Jabłonków: Ruch polityczny COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA (dalej COEX) przechodzi do opozycji

 

W trakcie obrad 10. Sesji Rady Miasta Jabłonkowa w dniu 15.12.2015 r. decydowano o przekazaniu (odsprzedaży) działki, na której znajduje się Lasek Miejski, Miejscowemu Kołu PZKO w Jabłonkowie i o wyborze przewodniczącego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych przy Radzie Miasta Jabłonkowa. W związku z tym, że obie decyzje były dla COEX niekorzystne, a „Koalicja dla Jabłonkowa” ich nie poparła – przedstawiciel COEX, lider listy Stowarzyszenia COEX i Kandydatów Niezależnych, Leszek Richter, poinformował o rezygnacji COEX z udziału w „Koalicji dla Jabłonkowa”. W związku z tym, że dotychczasowym przewodniczącym Komitetu ds. Mniejszości Narodowych był Tadeusz Świerczek (COEX), który w międzyczasie z mandatu zrezygnował na rzecz Richtera, mogliśmy sądzić że jego wybór na to stanowisko jest formalnością. Niestety, pomimo, że zaproponował go koalicjant Marcin Filipczyk (ANO 2011), burmistrz Jiří Hamrozi (KDU-ČSL) przeforsował swojego kandydata Jana Turoňa (KDU-ČSL). W wyniku tej intrygi, Miejscowe Koło PZKO nie ma w Komitecie ds. Mniejszości Narodowych swego przedstawiciela. Nie jest też prawdą, jak pisze prasa regionalna, że przedstawiciel COEX w Radzie Miasta nie podał powodów swej rezygnacji. To przekazał publicznie nie tylko w trakcie obrad, ale i listownie panu burmistrzowi. Leszek Richter jest aktywnym działaczem licznych organizacji społecznych, angażuje się w organizowanie Gorolskiego Święta, działa w Muzeum Adama Sikory przy Miejscowym Kole PZKO, jest pomysłodawcą i realizatorem znaku firmowego „Górolsko Swoboda – Produkt Regionalny”, publikuje artykuły z dziedziny folklorystyki. W ubiegłej kadencji pracował w komisji ds. planu strategicznego rozwoju miasta Jabłonkowa. Polska Sekcja Narodowa COEX popiera decyzję naszego radnego, bowiem jest niedopuszczalne, aby w ten sposób potraktować naszego samorządowca.

 

 

Jablunkovská koalice příšla o jednoho člena” („Horizont”, 2.2.2016 r.)

 

 

Příšla jablunkovská koalice o parťáka? („Třinecký-Trzyniecki Hutník”, 3.2.2016 r.)