P o z v á n k a

 

Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s.

 

 

Vás srdečně zve na mezinárodní vědeckou konferenci na téma

 

„Navrátit čest Jánosi Esterházymu“,

která se koná

27. června 2015, v Den památky obětí komunistického režimu, od 9:30 hod.

v Maďarském Institutu v Praze (Praha 1, Rytířská 25-27)

 

pod patronací

 

Jeho Excelence pana Tibora Pető,

mimořádného a zplnomocněného velvyslance Maďarska.


 

Přednášející jsou historici, politologové a znalci národnostně-menšinové problematiky z členských zemí Visegrádské skupiny.

 

Spoluorganizátorské organizace a podporovatelé akce: 

Z České republiky: COEX–Výbor Jánose Esterházyho, ze Slovenské republiky: Sdružení pro společné cíle, z Maďarska: Svaz Rákóczi, Výzkumný ústav pro národní strategii, Ministerstvo lidských zdrojů, Státní sekretariát pro národnostní politiku při Úřadu vlády

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Svou účast laskavě sdělte Organizačnímu výboru na e-mailovou adresu kocsis.ladislav@centrum.cz nebo na tel.č. 00420-777234457