Törvény a 2021-es népszámlálásról

 

 

A népszámláláshoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket a 332/2020. a Cseh Köztársaság parlamentje által 2020. július 22-én elfogadott 2021-es népszámlálásról. Közzétesszük legfontosabb rendelkezéseit.

    A törvény az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó szabályozásával összefüggésben szabályozza (az Európai Unió Bizottságának 2017. április 20-i 2017/712 / EU rendelete a referenciaév és a létrehozott statisztikai adatok programjának létrehozásáról a népesség, házak és lakások összeírásához a 763/2008. számú rendelettel), a népszámlálás 2021-ben, nevezetesen a) a közigazgatási szervek illetékessége a népszámlálás terén, b) a személyek jogai és kötelezettségei a népszámlálással kapcsolatban, c) a népszámlálás, az adatgyűjtés és -feldolgozás módszere, valamint d) az eredmények összeírásához való hozzáférés (1. §).

    A népszámlálás célja statisztikai információk létrehozása és elérhetővé tétele a Cseh Köztársaság teljes területén a természetes személyekről, a háztartásokról, a lakásokról és a lakásállományról a népszámlálás döntő pillanatában. Ebből a célból az európai statisztikák igényeinek kielégítésére a lakosság, házak és lakások népszámlálását szabályozó, az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendelete szerint (a 763/2008 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke), vagy A nemzeti statisztikák igényei szerint a Cseh Statisztikai Hivatal statisztikai információkat generál ezekről a tematikus kérdésekről: a) természetes személyek esetében: 1. demográfiai jellemzők életkor, nem, családi állapot és az élveszületések száma szerint, 2. a földrajzi eloszlás jellemzői típus szerint és a bejegyzett lakóhely és a szokásos tartózkodási hely, 3. a rövid és hosszú távú migrációs mobilitás jellemzői az állampolgárságot, a bejegyzett lakóhely korábbi típusait és helyeit, korábbi szokásos tartózkodási helyeit és a Cseh Köztársaságba történő bevándorlás dátumát, 4 kulturális jellemzők, amelyeket nemzetiség, anyanyelv és vallási hit képvisel, 5. iskolai végzettség, 6. gazdasági jellemzők, gazdasági tevékenység, foglalkoztatás, foglalkoztatás és a gazdasági tevékenység ága, 6. a munkába járás és az iskolák ingázásának jellemzői a munkahely vagy iskola helye szerint, az ingázás gyakorisága és módja, b) háztartások esetében - 1. méret és 2. típus és összetétel, c) lakások és házak - 1. kihasználtság, 2. földrajzi megoszlás, 3. típus és életkor, 4. tulajdonosi szerkezet és a használat jogi oka, 5. a lakás műszaki és gazdasági jellemzői és 6. a lakás minőségi jellemzői (3. §).

    Az adatok népszámlálás céljából történő gyűjtésének döntő pillanata az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendelete szerint a népesség, házak és lakások népszámlálásához szükséges referenciaév és statisztikai adatok programjának létrehozása, 2021.3.26-tól éjfélig. 2021.3.27-ig, szombatig (4. bek.). A diplomáciai mentességet igénybe vevő külföldiek és a Cseh Köztársaságban legfeljebb 90 napos rövid távú tartózkodás céljából tartózkodó külföldiek kivételével bármely természetes személy, aki állandó lakóhellyel vagy 90 napot meghaladó ideiglenes tartózkodással rendelkezik a Cseh Köztársaságban a vonatkozó időpont (5. §).

    A népszámlálási űrlapokon keresztül a Cseh Statisztikai Hivatal csak azokat az adatokat gyűjti össze, amelyek nem szerepelnek a közigazgatás információs rendszerében az összes, a népszámlálás tárgyát képező személyre és lakásra vonatkozóan, nevezetesen a) természetes személyekre vonatkozó adatok - a népszámlálás 1. helye, 2. név, vagy név és vezetéknév, 3. elektronikusan olvasható dokumentum típusa és száma, születési dátum és nem, vagy születési szám, 4. szokásos tartózkodási hely a döntő pillanatban, 5. szokásos lakóhely 1 évvel a népszámlálás előtt, 6. szokásos tartózkodási helye a születéskor, 7. nemzetiség, 8. anyanyelv, 9. vallás, hit, 10. legmagasabb végzettségű, 11. élve született gyermekek száma, 12. gazdasági tevékenység, 13. foglalkoztatás, 14. ág gazdasági tevékenység, 15. munkahely vagy iskola helye, 16. a munkába vagy az iskolába ingázás gyakorisága és 17. a munkahelyre vagy iskolába utazáshoz használt közlekedési eszközök, b) lakások, lakások és háztartások (8. §).

Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendeletei szerint az európai statisztikákról és a személyes adatok védelméről a Cseh Statisztikai Hivatal a lehető leghamarabb biztosítja a személyes adatok törlését vagy megsemmisítését, kivéve az információs rendszerben a jövőbeni népszámlálások, a lakosság és a lakások vonatkozásában tárolt adatokat. mivel a feldolgozás célja lejár, azonban a döntő pillanattól 2 évre van szükség. A népszámlálási űrlapokból származó anonimizált adatokat a Cseh Statisztikai Hivatal elektronikus formában nyújtja be állandó tárolásra a Nemzeti Levéltárban (9. §). A népszámlálási biztos, az a természetes személy, aki biztosítja a népszámlálási adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy az a természetes személy, aki megismerkedik a népszámlálási adatokkal, köteles titokban tartani az összes népszámlálási adatot és azok feldolgozásának feltételeit, valamint minden egyéb tényt, amellyel megismerkedett a népszámlálással kapcsolatban (10. §).

    A népszámlálási űrlapok a háztartási és a személyi összeírási űrlapok. A népszámlálási űrlapnak papír és elektronikus formája van. A népszámlálási nyomtatvány mintáját a Cseh Statisztikai Hivatal rendeletben határozza meg. (16. §). A népszámlálás hatálya alá tartozó természetes személynek az adatokat úgy kell megadnia, hogy a népszámlálási űrlapba elektronikus formában beírja őket 2021.3.27-2021.4.9-ig. A Cseh Statisztikai Hivatal kivételes esetekben jogosult meghosszabbítani ezt az időszakot. A népszámlálási űrlap elektronikus formában elérhetővé válik a népszámlálás hatálya alá tartozó természetes személy vagy az elektronikus azonosításról szóló törvény szerint igazolt személyazonosságú személy azonosító adatainak meglétének ellenőrzése alapján. Az a népszámlálás alá eső személy, aki nem teszi elérhetővé a népszámlálási űrlapot elektronikus formában, vagy aki nem teljesíti a kötelezettségét, a helyszíni vizsgálat során megadja az adatokat (17. §). A népszámlálási biztos a kitöltött népszámlálási űrlapokat átadja a Cseh Statisztikai Hivatalnak, a Belügyminisztériumnak vagy a postai engedély birtokosának, attól függően, hogy ki nevezte ki (18. szakasz). A népszámlálási biztos fizikai munkatárs, aki biztosítja az adatgyűjtést és a Cseh Statisztikai Hivatal által meghatározott egyéb tevékenységeket. A népszámlálási biztos lehet az a természetes személy, aki a) Csehország állampolgára, az Európai Unió más tagállamának állampolgára, vagy olyan állam állampolgára, amely az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő állama, b) teljesen független, c) betöltötte a 18. életévét; d) büntetlen és e) megfelelő cseh és kisebbségi nyelvtudással rendelkezik, ha a magatartáshoz a kisebbségi nyelv ismerete szükséges a népszámlálás a hozzá rendelt népszámlálási körzetben (20. §). A népszámlálási biztos kártyáját a Cseh Statisztikai Hivatal, a belügyminisztérium vagy a postai engedély birtokosa adja ki a népszámlálási biztosnak attól függően, hogy ki nevezte ki. A népszámlálási biztos mintájának mintáját a Cseh Statisztikai Hivatal határozza meg (22. §).

    A Cseh Statisztikai Hivatal a népszámlálás eredményeit a 89/1995 Coll. az állami statisztikai szolgálatról. A népszámlálás eredményei a Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyílt adatok formájában elérhetők (23. §).

    A papíron történő népszámlálási űrlapok mintáit a 490/2020 Coll. Rendelet melléklete tartalmazza, amely végrehajtja a 332/2020 Coll. a lakosság, házak és lakások 2021-es összeírásáról (1. §). A Cseh Statisztikai Hivatal az elektronikus űrlapot a) a www.onlinescitani.czweboldalon és b) a mobilalkalmazáson keresztül teszi elérhetővé. Az elektronikus űrlaphoz való hozzáférés jogát ellenőrizzük a) minősített elektronikus azonosító rendszeren belül kibocsátott elektronikus azonosító eszközzel, b) a kérelmező igazolt személyazonosságával az adatmezőjében naplózható módon, c) beírva születési dátum, az alap népesség-nyilvántartásban vezetett elektronikusan olvasható azonosító okmány száma és típusa (2. §). A népszámlálási biztos kártyája 86x54 mm méretű műanyag kártya formájában van, és a következő információkat tartalmazza: a) a 2021-es nép-, lakás- és lakásszámlálás márkaneve és emblémája, b) titulus, név vagy név és vezetéknév. c) a népszámlálási biztos, c) a népszámlálási biztos területi hatáskörének meghatározása, d) a népszámlálási biztos igazolványának száma, e) a kártya érvényességi ideje, f) a népszámlálási biztos fényképei és g) védőelem a kártya hamisítása ellen (3. §).