Oldrzychowice 69 rocznica tragedii.

 

Pani Stanisława Rusnok tak opisuje tragiczne wydarzenia w czasie II wojny światowej w Oldrzychowicach:

 

Wszystkie miejscowości Śląska są zroszone krwią ofiar jej synów. Tragedia wojenna 1939 -1945 nie ominęła Oldrzychowic. Obywatele, którzy w jakikolwiek sposób byli podejrzani o nielegalną działalność wobec III Rzeszy lub nie wyrażali sympatii Hitlerowi lub mogli być niewygodni dla ówczesnego reżymu, byli usuwani. W Oldrzychowicach zaczęło się 11.4.1940. Wtedy to zostali aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych w Dachau i Gusen kierownicy szkół Paweł Pustówka, Jan Kantor oraz nauczyciele :Jan Pustówka, Jan Tacina i właściciel tartaku Jerzy Cymorek, który nie wrócił z obozu. W roku 1942 oskarżeni z komunistycznej czynności zostali aresztowani i wywiezieni do Oświęcimia: Jerzy Sporysz, Jan Heczko, Paweł Liberda i Karol Sikora. Wszyscy zginęli. W 1943 roku aresztowano Jana Raszkę, który również nie wrócił. W 1943 roku byli zamknięci również Adolf Eichner i Anna Rusnok, którzy wrócili w złym stanie zdowia.17.11.1944 byli aresztowani i straceni w obozie koncentracyjnym Paweł Badura i Paweł Gajdaczek. W tym roku byli aresztowani również Jan Kaleta, Jan Szmek, Paweł Jakubek, Gustaw Cichy. 10.5.1944 był w swoim domu zastrzelony obywatel niemieckiej narodowości J.Josiek.  Jego śmierć podobno zawinili partyzanci. Jako odwet na ten czyn miało ponieść śmierć na szubienicy 5 obywateli z Oldrzychowic narodowości polskiej. Dzięki wstawiennictwu ówczesnego Ortsgruppenleitera Stüwego nie doszło do egzekucji miejscowych obywateli a zamiast nich przywieziono 5 obywateli z Polski, którzy byli już wcześniej odsądzeni na śmierć. W poniedziałek 9.6.1944 na łące obywatela Trombika dokonano wyroku śmierci przez powieszenie.

Pomnik jest zbudowany nie tylko tym, którzy tu wprost zginęli na szubienicy, ale również tym obywatelom Oldrzychowic, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych.

 

 

 

 

 

Żeby uczcić pamięć wszystkich tych co tu na tym miejscu zginęli na szubienicy i wszystkich poległych w czasie 2 wojny światowej przyszliśmy oddać im hołd. W każdym roku PZKO Oldrzychowice organizuje delegacje do wzięcia udziału i położenia kwiatów tu na tym miejscu u tego właśnie pomniku. Tak samo odbyło się takie spotkanie i 8 maja gdzie do delegacji PZKowskiej na czele z prezesem Henrykiem Szlaurem dołączyli i prezes PSN COEXISTENTIA Karol Madzia, nauczyciele Polskiej szkoły w Trzyńcu w towarzystwie pani Bogumiły Czernek która przeczytała historie tego zdarzenia którą napisała i opracowała emerytowana nauczycielka p.Stanisława Rusnok z naszej wioski. Uczestnikami byli również i długoletni członkowie Polskiego Zespołu Śpiewaczego HUTNIK z Trzyńca państwo Jan i Wanda Klimkowie.

 

Prezes PZKO Henryk Szlaur

 

Prezes PSN COEXISTENTIA Karol Madzia