Ustawa Republiki Czeskiej eliminuje zapobieganiu podwójnego obywatelstwa.

 

Od 1 stycznia 2014 r, wchodzi w życie Ustawa nr. 2013 o obywatelstwie Republiki Czeskiej wraz ze zmianami ogłoszona w części 77(2013 Dz. U. Nowa norma prawna umożliwia obywatelom Republiki Czeskiej uzyskać obywatelstwo innego państwa ( Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier, Grecji itp.) bez tego, żeby automatycznie utracili obywatelstwo Republiki Czeskiej, co dotychczas nie było możliwe – z niektórymi wyjątkami. 

Ruch polityczny Coexistentia – Wspólnota, wskazując na te wyjątki, domagał się uregulowania prawnego, które by dotyczyło wszystkich obywateli , bez wyjątku. No i nareszcie dopięliśmy swojego.

Powstaje zatem pytanie, kto i jakim sposobem może starać się o obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj kompetentnym jest organ przedstawicielstwa RP – Konsulat Generalny RP w Ostrawie. Tam powinni zainteresowani zwracać się z zapytaniami.

Można również samemu zerknąć na warunki udzielania obywatelstwa polskiego które reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r opublikowana w DZ.U. z 2012 r.poz.161. Tam są określone 4 formy :

       z mocy prawa (dziecko narodzone w Polsce),

       przez nadanie obywatelstwa polskiego (Prezydent RP),

       przez uznanie za obywatela polskiego ( cudzoziemcom zamieszkałym w Polsce wojewoda właściwy)

       przez przywrócenie obywatelstwa polskiego ( poprzez konsulat w miejscu zamieszkania do Ministra Spraw Wewnętrznych RP).

Nas obywateli Republiki Czeskiej dotyczy ta czwarta forma z tym, że wymaga opłaty skarbowej 219 PLN.

Teraz nic nie przeszkadza by uzyskać polskie obywatelstwo.