╚eské dráhy a.s. / Koleje îl╣skie Sp. z o. o.

Rozk│ad jazdy poci╣gów w regionie w 2018 roku / Jizdní °ád vlak¨ v regionu v roce 2018

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Odjezdy vlak¨ ze stanice Mosty u Jablunkova, zastávka

 

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 4.40, 5.53, 6.53 (D), 7.53, 12.53, 15.53 (D), 17.53, 20.53

Nawsie / Návsí – 4.40

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.40

Bogumin / Bohumín – 4.40

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.40

Ostrava-Svinov – 4.40

╚adca – 7.07, 8.07, 15.07, 16.07 (D), 18.07, 21.07, 22.58

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Mosty ko│o Jab│onkowa / Odjezdy vlak¨ ze stanice Mosty u Jablunkova

 

Nawsie / Návsí – 4.02 (D+S)

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.44, 6.05, 7.05, 8.05, 9.00, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05

Bogumin / Bohumín – 4.44, 6.05, 7.05, 8.05, 9.00, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.44, 6.05, 7.05, 8.05, 9.00, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05

Ostrava-Svinov – 4.44, 6.05, 7.05, 8.05, 9.00, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05

Studénka – 12.05, 14.05, 15.05, 16.05, 18.05

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 6.44 (D), 7.05, 8.05, 15.05, 16.05 (D), 18.05, 21.05, 22.56

╚adca – 7.05, 8.05, 15.05, 16.05 (D), 18.05, 21.05, 22.56

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Nawsie / Odjezdy vlak¨ ze stanice Návsí

 

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.12, 4.53, 5.13 (C), 6.14, 6.50 (C), 7.14, 8.14, 9.09, 10.14, 11.14, 12.14, 13.14, 14.14, 14.50 (D), 15.14, 16.14, 17.14, 18.14, 19.14, 20.14, 21.14, 22.14

Bogumin / Bohumín – 4.12, 4.53, 5.13 (C), 6.14, 7.14, 8.14, 9.09, 10.14, 11.14, 12.14, 13.14, 14.14, 15.14, 16.14, 17.14, 18.14, 19.14, 20.14, 21.14, 22.14

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.12, 4.53, 6.14, 7.14, 8.14, 9.09, 10.14, 11.14, 12.14, 13.14, 14.14, 15.14, 16.14, 17.14, 18.14, 19.14, 20.14, 21.14

Ostrava-Svinov – 4.12, 4.53, 6.14, 7.14, 8.14, 9.09, 10.14, 11.14, 12.14, 13.14, 14.14, 15.14, 16.14, 17.14, 18.14, 19.14, 20.14, 21.14

Ostrava-Svinov (przez  Hawierzów / p°es Haví°ov) – 6.50 (C), 14.50 (D)

Studénka – 12.14, 14.14, 15.14, 16.14, 18.14

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 3.45 (D+S), 5.46, 6.50, 7.46, 8.43, 9.46, 10.46, 11.46, 12.46, 13.46, 14.46, 15.46, 16.46, 17.46, 18.47, 19.46, 20.46, 22.46

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 22.46

╚adca – 22.46

»ylina (pospieszne / rychlíky) – 7.50, 9.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.29 (*, pi╣tek / pátek), 17.50, 20.50 (D+N)

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 5.01 (D+sobota), 7.10, 8.10, 11.10, 12.10, 14.47 (*, N), 15.10, 16.10, 20.10

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Trzyniec-Centrum / Odjezdy vlak¨ ze stanice T°inec-centrum

 

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.24, 5.05, 5.25 (C), 6.26, 7.02 (C), 7.26, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.02 (D), 15.26, 16.26, 17.26, 18.26, 19.26, 20.26, 21.26, 22.26

Bogumin / Bohumín – 4.24, 5.05, 5.25 (C), 6.26, 7.26, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.26, 16.26, 17.26, 18.26, 19.26, 20.26, 21.26, 22.26

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.24, 5.05, 6.26, 7.26, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.26, 16.26, 17.26, 18.26, 19.26, 20.26, 21.26

Ostrava-Svinov – 4.24, 5.05, 6.26, 7.26, 8.26, 9.26, 10.26, 11.26, 12.26, 13.26, 14.26, 15.26, 16.26, 17.26, 18.26, 19.26, 20.26, 21.26

Ostrava-Svinov (przez  Hawierzów / p°es Haví°ov) – 7.02 (D), 15.02 (D)

Studénka – 12.26, 14.26, 15.26, 16.26, 18.26

Nawsie / Návsí) – 5.34, 6.24 (C), 6.38, 7.34, 8.31, 9.34, 10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.24 (D), 14.34, 15.08 (C), 15.34, 16.34, 17.34, 18.35, 19.34, 20.34, 21.34, 22.34, 23:48

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 5.34, 6.38, 7.34, 8.31, 9.34, 10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34, 15.34, 16.34, 17.34, 18.35, 19.34, 20.34, 22.34

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 22.34

╚adca – 22.34

»ylina (pospieszne / rychlíky) – 7.42, 9.42, 12.42, 15.42, 16.42, 17.42, 20.42 (D+N)

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 5.08 (D+S), 7.18, 8.18, 11.18, 12.18, 15.18, 16.18, 20.18

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Czeski Cieszyn / Odjezdy vlak¨ ze stanice ╚eský Týšín

 

Cieszyn – 5.20, 7.20, 10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20

Bogumin / Bohumín – 4.39, 5.23, 5.45 (C), 6.39, 7.39, 8.39, 9.39, 10.39, 11.38, 12.39, 13.39, 14.39, 15.39, 16.39, 17.39, 18.38, 19.39, 20.39, 21.39, 22.39

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í (przez Bogumin / p°es Bohumín) – 4.39, 5.23, 6.39, 7.39, 8.39, 9.39, 10.39, 11.38, 12.39, 13.39, 14.39, 15.39, 16.39, 17.39, 18.38, 19.39, 20.39, 21.39

Ostrava-Svinov (przez Bogumin / p°es Bohumín) – 4.39, 5.23, 6.39, 7.39, 8.39, 9.39, 10.39, 11.38, 12.39, 13.39, 14.39, 15.39, 16.39, 17.39, 18.38, 19.39, 20.39, 21.39

Studénka – 12.39, 14.39, 15.39, 16.39, 18.38

Nawsie / Návsí – 5.22, 6.12 (C), 6.26, 7.22, 8.19, 9.22, 10.22, 11.22, 12.22, 13.22, 14.12 (D), 14.22, 14.56 (C), 15.22, 16.22, 17.22, 18.23, 19.22, 20.22, 21.22, 22.22, 23.37

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 5.22, 6.26, 7.22, 8.19, 9.22, 10.22, 11.22, 12.22, 13.22, 14.22, 15.22, 16.22, 17.22, 18.23, 19.22, 20.22, 22.22

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 22.22

╚adca – 22.22

Frýdek-Místek – 4.38, 5.40, 6.40, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.43

Ostrava-Svinov (przez Hawierzów / p°es Haví°ov) – 4.11 (D), 4.46, 5.15 (D), 5.47, 6.47, 7.16 (D), 7.46, 8.46, 9.46, 10.46, 11.46, 12.46, 13.16 (D), 13.46, 14.47, 15.16 (D), 15.46, 16.46, 17.46, 18.43, 19.46, 20.44, 21.56, 22.46

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í (przez Hawierzów / p°es Haví°ov) – 6.10 (D), 8.10 (D), 10.10 (D), 12.10 (D), 14.10 (D), 16.10 (D), 18.10 (D)

Opava – 4.11 (D), 4.46, 5.15 (D), 5.47, 6.10 (D), 6.47, 7.46, 8.10 (D), 8.46, 9.46, 10.10 (D), 10.46, 11.46, 12.10 (D), 12.46, 13.46, 14.10 (D), 14.47, 15.46, 16.10 (D), 16.46, 17.46, 18.10 (D), 18.43

»ylina (pospieszne / rychlíky) – 4.54 (L), 7.34, 9.34, 10.48 (*), 12.34, 15.34, 16.34, 17.34, 20.34 (D+N)

Nawsie / Návsí (pospieszny / rychlík) – 22.40 (D+N)

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 0.55 (L), 5.12 (D+S), 7.26, 8.26, 11.26, 12.26, 15.02 (*, N), 15.26, 16.26, 18.40 (*), 20.26

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Hawierzów / Odjezdy vlak¨ ze stanice Haví°ov

 

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.47, 5.17 (D), 5.47, 6.17 (D), 6.47, 7.18 (D), 7.45, 8.47, 9.18 (D), 9.45, 10.47, 11.18 (D), 11.45, 12.19 (D), 12.47, 13.18 (D), 13.47, 14.17 (D), 14.47, 15.18 (D), 15.47, 16.17 (D), 16.47, 17.18 (D), 17.47, 18.47, 19.18 (D), 19.47, 20.47, 21.47, 22.50

Trzyniec / T°inec – 5.17 (D), 5.47 (C), 13.47 (D), 15.18 (D)

Nawsie / Návsí – 5.47 (C), 13.47 (D)

Ostrava-Svinov – 3.28, 4.35 (D), 5.10, 5.40 (D), 6.10, 7.10, 7.40 (D), 8.10, 8.46 (S+N), 9.10, 10.10, 10.43 (S+N), 11.12, 12.10, 12.43 (S+N), 13.10, 13.40 (D), 14.10, 14.43 (S+N), 15.10, 15.40 (D), 16.10, 16.43 (S+N), 17.10, 18.10, 18.43 (S+N), 19.10, 19.40 (D), 20.10, 21.10, 22.20, 23.10

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 6.34 (D), 8.34 (D), 10.34 (D), 12.34 (D), 14.34 (D), 16.34 (D), 18.34 (D)

Opava – 4.35 (D), 5.10, 5.40 (D), 6.10, 6.34 (D), 7.10, 8.10, 8.34 (D), 9.10, 10.10, 10.34 (D), 11.12, 12.10, 12.34 (D), 13.10, 14.10, 14.34 (D), 15.10, 16.10, 16.34 (D), 17.10, 18.10, 18.34 (D), 19.10

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Gnojnik / Odjezdy vlak¨ ze stanice Hnojník

 

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.56, 5.58, 6.58, 7.58, 8.58, 9.58, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58, 14.58, 15.58, 16.58, 17.58, 18.58, 19.58, 20.58, 21.58, 23.27

Cieszyn – 4.56, 6.58, 9.58, 11.58, 13.58, 15.58, 17.58, 19.58, 21.58

Frýdek Místek – 4.26 (D+S), 4.55, 5.57, 6.57, 7.57, 8.57, 9.57, 10.57, 11.57, 12.57, 13.57, 14.57, 15.57, 16.57, 17.57, 18.57, 19.57, 20.57, 21.57, 22.59

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Karwina, dworzec g│ówny / Odjezdy vlak¨ ze stanice Karviná, hlavní nádra×í

 

Bogumin / Bohumín – 4.59, 5.43, 6.05 (C), 6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59, 16.59, 17.59, 18.59, 19.59, 20.59, 21.59, 22.59

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 4.59, 5.43, 6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59, 16.59, 17.59, 18.59, 19.59, 20.59, 21.59

Ostrava-Svinov – 4.59, 5.43, 6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59, 16.59, 17.59, 18.59, 19.59, 20.59, 21.59

Studénka – 12.59, 14.59, 15.59, 16.59, 18.59

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 5.00, 6.04, 6.59, 7.56, 8.56, 9.56, 10.59, 11.56, 12.56, 13.59, 14.33 (C), 14.59, 15.56, 16.59, 17.57, 18.59, 19.59, 20.56, 21.59, 23.14

Nawsie / Návsí – 5.00, 6.04, 6.59, 7.56, 8.56, 9.56, 10.59, 11.56, 12.56, 13.59, 14.33 (C), 14.59, 15.56, 16.59, 17.57, 18.59, 19.59, 20.56, 21.59, 23.14

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 5.00, 6.04, 6.59, 7.56, 8.56, 9.56, 10.59, 11.56, 12.56, 13.59, 14.59, 15.56, 16.59, 17.57, 18.59, 19.59, 21.59

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 21.59

╚adca – 21.59

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 1.23 (L), 5.38 (D+S), 7.46, 8.46, 11.46, 12.46, 15.46, 16.46, 20.46

»ylina (pospieszne / rychlíky) – 4.33 (L), 7.14, 9.14, 12.14, 15.14, 16.14, 17.14, 20.14, 22.20 (D+N)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji DzieŠmorowice / Odjezdy vlak¨ ze stanice Dýtmarovice

 

Bogumin / Bohumín – 5.09, 5.53, 6.15 (C), 7.09, 7.32 (D), 8.09, 9.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 15.09, 16.09, 17.09, 18.09, 19.09, 19.36, 20.09, 21.09, 22.09, 23.09, 23.13 (C)

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 5.09, 5.53, 7.09, 8.09, 9.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 15.09, 16.09, 17.09, 18.09, 19.09, 20.09, 21.09, 22.09

Ostrava-Svinov – 5.09, 5.53, 7.09, 8.09, 9.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 15.09, 16.09, 17.09, 18.09, 19.09, 20.09, 21.09, 22.09

Studénka – 13.09, 15.09, 16.09, 17.09, 19.09

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.49, 5.53, 6.48, 7.35, 8.35, 9.45, 10.48, 11.35, 12.35, 13.48, 14.22 (C), 14.48, 15.35, 16.35, 17.47, 18.48, 19.48, 20.35, 21.48, 23.04

Nawsie / Návsí – 4.49, 5.53, 6.48, 7.35, 8.35, 9.45, 10.48, 11.35, 12.35, 13.48, 14.22 (C), 14.48, 15.35, 16.35, 17.47, 18.48, 19.48, 20.35, 21.48, 23.04

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 4.49, 5.53, 6.48, 7.35, 8.35, 9.45, 10.48, 11.35, 12.35, 13.48, 14.48, 15.35, 16.35, 17.47, 18.48, 19.48, 21.48

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 21.48

╚adca – 21.48

Piotrowice ko│o Karwiny / Petrovice u Karviné – 4.43 (D), 5.13 (D), 5.59, 7.13, 10.13, 11.39, 13.13, 14.25 (C), 14.53, 15.39 (D), 17.13, 18.13, 19.13, 22.53 (C)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Piotrowice ko│o Karwiny / Odjezdy vlak¨ ze stanice Petrovice u Karviné

 

Bogumin / Bohumín – 7.24 (D), 19.28, 23.05 (C)

DzieŠmorowice / Dýtmarovice – 4.58 (D), 5.43 (D), 6.38, 7.24, 10.58, 12.58, 13.58 (C), 14.38, 15.25 (D), 16.55, 17.58, 18.38, 19.28, 23.05 (C)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Bogumin / Odjezdy vlak¨ ze stanice Bohumín

 

Cha│upki – 6.46, 8.38, 11.40, 14.35, 19.34, 21.43

Rybnik – 6.46, 8.38, 11.40, 19.34, 21.43

Katowice – 6.46, 8.38, 11.40, 21.43 

Racibórz – 14.35

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – 4.40, 5.44, 6.39, 7.27, 8.26, 9.36, 10.39, 11.25, 12.28, 13.39, 14.13 (C), 14.39, 15.26, 16.26, 17.38, 18.39, 20.26, 21.29, 22.55

Nawsie / Návsí) – 4.40, 5.44, 6.39, 7.27, 8.26, 9.36, 10.39, 11.25, 12.28, 13.39, 14.13 (D), 14.39, 15.26, 16.26, 17.38, 18.39, 20.26, 21.29, 22.55

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – 4.40, 5.44, 6.39, 7.27, 8.26, 9.36, 10.39, 11.25, 12.28, 13.39, 14.39, 15.26, 16.26, 17.38, 18.39, 21.29

Mosty ko│o Jab│onkowa, przystanek / Mosty u Jablunkova, zastávka – 21.29

╚adca – 21.29

Piotrowice ko│o Karwiny / Petrovice u Kastrviné – 4.33 (D), 10.03 (D), 22.43 (C)

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í – 2.07 (L), 3.40, 4.02 (D), 4.46 (D+S), 5.22, 6.03 (D), 6.11 (D), 6.22, 7.22, 7.37 (N), 8.22, 9.22, 10.22, 11.22, 12.22, 12.51, 13.22, 14.16, 14.22, 15.21, 16.22, 17.22, 18.22, 18.35, 19.21, 20.22, 20.48, 21.23, 22.30

Ostrava-Svinov – 2.07 (L), 3.40, 4.02 (D), 4.46 (D+S), 5.22, 6.03 (D), 6.11 (D), 6.22, 7.22, 7.37 (N), 8.22, 9.22, 10.22, 11.22, 12.22, 12.51, 13.22, 14.16, 14.22, 15.21, 16.22, 17.22, 18.22, 18.35, 19.21, 20.22, 20.48, 21.23, 22.30

Studénka – 2.07 (L), 3.40, 4.46 (D+S), 5.22, 6.11 (D), 6.22, 7.37 (N), 12.51, 13.22, 14.16, 15.21, 16.22, 17.22, 18.35, 19.21, 20.48

Lotnisko / letištý Mošnov – 2.07 (L), 3.40, 6.22, 7.37 (N), 12.51, 20.48  

Ostrava-Svinov (pospieszne / rychlíky) – 3.33 (*), 3.51, 4.28 (D+S), 5.08 (*), 5.28 (D+S), 5.57, 6.28, 6.51, 7.08 (*), 7.28, 8.07, 8.28, 9.04, 9.08 (*, D+S), 10.07, 10.28, 10.51, 12.07, 12.28, 13.04, 13.28, 13.51, 14.07, 14.28, 15.28, 16.07, 16.28, 16.51, 17.04, 17.28 (D+N), 18.05, 18.28, 18.51, 19.28 (N), 20.01 (D+N), 20.28, 21.04

»ylina (pospieszne / rychlíky) – 3.05 (*), 4.16 (L), 6.57, 8.57, 11.57, 14.57, 15.57, 16.57, 19.57

Nawsie / Návsí (pospieszny / rychlík) – 22.02 (D+N)

Cha│upki (pospieszne / rychlíky) – 10.05 (*), 14.26 (*), 18.20 (*)

Zebrzydowice (pospieszne / rychlíky) – 3.22 (*), 11.19 (*), 14.19 (*), 17.21 (*), 21.21 (*)

Warszawa (pospieszne / rychlíky) – 3.22 (*), 10.05 (*), 11.19 (*), 14.26 (*), 17.21 (*), 18.20 (*)

Katowice (pospieszne / rychlíky) – 10.05 (*), 11.19 (*), 14.26 (*), 17.21 (*), 18.20 (*), 21.21 (*)

Kraków (pospieszne / rychlíky) – 3.22 (*), 14.19 (*)

Gdynia (pospieszny / rychlík) – 11.19 (*)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Cha│upki / Odjezdy vlak¨ ze stanice Cha│upki

 

Rybnik – 5.29 (D), 5.37 (S+N), 6.54, 8.48, 11.47, 13.44, 16.42 (D), 16.52 (S+N), 19.41, 21.51

Katowice – 5.29 (D), 6.54, 8.48, 11.47, 13.44, 16.42 (D), 16.52 (S+N), 21.51

Racibórz – 4.37 (D), 6.37, 8.51, 14.42, 16.07 (D), 18.56

Bogumin / Bohumín – 6.00 (S+N), 6.14 (D), 8.13, 11.12, 14.03, 19.08, 21.13

Warszawa (pospieszne / rychlíky) – 6.18 (*, D+sobota), 10.11 (*), 14.32 (*), 18.26 (*)

Katowice (pospieszne / rychlíky) – 6.18 (*, D+sobota), 10.11 (*), 14.32 (*), 18.26 (*)

Bogumin / Bogumín (pospieszne / rychlíky) – 9.40 (*), 13.34 (*), 17.40 (*)

Ostrawa, dworzec g│ówny / Ostrava, hlavní nádra×í (pospieszny / rychlík) – 21.32 (*, D+N)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Zebrzydowice / Odjezdy vlak¨ ze stanice Zebrzydowice

 

Czechowice-Dziedzice – 4.39, 13.48, 19.08 (S)

Biesko-Bia│a – 19.08 (S)

Katowice – 8.28, 16.38, 19.08 (N) 

Cieszyn – 6.53, 9.13, 15.16 (D), 17.17 (S+N), 19.14, 21.46 (N)

Warszawa (pospieszne / rychlíky) – 3.42 (*), 11.38 (*), 17.40 (*)

Katowice (pospieszne / rychlíky) – 11.38 (*), 14.26 (*), 17.40 (*), 21.40 (*)

Kraków (pospieszne / rychlíky) – 3.42 (*), 14.39 (*)

Gdynia (pospieszny / rychlík) – 11.38 (*)

Bogumin / Bohumín (pospieszne / rychlíky) – 1.12 (*), 6.18 (*), 10.18 (*), 13.14 (*), 18.18 (*)

 

Odjazdy poci╣gów ze stacji Cieszyn / Odjezdy vlak¨ ze stanice Cieszyn

 

Frýdek-Místek – 5.31, 7.31, 10.31, 12.31, 14.31, 16.31, 18.31, 20.31, 22.31

Zebrzydowice – 4.01, 7.50, 13.10, 16.00, 18.30 (S+N)

Czechowice-Dziedzice – 4.01, 13.10, 18.30 (S)

Bielsko-Bia│a – 18.30 (S)

Katowice – 7.50, 16.00, 18.30 (N)

 

Objaťnienia / vysvýtlivky:

D = dni robocze / pracovní dny

S = sobota

N = niedziela / nedýle

C = dni nauki szkolnej / dny školního vyuŔování

L = lato / léto

* = konieczna miejscówka / nutná místýnka