Program jednání

schůze Republikové rady

Politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

Praha, Vocelova 3 – Dům národnostních menšin

sobota, 29.9.2012

 

 

10.30 – 11.00     Prezentace

11.00                  Zahájení pracovní částí schůze

11.00 – 11.05     Zahájení jednání, schválení programu jednání

                           Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

                           Volba mandátové komise

                           Volba návrhové komise

11.05 – 11.30     Zpráva z činnosti Maďarské národní sekce COEX – předseda MNS COEX

11.30 – 11.55     Zpráva z činnosti Ukrajinsko-Rusínské národní sekce

11.55 – 12.20     Zpráva z činnosti Polské národní sekce COEX – předseda PNS COEX

12.20 – 12.35     Zpráva z činnosti COEX – předseda COEX

12.35 – 12.40     Zpráva mandátové komise

12.40 – 13.20     Plenární jednání

                           Projednání návrhů na změnu stanov

                           Různé

13.20 – 13.30     Přijetí usnesení – zpráva návrhové komise

13.30 – 14:00     Přestávka

14.00                  Zahájení slavnostní částí schůze

14.00 – 15.00     Slavnostní část – vystoupení hostů

                           Prezentace kandidátů pro krajské volby

                           Vystoupení hostů

                           Tisková konference

15.00                  Ukončení jednání

 

 

Zoltán Domonkos,

tajemník Výkonné rady COEX