COEXISTENTIA–SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITTJA

POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MAĎARSKÁ NÁRODNÍ SEKCE

 

 

Velevážený pan

Jeho Eminence  kardinál  Dominik  D u k a
Arcibiskup pražský

Hradčanské náměstí 16

118 01  P r a h a  1

V Praze dne 9. října 2014

Č.j.: COEX/MNS- 04/69/2014

 

Velevážený pane Arcibiskupe,

 

            dovolte nám, abychom jménem Maďarské národní sekce politického hnutí Coexistentia-Soužití-Együttélés, Pražské organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích, jakož i komunity maďarských římskokatolických věřících hlavního města Prahy a jeho okolí  Vás co nejsrdečněji pozdravili.

 

            Touto cestou bychom Vám chtěli upřímně poděkovat za Vaši vstřícnost ohledně naší žádosti o obnovení maďarských svatých mší v Praze.

 

            V návaznosti na Váš vzkaz sdělený prostřednictvím pana Antonína Krasuckého, bývalého opata dominikánského kláštera u kostele sv.Jiljí, si dovolujeme Vám níže odpovědět na Vaše dotazy:

 

Potřebovali bychom

- kněze, který by celebroval svaté mši v maďarštině jednou měsíčně v neděli (v letech 2002-2005 celebroval Otec František Simák)

- kostel v Praze (v minulosti to byl kostel Sv.Vojtěcha v Pštrossově ulici, později v kostele v Bartolomějské ulici)

S bohoslužbami mimo Prahu zatím nepočítáme.

 

            Vaše Eminence, jménem více než 100-členné pražské komunity maďarských věřících a dalších našich spoluobčanů maďarské národnosti sdružujících se v  našem hnutí a občanském sdružení, jež byly založeny hned po sametové revoluci, vyjadřujeme naši naději, že s Vaší pomocí  budeme mít opět duchovního pastýře a bohoslužby v maďarštině.

 

            Prosíme, velevážený pane Arcibiskupe, přijměte naše  přání mnoha dalších úspěchů ve Vaší  vysoce zodpovědné práci, velmi dobré zdraví a výraz naší nejhlubší  úcty.

           

            S Pánem Bohem!

           

 

 

                                         PhDr. Ladislav Kocsis              Ing. Vojtěch Szaló              Judita Illés- Černáková a Ing. Zoltán Troskó

 
 

předseda Maďarské národní sekce     předseda Pražské org.      zástupci komunity maď.

Politického hnutí Coexistentia                Svazu Maďarů              římsko katolických věřících

 

 

 

 

 

PhDr. Ladislav Kocsis

 předseda Maďarské národní sekce

 politického hnutí Coexistentia  - Soužití  - Wspólnota  - Együttélés - Spivžittja v ČR

140 00  Praha  4,  Vikova 1146/7, E-mail: kocsis.ladislav@centrum.cz , Mobil: 777234457

 

 

Odpověd  Kardinala Duky.