Polacy w radach miast i gmin (2014 – 2018 r.)

Polácí v zastupitelstvech mýst a obcí (2014-2018)

 

Rady miast i gmin, w których COEX kandydowa│a

Zastupitelstva mýst a obcí, ve kterých kandidovala COEX

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyný – mgr Jan Czapek (COEX),

Piotrowice k. K. / Petrovice u Karviné – mgr Helena Michalska (COEX+NK – Sou×ití-Wspólnota), in┐. Stanis│aw Konkolski (TOP 09), Kazimierz Faja (╚SSD),

Olbrachcice / Albrechtice – MUDr Stanis│aw Kowalski (COEX), in┐. Henryk Feber (PROAL), in┐. arch. Piotr Kalina (PROAL), RNDr Adam Bojko (PROAL), in┐. Andrzej Santarius, Ph.D. (KDU-╚SL),

Cierlicko / Týrlicko – mgr Barbara Smugala (COEX+NK), in┐. Wawrzyniec Fójcik (NEZ),

Kocobŕdz / Chotýbuz – in┐. Bronis│aw Mrózek (COEX), Roman Bulawa (COEX),

Czeski Cieszyn / ╚eský Týšín – mgr Stanis│aw Folwarczny (ODS), mgr. Gabriela H°ebáŔkowa (Nestraníci), mgr. Tomasz Pustówka (Nestraníci), in┐. Jan Branny (ODS), mgr Piotr Sznapka (╚SSD), Józef Gociek (╚SSD), MUDr Stanis│aw Sikora (KDU-╚SL),

Ropica / Ropice – in┐. Jerzy Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), in┐. Bogus│aw Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Trzanowice / T°anovice – Ryszard Jochymek (COEX), in┐. Zbigniew Janczyk (SNK T°anovice), Micha│ Krawiec (KDU-╚SL),

Trzyniec / T°inec – in┐. Jan Ferenc (COEX+NK – Sou×ití-Wspólnota), mgr. Anna Bystrzycka Ph.D. (COEX+NK – Sou×ití-Wspólnota), MUDr Janina Kantorowa (TOP 09), PharmDr Lech Branny (Úsvit), in┐. Wies│aw Wania (KDU-╚SL), Andrzej Bezecny (KDU-╚SL),

Wŕdrynia / Vendryný – Bogus│aw Raszka (COEX), in┐. Bronis│aw Zawada (COEX), mgr Roman Zemene (COEX), Dawid Peprník (COEX), Janusz Ondraszek (COEX), in┐. Marek Lakota (COEX), in┐. Roman Walkarz (COEX),

Nydek / Nýdek – in┐. Micha│ Milerski (COEX), Stanis│aw Szturc (COEX), in┐. Pawe│ Szymeczek (SNK),

Koszarzyska / Koša°iska – Janusz Klimek (COEX), Alina Ko×do˝ (COEX), Daniel Mazur (Nestraníci),

Milików / Milíkov – Ewa Kawulok (COEX), Kazimierz Sikora (COEX), in┐. Miros│aw Sikora (COEX), W│adys│aw Nies│anik (COEX), mgr Lucia Peter Tomkowa (COEX), Józef Wojtas (╚SSD),

Grodek / Hrádek – Pawe│ Pilch (COEX), in┐. Danuta Cieťlar (COEX), MVDr Roman Polok (COEX), Piotr Dudys (Náš domov),

Náwsie / Návsí – Stanis│aw Lisztwan (COEX), Marian Waszut (KDU-╚SL), MUDr Halina Dorda (KS╚M),

Jab│onków / Jablunkov – mgr. Leszek Richter (COEX+NK – Sou×ití-Wspólnota), Stanis│aw Jakus (SNK Jablunkov 2014), Jan Gomola (SNK Jablunkov 2014), in┐. Marcin Filipczyk (ANO 2011), Lech Niedoba (╚SSD), Oskar Martynek (╚SSD),

úomna Dolna / Dolní Lomná – JUDr Józef Zubek (COEX), Iwan Kluz (COEX), Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná), Alojzy Kawulok (SNK obce Dolní Lomná), in┐. Marek Jachnicki (SNK obce Dolní Lomná),

Bukowiec / Bukovec – in┐. Robert Kulig (COEX), Roman Czepczor (COEX), Janusz Motyka (COEX), Roman Lysek (KDU-╚SL), Józef Jochymek (ObŔané pro Bukovec).

 

Rady miast i gmin, w których COEX nie kandydowa│a

Zastupitelstva mýst a obcí, ve kterých nekandidovala COEX

 

Bogumin / Bohumín – nie stwierdzono / nezjištýno,

Rychwa│d / Rychvald – nie stwierdzono / nezjištýno,

Pietwa│d / Pet°vald – nie stwierdzono / nezjištýno,

D╣browa / Doubrava – in┐. Piotr Czapek (KS╚M),

Or│owa / Orlová – nie stwierdzono / nezjištýno,

DzieŠmorowice / Dýtmarovice – nie stwierdzono / nezjištýno,

Karwina / Karviná – mgr Andrzej Szyja (KDU-╚SL), Józef Majewski (╚SSD), Karol Wiewiórka (KS╚M), Danuta Kwiczalowa (KS╚M), Edward Matykiewicz (KS╚M),

Stonawa / Stonava – in┐. Andrzej Feber (ANO 2011), MUDr Helena Bedná°owa (ANO 2011),

Sucha Górna / Horní Suchá – mgr Jan Zyder (STAN+NK – Sdru×ení NK Horní Suchá), in┐. Karol Siwek (╚SSD), in┐. Marian Weiser (STAN+NK – Sdru×ení NK Horní Suchá), in┐. Marian Pilch  (STAN+NK – Sdru×ení NK Horní Suchá), in┐. Piotr Chlebik (STAN+NK – Sdru×ení NK Horní Suchá), Eugeniusz Faja (KS╚M), Halina Äylowa (KDU-╚SL), MUDr Nikol Stefaniszek (KDU-╚SL), Waldemar Wala (STAN+NK – Sdru×ení NK Horní Suchá),

Hawierzów / Haví°ov – Bc. Daniel Pawlas (KS╚M), in┐. Edward Heczko (KS╚M), Ing. Bogus│aw Niemiec (KDU-╚SL),

B│ŕdowice Górne / Horní Bludovice – nie stwierdzono / nezjištýno,

Wielopole / Výlopolí – nie stwierdzono / nezjištýno,

Gnojnik / Hnojník – nie stwierdzono / nezjištýno,

Trzycie┐ / St°íte× – Stanis│aw Niemczyk (OS St°íte× za zdravé ×ivotní prost°edí),

îmi│owice / Smilovice – in┐. Henryk Mackowski (Smilovice – nezávislí),

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – in┐. Halina Zientek (SNK),

Rzeka / ěeka – nie stwierdzono / nezjištýno,

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – mgr Tadeusz Grycz (SN za Horní Tošanovice),

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – nie stwierdzono / nezjištýno,

Domas│owice Dolne / Dolní Domaslovice – nie stwierdzono / nezjištýno,

Domas│owice Górne / Horní Domaslovice – nie stwierdzono / nezjištýno,

Bystrzyca / Byst°ice – mgr Roman Wróbel (Jasný, Ŕitelný, srozumitelný), Wies│aw Szpak (Jasný, Ŕitelný, srozumitelný), in┐. Mariusz Wa│ach (Jasný, Ŕitelný, srozumitelný), mgr Roman Raszka (Jasný, Ŕitelný, srozumitelný),  mgr Marcel Ămiel (Pro klidnou a prosperující Byst°ici), in┐. Radek Olszar Ph.D., MBA (Pro klidnou a prosperující Byst°ici),

Boconowice / Bocanovice – Roman Czeczotka (╚SSD), Maria Jurzykowska (SNK PRO OBEC BOCANOVICE),

úomna Górna / Horní LomnáTomasz Gruszka (KDU-╚SL),

Pioseczna / PíseŔná – in┐. W│adys│aw Sikora (SNK PíseŔná – místo pro ×ivot), Bc. Dawid Ămiel, mgr Bogdan Cienciala,

Piosek / Písek – nie stwierdzono / nezjištýno,

Mosty ko│o Jab│onkowa / Mosty u Jablunkova – in┐. Roman Szotkowski (NAZÁVISLÍ-NIEZALE»NI), Alojzy Martynek (MOSTY PLUS), Leszek Martynek (╚SSD), in┐. Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS),

Herczawa / HrŔava – nie stwierdzono / nezjištýno.

 

(stan na dzie˝ 29.3.2018 r. / stav ke dni 29.3.2018)