Spis powszechny 2021

 

    W 2021 roku odbył się w Republice Czeskiej Spis Ludności 2021. On-line spisywaliśmy się 27.3.-11.5., pisemnie 17.4.-11.5. Decydował stan o północy z piątku 26.3.2021 r. na sobotę 27.3.2021 r. Podstawą prawną Spisu Ludności 2021 były ustawa numer 332/2020 Dz.U. o spisie ludności, domów i mieszkań w 2021 roku i ogłoszenie Czeskiego Urzędu Statystycznego numer 490/2021 Dz.U. Wynika z nich, że udział w spisie jest dla każdego obywatela obowiązkowy. Powinien on wypełnić wszystkie pozycje uwzględnione w formularzu spisowym. Wyjątkiem były punkty dotyczące narodowości i wyznania, tu deklaracje są dobrowolne. On-line spis umożliwiał 1 osobie wypełnić formularz spisowy również za kogoś innego, np. za członka rodziny, czy osobę, która o to poprosiła. W rubryce narodowość można było zadeklarować, podobnie jak w poprzednim spisie,  jedną narodowość lub dwie narodowości.

 

    Wyniki Spisu Ludności 2021 w poszczególnych gminach Czeski Urząd Statystyczny ogłosił w Prima Aprilis, 1.4.2022 r., na stronach internetowych www.csu.cz, w dwu wersjach, uwzględniając wyłącznie jedną narodowość lub razem w kombinacji z inną narodowością.

 

    W części statystycznej zamieszczamy wyniki dotyczące deklarowanej narodowości w ramach Republiki Czeskiej, Województwa Morawsko-Śląskiego i powiatów Karwina i Frydek Mistek, tabele porównawcze z wynikami spisów ludności w latach poprzednich i kompletne wyniki w poszczególnych gminach Województwa Morawsko-Śląskiego.

 

    W części tekstowej proponujemy artykuł „Zdaniem... Danuty Chlup” z Głosu – gazety Polaków w Republice Czeskiej (9.4.2021 r.), rozmowę z Michałem Przywarą z Centrum Polskiego Kongresu Polaków zamieszczoną w miesięczniku Zwrot 2/2021, rozmowę z Józefem Szymeczkiem, którą zamieścił Zwrot 3/2021 i artykuły „Laboratorium Zaolzie” i „Mała Wielka Ojczyzna”, które ukazały się w Głosie 9.4.2011. 

 

   Wydawcą niniejszej publikacji jest organizacja pożytku publicznego Koexistencia opp. Cena umowna publikacji wynosi 100 Kč.

 

Tadeusz Toman, dyrektor Koexistencia opp.,

Czeski Cieszyn, 14.4.2022 r.

 

 

 

 

WYNIKI SPISU LUDNOŚCI W REPUBLICE CZESKIEJ 2021 r.

 

Mieszkańcy według wybranych narodowości i kombinacji narodowości w ramach Republiki Czeskiej:

 

Wyłącznie

w kombinacji z inną narodowością

razem

narodowość czeska

6 033 014

382 090

6 415 104

narodowość morawska

359 621

197 020

556 641

narodowość śląska

12 451

18 850

31 301

narodowość słowacka

96 041

66 537

162 578

narodowość polska

26 802

11 416

38 218

narodowość niemiecka

9 128

15 504

24 632

narodowość romska

4 458

17 233

21 691

narodowość wietnamska

31 469

7 254

38 723

narodowość ukraińska

78 068

14 824

92 892

narodowość nieokreślona

*

*

3 321 058

 

 

Wyniki w ramach Republiki Czeskiej, Województwa Morawsko-Śląskiego, powiatów Karwina i Frydek Mistek (według wybranych narodowości):

 

Republika Czeska

Województwo Morawsko-Śląskie

powiat Karwina

powiat Frydek Mistek

razem

10 524 167

1 162 850

235 579

209 322

 

 

 

 

 

narodowość czeska

6 033 014

656 665

130 949

120 171

narodowość morawska

359 621

27 901

3 023

4 132

narodowość śląska

12 451

11 011

2 170

1 620

narodowość słowacka

96 041

11 990

3 824

2 191

narodowość polska

26 802

18 378

8 245

9 231

narodowość niemiecka

9 128

465

58

47

narodowość romska

4 458

768

270

44

narodowość wietnamska

31 469

1 869

253

171

narodowość ukraińska

78 068

1 429

186

195

narodowość nieokreślona

3 321 058

361 879

72 025

58 907

 

 

Wyniki w ramach Republiki Czeskiej, Województwa Morawsko-Śląskiego, powiatów Karwina i Frydek Mistek (według wybranych narodowości łącznie w kombinacji z inną narodowością):

 

Republika Czeska

Województwo Morawsko-Śląskie

powiat Karwina

powiat Frydek Mistek

razem

10 524 167

1 162 850

235 579

209 322

 

 

 

 

 

narodowość czeska

6 033 014

713 328

143 058

130 582

narodowość morawska

359 621

51 588

6 147

7 770

narodowość śląska

12 451

26 969

5 412

4 214

narodowość słowacka

96 041

23 514

7 367

4 108

narodowość polska

26 802

25 059

11 035

12 416

narodowość niemiecka

9 128

3 284

273

210

narodowość romska

4 458

3 427

907

176

narodowość wietnamska

31 469

2 282

311

197

narodowość ukraińska

78 068

1 715

243

237

narodowość nieokreślona

3 321 058

361 879

72 025

58 907

 

 

 

 

 

Spis ludności 2021 r. – tabele porównawcze

 

Wyniki spisu ludności w latach 1991, 2001, 2011 roku – ogólna liczba mieszkańców w poszczególnych gminach, z tego narodowość polska:

GMINA

1991 – razem

Polska

2001 – razem

polska

2011 – razem

polska

Bogumin

23 683

1 057

23 284

756

21 649

470

Rychwałd

6 646

230

6 769

188

7 093

137

Orłowa

36 307

1 676

34 856

1 215

29 896

751

Dąbrowa

1 821

166

1 811

121

1 310

49

Pietwałd

6 770

126

6 811

95

6 848

64

Lutynia Dolna

4 471

318

4 771

252

4 966

194

Dziećmorowice

3 526

100

3 783

104

3 953

86

Piotrowice k. Karwiny

4 105

547

4 517

732

5 446

695

Karwina

68 368

6 872

65 141

5 250

56 897

3 226

Stonawa

1 716

557

1 809

466

1 728

335

Hawierzów

86 368

3 694

85 855

2 881

76 694

1 873

Sucha Górna

4 316

1 228

4 370

1 013

4 333

741

Olbrachcice

3 903

1 124

4 071

957

3 795

669

Cierlicko

3 866

646

4 126

533

4 243

413

Kocobędz

(Cz.Cieszyn)

*

1 033

220

1 122

178

Czeski Cieszyn

28 737

5 014

26 429

4 259

24 394

3 333

Błędowice Górne

(Hawierzów)

*

1 564

16

2 027

20

Hyrczawa

273

6

278

6

250

9

Mosty k. Jabłonkowa

3 975

820

3 997

729

3 830

559

Łomna Górna

429

128

394

112

352

68

Łomna Dolna

816

299

867

269

843

189

Boconowice

371

138

428

132

426

119

Bukowiec

1 347

523

1 356

455

1 339

340

Piosek

1 673

405

1 783

373

1 757

289

Pioseczna

(Jabłonków)

*

804

215

899

167

Jabłonków

10 413

2 549

5 934

1 228

5 732

902

Nawsie

(Jabłonków)

*

3 765

902

3 743

714

Gródek

1 682

818

1 756

751

1 768

554

Milików

1 253

600

1 300

534

1 275              

387

Koszarzyska

376

176

365

141

354

96

Nydek

1 907

588

1 952

518

1 900

378

Bystrzyca

4 856

1 683

4 991

1 481

5 197

1 254

Wędrynia

(Trzyniec)

*

3 842

1 353

4 137

1 078

Trzyniec

45 189

10 094

38 953

6 892

36 263

4 868

Ropica

(Trzyniec)

*

1 348

389

1 486

359

Rzeka

458

111

466

99

495

69

Ligotka Kameralna

998

283

1 097

235

1 250

186

Śmiłowice

569

208

581

153

714

155

Trzycież

983

198

996

187

981

128

Wielopole

198

48

206

39

281

37

Gnojnik

1 464

173

1446

166

1 479

161

Trzanowice

870

207

932

197

1 057

177

Toszonowice Górne

453

28

490

26

498

20

Toszonowice Dolne

246

3

279

10

325

10

 

 

 

 

 

Gminy na Zaolziu – porównanie wyników spisu ludności 2011 r. i 2021 r.:

2011

2011

2011

2011

2011

2021

2021

2021

2021

2021

Gmina

razem

polska

 

i inna

 

razem

polska

 

i inna

 

powiat Karwina

256 395

13 234

5,2%

14 256

5,6%

235 579

8 245

3,5%

11 035

4,6 %

Olbrachcice

3 795

669

17,3%

707

18,4%

3 742

434

11,6%

589

16,0%

Bogumin

21 649

470

2,2%

508

2,3%

20 038

247

1,2%

326

1,6%

Czeski Cieszyn

24 394

3 333

13,3%

3 590

14,7%

23 130

2 541

11,0%

3 297

14,3%

Dziećmorowice

3 953

86

2,1%

100

2,6%

4 115

44

1,1%

64

1,6%

Lutynia Dolna

4 966

194

3,8%

204

4,1%

5 050

133

2,6%

187

3,7%

Dąbrowa

1 310

49

3,8%

52

4,0%

1 142

30

2,7%

40

3,5%

Hawierzów

 76 694

1 837

2,4%

2 042

2,6%

68 153

1 126

1,6%

1 542

2,3%

Błędowice Górne

2 027

20

0,9%

21

1,0%

2 477

15

0,6%

22

0,9%

Sucha Górna

4 333

741

16,8%

807

18,6%

4 231

474

11,2%

637

15,1%

Kocobędz

1 122

178

16,1%

182

16,7%

1 329

187

13,4%

226

17,0%

Karwina

56 897

3 226

5,5%

3 498

6,1%

48 473

1 790

3,3%

2 456

5,1%

Orłowa

29 896

751

2,5%

828

2,8%

27 581

410

1,5%

571

2,1%

Piotrowice k. K.

5 446

695

13,1%

720

13,2%

4 835

254

5,3%

327

6,8%

Pietwałd

6 848

64

0,8%

70

1,0%

7 460

39

0,5%

63

0,9%

Rychwałd

7 093

137

1,9%

143

2,0%

7 456

62

0,8%

98

1,3%

Stonawa

1 728

335

19,1%

349

20,2%

1 721

215

12,8%

247

14,3%

Cierlicko

4 243

413

9,8%

434

10,2%

4 646

244

5,2%

343

7,3%

powiat Frydek Mistek

207 756

13 586

6,6%

14 527

6,9%

209 322

9 231

4,4%

12 416

5,9%

Boconowice

426

119

28,0%

120

28,5%

449

73

16,2%

105

21,0%

Bukowiec

1 339

340

25,3%

357

26,7%

1 325

248

18,7%

344

26,0%

Bystrzyca

5 197

1 254

24,2%

1325

25,8%

5 175

881

17,0%

1 103

21,3%

Domasłowice D.

1 184

21

1,7%

23

1,8%

1 393

19

1,4%

33

2,4%

Łomna Dolna

843

189

22,6%

194

23,9%

886

133

15,0%

167

18,9%

Toszanowice D.

325

10

3,1%

11

3,4%

371

0

0%

2

0,5%

Gnojnik

1 479

161

10,8%

172

11,7%

1 439

145

10,1%

179

12,4%

Domasłowice G.

667

7

1,0%

8

1,2%

978

5

0,5%

9

0,9%

Łomna Górna

352

68

19,9%

77

21,8%

329

37

11,3%

58

17,6%

Toszanowice G.

498

20

4,0%

25

5,0%

655

25

3,9%

30

4,6%

Gródek

1 768

554

31,3%

598

33,5%

1 794

417

23,2%

542

30,2%

Hyrczawa

250

9

3,6%

10

4,0%

216

8

3,7%

13

6,0%

Jabłonków

5 732

902

15,9%

974

17,0%

5 307

623

11,8%

871

16,4%

Ligotka Kameral.

1 250

186

15,8%

200

16,5%

1 521

151

9,9%

210

13,8%

Koszarzyska

354

96

25,7%

105

29,6%

343

71

20,7%

92

25,7%

Milików

1 275

387

30,7%

399

31,3%

1 302

256

16,7%

349

26,8%

Mosty k. J.

3 830

559

15,3%

600

15,4%

3 662

355

9,5%

487

13,3%

Nawsie

3 743

714

19,0%

754

20,1%

3 733

486

13,0%

650

17,4%

Nydek

1 990

378

18,7%

409

20,6%

2 091

285

13,6%

356

17,0%

Pioseczna

899

167

18,8%

179

19,0%

982

109

11,1%

160

16,3%

Piosek

1 757

289

16,8%

317

18,1%

1 796

209

11,1%

276

15,4%

Ropica

1 486

359

23,6%

370

24,9%

1 618

246

15,2%

317

19,6%

Rzeka

495

69

14,0%

71

14,3%

543

39

7,2%

55

10,1%

Śmiłowice

714

155

22,1%

164

23,0%

852

103

12,1%

153

18,0%

Sobieszowice

808

5

0,5%

5

0,5%

954

2

0,2%

5

0,5%

Trzycież

981

128

13,1%

134

13,6%

996

94

9,4%

143

14,3%

Trzanowice

1 057

177

17,3%

186

17,6%

1 045

113

11,0%

151

14,6%

Trzyniec

36 263

4 868

13,3%

5 336

14,6%

33 782

2 983

8,8%

4 101

12,1%

Wielopole

281

37

12,3%

52

18,5%

294

52

17,7%

59

20,1%

Wędrynia

4 137

1 078

26,0%

1 159

28,0%

4 383

844

19,2%

1 023

23,3%

z dokładnością 0,1%

 

 

 

 

 

Gminy na Zaolziu – wyniki spisu ludności 2021 (Czeski Urząd Statystyczny):

Gmina

razem obywateli

nar. polska

nar. polska i polska + inna

proc.

bez narodowości

proc.

Powiat Karwina

235 579

8 245

11 035

4,57 %

72 025

6,87 %

Olbrachcice

3 742

434

589

16,01 %

914

20,82 %

Bogumin

20 038

247

326

1,63 %

6 246

2,36 %

Czeski Cieszyn

23 130

2 541

3 297

14,25 %

5 905

19,13 %

Dziećmorowice

4 115

44

64

1,55 %

1 126

2,14 %

Lutynia Dolna

5 050

133

187

3,70 %

1 414

5,14 %

Dąbrowa

1 142

30

40

3,50 %

405

5,43 %

Hawierzów

68 153

1 126

1 542

2,26 %

21 477

3,30 %

Błędowice Górne

2 477

15

22

0,89 %

647

1,20 %

Sucha Górna

4 231

474

637

15,05 %

1 179

20,87 %

Kocobędz

1 329

187

226

17,01 %

296

21,87 %

Karwina

48 473

1 790

2 456

5,07 %

15 478

7,44 %

Orłowa

27 581

410

571

2,06 %

9 329

3,12 %

Piotrowice k. Karwiny

4 835

254

327

6,76 %

1 306

9,27 %

Pietwałd

7 460

39

63

0,85 %

2 416

1,25 %

Rychwałd

7 456

62

98

1,31 %

2 239

1,88 %

Stonawa

1 721

215

247

14,34 %

488

20,03 %

Cierlicko

4 646

244

343

7,33 %

1 133

9,76 %

Powiat Frydek Mistek

209 322

9 231

12 416

5,93 %

58 907

8,25 %

Boconowice

449

73

105

21,01 %

123

32,21 %

Bukowiec

1 325

248

344

25,96 %

296

33,43 %

Bystrzyca

5 175

881

1 103

21,31 %

1 091

27,03 %

Domasłowice Dolne

1 393

19

33

2,37 %

400

3,32 %

Łomna Dolna

886

133

167

18,85 %

226

25,30 %

Toszanowice Dolne

371

0

2

0,54 %

117

0,79 %

Gnojnik

1 439

145

179

12,44 %

383

16,04 %

Domasłowice Górne

978

5

9

0,92 %

293

1,31 %

Łomna Górna

329

37

58

17,62 %

85

23,77 %

Toszanowice Górne

655

25

30

4,58 %

190

6,45 %

Gródek

1 794

417

542

30,21 %

391

38,63 %

Hyrczawa

216

8

13

6,02 %

75

0,22 %

Jabłonków

5 307

623

871

16,41 %

1 174

21,08 %

Ligotka Kameralna

1 521

151

210

13,81 %

285

16,99 %

Koszarzyska

343

71

92

25,66 %

76

34,46 %

Milików

1 302

256

349

26,80 %

254

33,30 %

Mosty k. Jabłonkowa

3 662

355

487

13,29 %

853

16,62 %

Nawsie

3 733

486

650

17,41 %

901

22,95 %

Nydek

2 091

285

356

17,03 %

525

22,73 %

Pioseczna

982

109

160

16,29 %

218

20,94 %

Piosek

1 796

209

276

15,37 %

420

20,06 %

Ropica

1 618

246

317

19,59 %

385

25,71 %

Rzeka

543

39

55

10,13 %

140

13,65 %

Śmiłowice

852

103

153

17,96 %

195

23,28 %

Sobieszowice

954

2

5

0,52 %

263

0,73 %

Trzycież

996

94

143

14,35 %

221

18,73 %

Trzanowice

1 045

113

151

14,45 %

219

18,28 %

Trzyniec

33 782

2 983

4 101

12,14 %

9 074

16,59 %

Wielopole

294

52

59

20,07 %

51

24,28 %

Wędrynia

4 383

844

1 023

23,34 %

968

29,98 %

 

Wyniki spisu ludności w 2011 roku – ogólna liczba mieszkańców w gminach, z tego narodowość polska, czeska, morawska, śląska, słowacka, niemiecka, romska

GMINA

razem

polska

czeska

morawska

śląska

słowacka

niemie-cka

romska

Bogumin

21 649

470

13 819

556

244

551

19

42

Rychwałd

7 093

137

4 740

166

73

150

4

0

Orłowa

29 896

751

18 469

1 011

245

1 172

15

9

Dąbrowa

1 310

49

781

25

5

44

0

0

Pietwałd

6 848

64

4 566

234

58

172

1

1

Lutynia Dolna

4 966

194

3 227

135

70

101

2

0

Dziećmorowice

3 953

86

2 603

152

41

98

5

7

Piotrowice k. K.

5 446

695

3 018

85

93

116

3

0

Karwina

56 897

3 226

33 816

1 136

472

3 065

39

84

Stonawa

1 728

335

791

22

22

51

1

0

Hawierzów

76 694

1 873

48 669

2 116

524

2 635

51

39

Sucha Górna

4 333

741

 2 364

80

23

126

2

1

Olbrachcice

3 795

669

2 109

76

41

93

0

0

Cierlicko

4 243

413

2 540

141

77

68

3

1

Kocobędz

1 122

178

674

2

14

22

1

0

Czeski Cieszyn

24 394

3 333

14 043

364

390

729

23

21

Błędowice Górne

2 027

20

1 430

70

11

40

1

0

Hyrczawa

250

9

188

0

2

7

0

0

Mosty k. Jabł.

3 830

559

2 422

21

52

59

1

0

Łomna Górna

352

68

201

0

9

3

0

0

Łomna Dolna

843

189

438

4

15

15

0

0

Boconowice

426

119

230

1

3

3

0

0

Bukowiec

1 339

340

750

1

13

11

0

0

Piosek

1 757

289

1 051

11

27

5

0

0

Pioseczna

899

167

533

9

23

10

0

0

Jabłonków

5 732

902

3 546

34

90

80

3

0

Nawsie

3 743

714

2 225

26

76

49

0

0

Gródek

1 768

554

837

14

34

15

0

0

Milików

1 275

387

668

2

17

8

 0             

0

Koszarzyska

354

96

172

3

8

3

2

0

Nydek

1 900

378

1 158

7

22

17

0

0

Bystrzyca

5 197

1 254

2 894

22

72

58

1

0

Wędrynia

4 137

1 078

2 198

17

61

50

1

0

Trzyniec

36 263

4 868

22 093

183

495

931

13

23

Ropica

1 486

359

817

4

11

26

0

0

Rzeka

495

69

320

4

2

12

0

0

Ligotka Kameralna

1 250

186

802

8

26

22

3

0

Śmiłowice

714

155

414

8

5

6

0

1

Trzycież

981

128

587

3

22

12

0

0

Wielopole

281

37

153

0

3

5

0

0

Gnojnik

1 479

161

966

15

15

29

1

0

Trzanowice

1 057

177

618

7

20

19

0

0

Toszonowice G.

498

20

311

4

5

18

1

0

Toszonowice D.

325

10

240

2

1

9

0

0

 

 

 

 

Narodowość – wyniki spisów ludności w Republice Czeskiej (Czechosłowacji)

narodowość

1961

1970

1980

1991

2001

2011

mieszańcy razem

13 745 577

14 344 987

15 283 095

15 567 666

10 230 060

10 436 560

jedna narodowość, z tego

13 745 577

14 344 987

15 283 095

15 567 666

10 044 155

7 630 246

Polska

67 552

65 132

68 176

61 542

51 968

39 096

Czeska

9 069 222

9  318 019

9 791 122

8 426 070

9 249 777

6 711 624

morawska

0

0

0

1 360 155

380 474

521 801

Śląska

0

0

0

45 223

10 878

12 214

słowacka

 3 836 213

4 199 902

4 676 378

4 819 948

193 190

147 152

niemiecka

140 402

85 663

61 129

53 418

39 106

18 658

Romska

0

0

0

114 116

11 746

5 135

ukraińska

54 984

58 651

54 582

20 654

22 112

53 253

Rusińska

0

0

0

18 648

1 106

739

wietnamska

0

0

0

421

17 462

29 660

węgierska

533 934

570 478

579 166

586 844

14 672

8 920

Grecka

0

0

0

2 969

3 219

2 043

chorwacka

0

0

0

*)

1 585

1 125

dwie narodowości, z tego

0

0

0

0

12 978

163 648

czeska i polska

0

0

0

0

**)

2 804

śląska i polska

0

0

0

0

**)

250

narodowość nieokreślona

0

0

0

30 772

172 827

2 642 666

*) brak danych / údaje schází

**) brak danych / údaje schází

 

 

Mieszkańcy według wybranych narodowości w latach 1991 – 2021:

1991

2001

2011

2021

Razem

10 302 215

10 230 060

10 436 560

10 524 167

narodowość czeska

8 363 768

9 249 777

6 711 624

6 033 084

narodowość morawska

1 362 313

380 474

521 801

359 621

narodowość śląska

44 446

10 878

12 214

12 451

narodowość słowacka

314 877

193 190

147 152

96 041

narodowość polska

59 383

51 961

39 096

26 802

narodowość niemiecka

48 556

39 106

18 658

9 128

narodowość romska

32 903

11 746

5 135

4 458

narodowość nieokreślona

22 017

172 827

2 642 666

3 321 058

 

 

 

 

 

 

 

Tabela wyników spisu ludności 2021 r. w gminach

Województwa Morawsko-Śląskiego

przedstawiona przez Czeski Urząd Statystyczny

 

1.    razem obywateli,

2.    narodowość czeska (wyłącznie i w kombinacji z inną narodowością),

3.    narodowość morawska (wyłącznie i w kombinacji z inną narodowością),

4.    narodowość śląska (wyłącznie i w kombinacji z inną narodowością),

5.    narodowość słowacka (wyłącznie i w kombinacji z inną narodowością),

6.    narodowość polska (wyłącznie i w kombinacji z inną narodowością),

7.    narodowość niemiecka (wyłącznie i w kombinacji z inną narodowością),

8.    narodowość romska (wyłącznie i w kombinacji z inną narodowością),

9.    narodowość wietnamska (wyłącznie i w kombinacji z inną narodowością),

10.  narodowość ukraińska (wyłącznie i w kombinacji z inną narodowością),

11.  narodowość nieokreślona – obywatel nie zadeklarował żadnej narodowości

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

razem

CZESKA

MORAW.

ŚLĄS.

SŁOW.

POLSKA

NIEM.

ROM.

WIET.

UKR.

nieokr.

Bogumin

20038

12535

499

511

445

326

33

209

22

13

6246

Rychwałd

7456

4804

234

175

172

98

13

5

5

9

2239

Orłowa

27581

16312

870

572

920

571

23

83

37

28

9329

Dąbrowa

1142

649

27

25

33

40

0

0

0

0

405

Pietwałd

7460

4675

220

140

176

63

4

29

1

8

2416

Lutynia Dolna

5050

3304

128

137

101

187

6

2

0

1

1414

Dziećmorowice

4115

2755

111

116

97

64

3

5

0

1

1126

Piotrowice koło Karwiny

4835

3060

96

190

96

327

2

8

1

10