Spotkanie z panią Anną Olszewską, Konsul Generalną RP w Ostrawie na śniadaniu  roboczym z okazji Nowego Roku 2013

 

IMG00017-20130123-1422

Od lewej: Dr inż. Stanisław Gawlik,

Anna Rékoczi- przewodnicząca Związku Węgrów w RC,

Doc.ing. Alexander Pálffy C.Sc - przewodniczący Ruchu Politycznego COEXISTENTIA - WSPÓLNOTA - EGYUTTÉLÉS - SPIVŽITJA,

Anna Olszewska Konsul Generalna RP w Ostrawie,

Karol Madzia - przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX.