A Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés Politikai Mozgalom

Magyar Nemzeti Tagozata elnökének

újévi köszöntője

 

 

A COEXISTENTIA Politikai Mozgalom tisztelt tagjai, követői, támogatói és rokonszenvezői, a „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy” c. folyóirat és a „Coexistentia” honlap kedves olvasói!

 

         Kérem, engedjék meg, hogy az új év küszöbén szeretettel köszöntsem Önöket és tiszta szívből kívánjak minden jót a 2013. évben.

 

Ezzel az évvel a Magyar Nemzeti Tagozat fennállásának harmadik évtizedébe lépünk, magunk után hagyva tagságunk húsz éven át végzett áldozatkész munkáját.

 

E jelentős évforduló okot ad arra, hogy elgondolkozzunk tevékenységünkön és mérlegeljük, mi mindent sikerült ezen idő alatt elérnünk, mit nem, és hol vannak hiányosságaink. Egyben alkalmat ad köszönetnyilvánításra is a kifejtett igyekezetekért.

 

Tevékenységünk átfogó értékelését majd a Mozgalom  áprilisban esedékes kongresszusa fogja elvégezni. Azonban a részleges értékelések alapján, melyekre folyamatosan került sok a Végrehajtó és az Országos Tanács ülésein, megelégedéssel jelenthetem ki, hogy az országos szervek és a Magyar Nemzeti Tagozat által kitűzött feladatokat túlnyomó többségükben teljesítettük. Így megteltek a Coexistentia fő céljai, melyeket a Mozgalom Programja és annak prioritásai tartalmaznak az adott időszakra.

 

Köszönetemet fejezem ki az elért sikerekért mindazoknak, akik  becsületes és odaadó munkájukkal ahhoz hozzájárultak. Köszönetet érdemelnek családjaink is megértésükért és segítségükért, a társadalmi munkánk nyugodt családi hátterének biztosításáért. Sajnos, néha nem is tudatosítjuk magunkban, hogy mindez annak az időnek a rovására történt, melyet családjainkra kellett volna szentelnünk.

 

Ez az esztendő nem kevésbé igényes lesz számunkra, de erős meggyőződésem, hogy sikeresen eleget teszünk az előttünk álló feladatoknak mind az emberi és kisebbségi jogok és nemzeti közösségeink védelme terén, mind igyekezetünket illetően a hazánk és anyaországunk közötti együttműködés fejlesztése és elmélyítése terén.

 

Ennek érdekében igyekezzünk bővíteni és megfiatalítani sorainkat, hiszen sokan közülünk a Mozgalmunk létrehozása idején a középnemzedékhez tartoztak és most már elérték a nyugdíjkort, szervezetük eléggé megkopott és elgyengült. Igen kívánatos volna, ha minden tagunk-tisztségviselőnk fogadalmat tenne, hogy az év folyamán legalább egy új tagot szerez, és ennek a fogadalmának eleget is tenne.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Céljaink eléréséhez, Mozgalmunk feladatainak és magánjellegű eltökéléseink, szándékaink megvalósításához szívből kívánok oly annyira szükséges jó feltételeket, mindenekelőtt kiváló egészséget, erőt, lendületet, derűlátást és állandó jókedvet!

 

Prága, 2013.január 1.

 

Dr. Kocsis László Attila

 

 

  

          

        

.

 

Návrat