Gratuláció Duray Miklósnak 

Gratulacje dla Miklosa Duraya

Blahopřání pro Miklose Duraye

Szívből gratulálunk a COEXISTENTIA politikai mozgalom társalapítójának és első elnökének, Duray Miklósnak a jól megérdemelt Probitate - Helytállásért díjhoz. Esterházy csehországi magyar tisztelői számára a díjazott Duray Miklós a gondoskodás példája abban, hogy hősünk, mártírunk, Isten szolgája szellemi örökségét továbbadjuk a jövő nemzedékeknek. Kocsis László Attila, a csehországi COEXISTENTII Esterházy János Emlékbizottság elnöke, az Esterházy János Emberi és Keresztény Értékekért Egyesület tiszteletbeli elnöke.

Miklós, a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS összes lengyel tagja szívből gratulál. Dicsőség! Éljünk sokáig. 

Stanisław Gawlik, a COEXISTENTIA politikai mozgalom elnökhelyettese

Z całego serca gratulujemy współzałożycielowi i pierwszemu przewodniczącemu ruchu politycznego COEXISTENTIA, Miklosowi Durayowi, zasłużonego odznaczenia Pro Probitate – Helytállásért. Dla węgierskich wielbicieli Esterházyego w Czechach laureat Miklós Duray jest przykładem troski w przekazywaniu kolejnym generacjom dziedzictwa duchowego naszego bohatera, męczennika, sługi Bożego. László Attila Kocsis, przewodniczący Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego COEXISTENTII w Republice Czeskiej, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Jánosa Esterházyego za Wartości Ludzkie i Chrześcijańskie

Miklós, gorące gratulacje od wszystkich Polaków z COEXISTENTII-WSPÓLNOTY. Wiwat! Niech żyje nam. 

Stanisław Gawlik, zastępca przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA

Z celého srdce blahopřejeme k zaslouženému vyznamenání Pro Probitate – Helytállásért. Pro maďarské ctitele Esterházyho v Česku je laureát Miklós Duray příkladem při pečování a předávání dalším generacím duchovního odkazu našeho hrdiny, martyra, služebníka Božího. László Attila Kocsis, předseda Pamětního výboru Jánose Esterházyho COEXISTENTIE v České republice, čestný předseda Spolku Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty

Miklósi, vřelé blahopřání od všech Poláků z COEXISTENTIE-SOUŽITÍ. Sláva! Ať žje nám. 

Stanisław Gawlik, místopředseda politického hnutí COEXISTENTIA