Podziękowanie.

 

Wiele podziękowań należy się sztabom wyborczym, działaczom

 

przygotowującym listy z kandydatami oraz tym , którzy za własne

 

pieniądze przygotowywali materiały reklamowe do wyborów. Nie mniej

 

trzeba również uhonorować wyborców i podziękować tym,  którzy oddali

 

głos na naszą listę oraz na sprawdzone nazwiska polskich działaczy.

 

Wspólnota-Coexistentia