Wybory komunalne 5 i 6.10.2018 r. 

Komunální volby 5 a 6.10.2018

 

Niepodzianka w Orłowie i Koberzycach: Mandat dla Bogusława Chwajoła i Ludmili Domonkos 

Překvapení v Orlové a Kobeřicích: Mandát pro Bohuslava Chwajola a Ludmilu Domonkosovou

 

ORŁOWA / ORLOVÁ – Startując z 6. miejsca listy kandydackiej Strany práv občanů ZEMANOVCI, doc. MUDr Bogusław Chwajoł, CSc. zdobył mandat w Radzie Miejskiej w Orłowej. 74-letni lekarz-urolog uzyskał 547 głosów i przeskoczył z szóstego miejsca na pierwsze. Przy czym lista kandydacka SPOZ ZEMANOVCI uzyskała tylko jeden mandat

Kandidující ze 6. místa kandidátní listiny Strany práv občanů ZEMANOVCI, doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc. získal mandát člena Zastupitelstva města Orlové. 74letý lékař-urolog získal 547 hlasů a přeskočil ze šestého místa na první. Přičemž kandidátní listina SPOZ ZEMANOVCI získala pouze jeden mandát.

 

KOBEŘICE – Mandat radnego do Rady Gminy Koberzyce w Opawskiem zdobyła 57-letnia RNDr Ludmila Domonkos, z zawodu reprezentant medyczny, prywatnie żona pierwszego zastępcy przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA. Startowała z 3. miejsca listy kandydackiej KOFAJN – Kobeřická fajna iniciativa, wyprzedzając jedneho kandydata. Lista ta zdobyła razem 2 mandaty. W Koberzycach w wyborach brało udział 6 partii wyborczych, przy czym wszystkie przekroczyły 5 proc. próg wyborczy

Mandát člena Zastupitelstva obce Kobeřice na Opavsku získala 57letá RNDr. Ludmila Domonkosová, povoláním medicínský reprezentant, soukromě manželka prvního místopředsedy politického hnutí COEXISTENTIA. Kandidovala ze 3. místa volební strany KOFAJN – Kobeřická fajna iniciativa, avšak předstihla jednoho kandidáta. Tato volební strana získala celkem 2 mandáty. V Kobeřicích se voleb účastnilo 6 volebních stran, přičemž všechny překročily 5 proc. volební prah.