Plán práce

Maďarské národní sekce

Politického hnutí Coexistentia – Együttélés

na rok 2015

 

 

Zasedání Předsednictva MNS

(zúčastní se předseda, místopředsedové MNS, předsedové oblastních skupin)

 

Zasedání se koná jednou měsíčně – vždy první  úterý v měsíci od 15,00 hodin v Domě národnostních menšin, v zasedací místnosti maďarských organizací (Praha 2, Vocelova 3).

 

Projednávají se na nich:

-    kontrola plnění úkolů

-         úkoly vzešlé ze zasedáních republikových orgánů COEX

-         různé aktuální a operativní otázky

-         příprava zasedání Grémia MNS

 

 

Zasedání Grémia MNS

(zúčastní se členové Předsednictva MNS, předsedové jednotlivých výborů, vedoucí pracovních skupin, aktivisté, konzultanti )

 

            Zasedání se koná nejméně jednou za dva měsíce od 17,00 hodin v Domě národnostních menšin, v zasedací místnosti maďarských organizací nebo v kavárně (Praha 2, Vocelova 3).

           

Projednávají se na nich:

-         zajištění úkolů uložených vyššími orgány Hnutí

-         účast zástupců MNS na zasedáních republikových orgánů Hnutí

-         aktuální otázky předkládané Předsednictvem, výbory a pracovními skupinami MNS

-         kontrola plnění Plánu práce MNS

-         příprava konkrétních akcí MNS a účasti na cizích akcích.

 

 

Harmonogram zasedání Grémia

 

13. ledna

- Vyhodnocení činnosti MNS za rok 2014 a vytyčení hlavních úkolů pro rok 2015

- Oslava Dne maďarské kultury

- Vzpomínka na oběti holocaustu

 

11. února  

- Schválení Plánu práce MNS na rok 2015

- Setkání s diplomatickými zástupci Velvyslanectví Maďarska

- Příprava vzpomínkových akcí v březnu (k uctění památky J. Esterházyho, k výročí revoluce a boje za svobodu  1848/49)

- Příprava mezinárodní konference „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“    

 

11. března  

-  Oslava Národního svátku Maďarů (Dne březnové revoluce 1848)

- Vzpomínka na přístup ČR k NATO

- Příprava vzpomínkových akcí k výročí v květnu (konec 2. sv.války, kladení věnců u hrobů padlých maďarských vojáků v Rájově)

- Příprava Konventu MNS (6.května)

 

6. května  

- Příprava mezinárodní konference na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“

- Příprava na Kongres COEX (16. Května v Janblunkově)

 

15. července

- Příprava oslav národního svátku - Dne Svatého Štěpána v Praze

- Příprava zářijového  zasedání Výkonné a Republikové rady COEX v Praze

 

20. srpna

- Oslava Národního svátku – Dne Svatého Štěpána

 

23. října

Oslava Národního svátku - vzpomínka na maďarskou revoluci v roce 1956

 

16. prosince

- Vyhodnocení činnosti MNS za rok 2013 a vypracování Rámcového plánu práce na rok 2015.

- Příprava prosincového zasedání Výkonné a Republikové rady COEX v Praze

 

 

Harmonogram  vlastních a společných akcí a

  účast na cizích akcích s aktivní účastí MNS

 

22. ledna

Den maďarské kultury, filmové představení v PMI

 

23. ledna

Výroční členská schůze Pražské základní organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích

 

1.      února

Kladení květin u busty Artura Görgeyho v Praze

 

20. února

Oslava 25. Výročí založení CSMMSZ

 

21. února

Pražský maďarský bál

 

26. února

Zasedání Výkonné rady COEX v Ostravě

 

7. března

Vzpomínka na martyra Jánose Esterházyho na hřbitově v Praze 5 - Motole

 

13. března

            Recepce na Velvyslanectví Maďarska v Praze k národnímu svátku

 

14. března

Vzpomínka na maďarskou revoluci a boje za svobodu 1848/49 – kladení věnců u pamětní tabuli Františka Rákócziho II. na Malostranském náměstí v Praze

 

            25. března

            Oslava Dne maďarsko-polského přátelství (23.III.)

 

6. května

Konvent MNS

 

8. května

- Kladení věnců u památníku obětí komunizmu a pamětní desky Jánose Esterházyho na Motolském hřbitově v Praze

- Kladení věnců u hrobů padlých maďarských vojáků ve Zlaté Koruně - Rájově

           

            16. května

            Kongres Coex v Jablunkově

 

3. června

Oslava Dne národní sounáležitosti maďarského národa

 

…. června

- Kladení věnců u památníku  Jánose Esterházyho v Mírově

- Zahájení výstavy věnované životu  Jánose Esterházyho

 

27. června

Mezinárodní konference v Praze na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“

 

20. srpna 

Oslava Národního svátku – Dne Svatého Štěpána v Praze, vzpomínka na zakladatele Uherského státu a našeho prvního krále Sv. Štěpána

 

29.-31. srpna

Kulturně-vzdělávací tábor v Koutech

 

…. září

            Zasedání Republikové rady a Výkonné rady Coex v Praze

           

..... říjen

- Vzpomínka na aradské  mučedníky (6.X.)

- Maďarské kulturní dny v Praze

            - Oslava Národního svátku – Výročí říjnové revoluce 1956

 

 

…. listopad

Výroční členská schůze Sdružení maďarských lékařů v České republice. Veřejné přednášky o nemocech, jejich léčení a předcházení nemocí – pro lékaře i pacienty

 

…. prosinec

Zasedání Republikové rady a Výkonné rady Coex

 

Leden až prosinec

-Diskusní kroužek při MNS k projednávání aktuálních společensko-vědních otázek  s úvodním tematickým referátem (z oblasti národnostní politiky, vlastivědy, kultury, jazykovědy, historie,  apod.). Schází se každé úterý od 15,00 do 18,00 hodin v Domě národnostních menšin, v zasedací místnosti maďarských organizací.

 

- Účast na různých akcích Velvyslanectví Maďarské republiky, Maďarského Institutu v Praze, Svazu Maďarů žijících v českých zemích, Česko-maďarské hospodářské komory, Sdružení maďarských lékařů v ČR, Studentského kroužku Endre Adyho, Sdružení Artura Görgeyho, Memoriálního výboru Jánose Esterházyho, Pražského misijního sboru Reformované církve a dalších maďarských organizací.

 

X          X          X

 

Tento Plán práce MNS byl schválení na zasedání Grémia dne 11.února 2015 a  bude doplněn o úkoly vytyčené Konventem MNS a ukládané republikovými orgány COEX.

 

Zpracoval: PhDr. László Attila  Kocsis,  předseda MNS