Volební program hnutí Soužití – Wspólnota

do komunálních voleb 2014

 

 

 

Vytvoříme druhý volební okrsek integrovaných částí města Třince. Občané těchto částí by si sami mohli zvolit své zastupitele.

 

Dokončíme přestavbu a modernizaci budovy ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím na ul. Nádražní v Třinci.

 

Zpracujeme koncepci výstavby sociálních bytů (malometrážní, nízkonákladové, startovací, bezbariérové, včetně ubytoven) a postavíme 100 těchto bytů.

 

Zpracujeme koncepci rozvoje areálu na Javorovém pro celoroční sportovní a turistické aktivity.

 

Vybudujeme dostatečný počet parkovacích míst ve městě.

 

Vybudujeme kanalizaci v integrovaných částech města, zejména v rekreačních částech Tyra a Oldřichovice z důvodu ochrany zdrojů pitné vody. Zároveň vybudujeme nové vodovodní sítě, aby občané integrovaných časti města měli dostupnou pitnou vodu.

 

Prosadíme nové procentní rozdělení financi mezi všechny integrované časti města.

 

Budeme podporovat větší angažovanost města při podpoře historického dědictví, multikulturního rozvoje a soužití národnostních menšin.

 

Využijeme profesionalitu úředníků města, aby došlo k postupnému odstranění drahých dodavatelských poradenských firem.

 

Zajistíme finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí a vlastních zdrojů na financování škol v přírodě pro všechny školy na území Třince.

 

Garantujeme, že při zadávání veřejných zakázek budeme v maximální míře podporovat místní firmy.

 

Zajistíme pro občany Třince starší 70 let bezplatnou hromadnou dopravu ve městě a rozšíříme službu ,,Senior Taxi”, která bude sloužit seniorům a jejich doprovodu (návštěva lékaře, nákup, vyřizování v úřadech atd.).

 

Podporujeme výstavbu nové moderní třídírny odpadu s cílem snížit občanům poplatky za odvoz odpadů.

 

Budeme usilovat o to, aby „Třinecký zpravodaj“ (placený Městem) byl fórem pro výměnu názorů a informací všech volebních stran a uskupení (včetně opozičních) a byl zárukou pravdivé informovanosti o dění ve městě a na radnici.