kandydujemy w koalicji z KDU-ČSL lub TOP 09, liczymy na wsparcie finansowe tych partii, które uzyskują środki finansowe z budżetu państwa.

Zoltuan Domonkos, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA,

Józef Tobola, pierwszy zastępca przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA

 

Udział ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) w wyborach komunalnych

 

data wyborów

listy COEX (mandaty)

Listy stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi (mandaty)

Listy koalicyjne z udziałem COEX (mandaty)

Mandaty razem

24.11.1990

18

0

0

18

18.-19.11.1994 (*)

46

3

0

49

13.-14.11.1998

41

5

0

46

1.-2.11.2002

36

2

2

40

20.-21.10.2006

36

4

0

40

15.-16.10.2010

33

9

0

42

10.-11.10.2014

30

11

0

41

5.-6.10.2018

29

12

7

48

(*)        Wybory w Wędryni i Nawsiu odbyły się w 1995 roku, po usamodzielnieniu się gmin