Program międzynarodowej konferencji naukowej

„Oddać honor Jánosowi Esterházyemu”,

która odbyła się w Instytucie Węgierskim w Pradze dnia 27.6.2015 r.

(Praha 1, ul. Rytířžská 25-27)

 

9.00-9.30 – Rejestracja uczestników.

Część pierwsza – prowadzi Peter Balla, członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

09.30-9.40 – Zagajenie – László Attila Kocsis, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i COEX – Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego.

9.40-11.30 – Przemówienia gratulacyjne gości głównych i przemówienia powitalne,

- Tibor Petö, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Węgier,

- Naděžda Kavalírowa, przewodnicząca Konfederacji Więźniów Politycznych Republiki Czeskiej,

- Jan Janků, były współwięzień Jánosa Esterházyego,

- Aleš Kýr, kierownik Biura Dokumentacji i Historii Akademii Służby Więziennej Republiki Czeskiej,

- Anna Rákoczy, przewodnicząca Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich,

- Adám István Miklós Patrubány, przewodniczący Światowego Związku Węgrów,

- Ádám  Martényi, Stowarzyszenie Rákoczego, przewodniczący Komitetu Pamięci Jánosa Esterházyego,

- Imre Knirs, zastępca burmistrza miasta Komarna, przewodniczący stowarzyszenia Za Lepsze Komárno,

- Miklós Duray, przewodniczący Związku za Wspólne Cele.

11.30-12.30 – Przerwa na posiłek.

Wernisaż wystawy „Hommage á János Esterházy”, której organizatorem jest praska organizacja podstawowa Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich.

Część druga – prowadzi Stanisław Gawlik, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji i COEX – Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego.

12.30-14.30 – Wykłady naukowe.

- Zdeněk Hazdra (Republika Czeska), dyrektor Zakładu Studiów Reżymów Totalitarnych – „Urodzeni w nieurodzonym świecie – szlachta w historii czechosłowackiej pierwszej połowy 20. wieku”,

- Andrej Tóth (Republika Czeska), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze i Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach – „János Esterházy – czołowy przedstawiciel polityczny mniejszości węgierskiej w międzywojennej Czechosłowacji (1932-1939)”,

- Attila Simon (Republika Słowacka), dyrektor Forum Instytutu Badań Mniejszości – „Szczyt kariery politycznej Jánosa Esterházyego – przewodniczącego Partii Węgierskiej”,

- László Szarka (Węgry), Węgierska Akademia Nauk – „Problematyka ochrony mniejszości i polityki rewizyjnej w działalności Jánosa Esterházyego jako przewodniczącego Zjednoczonej Partii Węgierskiej w latach 1936-1938”.

14.30-14.45 – Przerwa na kawę.

14.45-16.30 – Ciąg dalszy wykładów naukowych.

- Arkadiusz Adamczyk (Rzeczpospolita Polska), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – „János Esterházy – symbol czy antybohater”,

- Eva Irmanowa (Republika Czeska), Akademia Nauk RC, Uniwersytet Karola w Pradze – „Postać Jánosa Esterhazyego – w niewoli wyobraźni społeczeństwa czeskiego”,

- Imre Molnár (Węgry), Węgierskie Ministerstwo Wewnętrznych Stosunków Gospodarczych i Spraw Zagranicznych - „Wiara Jánosa Esterházyego w świecie więzień komunistycznych”,

- István Janek  (Węgry), Węgierska Akademia Nauk – „János Esterházy i słowaccy Żydzi”,

- Lukáš Novotný (Republika Czeska), Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie – „Wenzel Jaksch – los wybitnego polityka-aktywisty mniejszości niemieckiej pierwszej republiki po 1938 roku”,

16.30-16.40 – Podsumowanie – Andrej Tóth, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji,

16.45-17.00 – Występ taneczny i muzyczny uczniowie Szkoły Podstawowej Kościoła Chrześcijańskiego Reformowanego z Węgierskim Językiem Nauczania w Rożniawie (Republika Słowacka).

17.00-18.00 – Recepcja.