Wizyta działaczy Wspólnoty na Węgrzech 7-8 grudnia 2012.