Wyniki spisu ludności (1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001)

Výsledky sčítání lidu (1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001)

 

                                                                                                                                            1921              1930                   1950              1961               1970              1980              1991                    2001

 

liczba obywateli razem

10 005 734

10 647 386

8 896 133

9 571 531

9 807 697

10 291 927

10 302 215

10 230 060

počet obyvatel celkem

narodowość czeska

6 758 983

7 304 588

8 343 558

9 023 501

9 270 617

9 733 925

8 363 768

9 249 777

národnost česká

narodowość inna razem

jiná národnost celkem

3 246 751

3 369 798

552 575

548 030

537 080

558 002

1 938 447

980 283

narodowość morawska

0

0

0

0

0

0

1 362 313

380 474

národnost moravská

narodowość śląska

0

0

0

0

0

0

44 446

10 878

národnost slezská

narodowość słowacka

15 732

44 451

258 025

275 997

320 998

359 370

314 877

193 190

národnost slovenská

narodowość romska

0

0

0

0

0

0

32 903

11 746

národnost romská

narodowość ukraińska

0

0

0

0

9 794

10 271

8 220

12 112

národnost ukrajinská

narodowość rosyjska

0

0

18 384

19 549

6 619

5 051

5 062

12 369

národnost ruská

narodowość rusińska

0

0

0

0

0

0

1 926

1 106

národnost rusínská

narodowość polska

103 521

92 689

70 816

66 540

64 074

66 123

59 383

51 968

národnost polská

narodowość węgierska

7 049

11 427

13 201

15 152

18 472

19 676

19 932

14 672

národnost maďarská

narodowość niemiecka

3 061 369

3 149 820

159 938

134 143

80 903

58 211

48 556

39 106

národnost německá

narodowość inna

59 080

65 692

19 770

26 554

28 273

18 264

18 812

69 835

jiná národnost

bez narodowości

bez národnosti

0

5 719

11 441

10 095

9 947

21 036

22 017

172 829