Książki i publikacje wiązane nt. działalności Ruchu Politycznego COEXISTENTIA (2001-2011) / Knihy a vázané publikace o činnosti Politického hnutí COEXISTENTIA (2001 – 2011)

 

1)        Publikacja wiązana / vázaná publikace Raport o stanie dotrzymywania praw człowieka w stosunku do mniejszości polskiej w Republice Czeskiej (1996)

2)        Publikacja wiązana / vázaná publikace Wybory komunalne 1998 (1998)

3)        Publikacja wiązana / vázaná publikace Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota (1999)

4)        Publikacja wiązana / vázaná publikce Wyniki wyborów do przedstawicielstwa Okręgu Ostrawskiego z 12.11.2000, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (1/2001)

5)        Broszura / brožůra Wyniki wyborów do przedstawicielstwa Okręgu Ostrawskiego z 12.11.2000, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (1/2001)

6)        Broszura / brožůra Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota w wyborach do przedstawi-cielstwa Okręgu Ostrawskiego, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (3/2001)

7)        Broszura / brožůra Komitety ds. Mniejszości Narodowych, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (7/2001)

8)        Broszura / brožůra Mniejszości narodowe w systemie prawnym Republiki Czeskiej, co mówi konstytucja i ustawy?, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (1/2002)

9)        Kniha Etnické a regionální strany v České republice po roce 1989 (2003), Miroslav Mareš (ED.), vydavatel: Centrum pro studium demokracie a kultury

10)     Publikacja wiązana / vázaná publikce Wybory komunalne 1-2.11.2002, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (1/2003)

11)     Publikacja wiązana / vázaná publikace Archiwum Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota, dokumenty za okres 12.4.2003-20.3.2004, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (2004)

12)     Broszura / brožůra Ustawa szkolna (od 1.1.2005), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (1/2005)

13)     Publikacja wiązana / vázaná publikce Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniach 10-13.6.2004, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (9/2005)

14)     Publikacja wiązana / vázaná publikace Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota po Kongresie 14.5.2005, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (9/2005)

15)     Publikacja wiązana / vázaná publikace W obronie polskiej szkoły Trzyniec-Taras – informacje, dokumenty, artykuły prasowe, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (2007)

16)     Publikacja wiązana / vázaná publikace Komitety ds.Mniejszości Narodowych, w interesie polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej? (2/2008), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (2008)

17)     Publikacja wiązana / vázaná publikace Coexistentia-Wspólnota w wyborach 2008, wyniki wyborów do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego z 16-17.10.2008,…. (11/2008), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. (2008)

18)     Broszura / brožůra Sytuacja europejskich mniejszości narodowych: historia i stan obecny Węgrów i Polaków w RC / Az európai nemzeti kisebbségek helyzeete: a csehországi magyarok és lengyek múltja és jelene / Situace evropských národních menšin: minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s. ze wsparciem / s přispěním Nadace Rákóczi (1/2010)

19)     Broszura / brožůra Statut Ruchu Politycznego COEXISTENTIA… / A COEXISTENTIA Politikai mozgalom… / Stanovy Politického hnutí COEXISTENTIA… (14.9.2011), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

 

Artykuły prasowe nt. działalności Ruchu Politycznego COEXISTENTIA / tiskové články o činnosti Politického hnutí COEXISTENTIA – 2005 

 

1)        „Głos Ludu“ (12.4.2005), Wykorzystajmy nasze prawa (Tadeusz Toman)

2)        Návrh změny stanov, program – delegátům Kongresu COEX, vydavatel: Koexistencia o.p.s.

3)        „Zwrot“ (10/2005), Podróż po gminach przed wyborami 2006 (Władysław Drong)

4)        „Zwrot“ (11/2005), Podróż po gminach przed wyborami 2006, nr. 2 (Władysław Drong)

5)        „Głos Ludu“ (10.11.2005), Będzie nowy program (tt), Fot. archiwum „Wspólnoty“

6)        „Głos Ludu“ (12.11.2005), Posiedzenie „Wspólnoty“ (r)

7)        „Głos Ludu“ (24.11.2005), „Wspólnota“ przed wyborami  (Tadeusz Toman)

8)        „Zwrot“ (11/2005), Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota po Kongresie (Tadeusz Toman)

9)        „Głos Ludu“ (3.12.2005), Ukraińcy coraz aktywniejsi (Tadeusz Toman), Fot. archiwum Coex

10)     „Głos Ludu“ (13.12.2005), Seminarium z okazji 15-lecia „Wspólnoty“  (Tadeusz Toman)

11)     „Głos Ziemi Cieszyńskiej“ (19.12.2005), krótka informacja

12)     „Deník“ (19.12.2005), Menšiny se bojí postupné asimilace (čtk)

13)     „Lidové noviny“ (19.12.2005), Poláci, Maďaři i jiní se bojí asimilace (čtk)

14)     „Głos Ludu“ (20.12.2005), Ruch polityczny Wspólnota obchodził jubileusz – Piętnaście lat w polityce  (Tadeusz Toman)

15)     „Głos Ziemi Cieszyńskiej“ (23.12.2005), Jak „ugryźć“ wybory?

 

Artykuły prasowe nt. działalności Ruchu Politycznego COEXISTENTIA / tiskové články o činnosti Politického hnutí COEXISTENTIA – 2006 

 

1)        „Wiadomości-Zprávy“ 1/2006, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

2)        „Wiadomości-Zprávy“ 2/2006, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

3)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 3/2006, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

4)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 4/2006, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

5)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 5/2006, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

6)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 6/2009, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

7)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 7/2009, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

8)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 8/2009, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

9)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 9/2009, wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

10)     „Kalendarz Śląski 2006“ (2006 r.), Działalność Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia (Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej)

11)     „Zwrot“ (1/2006), Podróż po gminach przed wyborami 2006, nr. 3  (Władysław Drong)

12)     „Zwrot“ (3/2006), Podróż po gminach przed wyborami 2006, nr. 4  (Władysław Drong)

13)     „Zwrot“ (4/2006), Podróż po gminach przed wyborami 2006, nr. 5  (Władysław Drong)

14)     „Zwrot“ (5/2006), Podróż po gminach przed wyborami 2006, nr. 6  (Władysław Drong)

15)     „Zwrot“ (6/2006), Podróż po gminach przed wyborami 2006, nr. 7  (Władysław Drong)

16)     „Zwrot“ (8/2006), Podróż po gminach przed wyborami 2006, nr. 8  (Władysław Drong)

17)     „Zwrot“ (9/2006), Podróż po gminach przed wyborami 2006, nr. 9  (Władysław Drong)

18)     „Zwrot“ (1/2006), Zebranie Rady Wykonawczej ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota (T.T.)

19)     „Právo“ (13.1.2006), Klaus napadl Paroubka za list českým Maďarům (Blahoslava Hruška)

20)     „Lidové noviny“ (13.1.2006), Klaus se opět pře s Paroubkem (čtk)

21)     „Deník“ (13.1.2006), Klaus vede další spor s Paroubkem (čtk)

22)     „Głos Ludu“ (17.1.2006), Wspólnota ma program (tt)

23)     „Lidové noviny“ (27.1.2006), Premiér: Hrad se nepřipravil (čtk)

24)     „Głos Ziemi Cieszyńskiej“ (27.1.2006), Przeprosiny

25)     „Zwrot“ (2/2006), „Ochrona praw mniejszości – 15 lat polityki w zakresie wdrażania praw mniejszości narodowych w RC“, międzynarodowe seminarium w Pradze (Tadeusz Toman)

26)     „Głos Ludu“ (1.2.2006), „Wspólnota“ obraduje (r)

27)     „Głos Ludu“ (8.4.2006), Wspólnota-Coexistentia popiera SNK-ED, Tadeusza Wantułę też (tob)

28)     „Głos Ludu“ (25.4.2006), Ważne postanowienia Wspólnoty (tt)

29)     „Głos Ludu“ (13.5.2006), Podpiszą umowę (tt)

30)     „Głos Ludu“ (16.5.2006), Umowa czeka na podpis (tt)

31)     Wyniki wyborów parlamentarnych 2.-3.6.2006 – prasa centralna i regionalna

32)     „Głos Ludu“ (8.6.2006), „Wspólnota“ uczci pamięć 500 Polaków (r)

33)     „Głos Ludu“ (8.6.2006), Posiedzenie Konwentu „Wspólnoty“ (Tadeusz Toman)

34)     „Głos Ludu“ (10.6.2006), Wybory samorządowe – powód do mobilizacji (r)

35)     „Karvinský deník“ (23.6.2006), Na Olši můžeme mít vodáckou trasu (Vítězslav Fejfar)

36)     „Głos Ziemi Cieszyńskiej“ (7.7.2006), Dyskryminacja – jest czy nie ? (dysv)

37)     „Głos Ludu“ (19.10.2006), Eurodeputowany J.Zieleniec: „Wszyscy obiecują, Wasi kandydaci dotrzymują słowa“ – reklama

38)     „Głos Ludu“ (5.10.2006), Po obradach Rady (T.T.)

39)     „Głos Ludu“ (24.8.2006), Czołowe miejsca list wyborczych „Coexistentii-Wspólnoty“ bez niespodzianek –  Znamy liderów (sch)

40)     „Zwrot“ (10/2006), Polacy kandydujący w wyborach komunalnych, którzy udostępnili swe fotografie

41)     „Głos Ludu“ (12.10.2006), Wizyta Zieleńca (r)

42)     „Głos Ludu“ (14.10.2006), Polacy mają szansę (tob)

43)     „Głos Ludu“ (14.10.2006), Europoseł nad Olzą (kor)

44)     „Głos Ludu“ (19.10.2006), hyde Park: Iść czy nie iść ? (Władysław Drong)

45)     Wybory komunalne 20.-21.10.2006 – reklama i artykuły sponsorowane w prasie regionalnej

46)     Wyniki wyborów komunalnych 20.-21.10.2006 – prasa centralna i regionalna

20)     „Głos Ludu“ (2.11.2006), Krajobraz po wyborach – zebrania samorządów po wyborach

21)     „Głos Ludu“ (4.11.2006), Zmiany w ratuszach – zebrania samorządów po wyborach

22)     „Głos Ludu“ (7.11.2006), Większość po staremu – zebrania samorządów po wyborach

23)     „Głos Ludu“ (9.11.2006), Fotele zostały rozdane – zebrania samorządów po wyborach

24)     „Głos Ludu“ (11.11.2006), Nie jest praewdą, że koszty te ponisie gmina – mówi JUDr Eugeniusz Kiedroń (Danuta Chlup)

47)     „Głos Ludu“ (14.12.2006), „Wspólnota-Coexistentia“ obradowała w Pradze (Tadeusz Toman)

48)     „Głos Ludu“ (14.12.2006), Druga konferencja palkowicka (r)

49)     „Głos Ludu“ (21.12.2006), Wymieniać się doświadczeniami (tt)

50)     „Právo“ (10.11.2006), Hnutí Coexistentia v Třinci je připraveno spolupracovat (Wiesław Sikora)

51)     „Oko“ – Bohumín (26.11.2006), Reakce na volby (Barbara Wachtarczyková)

52)     „Zwrot“ (12/2006), Spis członków przedstawicielstw gminnych / miejskich wybranych z list Ruchu Politycznego Wspólnota (Tadeusz Toman)

 

Artykuły prasowe nt. działalności Ruchu Politycznego COEXISTENTIA / tiskové články o činnosti Politického hnutí COEXISTENTIA – 2007 

 

1)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 1/2007 (10) , wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

2)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 2/2007 (11) , wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

3)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 3/2007 (12) , wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

4)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 4/2007 (13) , wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

5)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 5/2007 (14) , wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

6)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 6/2007 (15) , wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

7)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 7/2007 (16) , wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

8)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 8/2007 (17) , wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

9)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 9/2007 (18) , wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

10)     www.coexistentia.cz

11)     Kongres Politického hnutí Soužití-Coexistentia (určeno delegátům Kongresu COEX)

12)     „Zwrot“ (4/2007), „Wspólnota-Coexistentia“ przed Kongresem – trybuna czytelników (Tadeusz Toman)

13)     „Tükörkép“ (1.szám 2007), Együttélés-a csehországi kisebbségek érdekvédelmi szervezete (Kocsis László Attila)

14)     „Głos Ludu“ (17.3.2007), „Wspólnota“ przed Kongresem (kor)

15)     „Głos Ludu“ (17.4.2007), Prezesem ponownie László A.Kocsis (kor)

16)     „Uj szó“ – Bratislava (16.4.2007), Esterházy Janos rehabilitácionát... (Kokes János)

17)     „Głos Ludu“ (28.6.2007), Coexistentia w Mirowie (T.T.)

18)     Tükörkép“ (2.szám 2007) – článek věnovaný průběhu X.Kongresu COEX (János Kokes)

19)     „Zwrot“ (7/2007), Na cmentarzu w Mirowie (opr.SG)

20)     „Zwrot“ (7/2007), Więzień reżimu (opr.SG)

21)     „Głos Ludu“ (19.7.2007), Obrady Wspólnoty (em)

22)     „Głos Ludu“ (27.9.2007), Przed obradami Rady Wspólnoty (kor)

23)     „Głos Ludu“ (4.10.2007), Wspólnota w stolicy (kor)

24)     „Głos Ludu“ (20.10.2007), Konsul gościem Wspólnoty (kor)

25)     „Głos Ludu“ (6.10.2007), III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (Halina Sikora)

26)     „Głos Ludu“ (11.10.2007), Oświadczenie, Józef Staniek, członek Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii za Granicą, Warszawa 6.10.2007, opublikowano razem z kopią listu, na którym m.in. redakcja oparła informację nt. Raportu zamieszczonej w GL, a który zaprzecza treści powyższego oświadczenia

27)     „Głos Ludu“ (20.10.2007), Kto był autorem Raportu? (sch)

28)     „Głos Ludu“ (25.10.2007), Więcej światła (Beata Schönwald)

29)     „Głos Ludu“ (3.11.2007), Raport o Raporcie – fakty oraz pytania bez odpowiedzi (Halina Sikora)

30)     „Głos Ludu“ (15.11.2007), Zwrot z Raportem dr.Hota (kor)

31)     Český rozhlas Ostrava, polski kwadrans, rozmowa z Józefem Stańkiem, audycja Otylii Toboła

32)     www.zaolzie.org (dwie wersje Raportu)

 

Artykuły prasowe nt. działalności Ruchu Politycznego COEXISTENTIA / tiskové články o činnosti Politického hnutí COEXISTENTIA – 2008 

 

1)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 2008 (wydanie nadzwyczajne / mimořádné číslo), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

2)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 1/2008 (19), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

3)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 2/2008 (20), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

4)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 3/2008 (21), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

5)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 4/2008 (22), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

6)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 5/2008 (23), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

7)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 6/2008 (24), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

8)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 7/2008 (25), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

9)        www.coexistentia.cz

10)     „Głos Ludu“ (29.11.2007), Wspólnota szykuje się do wyborów (hs)

11)     „Ostravská prosvita“ (4/2007), Pozvánka na schůzi Výkonné rady hnutí Soužití-Coexistentia

12)     „Głos Ludu“ (19.1.2008), Za trzy miesiące Zgromadzenie Ogólne (Jacek Sikora), nt. współpracy z ruchem politycznym „Wspólnota“ prezes Kongresu Polaków w RC, Józef Szymeczek powiedział: „Współpracujemy ze Wspólnotą, bo uważamy, że warto współpracować z każdym, komu zależy na dobru Polaków w RC. Ta współpraca ze Wspólnotą przebiegała w różny sposób – udostępniamy jej lokale, współpracujemy w ramach różnych przedsięwzięć. Trzeba jednak powiedzieć, że dialog bywał czasami dosyć burzliwy. Bo wszystko zależy od ludzi, którzy mogą mieć różne zamiary, różne ambicje, różne wizje. Ale raczej udawało nam się dogadać...“

13)     „Głos Ludu“ (5.2.2008), Wybory na celowniku (mro)

14)     „Głos Ludu“ (24.7.2008), B.Chwajol na liście „Osobowości“ (kor)

15)     „Głos Ludu“ (12.4.2008), Obradowała Rada Wykonawcza (kor)

16)     „Głos Ludu“ (10.5.2008), „Wspólnota“ w „Czytelni“ (kor)

17)     „Głos Ludu“ (3.6.2008), Uda się zwołać 3x3 (kor)

18)     „Głos Ludu“ (5.6.2008), Pytanie do... Józefa Szymeczka, prezesa Kongresu Polaków w RC  (kor)

19)     „Głos Ludu“ (7.6.2008), Oddano hołd dr.Wacławowi Olszakowi (s)

20)     „Głos Ludu“ (12.6.2008), Hyde Park: Nie te czasy, panowie! (Melchior Sikora, Karwina)

21)     „Głos Ludu“ (14.8.2008), Zaolzianie na koalicyjnej liście (mro)

22)     „Głos Ludu“ (6.9.2008), W wyborach za osobistościami (kor)

23)     „Právo“ (1.9.2008), Do krajských voleb jde 700 kandidátů (plk)

24)     regionální tisk („Deník“, „Horizont“, regionální příloha „Mladé fronty dnes“, regionální příloha „Práva“ – články předvolební kampaně, informace, komentáře – bez specifikace

25)     „Tükörkép“ (3. szám 2008), Svatoštěpánské oslavy v Praze, uspořádané MNS COEX

26)     „Tükörkép“ (3. szám 2008), Setkání představitelů maďarských organizací s novým velvyslancem MR v ČR László Szöke, foto velvyslance, předsedy COEX a předsedy MNS

27)     „Prágai Tükör“ (3. szám 2008), Inverview s velvyslancem MR v ČR Istvánem Szabó při ukončení své diplomatické mise, společné foto velvyslance, předsedy COEX a dalších zástupců maďarské menšiny v ČR

28)     „Głos Ludu“ (27.9.2008), Wybory:Jesteśmy alternatywą dla klasycznych partii politycznych,  artykuł sponsorowany

29)     „Głos Ludu“ (4.10.2008), Chce pomagać nie tylko pacjentom...., artykuł sponsorowany

30)     „Głos Ludu“ (11.10.2008), Zwrot ku tolerancji i partnerstu (mro)

31)     „Głos Ludu“ (11.10.2008), Dlaczego idziemy z SNK ED ? – artykuł sponsorowany

32)     „Głos Ludu“ (14.10.2008), Stworzyć przeciwwagę dla praskiej arogancji, artykuł sponsorowany

33)     „Horizont“ (21.10.2008), Neslušnost  (foto: archív Doroty Havlíkové)

34)     „Horizont“ (7.10.2008), Kritérium volby má být národnost (Ivo Havlík)

35)     Internetový portál „Felvidék Ma“ (8.10.2008), Také jeden Maďar kandiduje v Česku do krajských voleb v Moravskoslezském kraji – zpráva  

36)     „Głos Ludu“ (21.10.2008), Rozproszone głosy Polaków (dc)

37)     „Horizont“ (21.10.2008), Petrov z Prahy Ostravu nezboří (Ivo Havlík)

38)     „Horizont“ (4.11.2008), Akce: Hnutí Coexistentia kritizuje redakci  (jménem COEX Tadeusz Toman)

39)     „Horizont“ (4.11.2008), Reakce: Odpověď redakce: Prohra není úspěch (Dorota Havlíková)

40)     Ostatní články předvolební kampaně a hodnotící výsledky voleb (bez specifikace)

 

Artykuły prasowe nt. działalności Ruchu Politycznego COEXISTENTIA / tiskové články o činnosti Politického hnutí COEXISTENTIA – 2009 

 

1)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 1/2009 (26), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

2)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 2/2009 (27), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

3)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 3/2009 (28), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

4)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 4/2009 (29), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

5)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 5/2009 (30), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

6)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 6/2009 (31), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

7)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 7/2009 (32), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

8)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 8/2009 (33), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

9)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 9/2009 (34), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

10)     www.coexistentia.cz

11)     Návrh změny stanov, program – delegátům Kongresu COEX, vydavatel: Koexistencia o.p.s.

12)     Wniosek zmian statutu, program – dla delegatów Kongresu COEX, wydawca: Koexistencia o.p.s.

13)     „Głos Ludu“ (6.1.2009), Jak się żyje mniejszościom? (kor)

14)     „Głos Ludu“ (13.1.2009), O prawdzie historycznej nie możemy zapominać (kor, two)

15)     „Ünezet“ týdeník pražské kongregace maďarských věřících – článek nt. mezinárodního semináře

16)     „Új Szó“, maďarský deník na Slovensku – články nt. mezinárodního semináře

17)     webové stránky „Felvidék Ma“

18)     „TVP Info“ – portal internetowy (11.2.2009), Polacy z Zaolzia skarżą się w Parlamencie Europejskim (Karolina Woźniak, wsp. Jarosław Olechowski, Lidia Tarczyńska)

19)     Český rozhlas Ostrava, polski kwadrans (12.2.2009) – rozmowa z Tadeuszem Tomanem

20)     Český rozhlas Ostrava, polski kwadrans (13.2.2009) – rozmowa z Stanisławem Gawlikiem

21)     Český rozhlas Ostrava, polski kwadrans (16.2.2009) – rozmowa z Władysławem Niedobą

22)     „Głos Ludu“ (17.2.2009), W naszym imieniu, za naszymi plecami (Danuta Chlup, Jacek Sikora, ep)

23)     „Głos Ludu“ (19.2.2009), Sprostowanie (płatna reklama, Stanisław Gawlik)

24)     „Głos Ludu“ (19.2.2009), artykuły w sprawie petycji (Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w RC, Melchior Sikora z Karwiny, redaktor naczelny Wojciech Trzcionka i redaktor GL Halina Sikora)

25)     Česká televize – ČT1, Report (20.2.2009) – wypowiedź Władysława Niedoby w sprawie petycji

26)     „Głos Ludu“ (24.2.2009), Czy skarga może zaszkodzić (za Polską Sekcję Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota prezes Władysław Niedoba)

27)     TVP Polonia, audycja „Z bliska i z daleka“ (26.2.2009) – rozmowa redaktora TVP z Stanisławem Gawlikem i Józefem Szymeczkiem

28)     „Zwrot“ (2/2009), Krótka informacja o konferencji międzynarodowej 10.1.2009

29)     „Głos Ludu“ (14.3.2009), Dlaczego płaczecie panowie? (Alfred Kołorz)

30)     „Głos Ludu“ (30.4.2009), Na nowego przewodniczącego wybrano Stanisława Gawlika – Wspólnota szykuje się do wyborów (kor)

31)     „Głos Ludu“ (19.5.2009), Wspólnota przed Kongresem (kor)

32)     „Horizont“ (19.5.2009), Kongres politického hnutí (TT)

33)     „Głos Ludu“ (26.6.2009), Przewodniczącym Sándor Pálffy (kor)

34)     Český rozhlas Ostrava, polski kwadrans (26.5.2009) – rozmowa red. Alicji Berki z Tadeuszem Tomanem

35)     „Głos Ludu“ (16.6.2009), Uroczystości w Mirowie (Tadeusz Toman)

36)     „Zwrot“ (6/2009), w artykule Romana Kaszpera PZKO w latach przełomu czytamy m.in: „W tym miejscu należy się zatrzymać przy jednej z wielu organizacji, jakie powstaly po 1989 r. mianowicie przy Ruchu Politycznym Wspólnota-Soužití-Együttélés. Zalążki tego ruchu powstaly co prawda łonie Forum Obywatelskiego, ale po zorientowaniu się że Forum nie uwzględnia w swoich priorytetach kwestii mniejszości narodowych, działacze tychże mniejszości postanowili założyć własną organizację. Jej celem miała być opieka nad mniejszościami narodowymi wchodzącymi w skład państwa czechosłowackiego. Dlatego też podczas posiedzeń Prezydium ZG PZKO powstała myśl przystąpienia do rozmów z węgierską organizacją Csemadok. Nie do przyjęcia okazała się bowiem koncepcja węgierska polegająca na powołaniu do życia partii politycznej, gdyż rodziło to niebezpieczeństwo powstania partii narodowej. Z tego powodu zaproponowano model ruchu politycznego, reprezentatywnego dla wszystkich mniejszości narodowych zamieszkujących Czechoslowację“.  

37)     „Zwrot“ (7/2009), Pytanie do… Stanisława Gawlika (notował KK)

38)     „Głos Ludu“ (2.7.2009), Rozmowy o wyborach (r)

39)     „Głos Ludu“ (9.7.2009), Lista żądań „Wspólnoty“ (kor)

40)     „Głos Ludu“ (11.7.2009), Trzy zaolziańskie organizacje ustaliły, że… Poprą polskiego kandydata (kor)

41)     „Głos Ludu“ (23.7.2009), Do wyborów tylko jako „Coexistentia“? (kor)

42)     „Zwrot“ (8/2009), informacja o zebraniu Rady Republikowej – 2.str.

43)     „Głos Ludu“ (5.9.2009), Słowak, Węgier – nie bratanki (kor)

44)     „Głos Ludu“ (26.9.2009), Gawlik pisze do prezydentów (dc)

45)     „Głos Ludu“ (15.10.2009), Koexistencia podsumowała rok (kor)

46)     „Głos Ludu“ (22.10.2009), Wspólnota o sprawozdaniu rządu (kor)

47)     „Głos Ludu“ (27.10.2009), Zawiadomienie … ekumeniczne nabożeństwo żałobne – reklama

48)     „Głos Ludu“ (1.11.2009), Jak Pan przyjął podpisanie przez prezydenta Traktatu Lizbońskiego – Stanisław Gawlik, przewodniczący PSN Wspólnoty-Coexistentii

49)     „Głos Ludu“ (28.11.2009), W Trzyńcu nie składają broni (kor)

50)     „Głos Ludu“ (10.12.2009), Wspólnota ma sztab (kor)

51)     „Prágai Tukör“ (5. szám 2009), Uchování národní identity je povinnost – interviev s členem Výkonné rady a místopředsedou MNS Istvánem Fucsikem

52)     „Tukörkép“ (5. szám 2009), Soužití vyzývá k zadržení slovenského a maďarského nacionalismu (János Kokes)

 

Artykuły prasowe nt. działalności Ruchu Politycznego COEXISTENTIA / tiskové články o činnosti Politického hnutí COEXISTENTIA – 2010

 

1)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 1/2010 (35), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

2)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 2/2010 (36), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

3)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 3/2010 (37), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

4)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 4/2010 (38), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

5)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 5/2010 (39), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

6)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 6/2010 (40), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

7)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 7/2010 (41), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

8)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 8/2010 (42), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

9)        www.coexistentia.cz

10)     „Głos Ludu“ (7.1.2010), Wspólnota o Raporcie Rządu (kor)

11)     ČR Ostrava – redakcja polska (11.3.2010), Rozmowa red. Haliny Drabek z S.Gawlikiem

12)     „Głos Ludu“ (23.3.2010), „Coexistentia-Wspólnota“ już dwadzieścia lat broni interesów mniejszości narodowych. Polak, Węgier dwa bratanki (Jacek Sikora)

13)     „Głos Ludu“ (23.3.2010), Co w terenie – informacja o uroczystym zebraniu

14)     ČR Ostrava – redakcja polska (29.3.2010), Uroczyste zebranie COEX, red. Otylia Toboła

15)     ČR Ostrava – redakcja polska (30.3.2010), Uroczyste zebranie COEX, red. Halina Drabek

16)     TV Polar Stonava (30.3.2010), Audycja z uroczystego zebrania

17)     „Głos Ludu“ (1.4.2010), To już 20 lat (kor)

18)     „Głos Ludu“ (7.10.2010), 345 kandydatów „Coexistentii“ (Tadeusz Toman, rzecznik prasowy COEX) – artykuł ocenzurowany

19)     „Głos Ludu“ (9.10.2010), Za tydzień do urn. Jak głosować (kor)

20)     „Głos Ludu“ (12.10.2010), 345 kandydatów Coexistentii (Tadeusz Toman, rzecznik prasowy COEX)

21)     „Głos Ludu“ (12.10.2010), Co zrobić, żeby Polakom żyło się lepiej? (Jacek Sikora)

22)     „Głos Ludu“ (12.10.2010), To była stracona kadencja (kor)

23)     Wybory komunalne 15.-16.10.2010 – reklama i artykuły sponsorowane w prasie regionalnej

24)     Wyniki wyborów komunalnych 15.-16.10.2010 – prasa centralna i regionalna

25)     „Głos Ludu“ (25.11.2010), Bystrzyca pozostała, perony już nie (Danuta Chlup)

26)     „Głos Ludu“ (25.11.2010), Bogusław Kokotek szefem komisji w Trzyńcu (dc)

27)     „Głos Ludu“ (4.12.2010), Hyde Park: Dwujęzyczne napisy na kolei – prawo i rzeczywistość (w imieniu COEX Tadeusz Toman)

28)     „Głos Ludu“ (9.12.2010), Trzyniec: Komisja, która budzi nadzieję (Danuta Chlup)

29)     „Głos Ludu“ (9.12.2010), Budżet na 804 miliony, fot. Danuta Chlup (dc)

30)     „Głos Ludu“ (16.12.2010), Hyde Park: Zabrakło jednego słowa… (Mgr. Bogusław Kokotek, przewodniczący KMN przy Radzie Miejskiej w Trzyńcu)

 

Artykuły prasowe nt. działalności Ruchu Politycznego COEXISTENTIA / tiskové články o činnosti Politického hnutí COEXISTENTIA – 2011

 

1)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 1/2011 (43), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

2)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 2/2011 (43), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

3)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 3/2011 (44), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

4)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 4/2011 (45), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

5)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 5/2011 (46), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

6)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 6/2011 (47), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

7)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 7/2011 (48), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

8)        „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 8/2011 (49), wydawca / vydavatel: Koexistencia o.p.s.

9)        www.coexistentia.cz

10)     „Głos Ludu“ (20.1.2011), W spisie musimy zadeklarować polskość – przewodniczący Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota, Władysław Niedoba (rozmawiał: Jacek Sikora)

11)     „Karvinský deník“ (1.2.2011), I kněz je docela normální člověk (Adam Kolasa): … Kněží byli v minulosti osobami v dané obci či městě všeobecně známými. Dnes už je tento trend spíše nevídaný, což ovšem neplatí v případě Bohuslava Kokotka. Díky své mediální aktivitě byl dokonce před komunálními volbami osloven nejednou politickou stranou. Jak již mnohokrát ve svém životě, i v tomto sektoru uspěl. Dnes je předsedou Výboru národnostních menšin města Třince a může tak ještě aktivněji uplanit své poslání….

12)     „Zwrot“ (8/2011), Przywara i Gawlik w najwyższych władzach (TT)

13)     „Głos Ludu“ (23.8.2011), Radzili się podczas dożynek, fot. Jacek Sikora (kor)

14)     „Zwrot“ (9/2011), Inicjatywy Ruchu Coexistentia-Wspólnota (TT)

15)     „Głos Ludu“ (22.10.2011), Niezwykła zwykła – z wizytą k Kocobędzu u żony wiceprezesa „Wspólnoty“ Władysława Niedoby, fot. Beata Schönwald (Beata Schönwald)

16)     „Głos Ludu“ (5.11.2011), O bohaterze, który czeka na rehabilitację (ep)

17)     „Zwrot“ (11/2011), Plany Ruchu Wspólnota-Coexistentia (TT)