Novoroční pozdrav předsedy politického hnutí

Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivžittja

 

Vážení a milí členové, stoupenci, přívrženci a sympatizanti politického hnutí COEXISTENTIA, milí čtenáři časopisu Wiadomości-    Tudósítások-Zprávy  a internetového portálu  www.coexistentia!

 

         Dovolte mi, prosím, abych na prahu nového roku Vás co nejsrdečněji pozdravil a z celého srdce popřál do roku 2014 vše nejlepší.

 

         Zároveň bych chtěl vyjádřit upřímné poděkování našim členům a aktivistům za dobře vykonanou práci v minulém roce při naplňování Programu a Programových priorit Hnutí, jež byly přijaty na XIII. Kongresu Coexistentie, konaném v dubnu ve Wędryni. Děkuji také Vašim rodinám za zajištění dobrého rodinného zázemí pro Vaši práci ve prospěch společnosti.

 

Pevně věřím, že společným úsilím úspěšně zvládneme také náročné úkoly, které stojí před námi v tomto takzvaném supervolebním roce, a to jak na úseku hájení menšinových práv, prosazování zájmů našich národních komunit, tak i při  prohlubování vzájemných vztahů mezi naší vlastí a našimi mateřskými zeměmi.

 

Vážené Dámy a vážení Pánové,

 

k dosažení cílů Hnut, a samozřejmě i osobních předsevzetí Vám přeji  odpovídající dobré podmínky, zejména  pevné zdraví, silnou vůli a životní optimizmus!

 

         Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc., předseda