╚eské dráhy a.s. 

Koleje îl╣skie Sp. z o. o.

Rozk│ad jazdy poci╣gów w regionie od 9.12.2018 do 14.12.2019 r. 

Jizdní °ád vlak¨ v regionu od 9.12.2018 do 14.12.2019

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Mosty u Jablunkova, zastávka

 

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 4.40, 5.51, 6.53 (D), 7.51, 12.51, 15.51 (D), 17.51, 20.51

Nawsie / Návsí – 4.40

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.40

Bogumin / Bohumín – 4.40

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.40

Ostrava-Svinov – 4.40

╚adca – 7.09, 8.09, 15.09, 16.09 (D), 18.09, 21.09, 22.58

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Mosty ko│o Jab│onkowa 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Mosty u Jablunkova

 

Nawsie / Návsí – 4.02 (D+S)

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.44, 6.06, 7.06, 8.06, 9.03, 10.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 20.06, 21.06

Bogumin / Bohumín – 4.44, 6.06, 7.06, 8.06, 9.03, 10.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 20.06, 21.06

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.44, 6.06, 7.06, 8.06, 9.03, 10.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 20.06, 21.06

Ostrava-Svinov – 4.44, 6.06, 7.06, 8.06, 9.03, 10.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 20.06, 21.06

Studénka – 12.06, 14.06, 15.06, 16.06, 18.06

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 6.45 (D), 7.06, 8.06, 15.06, 16.06 (D), 18.06, 21.06, 22.56

╚adca – 7.06, 8.06, 15.06, 16.06 (D), 18.06, 21.06, 22.56

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Nawsie 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Návsí

 

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.12, 4.53, 5.15 (C), 6.15, 6.51 (D), 7.15, 8.15, 9.15, 10.14, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 14.51 (D), 15.15, 16.15, 17.14, 18.14, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15

Bogumin / Bohumín – 4.12, 4.53, 5.15 (C), 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.14, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.14, 18.14, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.12, 4.53, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.14, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.14, 18.14, 19.15, 20.15, 21.15

Ostrava-Svinov – 4.12, 4.53, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.14, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.14, 18.14, 19.15, 20.15, 21.15

Ostrava-Stodolní (przez  Hawierzów / p°es Haví°ov) – 6.51 (D), 14.51 (D)

Studénka – 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 18.14

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 3.45 (D+S), 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.48, 19.45, 20.45, 22.46

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 22.46

╚adca – 22.46

Äilina (pospieszne / rychlíky) – 7.49, 9.49, 12.49, 15.49, 16.49, 17.49, 20.49 (D+N)

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 5.02 (D+sobota), 7.11, 8.11, 11.11, 12.11, 15.11, 16.11, 20.11

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Trzyniec-Centrum 

Odjezdy vlak¨ ze stanice T°inec-centrum

 

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.24, 5.05, 5.26 (C), 6.26, 7.02 (D), 7.26, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.02 (D), 15.26, 16.26, 17.25, 18.25, 19.26, 20.26, 21.26, 22.26

Bogumin / Bohumín – 4.24, 5.05, 5.25 (C), 6.26, 7.26, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.26, 16.26, 17.26, 18.26, 19.26, 20.26, 21.26, 22.26

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.24, 5.05, 6.26, 7.26, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.26, 16.26, 17.26, 18.26, 19.26, 20.26, 21.26

Ostrava-Svinov – 4.24, 5.05, 6.26, 7.26, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.26, 16.26, 17.26, 18.26, 19.26, 20.26, 21.26

Ostrava-Svinov (przez  Hawierzów / p°es Haví°ov) – 7.02 (D), 15.02 (D)

Studénka – 12.26, 14.26, 15.26, 16.26, 18.26

Nawsie / Návsí) – 5.33, 6.21 (D), 6.33, 7.33, 8.33, 9.33, 10.33, 11.33, 12.33, 13.33, 14.19 (D), 14.33, 15.05 (C), 15.33, 16.33, 17.33, 18.36, 19.33, 20.33, 21.33, 22.33, 23:46

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 5.33, 6.33, 7.33, 8.33, 9.33, 10.33, 11.33, 12.33, 13.33, 14.33, 15.33, 16.33, 17.33, 18.36, 19.33, 20.33, 22.33

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 22.33

╚adca – 22.33

Äilina (pospieszne / rychlíky) – 7.41, 9.41, 12.41, 15.41, 16.41, 17.41, 20.41 (D+N)

Nawsie / Návsí (pospieszny / rychlík) – 22.49 (D+N)

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 5.09 (D+S), 7.19, 8.19, 11.19, 12.19, 15.19, 16.19, 20.19

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Czeski Cieszyn 

Odjezdy vlak¨ ze stanice ╚eský Týšín

 

Cieszyn – 5.22, 7.20, 9.22, 12.22, 14.22, 16.22, 18.20, 20.22, 22.22

Bogumin / Bohumín – 4.40, 5.25, 5.42 (C), 6.40, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.40, 20.40, 21.40 22.40

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í (przez Bogumin / p°es Bohumín) – 4.40, 5.25, 6.40, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.40, 20.40, 21.40

Ostrava-Svinov (przez Bogumin / p°es Bohumín) – 4.40, 5.25, 6.40, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.40, 20.40, 21.40

Studénka – 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.45

Nawsie / Návsí – 5.21, 6.09 (D), 6.21, 7.21, 8.21, 9.21, 10.21, 11.21, 12.21, 13.21, 14.07 (D), 14.21, 14.53 (C), 15.21, 16.21, 17.21, 18.24, 19.21, 20.21, 21.21, 22.21, 23.34

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 5.21, 6.21, 7.21, 8.21, 9.21, 10.21, 11.21, 12.21, 13.21, 14.21, 15.21, 16.21, 17.21, 18.24, 19.21, 20.21, 22.21

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 22.21

╚adca – 22.21

Frýdek-Místek – 4.37, 5.41, 6.41, 7.41, 8.41, 9.41, 10.41, 11.41, 12.41, 13.41, 14.41, 15.41, 16.41, 17.41, 18.42, 19.42, 20.42, 21.41, 22.43

Ostrava-Svinov (przez Hawierzów / p°es Haví°ov) – 4.45, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.47, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.43, 19.45, 20.43, 21.58, 22.45

Ostrawa / Ostrava, Stodolní (przez Hawierzów / p°es Haví°ov) – 4.11, 5.15 (D), 6.11 (D), 7.16 (D), 8.11 (D), 10.11 (D), 12.11 (D), 13.11 (D), 14.11 (D), 15.16 (D), 16.11 (D), 17.11 (D), 18.11 (D)

Opava – 4.45, 5.45, 6.11 (D), 6.45, 7.45, 8.11 (D), 8.45, 9.45, 10.11 (D), 10.47, 11.45, 12.11 (D), 12.45, 13.45, 14.11 (D), 14.45, 15.45, 16.11 (D), 16.45, 17.45, 18.11 (D), 18.43

Äilina (pospieszne / rychlíky) – 4.49 (L), 7.33, 9.33, 10.47 (*), 12.33, 15.33, 16.33, 17.33, 19.22 (*, pi╣tek), 20.33 (D+N)

Nawsie / Návsí (pospieszny / rychlík) – 22.38 (D+N)

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 1.03 (L), 5.20 (D+S), 7.27, 8.27, 10.40 (*, N), 11.27, 12.27, 15.27, 16.27, 18.41 (*), 20.27

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Hawierzów 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Haví°ov

 

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.44, 5.18 (D), 5.46, 6.18 (D), 6.46, 7.18 (D), 7.46, 8.46, 9.18 (D), 9.44, 10.46, 11.18 (D), 11.44, 12.18 (D), 12.46, 13.18 (D), 13.44, 14.18 (D), 14.46, 15.18 (D), 15.44, 16.18 (D), 16.46, 17.18 (D), 17.44, 18.46, 19.18 (D), 19.44, 20.18, 20.44, 21.44, 22.48

Trzyniec / T°inec – 5.18 (D), 5.46 (D), 13.44 (D), 15.18 (D)

Nawsie / Návsí – 5.46 (D), 13.44 (D)

Ostrava-Svinov – 3.28, 4.35 (D), 5.10, 5.40 (D), 6.10, 7.10, 7.40 (D), 8.10, 8.46 (S+N), 9.10, 10.10, 10.43 (S+N), 11.12, 12.10, 12.43 (S+N), 13.10, 13.40 (D), 14.10, 14.43 (S+N), 15.10, 15.40 (D), 16.10, 16.43 (S+N), 17.10, 18.10, 18.43 (S+N), 19.10, 19.40 (D), 20.10, 21.10, 22.20, 23.10

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 6.34 (D), 8.34 (D), 10.34 (D), 12.34 (D), 14.34 (D), 16.34 (D), 18.34 (D)

Opava – 4.35 (D), 5.10, 5.40 (D), 6.10, 6.34 (D), 7.10, 8.10, 8.34 (D), 9.10, 10.10, 10.34 (D), 11.12, 12.10, 12.34 (D), 13.10, 14.10, 14.34 (D), 15.10, 16.10, 16.34 (D), 17.10, 18.10, 18.34 (D), 19.10

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Gnojnik 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Hnojník

 

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.56, 5.58, 6.58, 7.58, 8.58, 9.58, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58, 14.58, 15.58, 16.58, 17.58, 18.59, 19.59, 20.59, 21.58, 23.27

Cieszyn – 4.56, 6.58, 8.58, 11.58, 13.58, 15.58, 17.58, 19.59, 21.58

Frýdek Místek – 4.25 (D+S), 4.58, 5.58, 6.58, 7.58, 8.58, 9.58, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58, 14.58, 15.58, 16.58, 17.58, 18.59, 19.59, 20.59, 21.58, 22.59

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Karwina, dworzec g│ówny 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Karviná, hlavní nádra×í

 

Bogumin / Bohumín – 4.58, 5.42, 6.01 (C), 6.58, 7.58, 8.58, 9.58, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58, 14.58, 15.58, 16.58, 17.58, 19.02, 19.58, 20.58, 21.58, 22.58

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.58, 5.42, 6.58, 7.58, 8.58, 9.58, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58, 14.58, 15.58, 16.58, 17.58, 19.02, 19.58, 20.58, 21.58

Ostrava-Svinov – 4.58, 5.42, 6.58, 7.58, 8.58, 9.58, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58, 14.58, 15.58, 16.58, 17.58, 19.02, 19.58, 20.58, 21.58

Studénka – 4.58, 12.58, 14.58, 15.58, 16.58, 19.02

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.32 (C), 15.00, 16.00, 17.00, 17.56, 18.56, 20.00, 21.00, 22.00, 23.14

Nawsie / Návsí – 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.32 (C), 15.00, 16.00, 17.00, 17.56, 18.56, 20.00, 21.00, 22.00, 23.14

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.56, 18.56, 20.00, 22.00

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 22.00

╚adca – 22.00

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 1.23 (L), 5.38 (D+S), 7.46, 8.46, 11.46, 12.46, 15.46, 16.46, 20.46

Nawsie / Návsí (pospieszne / rychlíky) – 7.15, 9.15, 12.15, 15.15, 16.15, 17.15, 20.15, 22.21 (D+N)

Äilina (pospieszne / rychlíky) – 4.25 (L), 7.15, 9.15, 12.15, 15.15, 16.15, 17.15, 20.15 (D+N)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji DzieŠmorowice 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Dýtmarovice

 

Bogumin / Bohumín – 5.07, 5.51, 6.10 (C), 7.07, 7.33 (D), 8.07, 9.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.07, 19.11, 19.46, 20.07, 21.07, 22.07, 23.07, 23.11 (C)

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 5.07, 5.51, 7.07, 8.07, 9.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.07, 19.11, 20.07, 21.07, 22.07

Ostrava-Svinov – 5.07, 5.51, 7.07, 8.07, 9.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.07, 19.11, 20.07, 21.07, 22.07

Studénka – 5.07, 13.07, 15.07, 16.07, 17.07, 19.11

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.49, 5.52, 6.49, 7.49, 8.49, 9.49, 10.49, 11.48, 12.49, 13.49, 14.24 (C), 14.49, 15.49, 16.49, 17.48, 18.48, 19.49, 20.49, 21.49, 23.05

Nawsie / Návsí – 4.49, 5.52, 6.49, 7.49, 8.49, 9.49, 10.49, 11.48, 12.49, 13.49, 14.24 (C), 14.49, 15.49, 16.49, 17.48, 18.48, 19.49, 20.49, 21.49, 23.05

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 4.49, 5.52, 6.49, 7.49, 8.49, 9.49, 10.49, 11.48, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.48, 18.48, 19.49, 21.49

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 21.49

╚adca – 21.49

Piotrowice ko│o Karwiny / Petrovice u Karviné – 4.43 (D), 5.10 (D), 5.55, 7.10, 11.10, 12.10, 13.52, 14.22 (C), 14.52, 15.52, 16.52, 17.52, 18.52, 19.52, 22.51 (C)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Piotrowice ko│o Karwiny 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Petrovice u Karviné

 

Bogumin / Bohumín – 7.25 (D), 19.38, 23.03 (C)

DzieŠmorowice / Dýtmarovice – 4.55 (D), 5.40 (D), 6.55, 7.25, 11.55, 12.55, 13.58 14.13 (C), 14.38, 15.38, 16.38, 17.36, 18.36, 19.38, 23.03 (C)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Bogumin 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Bohumín

 

Cha│upki – 6.51, 8.47, 11.45, 14.35, 19.39, 21.43

Rybnik – 6.51, 8.47, 11.45, 19.39, 21.43

Katowice – 6.51, 8.47, 11.45, 21.46 

Racibórz – 14.53

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.41, 5.41, 6.41, 7.41, 8.41, 9.41, 10.41, 11.40, 12.41, 13.41, 14.16 (C), 14.41, 15.41, 16.41, 17.40, 18.40, 20.41, 21.41, 22.57

Nawsie / Návsí) – 4.41, 5.41, 6.41, 7.41, 8.41, 9.41, 10.41, 11.40, 12.41, 13.41, 14.16 (C), 14.41, 15.41, 16.41, 17.40, 18.40, 20.41, 21.41, 22.57

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 4.41, 5.41, 6.41, 7.41, 8.41, 9.41, 10.41, 11.40, 12.41, 13.41, 14.41, 15.41, 16.41, 17.40, 18.40, 21.41

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 21.41

╚adca – 21.41

Piotrowice ko│o Karwiny / Petrovice u Kastrviné – 4.34 (D), 11.00 (D), 22.43 (C)

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 2.05 (L), 3.40, 4.00 (D), 4.46 (D+S), 5.18, 6.01 (D), 6.13, 7.18, 7.31 (N), 8.18, 9.18, 10.18, 11.18, 12.18, 12.50, 13.18, 14.11, 14.18, 15.18, 16.18, 17.18, 18.18, 18.30, 19.20, 20.18, 20.50, 21.24, 22.28

Ostrava-Svinov – 2.05 (L), 3.40, 4.00 (D), 4.46 (D+S), 5.18, 6.01 (D), 6.13, 7.18, 7.31 (N), 8.18, 9.18, 10.18, 11.18, 12.18, 12.50, 13.18, 14.11, 14.18, 15.18, 16.18, 17.18, 18.18, 18.30, 19.20, 20.18, 20.50, 21.24, 22.28

Studénka – 2.05 (L), 3.40, 4.46 (D+S), 5.18, 6.13, 7.37 (N), 12.50, 13.18, 14.18, 15.18, 16.18, 17.18, 18.30, 19.18, 20.50

Lotnisko / letištý Mošnov – 2.05 (L), 3.40, 4.46 (D+S), 7.31 (N), 12.50, 20.50 

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 2.10 (L), 3.23 (*), 4.24 (D+S), 5.07 (*), 5.24 (D+S), 5.55, 6.24, 6.51, 7.07 (*), 7.24, 8.06, 8.24, 9.06, 9.07 (*, D+S), 10.06, 10.24, 10.51, 12.06, 12.24, 13.00, 13.24, 13.51, 14.06, 14.24, 15.24, 16.08, 16.24, 16.51, 17.00, 17.24 (D+N), 18.06, 18.24, 18.51, 19.24 (N), 20.00 (D+N), 20.24

Äilina (pospieszne / rychlíky) – 3.08 (*), 4.09 (L), 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.53 (*, pi╣tek), 20.00 (D+N)

Nawsie / Návsí (pospieszne / rychlíky) – 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.06 (D+N)

Cha│upki (pospieszne / rychlíky) – 10.09 (*), 14.35 (*), 18.09 (*), 20.12 (*, L=19.6.-31.8.), 21.31 (*)

Zebrzydowice (pospieszne / rychlíky) – 11.20 (*), 11.29 (*, L), 14.33 (*), 17.22 (*)

Warszawa (pospieszne / rychlíky) – 10.09 (*), 11.20 (*), 14.35 (*), 17.22 (*), 18.09 (*)

Katowice (pospieszne / rychlíky) – 10.09 (*), 11.20 (*), 14.35 (*), 17.22 (*), 18.09 (*), 20.12 (*, L=19.6.-31.8.), 21.31 (*)

Kraków (pospieszne / rychlíky) – 11.29 (*, L), 14.33 (*)

Gdynia (pospieszny / rychlík) – 11.20 (*), 20.12 (*, L=19.6.-31.8.)

úeba (pospieszny / rychlík) – 20.12 (*, L=19.6.-31.8.)

Wroc│aw (pospieszny / rychlík) – 2.15 (*)

Berlin (pospieszny / rychlík) – 2.15 (*)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Cha│upki 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Cha│upki

 

Rybnik – 4.36, 5.39, 6.59, 8,57, 11.46, 13.55, 19.46, 21.59

Katowice – 6.59, 8.57, 11.46, 13.55, 19.46, 21.59

Racibórz – 4.59 (D), 7.02, 8.13 (D), 9.02, 12.19 (D), 15.00, 16.00 (D), 19.04

Bogumin / Bohumín – 6.02, 8.20, 11.12, 13.55, 17.07 (C), 17.26 (D), 21.19

Warszawa (pospieszne / rychlíky) – 6.19 (D,+S), 10.16 (*), 14.42 (*), 18.16 (*)

Katowice (pospieszne / rychlíky) – 6.19 (D+S), 10.16 (*), 14.42 (*), 18.16 (*), 20.17 (*, L=19.6.-31.8.), 21.39 (*)

úeba (pospieszny / rychlík) – 20.17 (*, L=19.6.-31.8.)

Bogumin / Bogumín (pospieszne / rychlíky) – 6.20 (*), 7.50 (*, L=22.6.-1.9.), 9.43 (*), 13.16 (*), 17.42 (*)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Zebrzydowice 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Zebrzydowice

 

Czechowice-Dziedzice – 4.38 (D+S), 13.29 (D)

Katowice – 8.18 (D+S), 10.14, 16.31 (D), 19.21 (S, N) 

Cieszyn – 6.55 (D+S), 8.55, 12.03 (D), 15.16 (D), 17.10 (S+N), 19.23 (D), 21.48 (N)

Warszawa (pospieszne / rychlíky) – 11.41 (*), 17.43 (*)

Katowice (pospieszne / rychlíky) – 11.41 (*), 17.43 (*)

Kraków (pospieszne / rychlíky) – 11.48 (*, L), 14.52 (*)

Gdynia (pospieszny / rychlík) – 11.41 (*)

Bogumin / Bohumín (pospieszne / rychlíky) – 10.16 (*), 18.15 (*), 18.16 (*), 21.41 (D, N)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Cieszyn 

Odjezdy vlak¨ ze stanice Cieszyn

Frýdek-Místek – 5.33, 7.31, 9.33, 12.33, 14.33, 16.33, 18.31, 20.33, 22.33

Zebrzydowice – 4.07 (D+S), 7.47 (D+S), 9.43, 12.58 (D), 16.00 (D), 18.50 (S+N)

Czechowice-Dziedzice – 4.07 (D+S), 12.58 (D)

Katowice – 7.47 (D+S), 9.43, 16.00 (D), 18.50 (S, N)

 

Objaťnienia / vysvýtlivky:

D = dni robocze / pracovní dny

S = sobota

N = niedziela / nedýle

C = dni nauki szkolnej / dny školního vyuŔování

L = lato / léto

* = konieczna miejscówka / nutná místýnka