Relacja ze Zgromadzenia Ogólnego KP(bez komentarza)

źródło www.glosludu.cz 

chochliki wyznaczone przez administratora

 

 

Dziś w ośrodku kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie odbywa się XII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Dzięki „Głosowi Ludu” będziecie na bieżąco. Czytajcie naszą stronę, gdzie przez cały dzień będzie trwać relacja na żywo. Rozpoczynamy już o godz. 8.45.

9.05

Delegaci zajmują miejsca. Obrady rozpoczną się o godz. 9.15.

9.20 

 Specjalnie dla naszych czytelników mamy ujęcie z drona.

9.25 - Pieśnią Gaude Mater Polonia rozpoczęły się obrady XII Walnego Zgromadzenia Kongresu Polaków w RC. Zagaja je ks. Bogusław Kokotek. W swoim przemówieniu odniósł się do 1050. rocznicy chrztu Polski. Wyraził nadzieję, że wszystko będzie się odbywać w myśl słów „Bóg, Honor, Ojczyzna", które przełożą się na biblijne „Wiara, Nadzieja, Miłość".
Modlitwę o jedność uczestników Zgromadzenia odmówił ks. Adam Rucki.

 

9.30 - Z okolicznościowym koncertem występuje chór Collegium Canticorum

9.50 - Józef Szymeczek oficjalnie otworzył XII Zgromadzenie Ogolne Kongresu Polaków w RC i przekazał prowadzenie Satnisławowi Folwarcznemu, a ten przywitał gości. Zaproszenie przyjęli m.in. wiceminister spraw zagranicznych RP, Jan Dziedziczak, ambasador RP w Pradze, Grażyna Bernatowicz, poseł na sejm RP Stanisław Pięta, senator RP Artur Warzocha, senator RC Pert Gawlas, hetman województwa morawsko-śląskiego Miroslav Novák, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, pełnomocnik rządu dla województwa morawsko-śląskiego Jerzy Cienciała, biskup Jan Wacławek, konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

10.05 - Obecnie trwa dyskusja formalna związana z ustaleniem porządku obrad. Lech Niedoba z Jabłonkowa poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sprawozdania finansowego Kongresu za ostatnią kadencję.

10.20 - Głos zabiera Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. – Jesteście dla nas ważni, o Zaolziu się mówi, wasze organizacje są stawiane za wzór. Hasło „Postaw na polskość" oddaje pewną misję działań organizacji polskich poza granicami. Granice się zacierają, pozostaje to, co mamy w sercu. Cieszę się z bardzo interesującej pozycji, którą otrzymałem „Wizji 2035...". Wiele miejsc gdzie mieszkają Polacy, mało miejsce, gdzie coś takiego powstało – powiedział Dziedziczak.

10.27 - „Głos Ludu" jest fenomenem. Możecie być dumni z tego, że macie gazetę wydawaną tak często, o takim nakładzie – powiedział wiceminister. Pochwalił także stworzenie dokumentu „Wizja 2035".

10.35 - Co znaczy dziś polskość? Otóż tyle samo, co przez 1050 lat. Nie ma Polski czerwonej czy różowej. Polak musi być człowiekiem dumnym, świadomym swoich korzeni – to już słowa Stanisława Pięty, posła z Bielska-Białej, który jest gościem Zgromadzenia Ogólnego.

10.40 - Mamy dla was kolejny obrazek filmowy ze Zgromadzenia Ogólnego.

10.45 - Przemawia senator Artur Warzocha. – W przemówieniach pojawiają się te same akcenty, pozwólcie więc, że podziękuję wam za to, co robicie. Jesteśmy pod ważeniem waszych osiągnięć i stawiamy je innym za wzór – mówi senator, zapewniając, że Senat RP we współpracy z MSZ otoczy Polaków w RC szczególną opieką. – Eksperyment z przekazaniem pieniędzy na wspieranie Polonii do MSZ się nie powiódł i fundusze te wróciły do Senatu, który będzie teraz nimi zarządzał.

10.50 - Życzenia delegatom złożyli również senator RC Pert Gawlas i hetman województwa morawsko-śląskiego Miroslav Novák Hetman zwrócił uwagę na fenomen Teatru Cieszyńskiego, który łączy Scenę Polską i Czeską. – To prawdziwy fenomen i jestem z tego dumny Novák – stwierdził.

10.55 - obecnie głos zabierają kolejni goście, m.in. konsul generalny RP Janusz Bilski oraz prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Tadeusz Piłat.

11.03 - Teraz mikrofon należy do Longina Komołowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Komołowski deklaruje dalszą współpracę. – Myślę, że fakt iż pieniądze na wspieranie polskości powróciły do senatu, będzie dobrą zmianą. Liczę też, że będzie okazja do przedyskutowania z wami zasad rozdziału tych środków – mówi Komołowski, chwaląc też lokalną współpracę czesko-polską. – Jesteście ambasadorami polskości i nie są to czcze słowa. To jest szalenie ważne i dziękujemy wam za to, bo Polska potrzebuje takich przykładów na arenie międzynarodowej. Trzeba też powiedzieć, że jesteście lepiej zorganizowani niż Polacy na Litwie, ale oni tam na Litwie nie są wewnętrznie podzieleni, w efekcie mają swojego reprezentanta w parlamencie – mówi Komołowski.

11.20 - Wystąpił Eugeniusz Delong, przedstawiciel polskiej mniejszości w komisji dotacyjnej przy Ministerstwie Kultury RC.

11.25 - Józef Szymeczek otrzymał nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Księgarzy „Genius Loci, Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej”. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki.

11.30 - Zebrani przyjęli ordynację wyborczą. 

11.40 - Zebrani dyskutują nad kwestiami formalnymi.

11.44 - Józef Szymeczek przedstawia sprawozdanie z działalności Kongresu Polaków w RC 2012-2016. Prezes Kongresu Polaków podkreśla znaczenie Ośrodka Dokumentacyjnego KP. Jednym z priorytetów była też troska o szkolnictwo polskie. Udało się m.in. wybudować nowe przedszkole w Gnojniku. Kolejnym „tematem” było wydawanie „Głosu Ludu”. – Chcę zwrócić uwagę, że gazeta ma swoje oblicze internetowe – mówi Szymeczek. – Prowadzimy księgarnię w Czeskim Cieszynie. Wspólnie z Polakami z Polski zrealizowaliśmy również kilka transgranicznych projektów unijnych. Nasza działalność polityczna jest równie rozległa. 

Szymeczek omawia teraz działalność kulturalną Kongresu, przypominając m.in. konkurs „Tacy jesteśmy”. Tematem, który „rozkręciliśmy” niedawno jest także „Wizja 2035”. Ten materiał nie daje rozwiązań, ale sygnalizuje problemy. Z jego pomocą dyskutujemy o naszej przyszłości – mówi prezes KP.

12.13 - Rozpoczyna się dyskusja nad sprawozdaniem.

12.18 - Zygmunt Rakowski zaproponował podjęcie uchwały, która apeluje o lepszą współpracę i zgodę między ZG PZKO i Radę KP. – Polacy w Republice Czeskiej powinni mówić jednym głosem – mówił Zygmunt Rakowski.

12.21 - Jan Ryłko zaapelował, by uzupełnić propozycję Zygmunta Rakowskiego o dopisek, iż chodzi o działania obu parterów.

12.25 - Zebrani przegłosowali uchwałę zaproponowaną przez Zygmunta Rakowskiego.

12.27 - Zebranie Ogólne Kongresu Polaków przyjęło sprawozdanie prezesa.

 12.30 – Władysław Adamiec referuje sprawozdanie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC. 

Zebranie Ogólne Kongresu Polaków przyjęło sprawozdanie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC.

12.34 - Dariusz Branny przedstawia sprawozdanie Rady Nadzorczej XI kadencji.

12.38 - Zebranie Ogólne Kongresu Polaków przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej XI kadencji.

12.41 - Beata Schönwald przedstawiła weryfikację protokołu poprzedniego Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków, po czym przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do godziny 13.00.

 12.55 - Do tej pory przyjęto zgłoszenia 17 osób kandydujących do Rady Kongresu Polaków w RC. Oto pełna lista.

 

 13.30 - rozpoczyna się popołudniowa część Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków w RC

 

13.35 - Tomasz Pustówka prezentuje delegatom propozycje zmian w statucie Kongresu Polaków. – Proponowana wersja statutu nie odbiega w sposób zasadniczy od obecnego dokumentu. Nie proponujemy żadnych rewolucyjnych zmian – zapewnia.

14.00 - Trwa dyskusja, czy prezesa Kongresu ma wybierać Rada Kongresu czy Zgromadzenie Ogólne Kongresu.

14.10 - Zebrani odrzucili propozycję Lecha Niedoby, by to Zgromadzenie Ogólne Kongresu, a nie Rada Kongresu, wybierało prezesa Kongresu.

14.18 - Zebrani odrzucili też propozycję zmian w liczbie reprezentantów przysługujących poszczególnym organizacjom  (w zależności od wielkości bazy członkowskiej organizacji) w Radzie Przedstawicieli KP.

 

14.20 - Zgromadzenie Ogólne uchwaliło nowy statut Kongresu Polaków.

14.21 - Rozpoczyna się autoprezentacja kandydatów.

 

 

Jako pierwszy wystąpił Jan Ryłko. Po nim prezentowali się Małgorzata Rakowska, Józef Szymeczek, Tomasz Pustówka, Mariusz Wałach, Andrzej Russ, Andrzej Bizoń, Michał Zawadzki, Mariusz Zawadzki, Władysław Adamiec, Dariusz Branny, Lech Niedoba, Danuta Branna, Andrzej Suchanek, Michał Chrząstowski, Franciszek Jasiok, Izabela Wałaska, Tomasz Ondruch.

14.50 - Trwa autoprezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej Kongresu Polaków. Zaprezentowali się: Rafał Zawadzki, Stanisław Fierla, Roman Sekula, Bogdan Siderek, Dominik Ryłko, Michał Przywara, Dariusz Cymerys, Dominik Siderek.

15.00 - Rozpoczęła się przerwa w obradach.

15.12 - Trwają wybory władz Kongresu Polaków w RC.

16.30 - Po przerwie rozpoczęła się część poświęcona „Wizji 2035”. Jej założenia przedstawił Zygmunt Rakowski. Barbara Smugała omawia natomiast kondycję polskiego szkolnictwa na Zaolziu oraz pracę Komisji Szkolnej Kongresu Polaków.

16.35 - Kolejnym mówcą jest Andrzej Bizoń, który przedstawia stan szkolnictwa średniego.

16.48 - Głos zabiera Roman Zemene, delegat z Wędryni.

16.59 - Jan Ryłko przypomniał, że PZKO jest największą organizacja polską w Europie, działającą poza granicami kraju. - Jest podstawą i kręgosłupem polskości w Republice Czeskiej Mamy ogromny wpływ na to, co dzieje się na Zaolziu, to zaszczyt ale i odpowiedzialność – stwierdził, zapewniając, że współpraca PZKO z innymi organizacjami jest dobra. Za przykład Jan Ryłko podał Macierz Szkolną, Rodzinę Katyńską, PTTS „Beskid Śląski” i inne. – Słyszymy i czytamy o konflikcie na linii PZKO – Kongres. Korzystając z okazji, chciałbym oświadczyć, że członkowie PZKO opowiedzieli się za pozostaniem w strukturach Kongresu, ja natomiast starałem się znaleźć taki kompromis, aby nasz związek był w należytych proporcjach reprezentowany – stwierdził, a zakończył swe wystąpienie apelem o współdziałanie.

i przyszło opamiętanie  16.18

 

16.12 - O kondycji polskiego sportu na Zaolziu mówi Henryk Cieślar, wiceprezes PTTS "Beskid Śląski".

16.16 - Teraz przemawia Michał Przywara, który nakłania delegatów do przyłączenia się do dwóch projektów: letniego obozu dla polskich dzieci oraz szkoły języka polskiego, będącej reakcją na fakt, iż w niektórych gminach nie ma już polskich szkół. Pieniądze można znaleźć, ale muszą być chętni – przekonuje Przywara.

16.21 - Dla odmiany Melchior Sikora informuje zebranych o akcji „Racek”, czyli zbiórce pieniędzy na odbudowę skradzionego pomnika inżyniera Celestyna Racka na cmentarzu w Karwinie. 

16.25 - Bogdan Kokotek prezentuje dorobek i sukcesy zespołu Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. – Muszę jednak dołożyć łyżkę dziegciu. Okazuje się bowiem, że na przedstawieniach Sceny Czeskiej ponad połowa rozmów na widowni prowadzona jest w naszej gwarze mówi.

16.28 - o specyfice pracy polskiego samorządowca na Zaolziu mówi z kolei Bogusław Raszka, wójt Wędryni.

16.32 - Głos zabiera także Danuta Branna, która mówi o potrzebie szerszego informowania czeskich sąsiadów na temat Polaków na Zaolziu.

16.40 - Ogłoszone zostały wyniki wyborów do Rady Kongresu Polaków. Oddano 151 głosów. W pierwszej turze członkami Rady Kongresu Polaków zostali: Andrzej Bizoń 128 głosów, Tomasz Pustówka (122), Józef Szymeczek (119), Mariusz Wałach (119), Małgorzata Rakowska(106), Dariusz Branny ( 92) i Danuta Branna (77). W drugiej turze zebrani wybiorą jeszcze dwóch członków Rady.

16.45 - Ogłoszono również wyniki wyborów do Rady Nadzorczej. Jej członkowie zostali: Michał Przywara (122 głosy), Rafał Zawadzki (104), Dariusz Cymerys (89), Bogdan Siderek (89), Roman Sekula (87). Obecnie trwa przerwa w obradach

 

 

Wiadomo już, kto zasiądzie w kadencji 2016-2020 w Radzie Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Wyboru dokonali delegaci Zgromadzenia Ogólnego, które od rana odbywa się w „Strzelnicy” w Czeskim Cieszynie.

 

Radnymi zostali: Andrzej Bizoń Tomasz Pustówka, Józef Szymeczek, Mariusz Wałach, Małgorzata Rakowska, Dariusz Branny, Danuta Branna, Mariusz Zawadzki i Andrzej Suchanek

 

Mariusz Wałach został prezesem KP.

Gratulujemy!!!!!!!

i komentarze

Komentarze: 8

Sortuj według

Najstarsze

Roman Kaszper ·

Uniwersytet Jagielloński

Zycze inspiracyjnych obrad, zywych dyskusji i dobrego wyboru.

 

 

 

Urszula Drahná ·

Uniwersytet Jagielloński

Czy poseł Pięta został oficjalnie zaproszony? Ciekawy wybór. Pada wtedy pytanie: Quo vadis, Zaolzie?

 

 

Roman Kaszper ·

Uniwersytet Jagielloński

Pan posel Pieta zawsze byl zapraszany na oficjalne imprezy KP. Mysle, ze i tym razem tak bylo. Prawda jest, ze jego drzwi kancelarii w waznych sprawach Zaolziakow byly zawsze otwarte

 

 

Urszula Drahná ·

Uniwersytet Jagielloński

Panie Romanie, to w takim razie wzbudza to mój niepokój. Nie wiem, czy wtedy znane były poglądy pana posła.

 

 

Bronislav Schimke ·

UK Praha

Roman Kaszper - ježali naprawde KP popiera ideologie propagowana przez tego osobnika to trzeba szybko uciekać z tego zgrupowania...

 

 

 

Bronislav Schimke ·

UK Praha

Ježeli zaproszenie tego (p)osla z Bielska bylo oficjalne, to prosze o podanie nazwiska czlowieka , który te karykature polityka, zlodzieja , ksenofoba, zaprosil. Ma prawde pani Drahná- že w tym wypadku Zaolzie zmierza do eliminacji, ze strony normalnych ludzi. !!!

 

 

 

Głos Ludu - Gazeta Polaków w Republice Czeskiej

Pana komentarz został usunięty. Wie pan, dlaczego? Na łamach Głosu Ludu nie ma miejsce na pomawianie...

 

Bronislav Schimke ·

UK Praha

Głos Ludu - Gazeta Polaków w Republice Czeskiej

 

 

Bronislav Schimke ·

UK Praha

Głos Ludu - Gazeta Polaków w Republice Czeskiej Niestety , szkoda , že nie wiecie, že Pieta byl prawomocne osadzony w Bielsku za wykradanie samochodów !!! I on sam w swoim cv o tym mówi i twierdzi (SIC !!!) že to byla jego walka z komunistami !!!

 

 

Adam Walach

Jak to że u Was już 16:48 ?

 

 

Marek Siderek ·

Pracuje w firmie: Kraków

Przepraszam czy ta realicja jest na żywo ? coś z tą godz. jest nie tak !!! Pozdrawiam i zyczę owocnych obrad . Marek Siderek