Vážená paní Ballová, milá paní Ljubo!

 

Dovolte mi, prosím, abych Vás jménem Maďarské národní sekce

politického hnutí Coexistentia-Soužití-Együttélés-Wspólnota- Spivžittja

i jménem svým co nejsrdečněji pozdravil při příležitosti Vašeho zítřejšího

významného životního jubilea – 70. narozenin a popřál Vám vše nejlepší.

 

Využívám této příležitosti, abych Vám upřímně poděkoval za podporu našeho Hnutí

zasazujícího se o uplatňování práv národních menšin v České republice a  o jejich

harmonické soužití s většinovým českým národem. Vysoce si ceníme Vaše pochopení

pro práci Vašeho manžela i syna, kterou vykonávají již řadu let ve prospěch našich

národních komunit,což v nemalé míře je i na úkor času, kterou by měli věnovat své rodině.

 

PhDr. László Attila Kocsis

předseda Maďarské národní sekce