Výsledek obrázku pro Esterházy János emblémája

PAMĚTNÍ VÝBOR JÁNOSE ESTERHÁZYHO

POLITICKÉHO HNUTÍ COEXISTENTIA-SOUŽITÍ V ČR

 

SPOLEK JÁNOSE ESTERHÁZYHO ZA LIDSKÉ

A KŘESŤANSKÉ HODNOTY

 

 

Velevážený pan

Ing. Andrej B a b i š

předseda politického hnutí ANO

Babická 2329/2

149 00   P r a  h a   4

babisa@psp.cz , richter@anobudelip.cz

 

V Praze dne 10. února  2024

 

 

Velevážený pane Předsedo,

 

dovolte mi, prosím, abych jménem Pamětního výboru Jánose Esterházyho poltického hnutí COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA – EGYÜTTÉLÉS - SPIVŽITTJA v České republice a Spolku Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty se sídlem v Praze, jakož i jménem svým Vám upřímně popřál k Vašemu opětnému zvolení předsedou politického hnutí ANO.

 

Z celého srdce přejeme Vám mnoho dalších úspěchů ve Vaší vysoce zodpovědné práci, a k tomu dobré zdraví, sílu a příznivé domácí i zahraniční podmínky.

 

S hlubokou úctou,

 

PhDr. Ladislav Kocsis

předseda Pamětního výboru politického hnutí COEXISTENTIA,

čestný předseda Spolku Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty

 

 

Poštovní adresa: Dr. Ladislav Kocsis, 140 00 Praha 4, Vikova 1146/7,

E-mail: kocsis-ladislav@centrum.cz, mobilní telefon č. +420 777 234 457