Usnesení Konventu Maďarské národní sekce (dále MNS)

politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŹITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŹITTJA (dále COEX),

konaného v Praze dne 6. května 2015

 

Konvent MNS COEX

I. schvaluje

1)        zprávu předsedy o činnosti MNS COEX,

2)        plán práce MNS COEX na rok 2015,

3)        jednací řád MNS COEX,

4)        návrh na přetvoření Memoriálního výboru Jánose Esterházyho na obecně prospěšnou společnost,

II. volí

1)        Předsednictvo MNS COEX v tomto složení: předseda – Ing. Árpád Kosár, místopředsedové – Judita Černáková-Illésová, István Fucsik, PhDr. Ladislav Kocsis, Dr. Ernest Soós, členové – Ing. Ludevít Balla, Ing. Ladislav Derian, Mgr. Jan Fajd, Ondřej Róbert Komjáthy, Ing. Štefan  Palágyi, DrSc., MVDr. Eduard Szabó,

2)        Výbor MNS COEX: předseda – Ing. Árpád Kosár, místopředsedové – Judita Černáková –Illésová, István Fucsik, PhDr. Ladislav Kocsis, Dr. Ernest Soós, členové – Ing. Ludevít Balla, Ing. Ladislav Derian, Mgr. Jan Fajd, Ondřej Róbert Komjáthy, Ing. Štefan  Palágyi, DrSc., MVDr. Eduard Szabó,

3)        Výbor (Grémium) MNS COEX v tomto složení: členové Předsednictva MNS COEX a dále PhDr. Petr Balla, Mgr. Julius Bredár, ml., JUDr. Ondrej Dojcsan, Zoltán Domonkos, Mgr. György Éles, Jolana Kónyová, MUDr. Vojtěch Luzsicza, MVDr. Karel Mátisz, Ing. Ladislav Morovics, Ladislav Labancz, Ing. Tichomír Rédli, Mgr. Andrej Tóth, PhD.,

4)        kandidáta na funkci předsedy Hnutí – Ing. Árpád Kosár,

5)        kandidáta na funkci prvního místopředsedy Hnutí – Ondřej Róbert Komjáthy,

6)        kandidáty do Výkonné rady Hnutí – Ing. Árpád Kosár, Ondřej Róbert Komjáthy, PhDr. Ladislav Kocsis, Zoltán Domonkos, István Fucsik,

7)        kandidáta na funkci tajemníka Výkonné rady Hnutí – Zoltán Domonkos,

8)        kandidáty do Republikové rady Hnutí – Ing. Árpád Kosár, Ondřej Róbert Komjáthy, PhDr. Ladislav Kocsis, Zoltán Domonkos, Mgr. Jan Fajd, István Fucsik, Ladislav Labancz, Dr. Ernest Soós, Jolana Kónyová, Ing. Štefan Palágyi, DrSc., Judita Černáková-Illésová, Ing. Ladislav  Derian,

9)        kandidáta do Revizní komise Hnutí – Ing. Ludevít Balla,

10)    kandidáta do Smírčí komise Hnutí – JUDr. Ondrej Dojcsan,

11)    delegáty na XIV. Kongres Hnutí – kandidáti na členství v Republikové radě, Revizní komisi a Smírčí komisi Hnutí,

III. ukládá

A)      Předsednictvu MNS COEX: 1) doplnit Plán práce MNS COEX na rok 2015 o úkoly uložené XIV. Kongresem Hnutí – do 30 dnů od konání Kongresu, 2) podílet se na přetvoření Memoriálního výboru Jánose Esterázy na obecně prospěšnou společnost s registrací do 30. června 2015,

B)       Výboru MNS COEX: poskytovat účinnou pomoc Organizačnímu výboru mezinárodní konference na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“ s její přípravou a uskutečněním dne 27. června 2015,

C)      všem členům MNS COEX – vyvíjet maximální úsilí na zvýšení počtu členů Hnutí – průběžně,

IV. vyslovuje poděkování Předsednictvu MNS COEX a všem funkcionářům za jejich užitečnou práci vykonanou v hodnoceném období. Výrazně oceňuje politickou a organizační práci PhDr. Ladislava Kocsise zaměřenou na zkvalitnění činnosti MNS COEX a prezentaci celého Hnutí navenek

 

Za Návrhovou komisi: Ing. Ladislav Derian

Ověřil: Ing. Árpád Kosár