Cikk a Felvidék ma honlap részére

 patrz polskie t│umaczenie

A prágai magyarok is elkísérték Esterházy Jánost végs§ nyughelyére

 

A felvidéki magyarság vértanú sorsú vezérpolitikusának, Esterházy János grófnak újratemetésén szeptember 16-án Alsóbodokon mélységes tiszteletadással és nagy meghatódottsággal részt vettek a prágai magyarok is, akik szimbólikusan elkísérték vértanúnkat, a prágai Motoli-temet§ben a Kommunista rendszer áldozatainak tömegsírjában nyugvó földi maradványait,végs§ nyugalomhelyéreaz alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna kriptályában.

 

A zarándokutatkét személygépkocsi és egy minibusz indításával az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért csehországi magyar polgári egyesület szervezte meg karöltve a Prágai Magyar Katolikus Lelkészséggel és a Coexistentia Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottságával.

 

Nagy megtiszteltetésben volt részünk azáltal, hogy az Esterházy János lelki üdvéért bemutatott ünnepi szentmisén, amit Marek Jŕdraszewski krakkói érsek mutatott be magyarországi és szlovákiai f§papok koncelebrálásával,Balga Zoltán atyánk, a prágai magyar katolikusokhitközösségének lelkipásztora is segédkezett.

 

A kegyelethelyen a Társulás  koszorúját annak elnöke, Dr. Kocsis László Attila, és a külkapcsolatok bizottságának elnöke, Kónya Jolán, a Lelkészség koszorúját Dr.Tóth Endre egyetemi tanár, Esterházy-kutató, a Coexistentia, illetve annak Lengyel Nemzeti  Tagozata koszorúját Dr. Szabó Ede, az Emlékbizottság alelnöke  helyezték el.

 

A prágai magyarok, épp úgy, mint az egész csehországi magyarság Esterházy Jánost saját vértanújának tekintik. Eddigi zarándokhelyére a prágai Motoli-temet§be, hasonlóan, mint a morvaországi mírovi szimbólikus sírjához, továbbra is elfognak járni, hogy leróják kegyeletüket emléke el§tt. Alsóbodok mellett Prágának is megmaradt Esterházy emlékhelye, ugyanisaz ottani tömegsírból kivett földi maradványokat nem lehet pontosan beazonosítani.

 

Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért a továbbiakban is nem csak vértanúnk emlékét fogja §rizni, de tettekkel fog hozzájárulni rehabilitálásának el§segítéséhez. Ez irányú tevékenységének fokozásához, melyet a Társulás rehabilitációs bizottságának emberi jogi és történelmi-kutató albizottságai révén végez, idítékot Esterházy János  alsóbodoki újratemetése adott.

 

Társulásunk legközelebbi rendezvénye novemberben lesz Prágában, amikor a Károly Egyetemen kerekasztal-beszélgetést tart Esterházy Jánosról a csehországi Totalitárius Rezsimeket Tanulányozó Intézet igazgatójának moderálásával. Tavasszal,hasonlóan az idén március 5-én megrendezett jubileumi Esterházy-megemlékezéséhez, melyen részt vett többek között Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság elnöke, cseh kollégája, Karel Schwarzenberg, a cseh Parlament Külügyi Bizottságának elnöke, Esterházy János unokája, Roberto Malfatti és további kiváló hazai és külföldi személyiségek, jöv§re egy nemzetközi  tudományos értekezést szervez, melnyek küldetése Esterházy János személyének megtisztítása, rehabilitálásának el§segítése  lesz.

 

Mindezekkel Társulásunk és a csehországi magyar Esterházy-tisztel§k bekapcsolódnak abba a nagy nemzetközi összefogásba vértanúnk rehabilitálásáért és boldoggá avatásáért, ami most Alsóbodokon kovácsolódott össze.  A Jóisten adja rá áldását!
 

Dr.  Kocsis László Attila, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért csehországi magyar polgári szervezet és a Coexistentia Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottságának elnöke