PIOTROWICE KOŁO KARWINY: CENZURA JAK ZA DAWNYCH LAT

 

Gazeta gminna „Petrovický zpravodaj“ w numerze 4/2015 zamieśliła artykuł PhDr Miloslava Vlčka na temat oceny współpracy transgranicznej z gminą Godów. Niestety, pomimo że największą zasługę w nawiązaniu tej współpracy ma Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, w artykule o tym słowem nie wspomniano. Dlatego Miejscowe Koło PZKO przekazało redakcji list dotyczący artykułu, ale redakcja odmówiła go zamieścić. Odpowiedź natomiast przekazała listownie.

 

Artykuł „Plnění dohody roku 1995“ („Petrovický zpravodaj“, 4/2015)

 

Obecní noviny „Petrovický zpravodaj“ v posledním období zveřejnil několik článků na téma spolupráce obcí Godowa a Petrovic u Karviné. V čísle č. 4/2015 byl zveřejněn článek PhDr. Miloslava Vlčka „Plnění dohody z roku 1995“, který hodnotí tuto spolupráce z pohledu Obce. Bohužel, jeho obsah není zdaleka precizní podle petrovických Poláků a členů PZKO tendenční, a proto vyžaduje doplnění. Autor článku, jak sám zdůrazňuje, čerpal z archivních čísel „Petrovického zpravodaje“ a jako obecní kronikář sledoval rozvoj vztahů mezi obcemi Petrovice u Karviné a Godów. Zřejmě povrchně, protože uvádí všechny spolky působící v obci, které se zapojily do spolupráce, s výjimkou Místních skupin PZKO Petrovice a PZKO Marklovice. Přičemž v 1995 roce právě PZKO iniciovalo spolupráci a tehdejší předseda Místní skupiny PZKO Petrovice a zastupitel COEXISTENTIE Ing. Marian Janas spolu s tehdejším starostou Ing. Petrem Trojkem smlouvu o spolupráci podepisoval. První obecní slavnost (tehdy to byly obecní radovánky) se konaly v Domě PZKO v Petrovicích, a jejich uspořádání bylo především zásluhou PZKO, přičemž některé jiné spolky ve stejném termínu pořádaly konkurenční akce. Místní PZKO spolupracuje s Polskem už od svého vzniku v 1947 roce, že vzpomenu různé akce v Golkowicích, Wodzislawi, Cieszyně, Rabie Wyžné, Grudyni Velké apod., i když před 1989 rokem taková spolupráce vyžadovala nesmírné úsilí a také zájem tehdejší Státní bezpečnosti. Současně spolupracuje s kulturním střediskem v Golkovicích a se základní školou a gymnáziem v Golkovicích, žáci této školy vystupují na besídkách pořádaných PZKO spolu a našimi dětmi, žáky Základní školy s polským jazykem vyučovacím Karviná-Fryštát. Pro nás je nepochopitelné, že při hodnocení spolupráce Godów – Petrovice u Karviné bylo zmíněno vedení obce, základní škola v Petrovicích a veškeré spolupracující spolky v obci – TJ Lokomotiva, závadský SDH a Klub důchodců, dolnomarklovický SDH, Svaz českých žen, autor popisuje přehled kulturních a sportovních aktivit, přičemž PZKO uvedeno nebylo.

Ing. Jadwiga Karolczyk, předseda Místní skupiny PZKO Petrovice

 

PIOTROWICE KOŁO KARWINY: NA NAGINANIE HISTORII NIE MOŻE BYĆ ZGODY

 

Szanowni czytelnicy! Prosimy wysłuchać w telewizji internetowej na www.petroviceuk.cz relacji "Petrovice u Karviné: přednáška o Petrovicích žákům ze Zebrzydowic". Relacja technicznie słabsza, ale nie o tym... Otóż w 43 sekundzie programu uczennica czeskiej szkoły w Piotrowicach koło Karwiny mówi, cytuję "Byly tu polské školy, protože jsme vlastně patřili pod Polsko...". To jest szerzenie nieprawdy i nie winimy tu młodej osoby, ale jej nauczycieli, którzy uczą historii w czeskiej szkole w Piotrowicach. I dziwimy się, jak mogła wogóle redakcja coś takiego puścić. Wszyscy wiedzą, że po III rozbiorze Polski w październiku 1795 r. państwa polskiego (podobnie jak państwa czeskiego) nie było na mapie. Należeliśmy pod Monarchię Austro-Węgierską. Polska i Czechosłowacja zaczęły się odradzać po 1918 r., a w 1920 r. ustalono granicę tak, że Piotrowice (razem z Marklowicami, Piersną i Zawadą) wchodziły w skład Czechosłowacji. Do Polski należały tylko między październikem 1938 r., a wrześniem 1939 r., potem do Rzeszy Niemieckiej w czasie II wojny światowej, a po roku 1945 r. do Czechosłowacji, po 1993 r. do Republki Czeskiej. To powinien wiedzieć i ten niezbyt interesujący się historią obywatel Piotrowic, a nauczyciel w szczególności.

Zarząd Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach

Czytaj tłumaczenie i skróty z http://blisty.cz/art/49566.html