Polacy w radach miast i gmin (2014 – 2018 r.)

Polácí v zastupitelstvech měst a obcí (2014-2018)

 

Rady miast i gmin, w których COEX kandydowała

Zastupitelstva měst a obcí, ve kterých kandidovala COEX

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – mgr Jan Czapek (COEX),

Piotrowice k. K. / Petrovice u Karviné – mgr Helena Michalska (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), inż. Stanisław Konkolski (TOP 09), Kazimierz Faja (ČSSD),

Olbrachcice / Albrechtice – MUDr Stanisław Kowalski (COEX), inż. Henryk Feber (PROAL), inż. arch. Piotr Kalina (PROAL), RNDr Adam Bojko (PROAL), inż. Andrzej Santarius, Ph.D. (KDU-ČSL),

Cierlicko / Těrlicko – mgr Barbara Smugała (COEX+NK), inż. Wawrzyniec Fójcik (NEZ),

Kocobędz / Chotěbuz – inż. Bronisław Mrózek (COEX), Roman Bulawa (COEX),

Czeski Cieszyn / Český Těšín – mgr Stanisław Folwarczny (ODS), mgr. Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci), mgr. Tomasz Pustówka (Nestraníci), inż. Jan Branny (ODS), mgr Piotr Sznapka (ČSSD), Józef Gociek (ČSSD), MUDr Stanisław Sikora (KDU-ČSL),

Ropica / Ropice – inż. Jerzy Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Trzanowice / Třanovice – Ryszard Jochymek (COEX), inż. Zbigniew Janczyk (SNK Třanovice), Michał Krawiec (KDU-ČSL),

Trzyniec / Třinec – inż. Jan Ferenc (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), mgr. Anna Bystrzycka Ph.D. (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), MUDr Janina Kantorowa (TOP 09), PharmDr Lech Branny (Úsvit), inż. Wiesław Wania (KDU-ČSL), Andrzej Bezecny (KDU-ČSL),

Wędrynia / Vendryně – Bogusław Raszka (COEX), inż. Bronisław Zawada (COEX), mgr Roman Zemene (COEX), Dawid Peprník (COEX), Janusz Ondraszek (COEX), inż. Marek Lakota (COEX), inż. Roman Walkarz (COEX),

Nydek / Nýdek – inż. Michał Milerski (COEX), Stanisław Szturc (COEX), inż. Paweł Szymeczek (SNK),

Koszarzyska / Košařiska – Janusz Klimek (COEX), Alina Koždoń (COEX), Daniel Mazur (Nestraníci),

Milików / Milíkov – Ewa Kawulok (COEX), Kazimierz Sikora (COEX), inż. Mirosław Sikora (COEX), Władysław Niesłanik (COEX), mgr Lucia Peter Tomkowa (COEX), Józef Wojtas (ČSSD),

Grodek / Hrádek – Paweł Pilch (COEX), inż. Danuta Cieślar (COEX), MVDr Roman Polok (COEX), Piotr Dudys (Náš domov),

Náwsie / Návsí – Stanisław Lisztwan (COEX), Marian Waszut (KDU-ČSL), MUDr Halina Dorda (KSČM),

Jabłonków / Jablunkov – mgr. Leszek Richter (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), Stanisław Jakus (SNK Jablunkov 2014), Jan Gomola (SNK Jablunkov 2014), inż. Marcin Filipczyk (ANO 2011), Lech Niedoba (ČSSD), Oskar Martynek (ČSSD),

Łomna Dolna / Dolní Lomná – JUDr Józef Zubek (COEX), Iwan Kluz (COEX), Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná), Alojzy Kawulok (SNK obce Dolní Lomná), inż. Marek Jachnicki (SNK obce Dolní Lomná),

Bukowiec / Bukovec – inż. Robert Kulig (COEX), Roman Czepczor (COEX), Janusz Motyka (COEX), Roman Lysek (KDU-ČSL), Józef Jochymek (Občané pro Bukovec).

 

Rady miast i gmin, w których COEX nie kandydowała

Zastupitelstva měst a obcí, ve kterých nekandidovala COEX

 

Bogumin / Bohumín – nie stwierdzono / nezjištěno,

Rychwałd / Rychvald – nie stwierdzono / nezjištěno,

Pietwałd / Petřvald – nie stwierdzono / nezjištěno,

Dąbrowa / Doubrava – inż. Piotr Czapek (KSČM),

Orłowa / Orlová – nie stwierdzono / nezjištěno,

Dziećmorowice / Dětmarovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Karwina / Karviná – mgr Andrzej Szyja (KDU-ČSL), Józef Majewski (ČSSD), Karol Wiewiórka (KSČM), Danuta Kwiczalowa (KSČM), Edward Matykiewicz (KSČM),

Stonawa / Stonava – inż. Andrzej Feber (ANO 2011), MUDr Helena Bednářowa (ANO 2011),

Sucha Górna / Horní Suchá – mgr Jan Zyder (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), inż. Karol Siwek (ČSSD), inż. Marian Weiser (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), inż. Marian Pilch  (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), inż. Piotr Chlebik (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), Eugeniusz Faja (KSČM), Halina Žylowa (KDU-ČSL), MUDr Nikol Stefaniszek (KDU-ČSL), Waldemar Wala (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá),

Hawierzów / Havířov – Bc. Daniel Pawlas (KSČM), inż. Edward Heczko (KSČM), Ing. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL),

Błędowice Górne / Horní Bludovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Wielopole / Vělopolí – nie stwierdzono / nezjištěno,

Gnojnik / Hnojník – nie stwierdzono / nezjištěno,

Trzycież / Střítež – Stanisław Niemczyk (OS Střítež za zdravé životní prostředí),

Śmiłowice / Smilovice – inż. Henryk Mackowski (Smilovice – nezávislí),

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – inż. Halina Zientek (SNK),

Rzeka / Řeka – nie stwierdzono / nezjištěno,

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – mgr Tadeusz Grycz (SN za Horní Tošanovice),

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Bystrzyca / Bystřice – mgr Roman Wróbel (Jasně, čitelně, srozumitelně), Wiesław Szpak (Jasně, čitelně, srozumitelně), inż. Mariusz Wałach (Jasně, čitelně, srozumitelně), mgr Roman Raszka (Jasně, čitelně, srozumitelně),  mgr Marcel Ćmiel (Pro klidnou a prosperující Bystřici), inż. Radek Olszar Ph.D., MBA (Pro klidnou a prosperující Bystřici),

Boconowice / Bocanovice – Roman Czeczotka (ČSSD), Maria Jurzykowska (SNK PRO OBEC BOCANOVICE),

Łomna Górna / Horní Lomná – Tomasz Gruszka (KDU-ČSL),

Pioseczna / Písečná – inż. Władysław Sikora (SNK Písečná – místo pro život), Bc. Dawid Ćmiel, mgr Bogdan Cienciala,

Piosek / Písek – nie stwierdzono / nezjištěno,

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – inż. Roman Szotkowski (NAZÁVISLÍ-NIEZALEŻNI), Alojzy Martynek (MOSTY PLUS), Leszek Martynek (ČSSD), inż. Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS),

Herczawa / Hrčava – nie stwierdzono / nezjištěno.

 

(stan na dzień 31.8.2017 r. / stav ke dni 31.8.2017)